Touch for health

TOUCH FOR HEALTH

Inleiding

Touch for health, ook wel "Toets van Gezondheid" of " Toegepaste Kinesiologie" genoemd, is een uit Amerika afkomstige geneeswijze, die afwijkingen van gezondheid probeert te herkennen en te behandelen. Dit doet ze d.m.v. spierspanningtests, acupressuur en meridiaan- en zenuwvatpuntentherapie. Het probeert de zogeheten lichaamsbalans te herstellen en zo fysieke, maar ook mentale, geestelijke pijn en spanning weg te nemen. Het zou de zgn. "natuurlijke energiestromen" van ons lichamelijk en geestelijk evenwicht, herstellen.

Binnen de moderne gezondheidszorg zien we de laatste jaren een gevaarlijke ontwikkeling. Veel alternatieve, occulte methodes worden geÔntegreerd in westerse, geaccepteerde methodes. Daardoor worden ze door veel christenen niet meer herkend, en komt men gemakkelijk in de ban van hun geestelijke werking.

Touch for health is zo'n methode bij uitstek, die zichzelf een holistische methode noemt en zich bedient van een TaoÔstisch mens- en levensbeeld. De gezondheid wordt gedefinieerd binnen de verhoudingen van lichaam en geest volgens Tao. Het heeft het aanzien van een geaccepteerde massage en spierbehandeling, zoals die er binnen de fysiotherapie velen zijn, de praktijk echter is anders.

 alt

George goodheart

In de zestiger jaren werd door George Goodheart, een chiropraktor in Amerika, een systeem ontwikkeld dat de mens "Applied kinesiology" draagt, hetgeen betekent: toegepaste kinesiologie. Dit is de leer van houdingen en bewegingen, waar de wervelkolom een centrale positie inneemt. Deze houdingen worden voor een groot deel gezien op basis van "spierevenwichten". Vaak ontstaan er klachten door beklemmingverschijnselen van uittredende bloedvaten en zenuwbundels vanuit de wervelkolom, dit door de verstoring van spierevenwichten. Bij een dergelijk balansverschil is er vaak een spier(groep) die gespannen(verkort) is, aan de andere zijde is er een spier(groep) die te zwak is. Het doel van Goodheart was om de relatief zwakke spier te versterken, zodat er weer een optimale houding-spierbalans zou ontstaan. Tot zover een goede nuttige methode die veel mensen geholpen heeft.

John f. Thie

John F. Thie, een Amerikaans chiropraktor, is de grondlegger van TOUCH FOR HEALTH. Hij integreerde de op zichzelf nuttige methode van Goodheart, met Taoïstische geneeswijzen. Thie spreekt ook over de gehele mens (holistisch) en bedoelt daarmee het oosterse mensbeeld, zoals dat b.v. in de Nei Tsjing is vastgelegd, en waarin de mens gezien wordt als een krachtenveld van Jin en Jang, die met elkaar in balans moeten zijn, evenals met hun omgeving. Binnen deze opvatting moet er ook een Jin-Jang balans zijn met de kosmos. De levensenergie (lees: geesteskracht) kent twee belangrijke vormen, nl. de IEI, dit komt uit grove elementen van voedsel in het bloed; en de CHI, de oorspronkelijke of universele energie, die de oorsprong zou zijn van alle dingen, van het leven zelf!

De kanalen waardoor deze geestesenergie zou lopen worden meridianen genoemd.De oorzaak van ziekte is verstoring van "mannelijk en vrouwelijke geestesenergie", van Jin en Jang. John F. Thie integreerde de leer van Goodheart in die van Tao, en stelde dat als er "verlies van spierevenwichten" is, er dus ook een energie(lees: CHI) blokkade is. Het lichaam en geest is immers toch n.(holisme). Daarom, concludeerde hij, is de hele systeem opbouw van de spiertesten van Goodheart een uitstekend "middel om de verstoorde Jin-Jang verhoudingen op te zoeken. Daarna is het mogelijk, d.m.v. acupressuur en aanverwante technieken, de Jin-Jang balans weer te herstellen, en de patiÎnt verder d.m.v. voedings- en dieet voorschriften verder in de wereld van Tao te leiden.

Ziekteleer

Binnen het lichaam worden twaalf hoofdmeridianen beschreven, die Jang- energie van de zon of Jin- energie van de aarde transporteren. Zij beïnvloeden de Jin en Jang organen. Jin-organen zijn b.v. lever, milt en nieren. Jang-organen zijn galblaas, maag en dikke darm. De ziekte is dan een belemmering van geestes energie, dit kan ook hersteld worden door acupunctuur en hierbij touch for health door massagehandgrepen.

De spieren hebben zo verbindingen met ÈÈn van de twaalf hoofdmeridianen, zodat alle spieren gekoppeld zijn aan een hoofdmeridiaan en daardoor ook aan een orgaansysteem. Als een spier "sterk" is, d.w.z. voldoende weerstand biedt als ze wordt aangevallen, dan beweert Thie dat "dus" de corresponderende meridiaan genoeg Chi - geestelijke energie doorstroming geeft. Is een spier zwak en trillerig tijdens weerstand, dan betekent dat, dat men de Chi-stroom van de langslopende meridiaan d.m.v. massage technieken moet stimuleren.

Zo zou de m.suprastinatus, d.i. de bovendoornspier van het schouderblad een indicatie geven van de meridiaan, die genoemd wordt het conceptie-vat. De liesspier, m.psoas, geeft via de meridiaan informatie over de Jin-Jang toestand van de nieren. De m.teres minor geeft geestelijke informatie over het orgaan de drie-voudige-warmtebron, een orgaan wat overigens anatomisch nergens in het lichaam te vinden is, alleen in de voorstelling van taoisten.

Behandeltechnieken

Nadat men met de spiertesten en de Jin-Jang analogieen de ziekte of klacht gediagnosticeerd heeft, zijn er verschillende behandelmethoden om de geconstateerde disbalans te beinvloeden. Men kent de z.g. "massage versterkings technieken", welke zijn de:

  1. Zenuw-lymfemassage. Het lymfatisch systeem werkt als een afvoersysteem van afvalstoffen in het lichaam, terwijl de lymfevloeistof ook proteinen, hormonen en vetten naar alle cellen toevoert. De toevoer van energie zou gereguleerd worden door neuro-lymfatische-reflexen, om deze punten gaat het bij touch for health. Deze moeten in hun omgeving 20 tot 30 seconden gemasseerd worden. Let wel: het gaat hier niet om een normale lymfemassage, maar om een beinvloeden van de zgn. energiebanen van het lymfesysteem!!
  2. Zenuwvatmassage. Zenuwpunten zouden vooral te vinden zijn op het hoofd. Om een spier die "verzwakt" is te versterken worden deze punten zachtjes met de toppen van de vingers aangeraakt. Na een paar seconden voelt men een lichte "polsslag" van 70 tot 74 slagen per minuut. Dit is volgens Thie de pulsatie in het capillaire netwerk van de huid. Deze punten moeten 20 seconden tot 10 minuten zachtjes vastgehouden worden, waarna de geestelijke energie moet zijn toegenomen en de spiertesten weer normaal moeten zijn. De hoofdhuid is zo weer een projectiegebied voor de beïnvloeding van de spieren. Dit is echter nooit bewezen en bovendien is deze methode natuurlijk ongelofelijk subjectief, geleid door het gevoel en de intuïtie van de therapeut.
  3. Acupressuur. De derde techniek, de acupressuur, is de meest duidelijke occulte beinvloeding. Nu wordt de geestelijke energie toegevoerd volgens de meridianen die langs de spieren lopen. Geheel volgens de geestelijke wetten van de acupunctuur. Een lichte druk van ongeveer 30 seconden op deze plaatsen en het "voelen" van de "polsslag volgens de Jin en Jang verhoudingen" geeft weer de zogenaamde genezende werking. De spieren zouden dan weer sterk zijn en de energie(lees: geesteskracht) is weer hersteld. alt
  4. Als dat niet lukt kun je de geestesenergie "wakker" maken door de zgn. oorsprong/aanhechting-techniek. Hierbij worden de vingers op de peesuiteinden gelegd en een passieve beweging uitgevoerd. Naast deze technieken worden er ook rek-prikkels aan het Golgi-peesmechaniek en de celspoeltjes gegeven. (Dit zijn overigens goede geaccepteerde technieken als het gaat om mobilisatie, doorbloedingverbetering en zenuwbeinvloeding) Hier worden deze technieken echter gebruikt als geaccepteerde technieken met een geestelijk doel, n.l. de Jin-Jang verhoudingen te "stabiliseren"

    Het is hetzelfde als een meester in de transcendente meditatie zinnen uit de bijbel gebruikt als mantraformule om in trance te komen. De woorden in de bijbel zijn op zichzelf niet verkeerd, integendeel, maar door het verkeerde gebruik, vanuit een ander wereld/Gods/mensbeeld krijgen deze dingen een occulte werking.Dat is zoals al gezegd juist het gevaarlijke van deze therapie. Het heeft het aanzien van een verantwoorde geneeswijze.

  5. Voeding. Naast op zichzelf goede adviezen, zoals het gevarieerd eten, het belang van verse voeding etc, sluipt het Jin-Jang denken weer binnen door ÈÈn van de bekende toverwoorden: ALLERGIE. Bepaalde voedingsstoffen zouden een allergisch effect hebben op de spanning en harmonie van lichaam en geest. Het gaat hierbij niet om de ons bekende allergische reacties (zoals die bij bloedonderzoek objectief aantoonbaar zijn), maar om energetische (lees: geestelijke) allergische reacties.

Door de spiertests kan het verstoorde Jin-Jang evenwicht weer geconstateerd worden. De "voedseltest" is dan als volgt: Laat iemand een verdacht voedingsmiddel in zijn mond nemen, goed kauwen zonder door te slikken, test de verdachte spier (en daardoor de corresponderende meridiaan en Jin-Jang orgaan) en dan blijkt of men allergisch is voor die stof als deze spier zwakker is geworden.

Naast de bovengenoemde versterkingstechnieken kun je de Jin-Jang krachten bij een "allergische" reactie ook beter maken door bepaalde vitamines tot je te nemen, die de (geestes) energie verbeterd. B.v. vitamine B-complex bij hals en nekspieren, de strekspier van elleboog (m.triceps) vitamine A en F, de bilspier (gluteus medius) vitamine E, enz.. Iedere spier heeft zo weer via de meridianen en organen zijn eigen vitamine-soort. Het is te vergelijken met de macrobiotiek, het eten van Jin-Jang voedsel in de acupunctuur.

Belangrijk is het verschil te maken tussen de bovengenoemde versterkingstechnieken en spierversterkende oefeningen. De Touch for health technieken hebben namelijk geen verbeteringen in de fysische kracht als gevolg, maar een verbetering van de geestelijke kracht!

Polsdiagnostiek en -behandeling

Net als in de acupunctuur heeft de polsdiagnostiek ook een centrale plaats in de Touch for health. Niet belangrijk is b.v. de frequentie, maar de analogieÎn die gemaakt worden met de Jin-Jang krachten. Zo worden er 12 en soms wel 360 verschillende polsmodaliteiten onderscheiden, die men moet "voelen" of er wel genoeg Jin- of Jang energie in de organen stroomt via de meridianen. Linker en rechterhand, lichte of diepe druk hebben weer hun betekenis in de Jin of Jang organen of spieren. Na de versterkingstechnieken van Touch for health kan men via de polsdiagnostiek weer constateren of de geestelijke energie gestabiliseerd is. Het drukken op de polsslagader kan op zich, volgens deze westerse taoisten, ook al genezend werken.

Bijbelse en medische bezwaren

We zien hier duidelijk parallellen naar de moderne acupunctuur, die "losgekoppeld" zou zijn van haar Chinese filosofie en die zich van westerse therapievormen bediend (zoals laserstralen, elektriciteit, naalden), maar die juist via deze Jin-Jang polsdiagnostiek uiteindelijk hun diagnose en behandeltechniek instellen, en dus ondanks hun uiterlijke schijn, occult werken. De Touch for health-methode is zo'n schijnbare "westerse" methode, die zich van het spierapparaat bedient, om de mens geestelijk te beÔnvloeden, zodat zijn Jin-Jang krachten in balans met zichzelf en de hemel en aarde komen, in harmonie met de kosmos. Toverwoorden als ENERGIE en GEVOEL(INTUITIE) zijn begrippen die het lichaam in verbinding moeten brengen met de geestelijke wereld van Tao.

De verhoudingen tussen lichaam/ziel en geest zijn onbijbels omdat ze uitgaan van zelfverwerkelijking, transformatie en evolutie. Touch for health beoogt juist invloed te willen hebben op de totale mens naar lichaam en geest. In de bijbel wordt duidelijk dat de wereld van Tao het mensbeeld niet juist tekent. De verhoudingen in de bijbel worden bepaald door schepping - zonde - dood - genade - heel worden in Christus - werking van de Heilige Geest - bovennatuurlijk ingrijpen van God - om maar eens enkele steekwoorden te noemen.

Onze geestelijke stabiliteit en gezonde lichaam-geest verhoudingen worden niet door spiermanipulatie, naaldsteken, eten, stroom of laserstralen bepaald, maar door de bijbelse wegen en paden in Christus. Indien wij met Christus afgestorven zijn aan de wereldgeesten, (Kol.2) laten we ons dan niet in de ban brengen van dezelfde geesten in het zoeken van geestelijke kracht en genezing, maar laten we ons door de Heilige Geest vernieuwen en daar de werkelijke eenheid en genezing in Christus zoeken.

Zeker ook door verantwoordelijkheid te dragen in de verzorging van ons lichaam.Spr. 10:27-28 De vreze des Heren (rekening houden met God) vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort. De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet. De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten. 1Thess. 5:23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen.

G. Feller
1989

literatuur:


Touch for health - John F. Thie
Transcript of the acupuncture symposium'72
Der Rythmus der Kosmos - G. Leonard


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Lichaamswerk + occultisme en genezing