Triggerpoint occult?

Myofasciale triggerpoints (MTP) en dry needling

Via onze website ontvangen we de laatste maanden veel vragen over een mogelijke relatie tussen myofasciale triggerpointtherapie en dry needling enerzijds en de acupunctuurpunten anderzijds. In dit artikel willen we aantonen dat MTP en dry needling niets te maken hebben met acupunctuur en de filosofie en het medisch denken vanuit het taoïsme. Dat sommige therapeuten toch acupunctuur ‘mixen’ met MTP en dry needling is wetenschappelijk en geestelijk onverantwoord. Naast het toetsen van de methode, in dit geval MTP en dry needling die zeker geen occulte bron hebben, moet men ook de therapeut screenen: houdt hij/zij zich bezig met occulte, onbijbelse therapieën dan bestaat de kans dat hij deze therapieën gevraagd of ongevraagd mengt met de op zich verantwoorde therapie. Men kan de therapeut toetsen door informatie te verzamelen via website, gele gids, informatiefolders of door direct te vragen welke therapieën en behandelmethoden iemand in zijn ‘pakket’ heeft. Bij twijfel altijd een therapeut opzoeken die zich alleen met ook bijbels verantwoorde therapieën bezig houdt.

MTP

Myofasciale triggerpoints (MTP) zijn lokale veranderingen in de skeletspieren die verschijnselen kunnen geven op het gebied van gevoelens, motoriek en het onbewuste zenuwstelsel. Deze combinatie van verschijnselen wordt het myofasciaal pijn (en disfunctie) –syndroom genoemd. Een MTP is een sterk prikkelbare plaats in de skeletspier die samenvalt met een overgevoelige palpabele knobbel (nodule) in een strakke band. Myofasciale triggerpoints worden ingedeeld in actieve en latente triggerpoints. Actieve triggerpoints geven spontane klachten, latente triggerpoints geven alleen pijn en andere sensaties als ze direct gestimuleerd worden door druk, aanspanning of rek. In de loop van de geschiedenis hebben deze lokale spierveranderingen allerlei verschillende namen gehad zoals fibrositis, myogelosen, Muskelhärten en myalgieën. (1) In 1983 publiceerden dr Janet Travell en dr David Simons een standaardwerk waarin de kenmerkende ‘referred pain’ -patronen van de myofasciale triggerpoints (MTP) in de bovenste lichaamshelft werd beschreven. Travell and Simons beschrijven een triggerpoint als gewoon een kleine samentrekking in spierweefsel, die wij een spierknoop zouden noemen. Vaak voelt het aan als een rijstkorrel of een erwt die diep in de spier begraven ligt. Het effect dat een triggerpoint op de spier heeft is dat hij hem zowel verzwakt als gespannen houdt. Tegelijkertijd houdt een triggerpoint een strakke samentrekking in stand binnen de spierweefsels die er direct mee verbonden zijn. Deze strakke banden spierweefsel houden op hun beurt de aanhechtingen van de spier voortdurend onder spanning, wat dan vaak weer symptomen veroorzaakt in nabij gelegen gewrichten. De voortdurende spanning in de vezels van het triggerpoint zelf beperken de bloedcirculatie in het omliggende gebied. De ophoping van afvalstoffen, maar ook het gemis aan zuurstof en voedingsbestanddelen die voor de celstofwisseling noodzakelijk zijn, kunnen triggerpoints maanden en zelfs jarenlang in stand houden, tenzij er ingegrepen wordt. Deze vicieuze cirkel dient te worden doorbroken. Het probleem bij het behandelen van triggerpoints is dat zij hun pijn vrijwel altijd naar een andere plek afleiden. De meest gebruikelijke pijnbestrijding is gebaseerd op de gedachte dat de oorzaak van de pijn gezocht moet worden op de pijnlijke plek zelf. Triggerpoints leiden de pijn dus altijd af naar andere plaatsen. Deze afgeleide pijn zet iedereen op het verkeerde spoor, inclusief de meeste doktoren en alle anderen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Volgens Travell and Simons faalt de gebruikelijke manier van pijnbestrijding zo vaak omdat men zich op de pijn zèlf richt en de pijnlijke plek behandelt, waarbij de oorzaak over het hoofd wordt gezien en dus niet wordt behandeld. (4)

Nog slechter dan routineus de pijnlijke plek behandelen is de farmaceutische behandeling van het hele lichaam voor iets dat meestal een plaatselijk probleem is. Het chemische stillen van de pijn, wat tegenwoordig de steeds duurder wordende voorkeursmethode is, schenkt ons de illusie dat er iets goeds gebeurt, terwijl het in werkelijkheid slechts het probleem verbergt. De meest pijnsoorten, zoals hoofdpijn, spierpijn en gewrichtspijn, zijn een waarschuwing, een beschermingsreactie tegen letsel of de overbelasting van spieren. De pijn vertelt je dat er iets mis is en dat dit gecorrigeerd dient te worden. Het getuigt niet van goede geneeskunde om de boodschapper in slaap te sussen en de boodschap te negeren. Als pijn wordt gezien in zijn ware taak als boodschapper in plaats van als ziekte, kan de behandeling worden gericht op de oorzaak van het probleem.

In de Engelse literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen spierpijn als gevolg van overmatige inspanning en musclepain, pijn in de spieren. Het myofasciaal pijnsyndroom is inmiddels een geaccepteerde diagnose. Er zijn tal van mogelijke situaties te noemen die ons spierpijn kunnen geven. De meest voor de hand liggende is bijvoorbeeld overbelasting door een langdurige (statische) werkbelasting. Maar er zijn ook andere zaken die van belang zijn om in het onderzoek en de behandeling te betrekken. En natuurlijk heeft ook stress invloed op spierspanningen.

Hieronder enkele voorbeelden: (2)
- Acuut trauma, waarbij spierreacties ontstaan
- Langdurige herhaalde irritatie van spieren zoals bij CANS (RSI)
- Een trauma van meerdere weefselstructuren als bijvoorbeeld bij een knieblessure of een hernia
- Invloed van verkeerde houdingen, zoals onjuiste werkhouding
- Structurele zaken als o.a. beenlengteverschil, spierverkorting of voetafwijkingen

Ieder van ons heeft triggerpoints, deze zijn latent aanwezig en dat is dus normaal. De meeste mensen hebben daar geen last van.
Bij een overbelasting kunnen deze triggerpoints actief worden en pijnklachten geven. Duurt de overbelasting voort, dan kan dit probleem zich uitbreiden en chronisch worden, ofwel Chronisch Myofasciale Pijn (Voorheen Myofasciale Pijn Syndroom) opwekken.
Belangrijkste doel van deze behandelvorm is dan ook deze geladen spieren snel en effectief te ontspannen en de oorzaak van de overbelasting weg te nemen.

Behandeling van myofasciale triggerpoints

De behandeling van myofasciale triggerpoints bestaat uit het inactiveren van de MTP, het herstellen van normaal spiergedrag en het opheffen van de klachtenonderhoudende factoren.

Manuele technieken

Dit kan door lokale massagetechnieken waarbij door aanhoudende druk diepe strijkingen op de verkorte spiervezels wordt uitgeoefend. Bij het aanhouden van de druk treedt geleidelijk een pijndemping op, waarna de druk kan worden opgevoerd. Dit kan enkele keren herhaald worden totdat de druk die overeenkomt met het omliggende weefsel, getolereerd wordt. Meestal treedt pijnvermindering op binnen twee á vijf minuten. Deze manuele technieken kunnen nog gecombineerd worden met een gelijktijdige rek of lichte samentrekkingen van een spier, waardoor de pijndemping eerder kan plaats vinden. (1)

Spray and stretch

Travell heeft de ‘spray and strech’ -techniek ontwikkeld waarbij met een koude spray (bijv. ethylchloride) het huidgebied boven de spier en het gerefereerde pijngebied kort wordt gekoeld. Hierna wordt de spier verder op lengte gebracht zonder dat dit tot pijntoename leidt. Vanwege de milieubezwaren dient het aanbeveling om voor de koudeprikkel een ijsblokje te gebruiken door dit over de huid te strijken. (1)

Naaldtechnieken: dry needling
Dry needling is een invasieve behandeltechniek, waarbij een zeer dunne, niet-holle naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Myofasciale triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier, die voor flinke, uitstralende pijnklachten kunnen zorgen. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. "Dry" duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, en dat er alleen geprikt wordt in het triggerpoint. Hoe werkt dry needling? Wikipedia Een patiënt met myofasciale pijn heeft last van stijfheid en vaak acute of zelfs chronische spierpijn. Wanneer de spieren te gespannen zijn, kunnen zich pijnlijke en verharde plekken vormen; de triggerpoints. De spierproblemen kunnen vaak door een geschoolde fysiotherapeut of manueel therapeut worden verholpen.Bij dry needling gaat de therapeut door middel van palpatie op zoek naar de triggerpoints. Hij prikt de overgevoelige plek aan met een dunne, niet-holle naald. Hierdoor wordt een reflex opgewekt; de spier zal zich kort samentrekken en daarna ontspannen ('deactiveren'). In de regel is de pijn hierna snel verdwenen.Dry needling heeft in tegenstelling tot acupunctuur geen energetisch kader en er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen.[2] De behandelmethode is in 2007 door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Gecertificeerde therapeuten kunnen zich aansluiten bij de Nederlandse Vereniging voor Dry Needling.[3] De behandeling valt in Nederland onder de aanvullende verzekering.

Wat zijn de voordelen van dry needling?
Hoewel de techniek van dry needling meestal als onprettig ervaren wordt, is hij zeer effectief om een snel herstel te bereiken. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling in de spier zelf, resulteren in een snelle pijnafname en functieherstel van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, kan er gewerkt worden aan de mobiliteit van de gewrichten en aan het verbeteren van kracht en coördinatie. Dry needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Is dry needling een erkende behandelmethode in Nederland?
Volgens de wet BIG (art. 36) is triggerpoint dry needling geen voorbehouden handeling. Fysiotherapeuten in Nederland, die daarvoor een relevante vervolg opleiding hebben gevolgd, mogen deze vorm van behandeling toe te passent Myopain Seminars in Bethesda, MD, USA. Dit is een internationaal erkend opleidingsinstituut voor myofasciale therapie in het algemeen en trigger point dry needling in het bijzonder, die in samenwerking met Myofasciale Pijn Seminars in Groningen de opleiding in Nederland verzorgt. Deze opleiding is erkend en geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wat zijn de kosten voor dry needling? Dry needling valt onder de reguliere vergoeding voor fysiotherapie. Als u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de behandelingen door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. (3) Het is inderdaad zo dat bij de techniek van dry needling acupunctuurnaalden gebruikt worden, maar dat betekent helemaal niet dat de theorie en praktijk van de dry needling hetzelfde is als die van acupunctuur. Voor alle duidelijkheid zetten we alle feiten van de acupunctuur nog eens op een rijtje.

Acupunctuur

Acupunctuur, voor velen een nieuw woord met een onbekende inhoud. Voor anderen een therapie uit het Oosten: genezen door met naalden te prikken. Voor sommigen een geneeswijze met een filosofie, die heel hun handelen en denken beïnvloedt en heel hun leefwijze beheerst. Aan de ene kant lijkt acupunctuur een geneeswijze, die nog maar pas nieuw is in Nederland. Toch zijn er nu al duizenden acupuncturisten in Nederland en een veelvoud van mensen die acupunctuur ondergaan of hebben ondergaan, vaak zonder precies te weten wat acupunctuur is of hoe het werkt. Acupunctuur betekent letterlijk ’naald steken’. We zullen allereerst eens onderzoeken in hoeverre acupunctuur inderdaad een medische techniek is.

Medisch denken in de wereld van tao

Zoals voor de hand ligt en te verwachten is, moet iedere geneeswijze zijn gebaseerd op een anatomische en fysiologische kennis. Zo ook de uit China afkomstige acupunctuur. Deze medische kennis wijkt echter fundamenteel af van de huidige in het westen algemeen aanvaarde kennis. Dit is heel eenvoudig te verklaren. Om religieuze redenen was het de Chinezen verboden om stoffelijke overschotten van overledenen te ontleden. Vandaar dat veel elementaire kennis van de anatomie van het menselijk lichaam in China niet aanwezig was. De Chinezen hechtten veel waarde aan de ingewanden in de buik en borstholte. De milt zou de regelaar van alle gewaarwordingen en van het bewustzijn zijn. Het feit dat een mens zich zonder milt toch bewust kan zijn van zichzelf, bewijst het tegendeel. De blaas en de galblaas worden gebombardeerd tot hoofdorganen. Het hart in plaats van de hersenen of de hersenstam zou de zetel zijn van de geest van de mens. Andere belangrijke systemen of organen zoals het afweersysteem, de hormonen, de alvleesklier, het verlengde merg enz., spelen helemaal geen rol in het functioneren van het lichaam volgens de klassieke acupunctuur. In plaats daarvan zijn er twee mystieke, onzichtbare organen. Eén daarvan is de drievoudige warmtebron. In klassieke boeken, zoals Nei Ching, wordt de functie van dit mystieke orgaan gezien als een rioleringssysteem. Het zou te maken hebben met de spijsvertering. Volgens sommigen is het de schakel tussen de mens en het oneindige heelal, dus met een grote betekenis. Zonder dit onzichtbare orgaan kan geen enkele ziekte behandeld worden in de acupunctuur. Het andere orgaan, wat anatomisch ook niet aantoonbaar is, is de poort des levens. Bij de man produceert dit orgaan het zaad, bij de vrouw fungeert het als baarmoeder. In feite was er volgens de Chinese artsen geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Een voor ons absurde gedachte. Nog steeds denkt de klassieke en ‘moderne’ acupuncturist op dezelfde manier over de organen van het lichaam. Op deze zogenaamde medische basis is de acupunctuur opgebouwd. Volgens de definitie bestaat de techniek uit het inplanten van naalden in de huid op de zogenaamde insertieplaatsen. Dit is de meest bekende handeling. Dit klinkt tamelijk eenvoudig, maar er zijn veel dingen die aan het inbrengen van de naalden voorafgaan. Er zijn veel factoren die de plaats van de naaldzetting bepalen. De plaats voor de naalden is niet willekeurig. De klassieke acupunctuur kent ongeveer 300 plaatsen, waar naalden gezet kunnen worden. In de moderne acupunctuur zijn er over de duizend insertiepunten. Deze punten staan allemaal met elkaar in verbinding door middel van onzichtbare banen of lijnen, die door het lichaam lopen, de zogenaamde meridianen. Zo lopen er door het hele lichaam vierentwintig hoofdmeridianen; twaalf op elk lichaamshelft. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke meridianen voor het algemene welbevinden van de mens. Vanuit elke hoofdmeridiaan lopen vele vertakkingen. Bovendien bestaan er nog vijftien luo-kanalen en twaalf spiermeridianen. Deze meridianen, over het gehele lichaam vertakt, lopen veelal over de voor de Chinezen belangrijke organen in de buik. Die organen moeten allemaal in een bepaald evenwicht ten opzichte van elkaar staan. Is dat evenwicht verstoord, dan wordt dat duidelijk; een dergelijk iemand is ziek, uit zijn balans. Nu moeten de organen dus op een bepaalde manier beïnvloed worden, zodat het evenwicht wordt hersteld. Dat kan via de onzichtbare meridianen, die immers over de verschillende organen (waaronder de onzichtbare organen) zouden lopen. Om die organen te beïnvloeden moet er ook een bepaalde kracht aanwezig zijn, waar invloed op uitgeoefend kan worden, en die op zijn beurt weer de organen beïnvloedt. Deze kracht wordt Tsji, Tji of Chi genoemd en stroomt door de meridianen. Het is geen fysisch meetbare kracht maar een geestelijke kracht. Het gaat hier dus over de geest van de mens. Deze levensenergie Tsji bepaalt dus het evenwicht in het lichaam, en wel in een bepaalde cyclus, door de verschillende hoofd- en bijorganen. In geval van ziekte is er dus een verstoring van evenwicht. Dan moet de Chi-stroom worden beïnvloed om de ziekte te genezen. En dat gebeurt door middel van de naalden. Zoals gezegd, zijn er meer dan 1.000 acupunctuurpunten, die allen liggen op de meridianen, waardoor de Chi stroomt. De punten zijn twee millimeter groot en liggen twee tot drie millimeter onder het huidoppervlak. Ze zijn de toegangspoorten tot de meridianen en dus tot de Chi-stroom. Er worden tegenwoordig haardunne, buigzame naalden gebruikt van tweeënhalve tot zevenenhalve centimeter lengte. Bij de klassieke acupunctuurnaalden uit de zeventiende eeuw, hadden de dikte, lengte en het materiaal van de naalden nog een belangrijke betekenis in het beïnvloeden van het evenwicht in de cyclus van de Chi-stroom door de organen.
Er zijn verschillende typen van storing in de Chi-stroom. Een storing geeft klachten in het verloop van de meridiaan of baan. Voorbeeld: een storing in de neus op de "zonlicht meridiaan" zou klachten geven in de derde teen op die zelfde meridiaan. Er zijn verschillende wetten om dit evenwicht volgens de acupunctuur te behandelen, waar we later op terug komen en die te maken hebben met de gebrekkige anatomische en fysiologische kennis en het religieuze besef van de Chinezen. Er is in feite geen reële medische grond, de anatomische kennis is gewoon nihil. Er zijn twee organen die niet aantoonbaar zijn. Meridianen die in werkelijkheid nergens in het lichaam terug te vinden zijn, ook niet in het zenuwstelsel. Acupunctuurpunten die willekeurig zijn. Een vreemde indeling en
verklaring van de orgaanwerking. En een kracht Chi die nergens te voelen of te meten is.
De conclusie is dat acupunctuur een geneeswijze is, die medisch niet verklaarbaar is en die berust op een bepaalde religieuze visie en/of een filosofische opvatting.

Filosofie uit China

Zoals gezegd heeft de werking van acupunctuur geen westers medische verklaring, maar wel een geestelijke, spirituele. De eigenlijke werking, voor zover er werking is, heeft dan ook een bovennatuurlijke bron, een occulte of demonische oorsprong. Daarom gaan we nu een stapje verder om te komen tot de wortels van de acupunctuur. Waar komt deze geneeswijze vandaan? We komen met die vraag terecht bij het taoïsme. Taoïsme is een filosofie uit China, verwoord in een aantal boeken, waaronder de ’I-Tjing’ het boek der veranderingen, wat later door allerlei occultisten waaronder de psycholoog Jung ’verwesterlijkt’ is. Volgens de I-Tsjing bestaan er vanaf het begin twee kosmische oerkrachten, die verwekt zijn in de oeraanvang, de ’Tai Tji’. Deze krachten zijn het ’Jin en het Jang’. Samen vormen deze twee krachten een eenheid, een harmonie. Jin is het vrouwelijke, donkere, passieve, langzame en koude. Jang is het mannelijke, lichte actieve, warme en snelle.
Als Jin zwakker wordt in iets, dan wordt het Jang sterker. Zo vullen ze elkaar aan, ze vormen elkaars tegenpool, ze staan in een bepaalde balans Deze twee krachten, Jin en Jang, blijven ook niet constant. Ze zijn niet statisch, maar dynamisch; ze kunnen toenemen en afnemen, groter of kleiner worden, meer of minder invloed hebben. Neemt het Jin af, dan neemt het Jang toe. Wordt de één groter, dan wordt de ander kleiner. Heeft de één minder invloed, dan groeit de invloed van de ander. Zo zou alles wat er bestaat, elk voorwerp, elk ding, elk persoon en elk verschijnsel, Jin of Jang zijn. En alles zou ook een tegenpool hebben, waarmee het een eenheid vormt en waarmee het in harmonie moet komen.
Voorbeeld: De zon is Jang en die heeft een tegenpool, de maan en die is Jin. Eb is Jin, met als tegenpool vloed, die weer Jang is. Als het nu springvloed is, dan wordt de Jang-kracht veel groter. Dat heeft tot gevolg dat de Jin, de eb, veel kleiner wordt. Ook de mens en het menselijk lichaam bestaan uit Jin en Jang. Elk orgaan in het menselijk lichaam behoort of tot Jin of tot Jang. Zo zijn er Jin-organen: de lever, de milt, de longen en de nieren. Elk van hen heeft een tegenpool, waarmee het in balans moet zijn. Jang organen zijn: de galblaas, de dunne darm, de maag en de dikke darm.

De wet van de vijf elementen

We hadden het hiervoor er al over dat er een bepaald evenwicht, een balans moet zijn tussen de verschillende organen. De Chinezen meenden, dat als er een mens ziek is, de balans tussen Jin en Jang verstoord is. Dan is er in dat orgaan een teveel aan Jin en zodoende is er in een ander orgaan te weinig Jang. Dat evenwicht moet dan hersteld worden door het prikken van naalden. Die beïnvloeden de meridianen, met daarin de Chi-stroom. En die beïnvloedt op zijn beurt weer het betreffende orgaan. Elk Jin-orgaan heeft dus een bijbehorend Jang-orgaan. Zo behoren bijvoorbeeld het hart en de dunne darm bij elkaar. De ene is Jin en de ander is Jang. Zij beïnvloeden elkaar, maar moeten ook met elkaar in harmonie zijn. Als nu iemand hartklachten zou hebben, dan kan dat volgens de acupunctuur behandeld worden door het bijbehorende orgaan, de dunne darm, te beïnvloeden. Dus moeten de naalden zo gezet worden dat er meer Jin of Jang in de dunne darm komt. Dan zou automatisch het hart weer normaal gaan functioneren. Een eerder genoemd voorbeeld: als er storing zou optreden in de neus, dan zou dat klachten teweeg brengen in de derde teen, want deze twee lichaamsdelen liggen op dezelfde meridiaan, ’de zonlicht-Jang-meridiaan’. De storing zou dan niet op de plaats zelf naar buiten komen, maar op een andere plaats, op de daarlangs lopende meridiaan. Ook de manier waarop de naalden ingebracht worden, speelt nog een rol. Om de Jin in een bepaald orgaan te bevorderen moeten de naalden langzaam ingebracht worden. Het snel inbrengen van de naalden bevordert het Jang. Het linksom draaien van de naalden bevordert het Jin, rechtsom draaien stimuleert Jang. Snel uithalen voor Jin, langzaam uithalen voor Jang. Koude naalden voor Jin, warme naalden voor Jang. Er is een speciaal kruid dat de ’echte bijvoet’ heet. Het wordt ook ’moxa’ genoemd. Het wordt op de naalden bevestigd en dan aangestoken om de naalden warm te maken. Dit versterkt dan de Jang-kracht. Zoals gezegd zit er in alles wat er bestaat Jin of Jang. Dat geloven acupuncturisten. Niet alleen in het lichaam, maar het zit in alles. Zo bevat ook het voedsel meer of minder uitgesproken Jin of Jang-elementen. Omdat ziekte een verstoring is in het Jin-Jang -evenwicht van de mens, kan dat ook een eindweg stabiliseren door het eten van meer Jin of Jang -voedsel. In China is de acupunctuur dan ook onlosmakelijk verbonden met de macrobiotiek. Sterker nog: acupunctuur zonder macrobiotische voedingsschema's wordt ten strengste afgeraden.

Moxabehandeling

In de ’Nei Tsjing’, een belangrijk standaard werk voor acupuncturisten, wordt dit, zoals we het tegenwoordig zouden noemen ’holistische wereldbeeld en mensbeeld’ beschreven. Het is een onbijbels mens- en wereldbeeld, omdat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen God en schepping. In feite zijn we zo allemaal een beetje God, en we moeten onszelf verder vergoddelijken met onder andere acupunctuur. Dit zou ons in staat stellen in balans te komen met de kosmos. In dit denken is God een onderdeel van de schepping en dus ook van problemen als ziekte, dood en zonde. De Bijbel leert juist het bovennatuurlijke ingrijpen van God in deze wereld door Zijn Zoon Jezus Christus, volkomen mens, volkomen God. In feite maakt de acupunctuur zo deel uit van zelfverwerkelijking en evolutiepatronen en past dan ook precies in alle tegenwoordige ’New Age’-gedachten en doelstellingen, dat juist ook in het zoeken naar geestelijke ’energie’ en rust, naar mogelijkheden in zichzelf of in de kosmos zoekt, maar niet in een leven met God. Dat is de gevaarlijke basis in het denken over de mens en zijn gezondheid in de acupunctuur!

Taoïsme

Het Jin-Jang -evenwicht is dus te beïnvloeden door de acupunctuur, het prikken van naalden. Verder door de voedings- en dieetvoorschriften. En ten derde ook door een bepaalde ademhalingstherapie. Het taoïsme is te zien als een filosofie, maar zeer zeker ook als religie. Men gelooft daarbij niet in een persoonlijke God, maar in een bepaalde oerkracht, waardoor alles ontstaan is. Zowel de mens als de natuur, en ook het universum en het heelal. Zowel in de mens als in de natuur als in het universum zit een bepaalde hoeveelheid Jin of Jang -kracht. Nu is het de bedoeling dat de mens in volledige harmonie komt met de natuur en het heelal. Dan heeft de mens de universele harmonie bereikt. Net als het hindoeïsme kent ook het taoïsme de reïncarnatie. Dat houdt in, dat de mens na zijn dood nog een keer op aarde geboren wordt en een nieuw bestaan gaat leiden. Dat gaat zo door totdat de mens de universele harmonie heeft bereikt. Dan is de mens één met het universum, het heelal, met het niets, met alles. Dan is de onsterfelijkheid bereikt en houdt alles op. De Chinezen hebben er geen bepaalde voorstelling van hoe dat zal zijn. Het is duidelijk dat dit een satanische truc is die in strijd is met de Bijbel, waar in de Hebreeënbrief staat geschreven dat het de mensen éénmaal beschikt is te sterven en daarna het oordeel (Hebr. 9:27). Al deze dwaalleringen zijn erop gericht om de enige weg tot behoud, namelijk het offer van Jezus Christus te verdoezelen en in plaats van te wijzen op het plaatsvervangende lijden en sterven en de verzoening in Christus door geloof uit genade, te wijzen op de doodlopende weg van zelfverlossing en vergoddelijking. Ook de ademhalingsoefeningen zijn dus een therapie op weg naar dat doel: het menselijke Jin in evenwicht te brengen met het universele Jang. De adem is het hemelse, wat door middel van oefeningen in harmonie moet komen met het aardse lichaam. Bij deze oefeningen speelt het midden van het lichaam een grote rol, omdat men ook het midden moet houden op de weg naar de onsterfelijkheid. Dat wordt dan voorgesteld als het symbool Ching, de concentratie van Jin en Jang, gecondenseerd tot seksuele energie en levenskracht. Naast het naaldprikken spelen dus deze ademtechnieken die vrijwel overeenkomen met yoga-adem/ontspanningstechnieken een belangrijke rol om helemaal gezond te worden. We maken hieruit op dat acupunctuur niet zomaar een geneeswijze is. Het is nog niet eens een geneeswijze, want het heeft geen enkele medische basis, zoals we al hebben vastgesteld. Het is veel meer een filosofie die de mens onsterfelijkheid zou moeten geven door hem in harmonie te brengen met het universum. En daarbij speelt het heelal, het universum een grote rol.

Medische astrologie

Confucius, een van de grote Chinese filosofen beweerde, dat alles wat er in de wereld gebeurt, een projectie, een weerspiegeling is van wat er in de hemel gebeurt. De aarde en de mens als deel van de microkosmos, is een afspiegeling van het hemelse, de macrokosmos. Volgens deze theorie worden zaken als sterrenbeelden, de stand van de sterren en de jaargetijden erg belangrijk. De klassieke acupuncturist acht astrologie onmisbaar bij het stellen van de juiste diagnose. Het bepalen van de ziekte is afhankelijk van onder andere de geboortedatum van de patiënt, onder welk sterrenbeeld iemand geboren is, de datum van behandeling, de stand van de sterren op dat moment, in welk jaargetijde de behandeling plaatsvindt, enz.. Men meent dus in al deze factoren te ’zien’ welke ziekte iemand heeft. Dit om de hoeveelheid Jin en Jang te bepalen en de mate van het verstoorde evenwicht. De acupuncturist moet dus op de hoogte zijn van:

· De geestelijke wetten van de acupunctuur

· De Jin en Jang -leer binnen het menselijke lichaam

· De voeding- en dieetvoorschriften ten aanzien van de geestelijke krachten Jin en Jang

· De astrologie en de bijbehorende therapieën.

En dat is nog niet alles, want de mens moet niet alleen in balans zijn met zichzelf, en met het universum; nee, de Jin-kracht van de mens moet ook nog in evenwicht zijn met de Jang-kracht in de natuur.

De acupuncturist moet dus ook nog op de hoogte zijn van de verhouding van de mens tot de natuur. Dat alles is neergeschreven in analogieën. Dat wil zeggen dat de Chinezen oorspronkelijk een bepaalde overeenkomst hebben gezien tussen een bepaald verschijnsel in de natuur en iets in het menselijk lichaam. En de conclusie die ze daaruit trokken was, dat van alles in de natuur een overeenkomst moet hebben in het menselijke lichaam. En waar geen gemeenschappelijke dingen aanwezig, hebben ze gewoon één of andere vergelijking opgeschreven.
De Chinezen gaan dus uit van het standpunt dat het menselijk lichaam een weerspiegeling is van het functioneren van de natuur. En zodoende kwamen ze tot de volgende analogieën. Zoals de hemel rond is en de aarde vierkant, zo is ook het hoofd rond en de voeten vierkant. Zoals de hemel de zon en de maan heeft en de wetten die sterren, regen en wind beheersen, zo heeft de mens twee ogen, een gebit en hij kent vreugde, boosheid, stem en geluid. De aarde met haar bergen en dalen, rotsen, stenen en gebergten, kruiden en grassen, gelijkt op het menselijke lichaam met schouders, okselholten, knobbels, uitsteeksels, pezen en spieren, haren en dons. Ook voor de werking van de verschillende organen zijn er analogieën:
zoals het ritme van de natuur in de lente begint, zo beginnen de lichaamsfuncties bij de lever.
Wat in de lente begint, bloeit in de zomer. En de lever symboliseert de groei van het hart, dat in overeenstemming met is met zomer en vuur. Het hart stimuleert de milt; de zomer gaat over in nazomer, dit wordt weer herfst, wat gelijkt op de longen; de winter is vergelijkbaar met de nieren. Overmatige hitte is slecht voor het hart, hevige kou schaadt de longen; teveel wind brengt leverziektes; teveel vocht veroorzaakt ziekte van de milt. Zo meent men ook een ziekte in de natuur door deze analogieën te kunnen ’lezen’.
Bijvoorbeeld malaria: de rillingen en de koortsen zijn te wijten aan een cyclisch wisselen van Jin en Jang. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door zomerse hittestuwing. Deze hitte wordt onder de huid verzameld en komt later in een ander seizoen, als het Jin en Jang uit hun evenwicht raken, weer te voorschijn in rillingen en koortsen. Elk verschijnsel in de natuur correspondeert met een verschijnsel in het lichaam. Elk element in de natuur correspondeert met een orgaan in het lichaam. Zo behoren bijvoorbeeld lever en hout bij elkaar, het hart bij vuur, de milt bij de aarde; de longen corresponderen met metaal; de nieren staan in verbinding met het water.
Dan is er nog de middag/middernachtwet, waarbij een acupuncturist gelooft in de energiestroom van een zogenaamde orgaanklok. Elke meridiaan kent zijn maximale stroomkracht tijdens bepaalde uren. Inzichten die ook weer op astrologische wijze verkregen zijn. Zo zal de longmeridiaan het ’sterkste’ werken van drie tot vijf uur en de dikke darm van vijf tot zeven uur, de niermeridiaan bijvoorbeeld van zeventien tot negentien uur, de drievoudige verwarmer meridiaan van 21.00 tot 23.00 uur enz... Elke meridiaan begint met een voet of een hand. Met al deze astrologische overwegingen moet dus tijdens een behandeling ook rekening worden gehouden door de acupuncturist. Hij of zij zal doorkneed moeten zijn in de astrologie. We gaan nu weer terug naar de klassieke acupunctuur.

Diagnosestelling in de (klassieke en moderne) acupunctuur

De veruit belangrijkste methode om het verstoorde Jin-Jang -evenwicht, dus de ziekte, op te sporen, is het polsvoelen. Er zijn twaalf verschillende polsen, en in ieder van hen zijn 27 kwaliteiten te onderscheiden, zodat er in totaal meer dan driehonderd polsmodaliteiten zijn. Volgens de klassieke acupuncturist is het niet mogelijk om acupunctuur te doen zonder dit polsvoelen tot in de finesses te beheersen. Dit voelen wordt met drie vingertoppen op de polsslagader gedaan, waarbij aan iedere pols drie diepe en drie oppervlakkige polsen te voelen zijn. Elk van hen staat weer in verbinding met één van de organen. Het is een intuïtief voelen terwijl men zich verdiept in de taoïstische filosofie en in alle facetten van deze filosofie moet gevoeld worden. Dus het polsvoelen heeft niets te maken met wat in de westerse geneeswijze belangrijk is zoals de frequentie of het ecg. Het polsvoelen bepaalde onder andere ook hoelang de naalden in de huid moesten blijven. Door zoveel verschillende polsen is het stellen van een diagnose natuurlijk zeer subjectief, dus in grote mate afhankelijk van de acupuncturist. De beïnvloeding gebeurt niet via de fysieke prikkel van de naald (of laser of stroomprikkel of stokje), maar door het geestelijke contact wat gelegd wordt, althans als de acupuncturist daadwerkelijk ‘doorkneed’ is in de Chinese filosofie. En daar ligt in wezen de ‘kracht’ van genezing. Is een acupuncturist niet doorkneed in die filosofie dan is er sprake van triviale ‘kwakzalverij’.
Een ’echte’ acupuncturist is iemand, die de paranormale gave bezit om mensen te genezen. Alleen door het zetten van naalden en het zich houden aan het hele systeem wordt een mens niet genezen. Dat is voor 100% afhankelijk van de acupuncturist en de vraag of hij al dan niet deze gave bezit. Dit is echter geen gave die van God komt, maar een satanische gave, omdat het de mensen steeds verder van God wegtrekt en hen bindt aan de onbijbelse gedachtewereld van het taoïsme. Dat deze satanische macht het wezenlijke is bij de genezing blijkt wel, want de ene acupuncturist zal bij een patiënt 64 naalden gebruiken en de ziekte wordt niet genezen. De andere acupuncturist zet maar twee naalden en de patiënt is ’gezond’. Het is op geen enkele manier medisch reproduceerbaar. Het aantal naalden is niet belangrijk gebleken voor de werking van de therapie, er zijn immers verschillende kaarten en scholen, maar de geestenwereld van de therapeut, die als medium de naald of naalden gebruikt. (5) En als de acupuncturist niet doordrenkt is van de taoïstische geest, wat ook vaak voorkomt omdat veel ‘moderne’ acupuncturisten zich alleen beperken tot het prikken van naalden zonder zich in de werkelijke geest van tao te verdiepen, dan kan de werking van acupunctuur alleen nog maar worden gezien als kwakzalverij. In beide gevallen redenen genoeg om je hiermee niet in te laten.

© Gerard Feller, december 2009

Verschillen tussen Dry needling en Acupunctuur

Methode

DryNeedling

Acupunctuur

Pathofysiologie

Spieren

Meridianen

Klinische applicatie

Myofasciaal pijnsyndroom

Vele indicaties

Fysiologische respons

De-activatie

Geen fysiol. respons, maar geestelijke beïnvloeding

Puntselectie

Palpatie

Meridiaanpunten

Needling techniek

Meestal één

Meestal meer

Behandelaars

Fysiotherapeuten

Acupuncturisten

Klinische vraag

Kennis van anatomie, fysiologie

Kennis van filosofie van de geestelijke wetten van het taoïsme, onbijbelse vooronderstellingen

Noten

1) Uit: Myofasciale triggerpoints door Carel Bron, Jan Dommerholt en Jo Franssen, Tijdschrift Physios jrg 1 nr 1 okt 2009

2) Dry needling, Utrecht studiegroep fysiotherapeuten in de regio http://www.dryneedling-utrecht.nl/index.php


4) Handboek triggerpointtherapie, ROBBEE, Houtzaagmolen 223, 1622 HR Hoorn, The Netherlands. http://www.triggerpointboek.nl/bestel.htm

5) http://www.stichting-promise.nl/artikelen/reflexmethodes-microcosmos-macrocosmos/acupunctuur.htm

6) http://www.stichting-promise.nl/artikelen/taoistische-methodes/klassieke-acupunctuur.htm

7) http://www.skepsis.nl/acupunctuur.html

Bronnen, noten en/of referenties:


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Lichaamswerk + occultisme en genezing