Aura's in blikveld

 

Aura's in het blikveld

Onderzoek naar kleurrijke ervaringen

Auteur: Rob Nanninga
Bron: Skepter 16(3), september 2003

 

Aanhangers van New Agedenkbeelden nemen graag aan dat alle wezens worden bezield door een hogere, universele energie. Aurawaarnemingen kunnen dit spirituele en holistische wereldbeeld ondersteunen.


Aura's worden in de hedendaagse occulte en esoterische literatuur omschreven als een soort energievelden die het menselijk lichaam omgeven. Ze bestaan naar men zegt uit meerdere lagen en worden door helderzienden waargenomen als een gekleurde uitstraling die gewoonlijk minstens 30 centimeter ver reikt. In de theosofische literatuur spreekt men over 'fijnstoffelijke lichamen', een term die nog steeds veel wordt gebruikt. Deze lichamen omhullen elkaar als Russische matroesjka-poppen.

De binnenste laag van de aura behoort tot het zogenoemde 'etherisch lichaam'. Men neemt aan dat dit lichaam levensenergie (prana, chi of orgon) kan opnemen uit de omgeving (de atmosfeer, de kosmos of moeder aarde). De subtiele energie wordt via de chakra's doorgegeven aan het fysieke lichaam. Auralezers geloven dat ze gezondheidsproblemen in het etherisch lichaam kunnen waarnemen, al voordat deze zich op het fysieke niveau manifesteren. Ze zien dan onder meer donkere vlekken, troebele kleuren of scheuren waarlangs de energie weglekt.

Het 'astrale lichaam' is wat groter en heeft een 'hoger vibratieniveau'. Het weerspiegelt onder meer onze emoties en verlangens. Veel auralezers spreken liever over het emotionele lichaam. Het astrale lichaam ligt volgens hun indeling op een hoger niveau, nog boven het mentale lichaam, waar anderen het spirituele lichaam situeren. Er worden bij voorkeur zeven lichamen gepostuleerd, al beperken de meeste auralezers hun waarnemingen tot de lagere niveaus.

In de populaire literatuur stelt men een aura vaak gelijk aan een elektromagnetisch veld. Dat klinkt wetenschappelijk, maar dat is het niet omdat er geen informatie wordt verstrekt over de frequentie of de golflengte. Onze ogen kunnen slechts een beperkt deel van het elektromagnetische spectrum waarnemen: zichtbaar licht met een golflengte vanaf 400 tot circa 700 nanometer. Met moderne meetapparatuur hoeft er echter niets verborgen te blijven, zodat het onduidelijk is in welk frequentiegebied de aura zich schuil zou kunnen houden. Met een warmtegevoelige camera is het mogelijk de infrarode straling rond ons lichaam zichtbaar te maken, maar dat heeft uiteraard niks te maken met de veronderstelde levensenergie.

De overheersende basiskleur van een aura is volgens de auralezers het beste zichtbaar wanneer iemand in ontspannen toestand verkeert. Meestal worden er een stuk of twaalf basiskleuren onderscheiden, die elk kenmerkend zijn voor een bepaald karaktertype, vergelijkbaar met de astrologie. Iemand met een groene aura heeft naar men aanneemt veel liefde voor de natuur. De eigenschappen die aan de kleuren worden toegeschreven, komen echter niet altijd met elkaar overeen. De auralezers gebruiken verschillende interpretatieschema's. Het is bovendien mogelijk dat de basiskleur niet aangeeft hoe iemand in het leven staat, maar wat hij of zij met het leven zou moeten doen.

lees verder : http://www.skepsis.nl/aura.html


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: New age en occultisme