Bioregulator

DE BIOREGULATOR.

Hoe belangrijk we in Nederland onze gezondheid vinden, wordt duidelijk aan de steeds weer nieuwe florerende alternatieve therapieÎn. Zelfs christenen laten zich telkens weer strikken door "nieuwe" geneeswijzen. We zijn bereid om onze ziel prijs te geven ten behoeve van de gezondheid van ons lichaam. Maar als mens brengen we onszelf alleen maar meer schade toe.

Als bestuur van St. Promise hadden we besloten geen artikel te schrijven over deze nieuwe rage, de bio-regulator. Er is in vele christelijke bladen al zoveel aandacht aan besteed. Er werd zelfs in het E.O.- T.V.- programma Tijdsein getoond, dat een T.N.O.-test bewezen heeft dat er geen enkele meetbare straling, energie of kracht van de armband uitgaat en dat de materiÎle waarde niet boven de twee gulden uitkomt, terwijl de armbanden voor f50,- tot f120,- verkocht worden. Toch worden we nog steeds gebeld door christenen, die wel eens willen weten hoe het zit. Vandaar dit artikel.

De bio-regulator is weer een nieuw middel van satan om mensen, ook christenen, hun vrijheid te ontnemen en te binden. Want er zijn vele dingen waardoor we gebonden kunnen worden, zodat onze gedachten van Christus afgetrokken worden en we ons vertrouwen ergens anders op gaan stellen. Een andere bron waar we ons heil van verwachten.

De verkoper van de bio-regulator pretendeert dat de bio-regulator een heilzame werking heeft op tal van aandoeningen. Hoofdpijn, rugpijn, stotteren, slapeloosheid, lage bloeddruk, rugklachten, doofheid, hooikoorts, maagzuur, darmstoornissen, epilepsie, nerveuze spanningen; om er eens enkele te noemen. Het enige wat je hoeft te doen is de armband een jaar lang dragen, zonder er al te veel aandacht aan te schenken. Men kan niet precies zeggen of iedereen er baat bij heeft. Bij sommigen al na enkele weken, bij anderen duurt het eerder maanden. Bij sommige aandoeningen heeft het wel effect, bij andere helemaal niet.

De grootste werkzaamheid kun je bereiken door de armband dag en nacht te dragen. Tijdens het douchen, sporten, werk, enz. enz. Hiermee wordt natuurlijk een enorme BINDING opgelegd. Je bent BANG om je armband af te doen, want dan wordt de kans op genezing kleiner, en dan is het je eigen SCHULD. Je bent NIET MEER VRIJ om de bio-regulator af te leggen, uit ANGST dat de werking teniet gedaan wordt. Is het mogelijk de bio-regulator een jaar lang te dragen, zonder er aandacht aan te besteden? Integendeel, je raakt helemaal gefixeerd op het dragen van de armband en verwacht in steeds grotere mate een bepaalde uitwerking. Daarmee wordt de kans groot dat je steeds meer dingen toe gaat schrijven aan de werking van de armband, hetgeen helemaal niet het geval hoeft te zijn. Het zogenaamde suggestieve aspect gaat een rol spelen. Je gaat steeds meer verwachten van de armband. Je gaat er helemaal op vertrouwen, hetgeen schade toebrengt aan het vertrouwen op God.

In tijden van pijn en lijden is het voor een christen zaak zijn gedachten en verwachting op God te richten, zodat Hij kan troosten, bemoedigen en genezen, naar Zijn wil. Het gebruik van verantwoorde geneesmiddelen ondermijnt niet ons vertrouwen op God en is niet in tegenspraak met ons geloof. Het zijn door God gegeven natuurlijke middelen, die we mogen gebruiken, terwijl onze verwachting op God blijft gericht. Als de natuurlijke middelen falen, is er altijd de mogelijkheid dat God op bovennatuurlijke wijze wil genezen.

De bio-regulator blijkt geen natuurlijk middel tot genezing te zijn, maar is een bovennatuurlijk, een "geestelijk" middel, hetgeen vereist dat de mens zich daarvoor open moet stellen, erop gericht moet zijn. Voor een christen is dit een onaanvaardbare zaak, omdat een gericht-zijn op de levende God van de bijbel de enige heilzame is, voor lichaam, ziel en geest.

Een folder, waarin de bio-regulator wordt aangeprezen, begint met de woorden: "De bio-regulator is verbonden met de Kosmische Energie..." Moeten we dan nog verder lezen? Moet er dan niet onmiddellijk een rood waarschuwingslampje gaan branden? Als we verder lezen wordt ons vermoeden bevestigd. Er wordt gesproken over een energie, een kracht, naast en buiten de kracht en het leven van Christus. De kosmos, de schepping wordt als de bron van leven en kracht gedefinieerd, terwijl toch de bijbel spreekt over de Schepper, en Christus als de kracht Gods en de wijsheid Gods.

We zien dat de filosofie achter de bio-regulator is gebaseerd op principes uit het taoÔsme. Tussen de twee bolletjes van de armband zou er een bepaald krachtveld bestaan, omdat het ene bolletje negatief geladen is, in het teken van YIN staat en ALFA golven reguleert. Het andere bolletje is positief geladen, staat in het teken van YANG en reguleert BETA- golven. De ALFA- golven zijn verbonden met het centrale zenuwstelsel, het neurovegatief en het klierenstelsel. Als op deze gebieden gebreken optreden, moet men de armband aan de rechterpols dragen met de bolletjes aan de bovenkant. De BETA- golven zijn verbonden met het circulatie- en lymfestelsel. Als hier ziektes in voorkomen moet de armband aan de linkerpols gedragen worden met de bolletjes aan de onderkant.

Juist deze laatst genoemde dingen maken wel heel duidelijk en herkenbaar dat het hier niet gaat om een natuurlijke, verklaarbare "geneeswijze", maar om geestelijke en suggestieve beÔnvloeding. Als het maar een beetje wetenschappelijk klinkt, en als het maar eens wat anders is als al die medicijnen, dan lijkt de mens al gauw tevreden gesteld.

Door de geschiedenis heen zijn er altijd al voorwerpen geweest, waarvan beweerd werd, dat ze de mens heil en geluk en gezondheid zouden geven. Zo wordt er in de bijbel ook al gewaarschuwd tegen een variant van de bio-regulator. "Zo zegt de Here HEERE; Wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers binden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen."(Eze.13:18)

Duidelijk wordt ook hier aangegeven dat er een binding ontstaat. De menselijke ziel raakt gevangen. De betrekkelijke, soms gesuggereerde gezondheid van het lichaam gaat altijd gepaard met een "Als je maar.......en als je maar.......!!" wat een voortdurende belasting voor de ziel betekend. Nooit eens vrij zijn, altijd aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Deze druk brengt op zijn beurt ook weer lichamelijke klachten te weeg. En zo belanden veel mensen in een vicieuze cirkel. Gelukkig is ook hier een weg terug. De binding van de ziel kan worden gebroken. "Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt. Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt."

Als ons hart echt op God is gericht, beseffen wij en belijden wij onze zonden. Vergeeft Hij en bevrijdt Hij van alle bindingen. Vertrouwen op God heeft niet altijd een perfecte gezondheid tot gevolg, maar schenkt wel rust, vrede, vrijheid in onze ziel. Dat is het kostbaarste wat een mens kan bezitten.

Marco Blankenburgh.
1992


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Taoistische methodes