Nederland, keer terug op uw weg!

Nederland, keer terug op uw weg!

T. J. de Ruiter, predikant & bijbelleraar in de Pinksterbeweging
(aangesloten bij de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten, de VPE)

Inleiding

“Ondraaglijk en uitzichtloos,” dat waren de twee begrippen, die de verantwoordelijke minister in het Nederlandse parlement gebruikte om de condities te definiëren, waarin de huisarts, op verzoek van de patiënt, mag overgaan tot het uitvoeren van euthanasie en het assisteren bij zelfdoding. In week 47 van 2000 werd in de Tweede Kamer het debat gevoerd over de nieuwe euthanasiewet en in de volgende week werd hij door haar aanvaard. De verantwoordelijke ministers, Borst van volksgezondheid en Korthals van justitie, vonden deze wet "een mooi sluitstuk van dertig jaar discussie.” Inmiddels heeft de Eerste Kamer op 10 april 2001, de wet op euthanasie, officiëel genoemd de 'wet voor toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding,' goedgekeurd. Vanaf de datum, waarop in ditzelfde jaar de wet in werking werd gesteld mogen artsen, mits er voldaan is aan de strenge wettelijke voorwaarden, patiënten helpen het leven actief te beëindigen.

Lees verder...

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Pastorale onderwerpen