Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

A Tussen Waan en Werkelijkheid, bijbelse toetsing

A Tussen Waan en Werkelijkheid, bijbelse toetsing
A Tussen Waan en Werkelijkheid, bijbelse toetsing
Model: E2
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: € 9,00
Excl. BTW: € 9,00
Aantal:  
   - of toevoegen aan -   

Tussen Waan en werkelijkheid, een bijbelse toetsing van manipulatieve psychotechnieken

Een kritische bijbelse toetsing van manipulatieve psychotechnieken zoals: visualisatie,EMDR,NLP,Mindfulness, het gedachtegoed van Deepak Chopra en meer.

isbn 978-90-77412-68-8 aug 2011 144blz. prijs € 14,95

We leven in een turbulente tijd. Gezondheid is een belangrijk onderwerp voor velen. We leven in een cultuur waarin secularisatie, autonomie, en pluriformiteit een steeds grotere rol spelen. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg ontkomen hier ook niet aan. Was er vroeger een duidelijk onderscheid tussen regulier en alternatieve geneeswijzen, met een duidelijk te onderscheiden mensbeeld. Nu is er een integratie op gang gekomen van oosterse denkbeelden en humanistisch gedachtegoed die leidt tot wat we noemen complementaire geneeswijzen, waarin steeds meer plaats is voor de diagnose van de ‘gehele mens’. Vanuit een bijbels perspectief biedt het veel aanknopingspunten, omdat in de bijbel gezondheid ook gerelateerd wordt aan lichamelijk, psychisch en geestelijk welzijn. De ontwikkelingen in veel behandelmethodes kunnen echter ook veel schade aanrichten aan wat de bijbel onder gezondheid verstaat. Geestelijke gezondheid wordt gerelateerd aan een Hindoeïstisch, Boeddhistisch, Taoïstisch of Humanistisch mens wereld en godsbeeld. In de praktijk van het zoeken naar gezondheid kan dit leiden tot beïnvloeding, openstelling van de gevallen geestelijke wereld, waarvoor de bijbel waarschuwt. In het eerste deel van de serie bijbels toetsen van gezondheid(szorg) wil ik vooral stil staan bij belangrijke ontwikkelingen in de psychologie en geestelijke hulpverlening. In de behandeling en begeleiding treedt men vaak niet naar buiten vanuit een bepaalde geloofsovertuiging, toch heeft men vaak gereedschappen uit die niet bijbelse vooronderstellingen overgenomen. Deze gereedschappen zijn vaak geworteld in het oosterse en humanistische denken, en worden door leken niet herkend, omdat er niet altijd over geesten en geloofsovertuigingen gesproken wordt. Door het in contact komen van deze methoden en mensen die deze methodes hanteren, kunnen mensen bewust of onbewust vaak gemanipuleerd worden in hun denken, en zo getransformeerd worden naar een andere dan bijbelse denkwijze. Ze kunnen verstrikt raken onder invloed van demonen en verduisterd in hun verstand. Ik hoop dat deze serie mag bijdragen tot ‘het ontmaskeren van de duisternis in de gezondheidszorg. Naast waarschuwingen willen we in deze serie ook aandacht besteden aan bijbelse alternatieven. In dit eerste deel zijn twee vertaalde artikelen opgenomen van John Weldon en John Ankerberg en Doug Ecklund R.Ph. Ik sluit me graag aan bij de woorden van Paulus aan de Filippenzen. (Fil.1:9-11)

“En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God”.

Gerard Feller

Mei 2011