Quantum Touch

Quantum Touch


 door drs. R. vd Ven


Dit artikel is een hoofdstuk uit het nieuwe boek van drs Ruud vd Ven: Genezing uit het Oosten? Een boek wat alternatieve therapieën binnen de reguliere gezondheidszorg toetst. Wat is de herkomst en achtergrond van een methode? En wat is de therapeutische waarde ervan? Alternatieve therapieën hebben vaak een achtergrond in oosterse godsdiensten. Vormen ze een bedreiging voor christenen? Genezing uit het Oosten? biedt wetenschappelijke en bijbelse toetsing. Aan de orde komen zo'n 30 therapieën waaronder acupunctuur, chiropractie, kinesiologie, reiki en mindfulness. In dit artikel word gekeken naar wortels en werking van Quantum Touch


Inleiding.

Richard Gordon, die de methode van quantum touch ontwikkeld heeft, vertelt: ‘Ruim 30 jaar geleden was ik bezorgd over mijn talrijke symptomen die op een slechte gezondheid wezen, en mijn arts raadde me aan om te wachten tot er zich ‘ergere’ klachten zouden ontwikkelen. Voor mij klonk dat net als: “wacht maar tot je motor zich opblaast” terwijl er alleen een raar geluidje onder de motorkap te horen is. Ik ging naar Christos School van het Natuurlijke Helen in Taos, New Mexico, waar ik lessen volgde in therapeutische massage, geestelijk helen en kruidengeneeskunde. Ook maakte ik kennis met de polariteitstherapie. Ik schreef het boek Your healing hands[1] (1978), dat een bestseller werd en in negen talen is vertaald.’

Toen Gordon in 1978 de succesvolle healer Robert Rasmussen ontmoette, kon hij zijn ogen bijna niet geloven toen hij het effect zag van een zachte aanraking door Rasmussen van de rug van een vrouw met zware scoliose: ‘De beenderen begonnen spontaan te bewegen, haar heupen lijnden zich uit, de achterhoofdsrand rechtte zich en binnen ongeveer 20 minuten was de scoliose een heel stuk rechter.’

Gordon leerde met een intense concentratie en ademhaling hetzelfde te bereiken. Zo is quantum touch ontstaan.

De achterkaft van Quantum Touch: een doorbraak in het genezen met je handen[2] (2006) van Gordon vermeldt: ‘Quantum-Touch is een belangrijke doorbraak in de kunst van het genezen met de handen. Of je nu chiropractor, fysiotherapeut, energetisch genezer bent, aan lichaamswerk doet of in een ander medisch beroep werkzaam bent, met quantum-touch kun je een dimensie aan je werk toevoegen die tot nu toe onmogelijk leek.[3] In dit boek maak je kennis met speciale adem- en lichaamsconcentratietechnieken, waarmee je je energie op een zodanig niveau kunt brengen dat een lichte aanraking al voldoende is om houdingscorrecties te bewerkstelligen. Botten vallen na aanraking spontaan in hun juiste positie terug. Pijn en ontstekingen verminderen en genezingsprocessen verlopen sneller. Kinderen kunnen het zich spelenderwijs eigen maken, zo simpel is de techniek, maar toegepast door artsen, acupuncturisten en in de chiropraxie heeft het een enorm effect.’

Een Nederlandse quantum touch therapeute, van oorsprong wijkverpleegkundige, legt uit: ‘De persoon die quantum touch geeft haalt de energie, feitelijk de universele kosmische energie Chi of prana, uit de aarde en omgeving en laat deze door zich heen stromen. Gecombineerd met een bepaalde manier van ademhalen wordt deze energie aan de patiënt doorgegeven op die plaatsen waar het nodig is. Door de hoge resonantie is deze energie-overdracht erg krachtig. De lichaamsdelen die op deze manier “aangeraakt” worden kunnen onmiddellijk gaan reageren met verandering van houding in rug, heupen, benen, nek en schouders. Vaak kan de cliënt reageren met bewegen, schommelen, draaien of trillen. Het lijkt of de behandelaar dit veroorzaakt of duwt, maar het is de cliënt zelf die toestaat wat er op dit moment gaat gebeuren. Quantum touch geeft verder vermindering van pijn, een snellere genezing van botbreuken en ontstekingen en herstel van de energiebalans.’

De duur van een behandeling bedraagt een half tot één uur.

Een basisworkshop quantum touch op level I duurt 2 dagen.

Een opleiding tot quantum touch therapeut bestaat uit 2 basisworkshops en 1 geavanceerde workshop ofwel level II, waarin dieper ingegaan wordt op het werken met de 12 chakra’s. De opleiding tot quantum touch trainer bestaat uit nog eens 4 basisworkshops en 1 geavanceerde workshop.

 Basis van quantum touch

Gordon noemde de methode quantum touch omdat volgens hem op quantum-, subatomisch niveau behandeld werd; dat is dieper dan cel- en DNA-niveau. Hij haalt in dit verband de bekende Indiase arts Deepak Chopra aan: ‘Om het zelfhelend vermogen te stimuleren moet je voorbij alle grofstoffelijke niveaus van het lichaam gaan - cellen, weefsels, organen en systemen - om bij de verbinding te komen tussen geest en materie, het punt waarop bewustzijn een effect begint te hebben. ’Dit punt zou, aldus Gordon, voor ons toegankelijk zijn via onze liefde en intentie.

Quantum-touch gaat uit van invloed op het zelfgenezend vermogen van een lichaam. Het is niet de beoefenaar die geneest, maar de persoon die de energie ontvangt geneest zichzelf.

De methode gaat uit van het aanbieden van ‘levenskrachtenergie’ waarbij de beoefenaar zich dient te focussen op het versterken van de eigen energie met oefeningen voor ademhaling en lichaamsbewustzijn.[4] Als twee dingen in verschillende frequenties trillen, neigen deze trillingen ernaar zich op elkaar af te stemmen. Zo zou de hoge trilling van de beoefenaar de lage trilling van een gebied van pijn, spanning of ontsteking bij de patiënt overstemmen en bijdragen tot genezing.

 Wetenschap van quantum touch

Gordon noemt quantum touch ‘de wetenschap van de levensenergie’.

De website van Nederlandse quantum touch instructeurs[5] legt uit: ‘Levenskrachtenergie blijkt een heel ander soort energie te zijn dan energie uit elektriciteit. De wetenschap heeft op dit moment nog geen instrumenten om deze energie te meten. Deze energie lijkt ook niet te beantwoorden aan de natuurkundige wetten waarmee we bekend zijn.’


Omdat bij quantum touch sprake is van geestelijke levensenergie, zoals Chi en prana, is de term ‘wetenschap’ van de levensenergie misleidend en onwaar en bedoelt deze kennelijk een wetenschappelijk cachet aan de methode te geven.

Volgens de behandelaars zou de methode zeer effectief zijn bij het verminderen van pijn, het versnellen van het genezingsproces bij diverse ziekten zoals ontstekingen na verwondingen, het herstellen van gedeformeerde structuren als scheefstand van wervels en botten[6] en zou het leiden tot ontspanning waaronder slaapverbetering en sneller en dieper in meditatie komen [7]. Ook zou quantum touch leiden tot spirituele of uittredingservaringen.

Er zijn geen onafhankelijke wetenschappelijke studies bekend die deze claims kunnen bevestigen.  

Spirituele kanten van quantum touch?

Quantum touch is een energetische geneeswijze, die niet werkt met (kwantum)fysische energie maar met geestelijke energie.

Gaandeweg ontwikkelt een quantum touch-beoefenaar paranormale vermogens.

Bij nadere beschouwing komen we al snel occulte elementen tegen bij deze methode, zoals creatieve visualisatie, meditatie, advies en hulp vragen aan geleidegidsen.

Om de energiestroom te versterken adviseert Gordon in Quantum Touch: een doorbraak in het genezen met je handen diverse aanvullende technieken:


1.      kies ervoor liefde en dankbaarheid te voelen,


2.      koester positieve verwachtingen,


3.      vertrouw!,


4.      vraag hulp ‘aan een hogere macht, hoe je die ook ervaart’, aan het hogere zelf, engelen, gidsen of spirituele leraren,


5.      geef je helemaal[8],


6.      ga het verleden healen door bijvoorbeeld terug te gaan naar de kinderfase, de kleine baby die tekort gekomen is aan fysieke aanraking ‘in de handen nemen en energie geven’,


7.      creëer wervelende energie via visualisatie en intentie,


8.      werk met chakra’s, kleuren en tonen,


9.      laat de cliënt zijn eigen vibratieniveau verhogen door ademhaling en visualisatie,


10. werk met de chakra’s acht tot en met twaalf,


11. organiseer groepsessies; bij de groepshealingtechniek De Zonnester[9] zouden deelnemers mooie en indrukwekkende spirituele ervaringen opdoen en bijzonder rustige bewustzijnstoestanden en uittredingservaringen meemaken.


Gordon onthult dat hij bepaalde meditatietechnieken leerde van een ‘geestelijk leraar’ met de naam Lazaris. Dit is een niet-fysieke entiteit die voor het eerst op 3 oktober 1974 begon te channelen door Jach Pursel. Via deze geest leerde Gordon de chakra’s 8-12 kennen, die werkelijkheden vertegenwoordigen op het astrale vlak (chakra 8), het thuis van je hogere zelf (chakra 9), het niveau wat waarlijk werkelijk is en voorbij de illusie gaat die we ervaren (chakra 10), de ziel en de geest (chakra 11) en het niveau van je persoonlijke relatie met God, het Universum, de Godin, Alles Wat Is, de Grote Geest (chakra 12).

In Alert: Christian family encounters “Quantum Touch”[10] wordt door Lighthouse Trails[11] (Newsletter 27 april 2009) quantum touch tegen het licht gehouden.

Het ging hierin om een 21-jarige jongen, een toegewijde christen, die vanwege een auto-ongeval in het verleden geregeld fysiotherapie diende te ondergaan. Recent werd hij behandeld door een voor hem onbekende fysiotherapeut, die tijdens de behandeling leek te mediteren en een vorm van therapeutic touch toepaste, wat bij navraag quantum touch bleek te zijn.

Ondanks de neutraal klinkende naam was de jongen toch bezorgd en sprak er met zijn ouders over. Toen zij hierover vragen stelden aan christenonderzoeker Ray Yungen van Lighthouse Trails reageerde deze zeer geschokt.

In zijn boek For many shall come in my name[12](2007) had Yungen namelijk reeds uitgebreider gesproken over deze ‘spirituele leraar’ Lazaris, een geleidegeest, over workshops met Blendings, dat wil zeggen opgaan in en één worden met Lazaris, en over de eerste ontmoeting die channeler Jach Pursel had met deze entiteit. Hij vertelt hoe Pursel vroeg in de avond twee uren mediteerde toen plots in aanwezigheid van zijn vrouw een entiteit met een krachtige stem door hem heen gesproken had. Zijn vrouw schreef snel op hoe de entiteit zich bekend maakte als Lazaris en twee weken van hun tijd vroeg om boodschappen te kunnen channelen naar Jach. Tevens kreeg zij instructies hoe haar man gemakkelijker in trance kon geraken. Ten slotte verzekerde Lazaris hen dat deze ervaring nooit schadelijk zou uitpakken en dat – hoewel hij geen lichaam noch tijd had – hun medewerking zeer op prijs stelde en er nooit misbruik van zou maken.

Yungen’s conclusie was duidelijk: Lazaris was een demon, die Pursel inspireerde tot een populair boek over healing dat vele gezondheidszorgers in Noord-Amerika en meer dan 43 landen occult beïnvloed heeft.

De jongen van het voorbeeld, die onwetend de quantum touch behandeling had ondergaan, bad samen met zijn ouders om elke eventuele invloed van de behandeling af te wijzen en om reiniging door de Here Jezus (1 Joh. 1:9,4:4).

Een uitgebreide Bijbelse weerlegging van deze methode volgt eigenlijk automatisch uit het verband van de voorgaande hoofdstukken over reiki, therapeutic touch en healing touch. Hoofdstuk 11, Quantum touch, is niet los te lezen van de voorgaande hoofdstukken. Bij elke geneeswijze is in het vierde onderdeel, de spirituele kanten, de Bijbelse weerlegging opgenomen. Om niet in herhaling te vallen zijn reeds eerder behandelde zaken niet opnieuw vermeld. Een belangrijke nieuwe factor, die aangevoerd wordt, is de vermelding van de bron waaruit Gordon in belangrijke mate put: de geleidegeest (lees: demon) Lazaris. Hierbij lichten direct teksten op als Leviticus 19:31, 20:6,27 en Deut. 18:11.

Reiki, therapeutic touch en quantum touch vallen alle in de categorie chakra-healing.

Het chakra-systeem is gebaseerd op de spirituele perceptie dat de mens God is (Gen. 3:5).Er bestaat nog een methode van super-quantum touch, de zogenaamde Quantum-Engelheilung, ontwikkeld rond 2005 door Eva-Maria Mora, die in Kassel een cursus van vier dagen aanbiedt met uitgebreide lichaamsbewustzijnsoefeningen, chakrameditatie en -reiniging en gedachtenoefeningen. Cursisten krijgen een stoomcursus in helderziendheid en energetisch helen en reinigen van aura’s en chakra’s met de hulp van (aarts)engelen met wie ze leren communiceren - onder andere door middel van automatisch schrift - en zich te verbinden (Engelatmung). Hierbij zou het zo zijn dat Gabriël gespecialiseerd was in problemen met zwangerschap en geboorte, Azraël in rouwverwerking en Michaël in angst en nervositeit.  


Drs. Ruud van der Ven is arts en studeerde theologie. Hij is docent geweest aan de Evangelische Theologische Hogeschool en verzorgt lezingen en spreekbeurten over onderwerpen rond geloof en gezondheid. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan.


 


 


 
[1] Jouw helende handen.[2]1e druk.[3] Quantum touch zou iedere andere therapie versterken: acupunctuur, chiropractie, osteopathie, cranio-sacraaltherapie, kinesiologie, Qigong, massagetherapie, reiki die wordt versterkt tot turbo-reiki of speedy-reiki.[4] Het verhogen van de trillingsfrequentie van de energie zou ervoor zorgen dat iemand zich ‘lichter’, beter en gezonder gaat voelen.
[6]Door scheefstand en subluxaties zouden chakra’s negatief beïnvloed worden en de energie niet meer in staat zijn om ongehinderd door het lichaam te stromen.[7] Bij quantum touch zouden ook afstandsbehandelingen mogelijk zijn. Zo had neurochirurg dr. Norman Shealey ontdekt hoe op het EEG duidelijke veranderingen te zien waren bij afstandsbehandeling door deze ‘superhealers’. Toen Gordon een afstandhealing gaf bij een oudere man zag Shealey dat er na vijf minuten een belangrijke toename was van delta-activiteit (op het EEG) en na 30 minuten (aan het eind van de healing) alle hersengolfactiviteit sterk tot rust gekomen bleek te zijn (een EEG zoals Shealey die wel zag bij hersendood).[8] ‘Je helemaal geven kan betekenen dat je alle andere gedachten loslaat, dat je je concentreert op je ademhaling en die verbindt met de sensaties in je handen, dat je ik niet in de weg zit en dat je zelfs geen idee hebt van tijd en plaats. Soms wanneer je je helemaal geeft, kun je je voelen alsof je volledig in het proces verdwijnt …’[9]Op de grond liggende personen vormen, elkaars voeten vasthoudend, een stervormige figuur.[10] Pas op: christelijk gezin in aanraking met ‘Quantum Touch’.[11] Christelijke organisatie, in 2002 opgericht met het doel de gevaren van de nieuwe spiritualiteit, die ook de christelijke kerken binnendringt, te ontmaskeren.[12] Want velen zullen komen in mijn naam.


 


 


 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Magnetisme en kosmische energie