Voorzichtig met vergeving

Voorzichtig met vergeving

Elkander vergevend, zoals God u vergeving geschonken heeft. Efeze 4:32

Een wat merkwaardige uitspraak voor een christelijke hulpverlener. Vergeving behoort immers tot de kern van het christelijke geloof en juist binnen de christelijke hulpverlening neemt het gesprek over vergeving een belangrijke plaats in.
Maar toch is voorzichtigheid geboden.Want als er één begrip verkeerd begrepen wordt, is het wel vergeving. Vooral in het werken met ernstig getraumatiseerde mensen (bij voorbeeld door geweld of seksueel misbruik) kan een op een opgepaste manier ter sprake brengen van vergeving nog meer schade en verwaarung te weeg brengen.(1)

Dat God ons vergeving wil schenken, weten we, al geloven we dat vaak maar half.
Maar, elkaar vergeven, kan dat zomaar? Moet dat altijd en hoe doe je dat dan precies?
Over deze vragen wil ik het graag hebben.
Wij, die als christen zijn opgegroeid met de thema's van vergeving vragen, vergeving ontvangen en vergeving schenken, lopen het gevaar het bijzondere karakter van vergeving over het hoofd te zien.
Vergeving kan leiden tot een goedkope houding, waarbij de genade vanzelfsprekend wordt.
Tegen deze vergeving heeft Bonhoeffer in de jaren dertig al fel geprotesteerd.
Een vergeving waarvan Voltaire ironisch opmerkte dat het God zijn beroep was om te vergeven.

Lees verder...

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen