Atheisme is een vorm van projektie

Atheïsme is een vorm van projektie

Wat hebben religie en Freud gemeen? In zijn boek The future of an illusion' (1912) [1], meende Freud dat religie een vorm van dwangneurose is. Geloof is een overblijfsel uit de infantiele fasen. De christen is als een kind die verlangt naar een vader, een soort van infantiel verlangen. Het kind wenst zichzelf een liefhebbende, warme vader. Een christen projecteert deze infantiele gevoelens en noemt het object waar deze gevoelens op gericht zijn God. Met een gerust hart kan gezegd worden dat deze gedachte zijn miljoenen verslagen heeft in Europa, gecombineerd met enkele andere tijdsfaktoren. De vraag is: is het ook waar dat geloof niets anders is dan een projectie?

Lees verder...


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Schriftkritiek