communiceren vanuit verbondenheid

 

Communiceren vanuit verbondenheid

André H. Roosma

We hebben als mensen verbondenheid nodig. Ons verlangen naar verbondenheid past bij ons geschapen zijn naar Gods beeld. In andere artikelen ga ik hierop uitgebreid in.
Om goede verbondenheid met God en anderen in stand te houden; dat wil zeggen om goed in verbondenheid met anderen te kunnen leven, is goede communicatie nodig. Het is niet vanzelfsprekend dat we goed kunnen communiceren. In veel gezinnen wordt dit niet of nauwelijks aangeleerd. Daarom hier enkele aanwijzingen om verder zelf, of in groepsverband, mee te kunnen oefenen.

In onze communicatie maakt het heel veel uit als we uitgaan van verbondenheid, of van de wil ons met de ander te verbinden. Dat is heel wat anders dan een uitwisseling van woorden die eigenlijk tot doel hebben, de ander op een afstand te houden. Vandaar de titel van dit stuk: communiceren vanuit verbondenheid. Zulke communicatie geeft inhoud aan onze verbondenheid met de ander, en versterkt deze ook weer. Het is heerlijk als onze verbondenheid en communicatie elkaar zo gaan versterken en we tot steeds meer verbondenheid en steeds betere communicatie komen.

Twee drijfveren in ons

In de artikelen over Ons hoogste levensdoel: Intieme verbondenheid met God en Gezinsleven en persoonlijkheidsontwikkeling gaf ik al duidelijk aan hoe we geschapen zijn voor verbondenheid. We hebben in ons een sterke drang om ons met anderen te verbinden. Dit is gerelateerd aan wat de ontwikkelingspsycholoog John Bowlby het hechtings- of verbondenheidsmechanisme noemde.

Lees verder

Categorie: Pastorale onderwerpen