Angst en liefdebanden

 

Angst en liefde als belangrijke samenbindende factoren
in gezinnen, kerken en sekten
© 2004 door E. James Wilder Ph.D.
 
In dit artikel laat Dr Jim Wilder zien welke enorme rol gezinnen en kerken spelen in de vormen van relaties en gemeenschappen waartoe we ons aangetrokken voelen. Gezinnen en kerken kunnen (uiteraard onbedoeld) mensen ontvankelijk maken om zich aangetrokken te voelen tot sekten en satanische cults1, óf hen juist een afkeer hiervan bijbrengen. Dat gebeurt niet door de gehanteerde of gepredikte waarden en normen, maar bij uitstek via de soort van relaties die worden voorgeleefd en aangegaan.
Dit artikel geeft tevens een duidelijk voorbeeld hoe de verschillende stappen volgens het Life Model in de praktijk toegepast kunnen worden.
Angst-banden en liefde-banden, sterke en zwakke banden

Wat is sterker: angst of liefde? Wat zal mensen motiveren, verbinden, productief maken, zorgen voor begrip, mensen echt bereiken, hen in beweging zetten? Wat zal kinderen uit de problemen houden, hen iets leren, hun aandacht krijgen, zorgen dat ze ergens om geven, het gezin bij elkaar houden, het zeuren of schreeuwen of drinken doen stoppen, hen ’s nachts thuis houden? Wat is bestand tegen boosheid, tegen rebellie, luiheid en onverschilligheid? Wat doe je als al het andere niet lukt? Wat is sterker: liefde of angst?

Onze hechtingsrelaties met andere mensen zijn emotionele verbindingen die ons helpen onze behoeften vervuld te krijgen evenals die van anderen. We hechten of verbinden ons door angst, vreugde, haat, liefde, lust, opwinding, schuld, schaamte en andere gevoelens. Hoewel er veel verschillende emoties zijn, komen ze uiteindelijk allemaal neer op angst of liefde. Angst-banden doen ons pijnlijke ervaringen vermijden, terwijl liefde-banden ons naar anderen toe trekken. Onze banden of hechtingsrelaties laten ons op elkaar reageren, gebaseerd op een van deze motivaties, of op beide. Mensen reageren omdat ze ons liefhebben of ons vrezen. Omgekeerd laten ze ons links liggen als ze ons niet liefhebben en niet vrezen. De emoties die we uitwisselen door onze intensieve relaties met anderen, worden onze relationele reactiepatronen, met andere woorden: onze relationele dynamica.
Deze hechtingsrelaties kunnen zwak of sterk zijn. Maar we hebben allemaal onze eigen basis-hechtingspatronen en de daarbij horende de emoties waarop we vertrouwen als al het andere faalt. We verwachten dat deze emoties de sterkste banden met anderen zullen opleveren. Elk gezin ontwikkelt zulke voorkeursbanden of emoties meer dan andere banden c.q. emoties. Elke gemeenschap is meer op bepaalde vormen van hechting gebaseerd dan op andere. Elke kerk en denominatie steunt vooral op bepaalde banden. En elke cultuur ontwikkelt sommige banden of hechtingsrelaties meer dan andere.
Als we de waarden van een groep combineren met hun stijl van zich met elkaar verbinden, zien we patronen die we kennen als groepsdynamica. Vaak denken we dat we gemotiveerd worden door onze waarden terwijl we in werkelijkheid gemotiveerd worden door onze hechtingsrelaties met anderen en door onze emoties. We worden geleid door onze waarden, specifiek in ons denken. Westerse christenen analyseren waarden vaak nauwkeurig op waarheid. Ze zijn echter bij lange na niet zo nauwgezet als het gaat om de relationele kwaliteit van een band met anderen of de kracht daarvan. Westerlingen zijn vaak geshockeerd als het onderwijzen van goede waarden niet genoeg blijkt te zijn. Sekten groeien namelijk vooral als mensen hun waarden loslaten op zoek naar sterkere hechtingsrelaties met anderen.
De waarden van de liefde kunnen niet in praktijk gebracht worden door motieven van angst. In plaats daarvan krijgen we een dubbelhartig systeem waarin het één gezegd wordt maar iets anders wordt gedaan. Jongvolwassenen zijn erg gevoelig voor deze onechtheid en noemen dat “hypocrisie”.
De dynamica van gezinnen of kerken kan gebaseerd zijn op banden of hechtingen van schuld, hoop en ontkenning of een combinatie hiervan. Groepsleden begrijpen dat behoeften in hun groep bevredigd worden in de mate waarin deze gevoelens in elkaar opgewekt worden. Mensen zoeken anderen die dezelfde dynamica gebruiken, mensen die op dezelfde manier banden met anderen aangaan. Net zo als drugsgebruikers elkaar vinden, of fans van country, square dancing of heavy metal, zo vinden ook mensen elkaar die zich verbinden op basis van lust, schaamte, schuld en verwerping. Samen vormen ze gezinnen, gemeenschappen, kerken, scholen, culturen en landen.
Angstdynamica
 

Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Jim Wilder