Kind en new age

drs. M Petit van Hoorn

Het kind is "in". We hebben "het jaar van het kind" gehad. Kinderen hebben hun eigen bankrekening, vanaf 7 jaar zelfs al een eigen pincode. In de wereld van de reclame zijn ze niet meer weg te denken. De media en de commercie hebben zich over het kind ontfermd, maar dit is niet het einde. Het nieuwe tijdperk, New Age, is ook aangebroken voor de kinderen. Vooral en juist voor de kinderen.

Wie denkt dat alleen volwassenen zich een nieuwe manier van denken moeten aanmeten heeft het mis. Uit de boeken van A. Bailey, een van de hogepriesteressen van de New Age beweging en theosofe, blijkt een uitvoerige beschrijving te staan over de opvoeding van de nieuwe mens die door systematisch onderwijs voor het nieuwe tijdperk klaargemaakt moet worden.

Kinderen zijn geïncarneerde zielen, die met een bepaald doel op de wereld gezet zijn. Ouders moeten in de opvoeding bezig zijn met de mentale en geestelijke verheffing van hun kinderen, volgens de New Age inzichten. Dit houdt o.a. in: de integratie van de fysieke, emotionele en mentale aspecten van het kind, de samensmelting van de persoonlijkheid en de ziel met als gevolg dat dit tot openbaring zou leiden van de inwonende ziel, het zgn. christusbewustzijn of de zonne-engel, terwijl het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs van het kind is: "De samensmelting van de mensheid met de HiÎrarchie hetgeen de manifestatie van het Koninkrijk Gods op aarde voortbrengt."(Citaat uit: "Opvoeding in het nieuwe tijdperk." van A.A. Bailey.)

Uit het bovenstaande is duidelijk dat het kind vertrouwd gemaakt moet worden met bewustzijnsontwikkelings-processen teneinde hun eigen godheid te ontdekken waarbij ze gaan openstaan voor een samensmelting van hun zielen met de hiërarchie van meesters, d.z. demonen die vanuit hun "rijk voorbij de regenboog" via de mens, de aarde willen beheersen.

Marilyn Ferguson, ook een woordvoerster van de New Age, spreekt van een aantal strategieën, waaronder een constante stroom van propaganda en lectuur en het gebruik van de media om de mensen voor dit ene doel ontvankelijk te maken. Het is opvallend hoe de kinderwereld overspoeld wordt met prent- en leesboeken waarin de omgang met geesten, tovenaars en heksen aannemelijk wordt gemaakt en als zeer aanvaardbaar op de kinderen wordt overgebracht. Dit wordt in sterke mate ondersteund door stripboeken, tekenfilms, grootbeeldfilms en speelgoed. Er is sprake van een systematische beïnvloeding van het kind op drie terreinen:

  1. opvoeding
  2. onderwijs,
  3. ontspanning.

Op het terrein van opvoeding en onderwijs zien we een geweldige stroom van informatie op gang komen vanuit de antroposofie, de theosofie en het pantheïsme. Ouders, onderwijzers, pedagogen, ze ondergaan sluipenderwijs een transformatie in hun denken. Wanneer een christelijke onderwijzer gelooft in de reïncarnatieleer, dan brengt hij dat over op het kind. (Vergelijk Hebr. 9:27.) Dat geldt ook voor andere niet-bijbelse opvattingen. Zo legde een onderwijzeres op een christelijke basisschool aan zevenjarige kinderen uit wat de dierenriemtekens betekenden en welke invloed deze astrologische tekens op het leven van zo'n kind zouden hebben. Ze vertelde er helaas niet bij dat God in de Bijbel hier tegen gewaarschuwd heeft (Deutr. 18:10). Is het niet zo dat God ons lot bepaalt?

Ontspanning.

Ontspanning is voor kinderen eigenlijk ook leren. Het leerproces gaat via de weg van luisteren, kijken, onderzoeken, ontdekken en verwerken waardoor het geleerde weer in praktijk wordt gebracht. Kinderen zijn leergierig en niets gaat ze beter af dan spelenderwijs leren.

Van wat het kind hoort blijft slechts 10 % hangen; wordt het echter visueel ondersteund dan blijft van het gebodene al 50 % in het geheugen hangen; wordt het nog eens taalkundig verwerkt, bv. door er liedjes over te zingen of een versje van te maken, dan blijft zelfs 70 % van de leerstof achter. Doen de kinderen er nog wat mee, bv. in de vorm van een dans, spel, rollenspel of knutselwerkje dan is het aangeboden materiaal voor 90 % opgenomen en hebben de kinderen er geen moeite meer mee om het nog eens in praktijk te brengen. De indruk in de ziel is blijvend en zal op onbewuste wijze doorwerken in gedrag en beslissingen die kinderen later als volwassenen nemen.

Kinderprogramma's op de televisie werken met hetzelfde gegeven. We zien vaak dat TV-series door de commercie ondersteund worden met speelgoed over de serie, spelletjes, kleding, tasjes, stickers etc. De New Age beweging speelt hier zeer bewust op in.

De New Age met zijn occultisme en herleving van oude heidense tradities en leringen kan in een christelijk gezin echter alleen doordringen indien de kennis van Gods Woord verloren is gegaan. Nog steeds gelden deze woorden uit Hosea 4:6, " Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."

Hoe zullen we dan onze kinderen kunnen beschermen tegen New Age?

De psalmist zegt in psalm 119:9, "Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw Woord."

Hoe kan een kind onderscheiden wat goed en rein is en wat zondig is als hij niet regelmatig in contact wordt gebracht met de Bijbel? Dan leert het kind de normen van de Here God, daarvandaan te handelen en zijn eigen impulsen en driften te overwinnen. Zonder de Bijbel wordt het kind zichzelf tot richtsnoer. Gevoelens en "wat ik leuk vind" bepalen de rechtvaardiging van zijn gedrag. Gewetensvorming vanuit de Bijbel laat juist zien dat er verantwoording moet worden afgelegd tegenover God en de medemens.

De invloed van lezen.

We spreken van invloed van lectuur wanneer iemands gedrag, mening, kennis of gevoel veranderd is door het lezen van die lectuur. Onder kinderlectuur wordt verstaan alles wat voor kinderen tot en met 12 jaar geschreven wordt, dus ook tijdschriften en strips. Een van de theorieÎn over de invloed van kinderlectuur is die van de cultuuroverdracht.

Het opgroeiende kind absorbeert a.h.w. de omringende cultuur waarvan ook het kinderboek deel uitmaakt. Volgens de psycholoog B. Bettelheim (1980) is m.n. het sprookje, het middel bij uitstek om cultuuroverdracht tot stand te brengen. Stripverhalen verkopen niet indien ze niet aansluiten op de "tijdgeest." Kinderen tot 7 jaar kunnen nog niet abstract denken en willen boeken met eenvoudige morele oplossingen, terwijl de 7 tot 12 jarigen al meer inzicht krijgen in symboliek van bv. taal en spel.

Imitatie van en identificatie met de held in het boek zijn belangrijk voor het kind in deze leeftijdsperiode. De belangrijkste personen die geïmiteerd kunnen worden zijn de ouders, daarna leeftijdsgenoten, onderwijzers en helden uit boeken, films en TV - series. Psychologen neigen steeds meer tot het oordeel dat m.n. de TV een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Fictieve personages of bestaande personen die via de media bekend zijn hebben steeds meer invloed op onze kinderen.
In " De Nederlandse Jeugd" (1977) wordt door 82% van de ondervraagde kinderen geantwoord dat een boek spannend moet zijn. Een Nederlands onderzoek in 1982 vermeldt dat kinderen boeken kiezen om zich te troosten, voor ontspanning, om zichzelf helemaal te vergeten. (Tellegen-v. Delft in "De wereld van het kinderboek 1982). Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het boek: "De invloed van lezen." door P. Bakker en S. Tellegen-v. Delft. Ned. Bibliotheek en Lectuur Centrum 1984.

Over het algemeen kan in dit verband vooral naar boeken van de uitgeverijen "Christofoor" (antroposofisch), " Kosmos" en " Ankh Hermes" (New Age) extra kritisch gekeken te worden. Voorts kunt u ook letten op bepaalde schrijvers, zoals bv. Paul Biegel die zich voornamelijk heeft laten inspireren door Tolkien, Grimm en Andersen. De hoofdpersonen zijn meestal heksen, feeen, dwergen, tovenaars en heksen. Voor jonge kinderen niet aan te bevelen indien ze nog niet voldoende bijbelse ondergrond hebben.

Media opvoeding.

Het kind is gemakkelijk te beïnvloeden omdat het nog niet kan relativeren en relateren. Dit geldt des te meer voor de televisiebeleving. De beelden die naar het kind worden overgebracht, gepaard gaande met passende muziek, flitsende discussies en snel opeenvolgende scenes vormen een overweldigende totaalbeleving waar ze geen afstand van kunnen nemen. Juist in deze leeftijdsperiode van 4 - 12 jaar worden normen en geweten gevormd. Daarom is de rol van de ouders in het bijsturen van het kijkgedrag van hun kinderen zo belangrijk.

Zet bv. nooit de TV "zomaar" aan. In veel gezinnen fungeert de TV praktisch als babysitter. In ons gezin worden bepaalde series gewoon niet bekeken. Series als de Thundercats, Ghostbusters, Masters of the universe, She-Ra, Transformers, G.I. Joe, David de kabouter e.a. hebben we eerst samen met de kinderen bekeken en na afloop samen besproken.

Als de oudere kinderen nog niet overtuigd waren keken we voor een tweede maal samen en vroegen ze of de Here Jezus eventueel met instemming zou hebben meegekeken. Als ouders geef je natuurlijk ook je mening, je geeft dingen aan waar ze op moeten letten of het in overeenstemming is met wat Gods Woord daarover zegt, het helpt de kinderen om zelf kritisch te kijken.

Kinderen en ouders kunnen eventueel alternatieven aandragen: een gezelschapsspel, buiten spelen, samen naar de bibliotheek, iets creatiefs doen, gaan lezen etc. In ieder geval moet er een instelling gekweekt worden van bewust kiezen en kijken en leren te selecteren.

Geestelijke vervuiling.

We zijn bezorgd om de veiligheid van onze kinderen: is er veel water in de buurt, dan komt er een zwemdiploma, we zijn alert als het gaat om goed en educatief speelgoed, hetzelfde geldt voor ons voedsel dat in overeenstemming moet zijn met de maaltijdschijf. We hebben het met onze kinderen over de toenemende milieuvervuiling, maar hoe zit het met de geestelijke vervuiling? Ik heb tot mijn schrik moeten constateren dat onze kinderen niet meer veilig zijn bij kinderprogramma's van NCRV of KRO. De meeste programma's zijn volkomen geïnfiltreerd met New Age boodschappen.

De grootste list van Satan is om te laten geloven dat hij niet bestaat. Zo kan hij rustig zijn gang gaan. Of hij doet zich voor als een engel des lichts, in de vorm van allerlei verlokkingen die appelleren aan de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind. Spelenderwijs wordt het kind vertrouwd gemaakt met de occulte wereld, demonen, bezweerders, seances, "goede geesten", feeën en heksen die uit het sprookje weggelopen zijn en nu in verhalen en tekenfilms vertoond worden als waren ze een natuurlijk onderdeel van het dagelijkse leven.

Een aantal tekenfilms en strips nader belicht.

Er zijn twee hoofdgroepen tekenfilms en strips: 1) Ze zijn zacht en lieflijk van inhoud en sfeer en getekend in pastel. Komen er onzichtbare buitenaardse wezentjes in voor dan oefenen ze meestal " witte magie" uit. Ze zijn gemaakt voor de kleinsten tot 7 jaar. Enkele voorbeelden van series zijn: My little pony, de Troetelbeertjes, de smurfen, bepaalde films uit de Disney parade, Teddy Ruxpin.

In de Nederlandse productie van Rien Poortvliet, David de kabouter, wordt voortdurend lief gedaan, geknuffeld en gekust, maar ondertussen leren de kleintjes o.a. in de aflevering "Het beroep van dokter" dat de kabouterdokter om een kies te trekken gewoon zijn dierenpatientje in slaap brengt door hypnose. Even later komt er een grommende wolf aan. Onmiddellijk zegt David: "Met het gezag dat de natuur ons geeft, gebied ik je ons met rust te laten, nu!!" Vervolgens komt er uit beide handen regenboogkleurige golven van kracht om de wolf te verwarren en het beest gehoorzaamt en druipt af.

In andere afleveringen demonstreert David achtereenvolgens het pendelen om de juiste medicijnen voor zijn patiÎnten te kiezen, hij past acupunctuur toe, de wichelroede moet "goede aarde" opsporen om op te wonen, er zijn magische spiegels nodig om in het verleden te kunnen kijken (variatie op de kristallen bol) en meditaties en bezweringen etc. komen in bijna elke aflevering voor. "David is een echte wonderdokter! ", roepen de kaboutervrouwtjes voortdurend uit. De heidense magiÎrpraktijken worden gelijkwaardig geacht aan het doen van wonderen. Hoe staan onze kinderen dan tegenover de wonderen die Jezus heeft gedaan als we ze uit de kinderbijbel voorlezen? Het is allemaal behoorlijk verwarrend voor ze.

Kabouters in de bijbel?

Overigens vertelt het boekje: "Kind en occultisme" van R. Matzken en A. Nijburg hoe de Bijbel staat tegenover elfen en kabouters. Het zijn gematerialiseerde "veldgeesten" uit Leviticus 17:7 en 2 Kronieken 11:15. Het woongebied van deze etherische wezens wordt beschreven in Jesaja 34:11, nl.moerassen en poelen of woestheid en ledigheid. Ook in Jesaja 13 en 34 komen we ze tegen m.n. over hun toekomstige woonplaats.

De regenboog.

2) Een andere categorie strips en tekenfilms gaat vooral in op de vele New Age symbolieken en - methoden.

Zo komt de regenboog als verbinding tussen de mens en de kosmische wereld vaak voor in de afleveringen van de troetelberen en my little pony. De regenboog vertegenwoordigt kosmische energie. Stelt men er zich voor open dan kunnen er twee dingen gebeuren: of men krijgt contact met de "HiÎrarchie van Meesters", de demonen uit de hemelse gewesten, of de instromende kosmische energie brengt de transformerende energieÎn in het lichaam van de mens in beroering waardoor hij in staat is om zgn. liefdevolle gedachten uit te zenden, of "positieve energieÎn" uit te stralen om de omgeving of de mensen en omstandigheden te kunnen manipuleren.

In beide tekenfilms wordt er overigens voortdurend "lieve gedachten", magische geluksterretjes (satanische pentagrammen) en toverkracht in de vorm van regenboogkleurige lichtbundels uit buik (de zonnevlecht is het machtscentrum) of ogen uitgezonden, om "boze" omstandigheden etc. weer harmonisch te maken en naar de eigen hand te zetten. In de strip Troetelbeertjes nr. 3 staat: "Aan hun buiken zul je hen herkennen."

Kinderen van gelovige ouders moeten verzekerd worden dat alleen de Here Jezus de overwinning over de boze en de zonde heeft behaald. Zij zullen bescherming en leiding ervaren wanneer ze op Hem vertrouwen.

Transformatie.

2) De tweede hoofdgroep strips en tekenfilms zijn boosaardig en gewelddadig van aard. Kwam bij de vorige categorie het esoterische gezicht van New Age naar voren, in dit gedeelte komen we het brutale shockerende gezicht van New Age tegen met zijn openlijke occultisme, de zwarte magie, slangenkracht, demonen etc. Deze series zijn geschreven voor de oudere kinderen. Ook het begrip "transformatie" (letterlijk omschepping, gedaanteverandering), komt in deze categorie veel voor. De gedaanteverandering in New Age - termen houdt in een verandering van bewustzijn en van karakter. Het is een geestelijk begrip.
Het einddoel van alle transformaties die de New ager moet ondergaan is de Verlichting.

Kinderen worden vervolgens met tekenfilms en boekjes met cassettes geconfronteerd met de "Transformers". Dat zijn reusachtige robots met gevoelens die in tijd van gevaar zich transformeren in gevechtsvliegtuigen en andere voertuigen. Er zijn "goede" en "slechte" transformers die voortdurend met elkaar een zeer gewelddadige strijd voeren. En passant worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het begrip "energie", vibraties, superintelligentie die via de helm overgeheveld wordt van de meester naar de leerling. Elementen uit het Zen Boeddhisme en HindoeÔsme komen veel voor in de dialogen en in de scenes. Wanneer men het over de eindeloze ruimte heeft verschijnt prompt een draaiende swastika (hakenkruis, teken van reïncarnatie).

Daarnaast kennen we "The Masters of the Universe" met He-Man als de goede partij, die zich transformeert in Prins Adam en zijn tegenstander skeletor, de dood. In She-Ra worden voortdurend hindoeïstische mantra's geschreeuwd die nog eens extra versterkt met echo werking worden overgebracht.

Gewenning en onderscheid.

Het denken van de kinderen wordt volgestouwd met gewelddadige en occulte beelden. De stemmen en de muziek zijn oorverdovend. Het wordt je onmogelijk gemaakt om afstand te nemen. De beelden zijn snel en flitsend. Dit alles komt over je als een soort hersenspoelingtechniek. Het is bovendien razend spannend en bedreigend tegelijkertijd.

In no time worden jongens en meisjes van 9, 10, 11 jaar geconditioneerd en vertrouwd gemaakt met: beheersing van de geest over de materie, occulte tekens en symbolen, reïncarnatie,kristal-pyramides, tovenaars, demonen, Shiva, de hindoegod die alle leven vernietigt, slangen en draken. Verder wordt ook nog de suggestie gewekt als zou de mens in eigen kracht kunnen overwinnen over de machten van de duisternis. Dit laatste gegeven komt steeds voor in de serie "The Ghostbusters." Er bestaan persiflages op Golgotha, op de verhouding tussen de Vader en de Zoon Jezus etc.

Zowel de strijdmethoden als het woordgebruik fascineren en verwarren. In de nieuwste serie op TV, The Thundercats, wordt men bedolven onder occulte leringen uit het oude Egypte, India en Babylonie. Ik ontdekte zelfs Egyptische en hindoeïstische mantra's (namen van goden c.q. demonen) in kinderstrips, die dan hardop als "een gek rijmpje" opgezegd konden worden.

Het is duidelijk dat we als gelovige ouders des te meer moeten waken over de geestelijke gezondheid van het gezin. Er is een geestelijke strijd ontbrand rond het kind. Daarvoor zijn onze geestelijke wapens nodig. We kunnen bidden en vasten en de geestelijke wapenuitrusting (Ef. 6:12-18) aan doen, zelf als ouders geworteld zijn in Christus en dit de kinderen voorleven. Juist in deze tijd is het belangrijk meer bewust met godsdienstige opvoeding bezig te zijn en tijd in te ruimen om samen met de kinderen de dingen van school, vriendjes, TV vermaak, speelgoed e.d. te bespreken in het licht van Gods Woord, om het kind meer onderscheid bij te brengen.

Daarnaast zouden we als Christenen onze creatieve talenten moeten aanspreken en veel meer christelijke stripverhalen en tekenfilms moeten produceren. De series die bij de Evangelische omroep gedraaid hebben spreken meer de jongere kinderen aan. Voor oudere kinderen zijn er haast geen alternatieven.

Tot slot: de beste bescherming is de kinderen vertrouwd te maken met het evangelie, ".. want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, .."(Rom. 1:16). Want komt het er nu op aan de kinderen bij te brengen dat ze hun vertrouwen op de Here Jezus mogen stellen en dat ze door het geloof in Zijn Naam en in Zijn volbrachte werk behouden zullen zijn. (Hand.16:30-33).

Drs. M.C. Petit - van Hoorn.
juni 1990.

literatuur.
  • "New Age: Transformation im Kinderzimmer." (Katrin Ledermann). Topic nr.7
  • "Kind en occultisme." (R.Matzken en A.Nijburg.) Stichting Moria 1990.
  • "Ravaged by the New Age." (Texe Marss.) Living Truth Publishers 1989.
  • "Godsdienstige opvoeding I" (M.C. Petit - van Hoorn) Tijdschrift
  • "Bezinning" mei/juni 1990.

Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen