Osteopathie en craniosacraal therapie

OSTEOPATHIE EN DE CRANIO-SACRAAL THERAPIE

Het is moeilijk in het kort aan te geven wat de osteopathie inhoudt, vooral omdat er historisch gezien onder deze naam verschillende dingen gebeuren. Daar deze therapie steeds meer actueel wordt in Nederland is het echter een belangrijke vraag.

Andrew T. Still

De grondlegger van de osteopathie Andrew Taylor Still (1828-1917) was zoon van een methodistenpredikant, die arts was en daarnaast ook als boer praktiseerde. Het geloof in God, de natuur en een goed inzicht in mechanica hebben Still ertoe gebracht een manuele (=hand) geneeskunde te ontwikkelen, die m.n. gebaseerd was op een goede kennis van de anatomie en fysiologie. "Chemische toevoegingen", in de vorm van medicijnen, verafschuwde hij. In een bijzonder moeilijke tijd moest Still in de vorige eeuw opboksen tegen de gevestigde reguliere artsen, die wel veel gebruik maakten van medicijnen.

In zijn boek "Philosophy and mechanical principles of osteopathie" schrijft hij: "De enige autoriteit voor mij is God en mijn eigen ervaring". Dit geeft wel aan dat hij van anderen weinig aannam. Toch heeft zijn doorzettingsvermogen ertoe geleid dat het vak universitair werd in de U.S.A. en dat er zelfs ziekenhuizen kwamen, die gebaseerd waren op osteopathische principes.
Uiteindelijk is de huidige Amerikaanse osteopaat een gewoon arts, die onderwezen is in de osteopatische leer. De titel hieraan verbonden is D.O.: doctor in osteopathie.

Geschiedenis

Enkele jaren later is de osteopathie ook in Engeland terecht gekomen. Hier is de osteopaat geen arts maar "kraker", die een vierjarige opleiding achter de rug heeft. In de 60-er jaren is de osteopathie "overgewaaid" via Frankrijk naar Belgie en is inmiddels ook in Nederland bekend. In ons land kan men als medicus of paramedicus osteopathie studeren aan een viertal instellingen. De studieduur bedraagt 5-6 jaar (meestal weekend cursussen). Er zijn momenteel een twintig geregistreerde osteopaten in Nederland.
Eigenlijk is de osteopathie in eerste instantie vooral preventief gericht. Men behandelt geen ziektes, maar functiestoornissen. Een heupgewricht, wat beperkingen vertoont kan direct behandeld worden. In een later stadium, wanneer dit gewricht ten gevolge van deze beperkingen een forse slijtage gaat vertonen, is het effect van de osteopathische interventie minder succesvol.

Osteopathie moet ondergebracht worden in de groep van manuele geneeswijzen, waaronder ook de chiropractoren en manueel therapeuten ressorteren. De osteopathie onderscheidt zich echter van deze twee in zowel filosofie als aangrijpingspunt in het menselijk lichaam. Het te behandelen gebied beperkt zich namelijk niet tot spieren en gewrichten, maar strekt zich ook uit tot de organen van borst en buikholte en de schedel. Het relationele effect van verbeteringen van de houding met als gevolg een verbeterde orgaanfunctie is niet in eerste instantie occult, maar is ook nooit wetenschappelijk bewezen. Voor de schedelbehandeling, de zg. craniale osteopathie, ook wel genoemd cranio-sacrale therapie, die ook deze verbanden legt vanuit een andere filosofie, is een ernstige waarschuwing zeker op zijn plaats is.

Het onderzoek

Als u een consult bij ÈÈn van de Nederlandse osteopaten aanvraagt, komt u vaak enige weken op een wachtlijst. Tijdens het eerste consult wat ongeveer een uur in beslag neemt, zal de osteopaat navraag doen naar uw klachtenbeeld. Vaak behelzen deze vragen het totale lichamelijke functioneren, inclusief de orgaanfuncties. De osteopaat probeert nu verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld uw galblaasoperatie van twintig jaar geleden en de huidige migraineklachten. Het gaat uit van compensatie mechanismen. Nooit een gewricht alleen bekijken, maar altijd in relatie met andere structuren.
Nadat de balans is opgemaakt, wordt u onderzocht op drie deelgebieden: skelet (gewrichten en spieren), organen (en de vliezen waar ze een relatie mee hebben) en de schedel. De belangrijkste beperkte zones worden in kaart gebracht, waarna de behandeling in eerste instantie gericht is op de meest beperkte zone en daarna de lichtere beperkingen.

Behandeltechnieken

T.a.v. de gewrichten kan de osteopaat kiezen uit zachte bewegingstechnieken of het harde manipuleren ("kraken"). Het behandelen van organen gebeurt uiterst subtiel en zal pijnloos verlopen. Een "ziek" orgaan zal de osteopaat niet behandelen, hij moet zich vooral richten op de bewegingsbeperkingen en de daardoor veroorzaakte stoornissen. De schedeltechnieken zijn nog subtieler. Meestal zal een behandelingsserie niet meer dan zes consulten omvatten.

Tot op dit punt heb ik, als christen, osteopathie zonder veel moeite kunnen studeren en praktiseren. We kunnen geweldig gebruik maken van de relaties en compensatiemechanismen, die God in het lichaam geschapen heeft. In deze vorm is de westerse osteopathie gebaseerd op wetenschap ZONDER invloeden uit andere, vaak oosterse, behandelmethodes.

Craniale osteopathie

Later werd de osteopathie uitgebreid met de schedelbehandeling, ook wel de cranio-sacraal therapie genoemd. De "ontdekker" van de craniale osteopathie, D.G. Suthenland, was gefascineerd door de vorm van de schedelnaden. Dit is het gewrichtje tussen twee schedelbotstukken. (zie fig. 1 en 2)

Hij vermoedde, dat een dergelijke vorm alleen zou kunnen ontstaan door een beweging van de botstukken. Later werd dit bevestigd. Recent onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat de afzonderlijke zg. schedelbotstukken t.o.v. elkaar blijven bewegen, zelfs op hoge leeftijd. Problemen zouden juist kunnen ontstaan bij beperking van deze bewegingen.

De volgende vraag die je kunt stellen is: "Waarom is deze beweging er, en hoe vindt die dan plaats?"
Het antwoord daarop is puur hypothetisch, maar lijkt erg waarschijnlijk. Centraal in de hersenen bevinden zich met elkaar in verbinding staande holten, gevuld met vloeistof (Liquor). De vloeistof komt uit de kleine slagadertjes in deze holten en wordt later weer opgenomen in de grote afvoerende kanalen, die aderlijk bloed bevatten. Er is dus continue sprake van verversing. Tijdens het opnemen van de vloeistof uit de bloedbaan vullen de holten zich en zal daardoor de schedel zijwaarts uitzetten. Bij het weer opnemen in de bloedbaan zal deze uitzetting weer ongedaan gemaakt worden.
Deze cyclus zal bij een gezond persoon 8-12 keer per minuut plaats vinden. Merkwaardig genoeg is dit mechanisme bij de meeste neuro-anatomen en fysiologen onbekend. Geoefende handen nemen dit fenomeen eenvoudig waar. Koorts zal dit ritme versnellen tot 20-30 per minuut, terwijl ernstige depressieve toestanden en uitputting het ritme kunnen doen dalen tot onder de 5 keer per minuut.

Alle centrale botstukken van de schedel, alle wervels, het borstbeen en het heiligbeen zullen voor- en achterover kantelen o.i.v. de vloeistofdruk, terwijl botstukken die meer naar buiten liggen, naar binnen en naar buiten draaien, volgens de theorie van deze methode. Dientengevolge zullen ook armen en benen naar binnen en buiten draaien. Door nu bijvoorbeeld het naar buiten draaien met de handen tegen te houden kan het ritme vertraagd en stil gelegd worden. O.i.v. de vloeistofdruk, die de schedelbeenderen in beweging zet, zullen alle structuren van het lichaam tot en met de vingertop deze bewegingen volgen. Aangezien de osteopaat altijd zoekt naar bewegingsbeperkingen, ontstond er al gauw een schedeltherapie.

Technieken

  1. Mechanisch. De mechanische techniek is eenvoudig. Plaats de handen aan weerszijden van de schedelnaad. Trek dan met zeer geringe kracht (5 gram) beide botstukken uit elkaar en vaak zal van het schedelgewricht de beweeglijkheid verbeteren. De uitleg is wat simpel maar het principe is hiermee duidelijk.
  2. Energetisch. Ik ben bang dat met de intrede van de energietechnieken HET OCCULTISME VERDER BINNEN DE OSTEOPATHIE is binnengeslopen.

Plaats de linker hand op een gebied met beperkte beweeglijkheid op de schedel. In dit geval (zie fig.3)

is er spanning in het hersenvlies tussen de beide grote hersenen. De niet zichtbare rechter wijsvinger bevindt zich aan de andere zijde van de schedel op het achterhoofd. De rechterhand is de zender van de energie en de linker de ontvanger. De behandelaar stuurt in gedachten "energie" of "warmte" van de rechter naar de linker hand. Na verloop van tijd zal er warmte ontstaan onder de linker hand,vaak met een hele snelle klopping. Dit moet het teken van een geslaagde behandeling zijn. U zult misschien zeggen: "Suggestie"! "Zelf heb ik echter talloze wervels en zelfs bekkengewrichten voelbaar in beweging zien komen. Gelijksoortige technieken zijn overal op het lichaam toe te passen. Ogenschijnlijk zijn er grote voordelen. De behandeling kan zeer diep doordringen en er is geen fysiek gevaar voor de patiÎnt. De verbeelding (VISUALISATIE) van de behandelaar blijkt erg belangrijk. Vergelijkbaar hiermee zijn de vibratietechnieken (instraaltechnieken) bij de TOUCH FOR HEALTH METHODE EN VORMEN VAN EDUKINESIOLOGIE!

Er zijn echter osteopaten die heel anders over het bovenstaande denken. Zo las ik het volgende citaat:

Ik herken het begrip "instralen". De bedoeling hierbij is het beinvloeden van het cranio sacraal ritme. De oorzaak van dit ritme is de golfbeweging van de liquor cerebro spinalis. Hierover zijn de meningen niet eensluidend en in ontwikkeling. Over het bestaan van het ritme bestaat wetenschappelijk geen twijfel meer.
De V-spread techniek doet denken aan "instralen"alsof je energie verplaatst van je ene hand naar je andere. Naar mijn mening wordt hierbij gebruik gemaakt van het electromagnetisch veld dat zich tussen onze handen (en overal) bevindt.
Persoonlijk maak ik gebruik van cranio sacrale technieken m.n. om ontspanning in het hoofd en het totale lichaam te bereiken. De invloed op de thalamus waar zich het primaire regelsysteem bevindt van de schakeling tussen ortho- en parasympaticus is overduidelijk. Eigenlijk is de indicatie een tonusnormalisatie tussen ortho en para.
De reacties van mijn patienten zijn over het algemeen erg positief. Zelf ervaar ik als er op mijzelf geoefend wordt een gevoel van ontspanning. Een gevoel van een aanval op mijn geestelijk leven kan ik in de verste verte niet plaatsen.

Somate-emotional-release

In een later stadium heeft de Amerikaanse wetenschapper John Upledgen uit deze schedelbehandeling d.m.v. energie de somate-emotional-release methode ontwikkelt. Simpelweg komt het hier op neer: Als ik op mijn zitvlak kom te vallen, zal een deel van de energie van deze val de grond ingaan, maar het merendeel zou gaan via mijn zitvlak naar het lichaam erboven. Meestal zal deze energie normaal weer verdwijnen. Het kan echter voorkomen, dat zo'n energieophoping in een bepaald weefsel achterblijft. Dit zou dan t.a.v. dat weefsel grote problemen gaan veroorzaken. Met behulp van de "energiebehandeling" van meestal meerdere therapeuten, wordt zo'n energieophoping opgespoord en "behandeld". Vaak treedt er een catharsis op, waarin de patient het trauma weer beleeft door een emotionele ontlading. De behandelingsresultaten lijken soms erg spectaculair. Duidelijk is echter, dat hier de osteopathie in de occulte therapieen geintegreerd is. Voor mij is het duidelijk dat er in werkwijze geen verschil is tussen een osteopaat, die met energieën werkt en een magnetiseur.

Bijbelse toetsing

Zoals reeds eerder besproken, is de osteopathie, zoals die in eerste instantie door A. Still geformuleerd is, zeker niet "occult" te noemen. Behoudens het ontbreken van bewijzen van wetenschappelijke waarde en effectiviteit, zijn er zeker geen geestelijk onbijbelse elementen te vinden in de oorspronkelijke therapie. In de latere toegevoegde en uitgebreide behandeltechnieken, zoals cranio-sacrale therapie en S.E.R. KUNNEN deze elementen wel terug.komen. Dan is sprake van een integratie van (neo-) hindoeïstische filosofieën en technieken. Zo wordt aan de manipulaties geestelijke kracht, ofwel energie toegekend. Bijbels gezien is de geestesbeinvloeding, m.n. van de "therapeut", het occulte element. Door deze "visualisatietechnieken" en "instraaltechnieken" wordt niet de Heilige Geest actief ingeschakeld, maar de demonische krachten, die achter de filosofieen staan van het neo-hindoeisme. Zoals al eerder aangegeven door het citaat van Scholtens hoeft dit niet bij iedere osteopaat het geval te zijn. HIER IS HET DUS VAN BELANG DE THERAPEUT, ZIJN VISIE HIEROP EN ACHTERGRONDEN NA TE VRAGEN.Bij twijfel niet doen!

De bovengenoemde therapieen vertonen veel overeenkomsten met de chiropraxie en manuele therapie, die ook veelvuldig in Nederland worden toegepast. Ook hiervoor geldt als belangrijke toetsteen of ze toegepast worden met de "magische toevoeging" van de zg. "energiewerking", waarin we ze moeten afwijzen of dat ze hun techniek alleen beperken tot het beïnvloeden en behandelen van het bewegingsapparaat, waarin ze voor de juiste indicaties een prima behandelmethode kunnen zijn.

Voor de manuele therapie en chiropraxie geldt meestal de laatste optie. Toch is het belangrijk naast de behandelmethode ook de therapeut te "screenen". Als deze zich met een in principe niet occulte therapie als manuele therapie bezig houdt, maar daarnaast ook andere wel occulte therapieën praktiseert, zoals b.v. acupunctuur, dan zou ik christenen nog ontraden bij deze persoon de geaccepteerde therapie te ondergaan. Domweg omdat je als leek nooit weet of hij bepaalde methodes gaat integreren in zijn behandeling. Reden genoeg tot verwarring. Was het zo dat occult en regulier vroeger duidelijk afgekapseld waren, in de laatste jaren is er steeds meer een integratie van beiden, waardoor het Bijbels toetsen voor christenen steeds moeilijker wordt. Om toch enige handreiking te geven, hebben we een lijstje gemaakt van therapieen, die zich op manuele wijze bezighouden met het bewegingsapparaat en hun al of niet occulte invloeden. Nogmaals stellen we dat het hier gaat om al of niet occulte invloeden en dat we hierbij niet de pretentie hebben een uitspraak te doen over de wetenschappelijke betrouwbaarheid of effectiviteit van deze behandelmethodes.

naam> Occulte elementen
(niet toegestaan)
niet occult
(toegestaan)
osteopathie X .X
cranio-sacraal therpie X .X
somato-emotional-release (S.E.R.) X .
touch for health X .
edukinesiologie> X .
chiropraxie
zonder orgaan/energie werking
. X
manuele therapie - vlgs v.d. Bijl
zonder orgaan/energie werking
. X
alexander therapie X .
alexander therapie
zonder hindoeÔstische filosofie
. X
manuele therapie - vlgs Eindhoven . X
manuele therapie - vlgs Massman . X

"Wandelt als kinderen des Lichts en toetst wat de Here welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer." (Ef.5:8-11)
Sjoerd Slikboer, fysio/manueel therapeut te Dordrecht
Gerard Feller, fysiotherapeut te Oudewater
oktober 1993
NOOT 2010 : kijk ook naar een kritische reportage over craniosacraaltherapie van zembla

http://www.medicalfacts.nl/2010/01/18/zembla-over-osteopatie-chiropractie-en-craniosacraal-therapie/

geraadpleegde literatuur:
* Still, A.T. - Philosophy of osteopathy (Am.Academy of osteop. Colorado Springs) 1899
* Mitchell F.L. / Monau P.S. / Pruzzo N.A. - An evaluation and treatment manual of muscle energy osteopathy procedures. (uitg. v universiteit Kinksville)1979
* Magoun, H.J. - 1976 Osteopathy in the cranial field (third edition - Kinksville Missouri) The cranial connection, v Carolyn Inabinet
* Upledgen J./ Vredevoogd Jon. 1983 Cranio sacral therapy (Chicago Eastland pr.)
* Upledgen J. Cranio sacral therapy 2: Beyond the dura (Eastland press) ISBN 0-939616-05-x
* Mc Catty, Ronald 1988 Essentials of cranio sacral osteopathy ISBN 0-906798-90-6
* Barral J.P. /Mercier Pierre
* Visceral manipulation 1 en 2 1987 Eastland Pr. ISBN 0-93916-06-8
Publicaties van het Upledgen institute Palm Beach Gardens Florida
Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Lichaamswerk + occultisme en genezing