Bidden op je werk

 

Tips bij bidden op je werk

Bidden op je werk is niet moeilijk, iedereen kan er aan meedoen. Eigenlijk is er maar één voorwaarde: je moet op zijn minst één collega hebben die mee wil doen... Hieronder helpen we u een beetje op weg door een aantal praktische tips te geven, met een aantal aandachtspunten in een tweetal artikelen. Voor een printvriendelijke versie van beide artikelen Download (1 pag. A4 in Word).

Bidden op je werk een goed voornemen

"Christenen zijn ongeloofwaardig: 's zondags in de kerk lijken ze zich te bekommeren om de zondige wereld, maar door de week op hun werk zal hun eigen leefwereldje hen worst zijn." Deze nogal zwart-witte uitspraak bevat helaas toch een kern van waarheid. Hoewel niet van de wereld maar wel in de wereld, is er van de aanwezigheid van christenen in een bedrijf vaak weinig te merken. Ze distantieren zich liever dan dat ze zich mengen in die gevaarlijke, dynamische moderne maatschappij vol invloeden van bepaald niet neutrale zijde... Ze realiseren zich nauwelijks dat je altijd een getuige bent: of je daden bevestigen en versterken je woorden, of ze breken ze af tot holle, leugenachtige frasen. Licht en zout zijn: dat valt tegenwoordig niet mee! Bidden op je werk kan daarbij geweldig helpen. Nee, niet alleen voor je gaat eten, maar samen met collega's deelnemen aan een bedrijfs(pauze)bidstond. Steeds meer christenen beseffen dat hun christen-zijn ook consequenties heeft voor de baan die ze hebben, en dat ze niet toevallig daar werken.

Beginnen
Alle begin is moeilijk en dat geldt zeker ook voor het starten van een bedrijfs(pauze)bidstond. Maar iedereen kan bidden, het is zeker te leren! De EO heeft hier enorm veel praktische tips en achtergrond informatie gebundeld in een serie korte artikelen. Met tal van verwijzingen naar sites en boeken over (ook samen) bidden in de kerk, op het werk, op school, voor je woonplaats en voor de overheid. Hoe vind je gelijkgestemden? Je kunt zelf beginnen te bidden voor een eerste medestander. En gewoon eens rondvragen wie er christenen of gelovigen kent. En over de parkeerplaats lopen: wellicht zijn er collega's die een visje of Er is hoop- sticker op hun fiets of auto hebben. Of in de kantine of bij een lunch voor hun eten bidden? Let ook eens op de tekst van trouw-, rouw- en geboortekaartjes, en op welke partij iemand stemt. En hoe vind je een geschikte plaats en tijd van samenkomst (bijv. tijdens de middagpauze)? Gods hulp en leiding daarbij zijn onontbeerlijk. En dan gewoon aan de slag gaan met de mogelijkheden die er zijn. Juist in het begin is het belangrijk om met elkaar stil te staan bij het doel van de gebedsbijeenkomst en daar overeenstemming over te krijgen. Het doel kan bijvoorbeeld zijn elkaar bemoedigen, bidden voor collega's, directie, bedrijfsprocessen, veiligheid, ondernemingsraad, enz. Ook de vorm is van belang: wel of niet beginnen met een stukje bijbellezen? Zo ja, welke vertaling? Houd rekening met de aanwezigen en hun uiteenlopende achtergrond en waak voor discussies met hete hoofden en koude harten.

Bekendheid
Na een opstartperiode volgt een periode van gewenning, die gemakkelijk kan verworden tot een periode van sleur. Je kent elkaar immers en het verloop en de inhoud van een bijeenkomst worden voorspelbaar. Regelmatige evaluatie, open en eerlijk, kan voorkomen dat het zover komt. Aarzel niet om veranderingen aan te brengen en probeer samen tot verbeteringen te komen. Dat mensen na verloop van tijd om diverse redenen af (moeten) haken is een gegeven. Probeer dus ook nieuwe deelnemers te krijgen. Van-mond-tot-mond reclame werkt daarbij het best. Maar ook een mededeling op een prikbord of advertentie in een personeelblaadje kan mensen toevoegen. Daar komt dan meteen een ander aspect om de hoek kijken: maak je jezelf bekend of niet? Sommigen kiezen er bewust voor om toestemming te vragen aan de directie (wat als die "nee" zegt?), anderen groeien langzaam toe naar openbaarheid. Feit is dat je in de ogen van veel collega's belachelijk bezig bent, anderzijds kan het leiden tot nieuwe openingen bij collega's die -misschien zonder dat ze het zelf beseffen- hongerig zijn naar de Levende God.

Effecten
Het meten van gebedsverhoringen is niet altijd mogelijk. Het bijhouden van een schrift met gebedsonderwerpen kan het zicht hierop wel verscherpen. Er zijn in ieder geval vijf effecten:
1. Je eigen houding t.o.v. werk, collega's en God Zelf wordt tegen het Licht gehouden.
2. Je hebt waardevolle contacten met christen-collega's.
3. Je krijgt oog voor allerlei zaken die spelen in je omgeving.
4. Je beinvloedt je bedrijf positief.
5. Door je gebeden verandert er iets in de geestelijke wereld.
Meedoen aan een bedrijfs(pauze)bidstond is een bijzondere, verrijkende ervaring, met grote positieve gevolgen!

Bron: Joel News Maarten Pijnacker Hordijk

lees verder : http://bedrijfsgebed.typepad.com/ 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Pastorale onderwerpen