oorspronkelijk christendom


Op zoek naar het oorspronkelijke christendom
Feit en fictie in De Da Vinci Code en de moderne gnostiek

Dit belangwekkende boek van Martie Dieperink is in januari 2007 verschenenen bij Uitgeverij Boekencentrum

In onze tijd liggen de kerk en het traditionele christendom zwaar onder vuur. Dat gebeurt in romans als De Da Vinci Code, maar ook door auteurs als Elaine Pagels, Jacob Slavenburg en Willem Gloudemans. Wat hen allen bindt, is de sympathie voor de gnostiek. Dit staat voor een tolerante en vrouwvriendelijke vorm van spiritualiteit, met weinig nadruk op dogma’s en instituten.

Deze neognostische geluiden zaaien veel verwarring onder christenen. Velen voelen zich er door aangesproken en bezoeken de lezingen van moderne gnostici, of lezen hun geschriften. Anderen zijn het beslist niet eens met de neognostiek, maar weten dit niet altijd helder te verwoorden.

In dit boek schept de theologe Martie Dieperink helderheid over de oorsprong en de achtergrond van de neognostiek. Haar diepgaande kennis

van deze stroming en de historie ervan, stellen haar in staat feit en fictie te scheiden. Zo zoekt ze antwoord op de vraag waar het oorspronkelijke christendom te vinden is, in de gnostiek of in de kerk. Een bijzonder verhelderend en leerzaam boek over een van de snelst groeiende religieuze stromingen van de 21e eeuw.

Drs. Martie Dieperink is theologe en publiciste. Zij publiceerde met name over New Age en andere religies.


ISBN 90 239 2162 3
Ca. 200 blz.
Prijs ca. € 17,90

lees verder:


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Schriftgezag