Klem tussen schuld en vergeving

Klem tussen schuld en vergeving

Rol en recht van het slachtoffer

In mijn bijdrage aan deze theologische wandeling rond het begrip 'vergeving', zet ik in bij de ervaring van slachtoffers. Elke behandeling van het onderwerp zal mijns inziens recht moeten doen aan hun ervaring. Waar de slachtoffers niet verstaan, erkend of geholpen worden, daar wordt een begrip als vergeving op zijn best irrelevant, op zijn slechtst een instrument om geweld en onderdrukking in stand te houden. Meer toegespitst: ik zet in bij de ervaring van mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik. Het onderzoeksproject waar ik mee bezig ben draait om de vraag welke verbanden er zijn tussen de ervaring van seksueel misbruik en de manier waarop geloven wordt beleefd, ingevuld en / of afgewezen, en of (hoe) geloven kan helpen bij het verwerken van deze ervaring. Aan de hand van materiaal uit dit onderzoek probeer ik de dynamieken van het vergevingsproces aan de orde te stellen.

Slachtoffers aan het woord

In het onderzoek zijn tot nu toe twaalf interviews gehouden met seksueel misbruikte mannen(1). Een van de schriftelijke vragen luidde: bent u in staat en bereid degene die u misbruikte te vergeven? Wilt u toelichten wat u onder vergeving verstaat, en aan welke voorwaarden voldaan moet zijn voor u kunt en wilt vergeven? Van vier mannen geef ik hier de korte antwoorden weer:

Lees verder...

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen