Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing

 

Het ultieme doel van de islam: Wereldoverheersing

James M. Arlandson

Grote islamitische terroristische manifestaties, zoals die van 11 september 2001, kunnen uiteindelijk worden overwonnen, maar reeds vanaf het prille begin heeft de islam een ultiem doel. Wat is dat ultieme doel volgens de koran, de hadith (de woorden en daden van Mohammed buiten de koran) en Mohammed?

Osama bin Laden en de Jordaanse Abu-Musab al-Zarqawi, die onschuldige arbeiders in Irak onthoofdt, zijn open over dit doel, zoals wij in de volgend fatwa’s, verklaringen en interviews zullen zien van voor en na 11 september.

In bin Laden’s fatwa van augustus 1996 waarin hij de oorlog aan de V.S. verklaart, beweert hij dat de islamitische opleving overal plaatsvindt, vooral in de moslimwereld:

Onder de huidige omstandigheden [van Zionistische-Kruisvaarders agressie], en onder de vlag van het gezegende ontwaken dat plaats vindt over de hele wereld en in het bijzonder in de islamitische wereld, wil ik u vandaag ontmoeten.

In maart van 1997 wordt bin Laden door Peter Arnett geïnterviewd, die toen zei dat het doel van de djihaad is het woord van God (de koran) te verhogen, met andere woorden, totdat de boodschap van zijn heilig boek overal in de wereld aanvaard wordt.

Voor [onderwerping aan de joden en de bezetting van Arabië] en andere handelingen van agressie en onrechtvaardigheid, hebben wij de djihaad aan de V.S. verklaard, omdat het in onze religie verplicht is om de djihaad te voeren, opdat het woord van God verheven wordt en opdat wij de Amerikanen uit alle moslimlanden verdrijven.

In mei van 1998 interviewde Jonathan Miller (toen een verslaggever van ABC nieuws, nu een adviseur op het gebied van terrorisme in Los Angeles) bin Laden, die gelooft dat hij een dienaar van Allah is en dat het zijn primaire opdracht is, om door middel van geweld de godsdienst van het licht te verspreiden.

Ik ben één van de dienaren van Allah. Wij doen onze plicht om te strijden voor de godsdienst van Allah. Het is ook onze plicht om een oproep naar alle mensen in de wereld te doen, om van dit grote licht te genieten, de islam te omhelzen en het geluk van de islam te ervaren. Onze primaire opdracht is niets anders dan deze godsdienst te bevorderen. ...

In november van 2001, na 11 september, staat bin Laden een gesprek met Hamid Mir toe, de redacteur van een Arabische krant. De terrorist komt enigszins terug van zijn wens om onschuldige mensen te doden, hoewel hij in talrijke andere verklaringen en gesprekken gezegd heeft dat hij daarin gerechtvaardigd is. Zijn opdracht is de koran te verspreiden:

Hamid Mir: Is het juist dat u tegen de Amerikaanse overheid bent, en niet tegen de Amerikaanse bevolking?

Osama : Ja! Wij dragen de opdracht uit van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem). De opdracht is het woord van God te verspreiden, niet om mensen af te slachten.

In december van 2001 neemt Bin Laden een video op waarin hij en een sjeik de aanvallen van 11 september prijzen. Hij wil dat iedereen de eerste van de vijf “pilaren” van de islam opzegt, een geloofsbelijdenis; de eerste stap in het aannemen van de “ware godsdienst” waarvoor bin Laden strijdt.

Mij werd opgedragen om mensen te bestrijden totdat zij erkennen dat er geen god naast Allah is Mohammed zijn profeet.

In dezelfde video doet bin Laden verslag dat na de aanvallen zich velen tot de islam hebben bekeerd en vele anderen op zijn minst nieuwsgierig zijn geworden in de ware islam, wellicht zelfs om zich tot de islam te bekeren.

Sommigen van hen zeiden dat, volgend op de aanvallen, in één van de centra in Nederland zich meer mensen tot de islam bekeerden dan gedurende de afgelopen elf jaren. Op een islamitisch radiostation hoorde ik iemand, die een school in Amerika heeft, zeggen: “Wij komen tijd tekort om te voldoen aan de vraag naar islamitische boeken en kennis betreffende de islam”. Deze gebeurtenis brengt de mensen tot denken (over de ware islam) wat de islam zeer ten goede komt.

Lees verder:

www.answering-islam.org/Dutch/


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Nog in te delen