Voorspellingen die niet uitkwamen (Jehova's getuigen)

Voorspellingen die niet uitkwamen
Of hoe velen bij de neus werden genomen door valse datumprofeten
Marc Verhoeven, 19-07-2003
De leiders van het Wachttorengenootschap hebben zich van bij de aanvang af (19de eeuw) bezig gehouden met het voorspellen van de wederkomst van Christus. Zij trachtten daar een datum op te plakken. Datum na datum werd voorspeld en ... kwam niet uit. In recentere tijd was dat het jaar 1975.
Aanvankelijk dacht ik dat dit hun énige valse voorspelling was, maar na wat onderzoek was mijn verwondering groot toen ik ontdekte wàt zij eertijds allemaal hebben voorspeld, en waarvan uiteraard niets is uitgekomen.
De meeste Jehovah-getuigen hebben daar geen weet van. Er wordt in die organisatie een heleboel geheim gehouden. De oudere Wachttorenpublicaties zijn slechts met moeite te vinden. Toch heb ik de bewijzen voor mij. Wie echt de moeite doet kan er nog steeds aan geraken. Probleem voor de getuigen is dat hun organisatie een geestelijke gevangenis rond hen heen heeft opgetrokken, via indoctrinaire methoden, zodat nauwelijks iemand het aandurft verder onderzoek te plegen.
Echter, leugenprofeten kon men reeds in het Oude Testament gemakkelijk onderscheiden van ware profeten:
“Wanneer die profeet in de Naam van Jahweh zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat Jahweh niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen”[1].
Al die datums, zoals 1874, 1878, 1914, 1918, 1925 ... 1975, bleken telkens niet te beantwoorden aan de verwachtingen maar werden wel als “De Waarheid” gepresenteerd en opgelegd. De recentste datum 1975, in verband waarmee een massale groei werd verwezenlijkt en waardoor er nadien weer velen afvielen, is wel een van de schandelijkste voorbeelden van valse en ongeoorloofde profetie. Velen hebben, met die datum voor ogen, hun bezittingen verkocht en alles op alles gezet om voltijds te kunnen ‘prediken’ want de wereld moest op tijd gewaarschuwd worden. Wie in die tijd vóór 1975 b.v. nog een huis wilde bouwen, werd als een ‘zwakke’ in het geloof beschouwd en moest niet op ‘voorrechten’ rekenen (verantwoordelijkheden), en werd niet meer geteld.
Wanneer een voorspelling niet uitkwam, werd nadien een andere zienswijze uitgedokterd.


[1] Ik gebruik de Statenvertaling van 1977. Het Tetragram (JHWH) heb ik echter weergegeven als “Jahweh”.

Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Schriftkritiek