Hechting,sleutel tot emotionele vaardigheid

 

Hechting: sleutel tot gezond leven via emotionele vaardigheid

André H. Roosma

Een eerdere versie van dit artikel is ook verschenen in:
Promise (een uitgave van de gelijknamige stichting), Jrg.20, nr.4, okt.2004, pp.1-13.

Dit artikel is te zien als een voortzetting en uitbreiding van o.a. het artikel We geven door hoe verbonden we zijn en poogt ook wat richting te geven in de therapie en in het therapeutisch klimaat tussen confident en geestelijk hulpverlener.

Inleiding

Dit artikel gaat over enkele mogelijke wortels van gedragspatronen die we allemaal uit eigen ervaring wel in enigerlei (hopelijk geringe) mate kennen maar waar we meestal niet trots op zijn. In de psychologie worden ze ook wel 'disfunctionele gedragspatronen' genoemd. Ik denk dan aan zaken als:

verslavingen - dat je maar niet van dat éne af kunt blijven, of 't nu koffie is, of bonbons, of je werk, of alcohol, of seks, verkeerde relaties, of andere 'middelen';
storende vormen van dissociatie - 'er even niet zijn', juist op cruciale momenten;
dwanggedachten (obsessies) of dwanghandelingen - bijvoorbeeld dertig keer op een dag je handen wassen of niet willen eten omdat je denkt dat je anders 'te dik' wordt, of juist regelmatig te veel eten;
of andere vormen van verkeerd omgaan met jezelf of met je dierbaren, zoals zelfbeschadiging (automutilatie) of enigerlei vorm van misbruik van partner of kinderen of anderen.

In dit artikel onderzoek ik met u wat ertoe geleid heeft dat mensen dit soort dingen zijn gaan doen. We zullen daarbij zien, dat hechting, verbondenheid en vaardigheden in het omgaan met emoties hiermee veel te maken hebben. Gevarieerd als deze gedragingen op het eerste oog mogen lijken, in de meeste ervan ben ik een gemeenschappelijke noemer gaan ontdekken. Eén doel dat ze allemaal op een of andere wijze lijken te dienen. Eén ding dat deze mensen allemaal gemeenschappelijk blijken te hebben. Dat is dat ze op een of andere wijze niet goed gehecht en daarbij vaak getraumatiseerd zijn en daardoor niet goed in staat zijn om met intense emoties of gevoelens om te gaan, vaak ook nog gekoppeld aan een achtergrond die ook hun emotionele (over)gevoeligheid heeft vergroot.

En, natuurlijk ook heel belangrijk, geef ik enkele suggesties hoe we meer en meer vrij kunnen komen van dit soort gedragspatronen, of elkaar in zo'n herstelproces kunnen bijstaan.

Lees verder

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen