Waarzeggerij als (emo)entertainment

 

 
Waarzeggerij als entertainment

 

Spiritisme is in, de mediums verdringen zich op commerciële en publieke tv-programma’s. Via Internet kun je 24 uur on line -‘readings’ krijgen en in tal van trendy magazines zijn de ‘oude’ horoscopen vervangen door uitgebreide ‘persoonlijkheid- en risico-analyses’. In een wereld vol onzekerheden, problemen en stress kan een ‘verlossend’ woord vanuit ‘de andere zijde’ verlichting brengen. Het is big business, goed voor de kijkcijfers, en als het dan ook nog emotionele taferelen oplevert zoals bij Char of de Ghostwhisperer, dan is er niemand meer die nog naar de waarheid vraagt. Door de toenemende pluriformiteit en secularisatie van ons land lijken de kerken geen antwoorden te hebben als het gaat om levensvragen, beslissingen en de toekomst. Spiritualiteit is in, maar dan wel gericht op behoefte van de autonome, egocentrische, westerse mens, die uiteindelijk zelf wel overal zijn ‘vingers achter wil hebben’. In de leugenachtige en bedrieglijke wereld van waarzeggerij blijkt de vader van alle list en bedrog, de satan, hier het meeste garen bij te spinnen. Mensen raken steeds meer vervreemd van het leven in afhankelijkheid van de Levende God, en laten zich echter leiden door demonen, geleidegeesten, die inspelen op hun diepste verlangens en die uiteindelijk hun ondergang bewerkstelligen. In dit artikel wil ik enkele trends beschrijven en bijbels toetsen.

 

Wat zoekt men bij waarzeggers?

Er zijn ruim twintig vormen van waarzeggerij. De techniek verandert dikwijls, maar de geest en de krachten die er achter staan, blijven hetzelfde. De bekendste vormen zijn: astrologie, horoscoop trekken, uitleg van dromen, handlezen, iriscopie, kaartleggen, o.a. de tarotkaart, psychometrie, spiegelmantiek, wichelroede lopen of pendelen, en veel attributen van paragnosten. De meest bekendste programma’s op radio en tv waren de laatste jaren: Char, het zesde zintuig, astrotelevisie (verschillende kanalen), Jomanda, de nieuwe Uri Geller, de Ghostwhisperer. Verder is het aanbod waarzeggers op internet gigantisch. Diep in het menselijk hart ligt het verlangen de sluier over zijn leven en toekomst op een of andere wijze op te lichten. En laat nou oplichten net een specialiteit van waarzeggers zijn! Mensen hebben vragen als: wat brengt de dag van morgen, hoe zal de operatie, het examen enzovoort aflopen? Welke beslissing moet er genomen worden in privé of werksituatie, welk beroep, welke levenspartner, hoe is het met vermiste familieleden en hoe zou het zijn met overleden geliefden? De natuurlijke mens wil vaak niet de weg bewandelen van overgave, gehoorzaamheid en kinderlijk vertrouwend gebed, waarin God zijn kinderen stap voor stap wil leiden en steeds meer licht wil geven op eigen leven, werk en toekomst. Wat God niet onthult, wil Hij om bepaalde redenen in Zijn liefde en wijsheid voor ons (nog) verbergen. De natuurlijke mens is echter niet tevreden met datgene wat God door Zijn Woord en Geest openbaart. de mens wil méér, en dan maar op een andere manier. Satan geeft waar God weigert, hij spreekt waar God zwijgt, maar niet geheel kosteloos zoals we zullen zien.

 

Waarzeggerij als amusement

Televisieshows waarin de doden spreken worden niet alleen maar bekeken door mensen die in spiritisme geloven. Sommige kijkers geloven niet in een geestenwereld, maar geloven wel dat sommige mediums bepaalde gaven in zichzelf zouden hebben en weer anderen zijn alleen geïnteresseerd in de emoties van de deelnemers van de seances. De programma’s sluiten naadloos aan op de emotietelevisie zoals de tv-programma’s Spoorloos, of Vermist, die al jarenlang in de top van de meest bekeken programma’s staan. Een voordeel van de waarzegprogramma’s ten opzichte van programma’s als Spoorloos is dat ze geen speurwerk en onderzoek hoeven te verrichten. De ‘overledenen’ melden zich gelijk als hun naam genoemd wordt en hebben er geen moeite me dat het medium en de televisiebazen hier flink aan verdienen. Er is geen enkel bewijs dat men de objectieve waarheid in het programma zoekt. Krijgen de mediums vóórinformatie, van wie en in welke mate? Er is bijvoorbeeld via Internet vaak gemakkelijk aan allerlei informatie te komen als men een naam, beroep of woonplaats kent. Iedereen die wel eens met televisieopnames te maken gehad heeft weet dat er erg veel geknipt wordt in de opnames. Meer dan de helft wordt niet uitgezonden, en zo kunnen blunders, zijsporen of andere zwakke passages weggelaten worden. Een geknipte opname van een hulpvrager kan later soms de invalshoek zijn waarop het medium scoort, zonder dat de kijker die relatie ziet. Televisiekijkers kunnen nauwelijks goed inschatten hoe treffend of relevant bepaalde antwoorden zijn omdat ze geen informatie hebben over degene die het medium raadpleegt. De intentie van de makers van zulke tv programma’s is zeker niet betrouwbaar bewijsmateriaal te leveren voor het bestaan van paranormale verschijnselen, maar hoge kijkcijfers halen.

 

Barnum-effect

In 1948 ontdekte de psycholoog Bertram Forer, dat mensen zich vaak herkennen in vage en algemene persoonlijkheidstyperingen. Dit zogenaamde Barnum-effect neemt toe, naarmate de betrokkenen er sterker van overtuigd zijn dat de beschrijving speciaal voor hen gemaakt is. Uitspraken zoals “Je bent sterk geneigd om kritiek op jezelf te hebben” of “Soms twijfel je eraan of je wel de juiste beslissing genomen hebt” worden door iedereen wel herkend en vervolgens door de raadvrager persoonlijk ingekleurd, waarmee het medium weer verder kan. Ook uitspraken waarin een eigenschap gecombineerd wordt met het tegendeel zijn zeer effectief: “Je bent heel zorgzaam en snel bereid anderen te helpen, maar als je eerlijk bent, zijn er ook situaties, waarin je een egoïstisch trekje in jezelf bespeurt” of “Je bent vaak optimistisch, maar je hebt ook je neerslachtige buien”. Als het verder door de cliënt ingekleurd wordt doet het medium alsof die feedback zijn of haar vondst is. Ook vleiende uitspraken komen vaak heel persoonlijk over. Iedereen ziet wel iets in de bewering dat hij of zij coöperatiever, oprechter, creatiever, slimmer, sympathieker en eerlijker is. In een artikel over Char op de website van Skepsis worden enkele van die Barnum-uitspraken uitgewerkt. Wanneer een cliënt toegeeft veel zelfkritiek te hebben, kan die uitspraak verder worden aangedikt: “Je bent vaak je ergste vijand, je zoekt altijd naar dingen die je niet goed gedaan hebt”. Wanneer de bewering niet aan lijkt te slaan kan hij worden afgezwakt: “Het is geen negatieve zelfkritiek, maar opbouwende. Jij bent je heel goed bewust van dingen die in het verleden niet goed gingen en hebt daar veel van geleerd. Je laat je niet meer ontmoedigen door kleine imperfecties”. Het is belangrijk voor een medium eerst in algemene termen te verkennen, dan blijven meerdere wegen open en kun je door de feedback van een cliënt bijsturen, waarbij het medium de indruk wekt recht op het doel af te gaan. Ook algemene jeugdherinneringen hebben een hoge trefkans. “Heb je vroeger een muziekinstrument bespeeld, of had je een artistiek of creatief talent waar je niet mee bent doorgegaan?”, “Had jij als kind een geheime verblijfplaats?”, “Had je een verzameling?”.

 

Cold reading

 

Cold reading houdt in dat de mediums zich niet voor kunnen bereiden op een ‘reading’ (consult). Het is voor het medium van belang zoveel mogelijk informatie tijdens het gesprek van de cliënt te krijgen. Vaak zijn ze meesters in het lezen van lichaamstaal zoals mimiek, lichaamshouding, onwillekeurige gebaren, een trillende lip, een veranderde ademhaling of een bepaalde intonatie in het spreken. De overtuigingskracht van een medium neemt toe naarmate men meer zelfvertrouwen uitstraalt. Veel mensen komen naar waarzeggers om gerustgesteld worden, het medium moet eerst het vertrouwen zien te winnen en als dat lukt, kan men met meer ‘gezag’ allerlei adviezen geven. Maar zoals gezegd de feedback van de cliënt is het stuur van het medium. Als een medium vraagt “Heb je een hond?”, dan is er altijd nog een escape in de zin van ”Heb je een kennis of een familielid die een hond heeft?”, of ”Heb je vroeger een hond gehad?”, of ”Ken je een hond die je wel eens aait?”, het medium blijft net zolang volhouden tot de hond ‘gevonden’ is. Geef als medium nooit toe dat je iets fout hebt, leg het eerder bij een cliënt in de zin dat hij het zich later nog wel zal herinneren. Veel mediums stellen doorlopend vragen aan de cliënt om zo aan informatie te komen: “Wie zie ik daar timmeren?” Of ”Met welke periode in je leven houdt dit verband?”, “Wat heeft dit met je vriendenkring te maken?”. Als een cliënt vervolgens duiding geeft aan een ‘losse flodder’ van het medium, claimt deze laatste het als een voorspelde voltreffer. Vragen worden voorzichtig gedefinieerd, ook om de indruk te wekken dat men bepaalde beelden doorkrijgt, zoals ”Er komt nu iets door uit de artiestenwereld”. Als dit op een of andere manier geverifieerd wordt door de cliënt dan kan het medium dit aandikken door het beeld wat concreter te maken. Char geeft zich altijd dubbele kansen door minimaal twee mogelijkheden te noemen: “Is er een J of een G?”, “Levend of dood?”. Dit laatste is natuurlijk altijd een hit. Soms komt Char een hele rij levenden op het spoor voordat ze een geest treft. Welke lettercombinatie moet nog voor een treffer doorgaan? Ian Rowland, de auteur van Cold Reading geeft tips om coldreaders te ontmaskeren. Je kunt zeggen: “Vertelt u me nu iets of vraagt u mij informatie? Welke Jan bedoelt u? Over welke relatie heeft u het?”. Wie nog verder wil gaan kan het medium op het verkeerde been zetten door valse informatie. Het is volgens Rowland vermakelijk hoe een medium hier een heel verhaal om bouwt. Aan het einde van het gesprek kun je de ontmaskering verzilveren door te vragen: “Er is één ding dat ik nog niet begrijp? Hoe kunt u al die boodschappen doorkrijgen van familieleden die ik zojuist verzonnen heb?”.

 

Geleide en leugengeesten.

Moeten we het hele verschijnsel waarzeggerij dan versmallen tot cold reading, spitsvondigheid, boerenbedrog en emo-vermaak? Zeker niet. Het is gebleken dat een van de belangrijkste effecten van dergelijke programma’s is dat de belangstelling voor het paranormale en occulte is toegenomen. Steeds meer mensen zoeken antwoorden en leiding in het occulte, niet alleen bij waarzeggers en paragnosten maar ook bij paranormale geneeswijzen zoals iriscopie en reiki. Ze komen via de populaire waarzegprogramma’s met een leugengeest in aanraking die zich graag verschuilt achter de trucs en spitsvondigheden van de mediums. In Amerika wordt de toename voor de belangstelling voor het occulte vooral toegeschreven aan populaire praatprogramma’s van Oprah Winfrey en Larry King, die een belangrijke invloed op grote bevolkingsgroepen hebben. In Nederland is dat de laatste jaren niet veel anders met programma’s als Jensen, rtl boulevard, Jack Spijkerman……..Er zijn tal van voorbeelden waarbij een medium eerst in een veranderde bewustzijnstoestand moet komen en daardoor daadwerkelijk open staat voor de gevallen geestelijke wereld. Dit kan door drugs, rituelen, meditatie en (zelf)hypnose. Deze paragnosten moeten het niet alleen hebben van list en bedrog, maar hebben zich geoefend in het zichzelf openstellen voor geestelijke machten, die zeker wel een realiteit zijn en niet allen bestaan in de fantasie van deze mensen; ze zijn een bijbelse realiteit. Omdat er geen beperkingen voor geesten zouden zijn qua plaats en tijd, geeft men zich over aan bedrieglijke machten die pretenderen dat ze overleden geesten van geliefden zijn, maar in feite worden ze zelf ook bedrogen omdat ze contact maken met leugen- en geleidegeesten.

 

In Jes. 8:19-20 wordt dit zoeken naar overleden geesten nadrukkelijk verboden. “En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen, zou een volk niet zijn God vragen? …..Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad”.

 

In het Nieuwe Testament, in Lucas 16:19-31, wordt het verhaal verteld van een rijke man en Lazarus. Zij komen na hun dood op verschillende plaatsen in het dodenrijk. In vers 26 wordt uitgelegd dat er een onoverkomelijke kloof is waardoor het niet mogelijk is contact te maken tussen de levenden en de doden. Omdat mensen met een geest geschapen zijn, kunnen ze ook in het geestenrijk contact maken en communiceren; ze komen via de paranormale en helderziende waarzeggers echter alleen met de demonen in aanraking. De Bijbel geeft toetsstenen (bijvoorbeeld in 1 Joh. 4:1-6) om verschil te kunnen maken tussen de Heilige Geest en gevallen engelen, dus demonen.

 

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent u de Geest Gods: iedere geest die belijdt, dat Jezus in het vlees is gekomen, is uit God. Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is al nu in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens en gij hebt hen overwonnen, want Hij die in u is (red. de Heilige Geest) is meerder dan die in de wereld is” (1 Joh. 4:1-5).

Ook de boze geesten kennen verleden en heden en kunnen de stem, gedaante en habitus van overledenen imiteren. In het spiritisme hebben wij met leugengeesten te maken en gaat 1 Tim. 4 :1, 2, wel op een speciale wijze in vervulling:

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn”.

Gevolgen van spiritisme en waarzeggerij

Edgar Cayce, een ex-spiritistisch genezer die deze ‘gave’ overgedragen kreeg van zijn grootvader en vader, voelde zich steeds verder weggezogen van zijn oorspronkelijk christelijk geloof. Hij vroeg zich soms af of zijn paragnostische gave wel van God kwam. Enkele keren wilde hij stoppen, en prompt verloor hij zijn stem. Cayce voelde zich steeds meer als een marionet, die door onzichtbare vingers werd gemanipuleerd. Hij werd angstig. Verschillende keren braken er branden in zijn huis, een kind stierf, hij ging failliet, ziektes troffen hem. Zijn geesten beloofden hem genezing. De theoloog dr. Koch, een van de onderzoekers van occulte contacten van het eerste uur, bevestigt uit zijn grote ervaring dat de meeste helderzienden onder hun gave lijden en er vanaf willen. Vooral het voorzien van sterfgevallen pijnigt hen. Overigens signaleert hij dat velen na hun paranormale waarneming een lichamelijke verslapping en een nerveuze uitputting bespeuren. Profetie en waarzeggerij komen uit totaal verschillende bron. Een profeet Gods is iemand die spreekt, geïnspireerd en gedreven door de Heilige Geest. Een waarzegger is iemand. die spreekt, geïnspireerd en gedreven door ’waarzeggende’ leugengeesten vanuit het rijk der duisternis. De Bijbel noemt valse profetie (d.i. uit eigen hart, zonder opdracht van God of uit de verkeerde geest) vaak in één adem met waarzeggerij (Jer. 14:14; Ezech. 13:1 -9; Micha 3:11; 1 Joh. 4:1). Intuïtie en demonisch-suggestieve beïnvloeding zijn volgens dr. K. Koch de beide componenten van waarzeggerij. Wie zijn nood open uitspreekt en hulp en raad zoekt (en verwacht) bij een waarzegger, is onbewust innerlijk bereid alles als waarheid aan te nemen en te geloven, wat deze zegt. Deze innerlijke openheid is een invalspoort voor demonische leugengeesten én vruchtbare bodem voor de vervulling der waarzeggerij. Het zich laten leiden door de voorspelling van de waarzegger betekent het zich laten leiden door de demonische leugengeesten, die van de waarzegger gebruik maken. Het gevolg is, dat men onder de invloed van deze machten komt én slaaf van de verkregen waarzeggerij wordt. Er bestaat een zgn. vervullingdwang in de zin van: ’u geschiedde naar uw bijgeloof’! Men komt onder de ban van de ’waarzeggende’ leugengeesten én onder de ban van de waarzeggerij, die sterker wordt naarmate men de waarzegger vaker opzoekt en in hem en zijn woord gelooft. Ieder, die hier hulp zoekt, ontvangt niet de gezochte onthulling van de toekomst, maar demonisch-suggestieve beïnvloeding voor de toekomst. Het is eigenlijk geen waarzeggerij, maar leugen-zeggerij. Vergelijk Zach. 10:2; Jes. 44:25; Jer. 29:8, 9. Dat is echt het werk van satan, de vader der leugen: hij maakt de waarheid tot leugen en de leugen tot waarheid! Wie de Waarheid, d.i. Jezus Christus en Zijn Woord, niet wil aanvaarden, wordt slaaf van deze leugengeesten (2 Thess. 2:10-12). Geen wonder, dat dit alles zulke ernstige consequenties met zich meebrengt op geestelijk en lichamelijk terrein. Er zijn waarzeggers, die zich van deze achtergronden en gevolgen niet bewust zijn, en die zelf in hun middelen en methoden geloven. Helderziende Peter Hurkos, een befaamd paragnost, bekent: "Soms dacht ik dat ik gek was, soms wenste ik dat te zijn. Ik kon mij op niets concentreren. Ik was iemand die door demonen bezeten is. De gave die ik bezit is amoreel, ze kan gebruikt worden om te gokken én om te stelen".

 

Self-fulfilling prophecy

Een zelfvervullende voorspelling is, in beginsel, een foute definitie van de situatie die een nieuw gedrag oproept dat het originele foute concept „waar” maakt. De vermeende geldigheid van de zelfvervullende voorspelling veroorzaakt een opeenvolging van fouten. De voorspeller zal de daadwerkelijke opeenvolging van de gebeurtenissen als bewijs aanhalen om aan te tonen dat hij vanaf het begin af aan juist was. De toepassing in de wereld van de mantiek: daar is allereerst het gevaar, dat degene die zijn toekomst voorspeld kreeg, geen weerstand kon bieden aan de drang, deze zelf te vervullen (op zich weer beïnvloed door leugengeesten). Enkele voorbeelden zijn te vinden op de site van Gerard Lentink: a) In een Engelse gevangenis zit een vrouw opgesloten. Haar zoon was geestesziek en een astroloog had haar voorspeld dat hij nooit meer beter zou worden. Om hem uit zijn lijden te helpen, doodde de vrouw haar zoon. Uiteraard bleef de astroloog op vrije voeten. Omdat veel voorzeggingen ongunstige dingen betreffen kan men ook in de greep van de angst raken, b) Een meisje werd op 12-jarige leeftijd de hand gelezen. Haar werd voorspeld dat zij niet ouder dan 30 jaar zou worden. Sindsdien werd haar leven één stuk steeds toenemende angst. Er was vooral de angst om op straat te gaan en in een ziekenhuis te moeten worden opgenomen. Het hele zenuwstelsel raakte labiel en ontwricht, c) Het komt vaak voor dat de geest die de waarzegger leidt, de klant besmet. Een vrouw bezocht enige tijd lang regelmatig een waarzegster die, naar later bleek, ook sataniste was. Na dit contact vertoonde de vrouw allerlei klachten: ze viel regelmatig bewusteloos op de grond, had haat-aanvallen, deed verschillende zelfmoordpogingen.
Uit haar mond spraken boze geesten. Er was sprake van een demonische gebondenheid. Telkens weer blijkt dat mensen die zich de toekomst laten voorspellen, daarmee automatisch de wereld van geesten betreden en zo demonische krachten naar zich toetrekken. Spiritisme en waarzeggerij zijn evenals magie bijzonder gevaarlijk, omdat het de mensen in directe verbinding met de machten der duisternis en in hun vreselijke ban brengt. Reeds het bezoeken van een spiritistische seance of het dulden ervan in zijn huis brengt mensen onder een ban, evenals het zien van en meewerken aan spiritistische films, toneelvoorstellingen, t.v.-uitzendingen en het lezen van spiritistische literatuur. Ook het bidden vóór en tot overleden personen (bijv. ..’heiligen’, Maria) hoort onder deze rubriek thuis. Het is een zich openstellen voor en in contact komen met de onzichtbare wereld, waardoor leugengeesten (kunnen) binnensluipen. Bijbelse voorbede is het voor Gods aangezicht brengen van levende personen, via Jezus Christus alléén. De Bijbel kent alleen gebed tot de Drie-enige God. Hij is ook de Enige, die oprecht, gelovig gebed kan horen en verhoren. Gebed tot overledenen, 'al of niet wedergeboren, zondige schepselen, is antibijbels en wordt uitsluitend door suggestie en/of demonen verhoord. De gevolgen zijn ernstig: immuniteit t.a.v. Gods Geest en Gods Woord, een ondermijnd zenuwgestel, psychische storingen, depressies, zelfmoordgedachten, alcoholisme en andere verslavingen, een zwaar sterfbed of tragisch einde, enz.. Maar vooral: God keert Zijn aangezicht af. In het Oude Testament stond de doodstraf op het spiritisme (Jes. 8:19; Lev. 20:6,27). Uitdrukkelijk heeft God ons ertegen gewaarschuwd en het ons verboden (Lev. 19:31; Deut. 18:11,12). Overigens heb ik het ook meegemaakt bij een cliënt die een tiental jaar geleden onder het motto van gebedspastoraat de ‘profetie’ meekreeg dat ze na 15 jaar heel ernstig ziek zou worden en als ze goed met de Heer zou leven dat het dan weer goed zou komen. De persoon in kwestie kreeg jarenlang psychische klachten en moest tenslotte bevrijd worden van deze vloek, die door een broeder in de dienst werd overgebracht.

 

Reiniging en bevrijding

Waarzeggerij is in de Bijbel een serieuze zaak! In Deut. 18:9-14 wordt het volk Israël ernstig gewaarschuwd als ze uiteindelijk in het beloofde land aankomen. Er staat:

“Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode, of waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here uw God hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God; want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de Here, uw God, dit niet toegelaten”.

We hebben een naijverig God! Deze waarschuwing is door God aan ons gegeven niet om ons te beperken maar om ons te beschermen voor de mensenmoordenaar, de leugenaar van de beginne die achter de mooie façade van waarzeggerij zit. Omdat het bevrijd worden van de gevolgen van waarzeggerij veel kanten heeft, wil ik nog hier eens een gedeelte van een artikel plaatsen hierover wat ik in 2000 geschreven heb. Het staat model voor iedere vorm van bevrijding uit geestelijke, psychische en lichamelijke gebondenheid. Van primair belang is niet het verlanglijstje van iemand die gebonden is met de vraag naar bevrijding van alle klachten en pijnen, of een bevrediging van alle behoeften. Maar wat zijn nu de bijbelse doelen?

·                                 Verzoening met God. "Door genade zijt gij behouden (totale mens), door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God" (Ef. 2:8). Zie ook Rom. 5:1, Rom. 8:4. "En dit alles is uit God, die ons door Christus met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft" (2 Kor. 5:18). Dit is bijbels leven in tegenstelling tot de bijbelse dood. Het hoofddoel is niet de bevrijding van de mens van demonen (hoewel op zichzelf belangrijk), maar verzoening door genade met God door het leven van Jezus Christus.

·                                 Verandering in ons gehele wezen, niet alleen afbouw van demonische klachten, maar verandering naar het beeld van Christus. "Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters,moeten wij onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en volontzag voor God ons hele leven heiligen (2 Kor. 7:1). Zie ook heiliging en veranderen in: 1 Joh. 3:3; 1 Thess. 5:23, 1 Thess. 4:3, Kol. 1:22. Er dient een de-transformatie van het beeld van de satan plaats te vinden naar het beeld Christus (Ef. 4:17,18; Rom. 8:2).

·                                 Strijden om te leven. "Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede”; “daarom broeders, zijn we schuldig, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven”; “Want indien u naar het vlees leeft, zult u sterven, maar indien u door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult u leven" (Rom. 8:6,12,13). Zie verder Fil. 2:1-5. Confidenten zijn vaak niet meer op strijd voorbereid en denken dat God alle verandering door een 'toverstokje' doet.

·                                 Leven is verbonden met lijden. "Zijn we kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus, immers indien we delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking" (Rom. 8:17). Zie ook Fil. 3:10, 1 Petr. 4:1,13,16,17.

Er heerst een doodscultuur (denk eens aan prettige bijna-dood-ervaringen, euthanasie, abortus, heiligenverering). Veel christenen beseffen niet dat lijden een deel van het leven van Christus is. Men geeft de strijd gauw op. Christenen moeten ook kunnen leven met tekorten en zwakheden (Fil. 4:12-14; 3: 8). We zullen enkele mogelijke gevolgen van waarzeggerij eens op een rijtje zetten. Dat wil niet zeggen dat iedereen die met een vorm van waarzeggerij in contact komt al deze gevolgen moet vertonen. Andersom is het ook geenszins zo dat ieder genoemd symptoom een bewijs van occulte binding is. De ernstigste en tegelijk meest onderschatte symptomen die wijzen op occulte gebondenheid, zijn juist gevolgen van achteruitgang van geestelijk leven. De geestelijke gevolgen die naast de lichamelijke en psychische gevolgen die hier genoemd worden wegen het zwaarst om aan een occulte binding te denken. Tegelijkertijd is het ook het meest onderschatte gevolg! Mensen die al vóór het contact met waarzeggers geen rijk geestelijk leven hebben ontwikkeld, zullen de achteruitgang van dit geestelijk leven minder merken dan mensen die dicht bij de Here Jezus leven. Vindt men een combinatie van gevolgen, dan wordt het vermoeden van een occulte binding steeds groter, zeker als een occult contact al bekend is.

Mogelijke gevolgen op geestelijk gebied
 1. Heftige weerstand tegen Christus (Marc. 1:24, 5:7; Matt. 8:29; Luk. 4:34, 8:28; Jes. 8:21).
 2. Weerstand tegen gemeenschap met Christenen (bijv. viering van het avondmaal).
 3. Weerstand tegenover de Heilige Geest (ongevoeligheid, afstomping, 2 Thess. 2).
 4. Geen weerstand tegenover de zonde (verschroeid geweten), innerlijk vloeken, godslasterlijke gedachten, spotzucht, geestelijke hoogmoed, wetticisme, fanatisme, godsdienstwaanzin, verharding tegenover de oordelen van God.
 5. Moeite met gebed. Geen verlangen naar gebed, zich niet kunnen concentreren, slaapgeest onder bidden.
 6. Weerstand tegen geloof. Hardnekkig ongeloof, geen geloofsgroei en geloofsstoringen, geen vrede, blijdschap, woede tegenover anderen die zich bekeren. Onrust bij het lezen van ontmaskerende literatuur over het occultisme.
 7. Gebrek aan onderscheidingsvermogen t.o.v. geestelijke stromingen van deze tijd, geestelijke blindheid, openheid voor allerlei onbijbelse ideologieën, religies, dwaalleringen, mystiek, gnostiek en modernisme (Ex. 20:1-6;1 Kor. 10:20-22).
 8. Weerstand tegen gelovigen (bespotten, weglopen, uitschelden van gelovige hulpverleners).
 9. Soms komt weerstand voor tegenover godsdienstige voorwerpen; bijv. kruis, Bijbel, gezangenboek, etc..
 
Mogelijke lichamelijke symptomen

Ook hier eerst weer een waarschuwing. Men mag zeker niet alleen op basis van een aantal van deze symptomen gelijk gebondenheid of inwoning constateren. Pas als er vele symptomen, ook op andere terreinen, zich openbaren plus het al genoemde criterium van de confrontatie met (leven van) Christus, dan kan de Heilige Geest op dit punt onderscheid geven!

 1. Opvallend sterke lichaamskracht (Marc. 5:3 vv; Hand. 19:16).
 2. Storingen in organische functies, bijv. door stomme of dove geesten (Marc. 9:17,25). Stuiptrekkingen, hysterische krampen, zenuwtrekkingen (Luk. 9:42; Matt. 10:1; Marc. 1:23).
 3. In gezinnen waar veel bijgeloof en occultisme voorkomt, constateren veel zielzorgers vaak veelvuldige miskramen, kinderloosheid, misvormde kinderen, periodiek intredende ongelukken en sterfgevallen, erfelijke belastingen, die artsen niet kunnen verklaren, abnormale aanvallen van epilepsie, benauwdheid rondom de hartstreek.
 4. Veel niet-specifieke, algemene malaisegevoelens.
 5. MOGELIJKE kenmerken: Sterk transpireren en vreselijk stinken, lichamelijke vervuiling en verwaarlozing, sterk uit de mond stinken, een veranderde oogopslag, andere stem, spraak en, zinsbouw, zelfkastijding, trillingen of bevingen, provocerend seksueel exhibitionisme.
Mogelijke psychische gevolgen
 1. zelfverwondingen en zelfmoordpogingen (Marc. 5:5, 9:22).
 2. agressiviteit tegenover anderen (Marc. 1:23, 5:7, 9:18-20).
 3. angst (1 Sam. 18:10-11, 19:9-10; Jes. 8:19-21; 2 Tim. 1:7).
 4. wanhoop (Jes. 8:20), zwerven in isolatie (Jes. 8:21), duisternis en donkerheid (Jes. 8:22), fobieën, waanvoorstellingen, dwanggedachten, nachtmerries, maanwandelen, grote zelfzucht, waanzin, kleptomanie, opvliegendheid
 5. weerspannigheid en ongezeglijkheid (1 Sam. 15:23).
 6. wetteloosheid (2 Thess. 2:3-12).
 7. seksuele perversies, verslavingen, necromantie (Jes. 8:19, Deut. 18:11).
 8. depressiviteit, twistziek, strijdzucht in familie.
 9. demonen zien, licht en lichten zien, nachtelijke bezoeken van demonen, stemmen horen, abnormale geslotenheid, leugengeest, wraakzucht etc. etc. etc..

 

 

Mogelijke para-psychische kentekenen
  1. Spreken door iemand vanuit een persoon, die een inwonende geest heeft (Marc. 1:24, 34; 3:11, 5:7,9-12; Matt. 8:29; Luk. 4:34, 41; Luk. 8:28; Hand. 16:17, 19:15)
  2. helderziendheid; heldervoelend, helderwetend (Marc. 5:7-8), uitleggen van voortekenen (Deut. 18:10)
  3. waarzeggerij (Jes. 8:19; Deut. 18:10-11; Hand. 16:16-18)
  4. toverij (Deut. 18:10; Hand. 13:6-10)
  5. gebondenheid aan het voorgeslacht, niet als straf maar als rechtsaanspraak in werking (Ez. 18:17-20)
  6. mediums (Lev. 3:31, 20:27; 1 Sam. 28:3-25)
  7. afgoderij (Ex. 20:1-6; 1 Kor. 10:20-22)
  8. door het vuur gaan (Deut. 18:10)
  9. wichelarij en pendelen (Deut. 18:10)
  10. onjuiste profetieën (Deut. 18:22)
Bevrijding van gebondenheid

Pastoraat over gebondenheden op occult terrein hoort niet in handen van jonge mensen of jonge gelovigen. Een grondig pastoraat kan hij of zij alleen doen, die geestelijk rijp, ervaren en door God geroepen is. Alleen hij of zij, die de demonen tegemoet wil treden met de heiligheid van God Zelf, die een godvruchtig en gereinigd leven leidt, elke bewuste zonde belijdt (1 Joh. 1:9), die tot God nadert en zich aan Hem onderwerpt (Spr. 18:10), die de duivel zelfs geen voet geeft (Ef. 4:27) en een intieme relatie met God onderhoudt via gebed en vasten (Matt. 17:21). Niet altijd hoeft er een hulpverlener te zijn. De Enige die bevrijding kan geven is Jezus Christus, die het zeker ook zonder hulpverlener afkan!

Toch dient het aanbeveling, met andere broeders en zusters die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, als een team (bijv. in een plaatselijke gemeente) samen te werken, waarin ook een toetsing plaats kan vinden van elkaar en iedere te nemen stap. Ook dient het aanbeveling om contacten te hebben met een christelijke psychiater (die in deze zaken inzicht heeft), die geraadpleegd kan worden. Zeker daar waar het gaat om het verschil in psychiatrische ziektebeelden en demonie. Zo komt hallucineren ook voor bij veel en zwaar vasten, felle stress, martelingen, bevriezingsdood, lange tijd opgesloten zitten in donkere ruimtes, etc..

Niet allerlei toverformules of excorcisme-formules hebben kracht om banden te breken, maar alleen het bloed van het Lam (Kol. 2:13-15). Demonen worden verdreven of uitgedreven door de Geest Gods (Matt. 12:28), geloof (Matt. 17:20), bidden en vasten (Matt. 17:21), gebed (Marc. 9:29), de vinger Gods (Luk. 11:20, vgl. Ex. 8:19), gezang (1 Sam. 16:23), de naam van Jezus Christus (Marc. 16:17) en de macht die Jezus geeft (Luk. 10:19-20).

Als blijkt dat er onbeleden afgoderij, bijgeloof en / of occultisme is in uw leven, en u herkent veel van de genoemde symptomatologie, lees eerst eens 2 Kor. 5:21; 1 Joh. 3:8 en Kol. 2:13-15. "Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn" (Joh. 8:36; zie ook de verzen 31 en 32).

De weg tot volkomen verlossing in Christus

1) WIL JE VRIJ WORDEN?

Dit vroeg Jezus aan de man in Bethesda. God dwingt niemand i.t.t. tot de satan die mensen dwingt en vasthoudt. Als omstanders alleen willen dat een persoon tot bevrijding komt is dat meestal niet genoeg, uiteindelijk zal deze persoon zichzelf onder het bloed van het Lam moeten WILLEN reinigen. Natuurlijk is het zo dat die wil bij gebondenen aanvankelijk zeer zwak is en " fluctuerend", maar iedere weg begint met het aanspreken van de wil door de Heilige Geest en het Woord. "Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk Mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Wanneer dan de Zoon u heeft vrijgemaakt, zult u werkelijk vrij zijn". Zie Joh. 8:31,32,36.

2) BIJBELSE VOORLICHTING.

Wat zegt de Bijbel over occultisme? Wat zijn eigentijdse "moderne" vormen van occultisme, welke religieuze en wetenschappelijke verschijningsvormen zijn er waar deze persoon mee in contact is gekomen? Verblinding en onwetendheid zijn immers verfijnde wapens van de satan (Jer. 8:7b; Hos. 4:6). Gods Woord is de enige maatstaf, de enige spiegel, het enige licht op onze weg (Ps. 119:105, 130; lees de Bijbel biddend, 1 Kor. 15:34).

3) WEDERGEBOORTE.

Bekering en wedergeboorte zijn absolute voorwaarden voor bevrijding van demonische invloeden! Alleen in Christus zijn deze machten overwonnen. Wie niet in Christus is, KAN NIET bevrijd worden. Soms is dat heel moeilijk in het bevrijdingspastoraat te onderscheiden. Iemand die nog zo graag bevrijd wil worden uit demonische machten, maar zijn leven niet aan Christus wil overgeven, is kansloos. Immers het is de inwonende Heilige Geest in een gelovige die op grond van het bloed van Christus kan reinigen.

4) ZELFONDERZOEK.

Zoals gezegd: vergeetachtigheid in vroegere occulte contacten KAN een occult symptoom zijn. Gebed, waarin de Heilige Geest gevraagd wordt alles in die zin te binnen brengen, is dringend gewenst. Vaak is het beter dat daarbij een hulpverlener met bovengenoemde kwaliteiten helpt (Joh. 11:44).

5) BEROUW EN BELIJDENIS.

Het is noodzakelijk dat alle occulte contacten eén voor eén voor God genoemd en beleden worden (1 Joh. 1:9; Jac. 5:16,19): een volledige bekentenis van alle contacten, ook die in onwetendheid gebeurd zijn! Ook gemeenschappelijke schuld, bijv. door erfelijke gebondenheden (Ex. 20:5, 34:7; Num. 14:18; Klaagl. 5:7; Jes. 65:6,7; Jer. 2:8, 9:14, 16:10-23). Christus heeft ons vrijgekocht van geërfde gevolgen en van onvergeven schuld van de voorouders (1 Petr. 1:18,19). Zo ook van collectieve schuld van een volk of gemeente, familie (Neh. 1:6, 9:16-37; Ezra 9; Dan. 9:16).

6) VERBREKEN EN WEGDOEN.

Alle contacten met occultisten moeten radicaal verbroken worden, ook voorwerpen en literatuur moet weggedaan worden of verbrand (Hand. 19:19; Judas 23; Deut. 7:25, 13:12-18; Gen. 35:2-4; 2 Kon. 23:4, 20,24). Ook brieven, talismannen of amuletten moeten worden weggedaan. Zo alleen kan men zich bekeren van de duivel en de afgoden, tot de Waarachtige God (Hand. 14:15, 26:18; 1 Thess. 1:9). "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat die vindt ontferming" (Spr. 28:13).

7) GEBIEDEN.

Pas als na de vorige stappen de binding nog te sterk blijkt, kan men demonen in de naam van Jezus Christus gelasten uit te gaan (Marc. 9:25). Dit heeft niets te maken met charisma of apostolische tekenen!

8) AFZWEREN.

In sommige situaties is er een pakt of verbond met de satan aangegaan, of heeft men bepaalde geloftes gedaan en is men verbintenissen aangegaan met occulte personen. Bijv. zweringen en beloftes bij de dood van een familielid.

9) GELOOF.

Geloof in de vergeving en reiniging en het volbrachte werk van Jezus Christus (Hebr. 2:14; Kol. 2:13-15; 1 Joh. 1:7-9, 2:2, 3:8; Luk. 7:48-50). Na voorgaande stappen moet de persoon op grond van Gods Woord ook geloven dat God deze zonde van occultisme niet meer gedenken zal (Ps. 103:3,12; Jes. 1:8, 43; 43:25; 44:22; Jer. 31:34; Micha 7:18 vv).

10) OPBOUW VAN HET GEESTELIJK LEVEN.

a) de satan zal proberen verloren terrein terug te winnen. Daarom is het nodig aandacht te schenken aan herstel en genezing van de mens naar geest, ziel en lichaam, zowel in zijn relatie tot God als naar medemensen.
b) een terugkerende geest is een reëel gevaar (Matt. 12:43-45). Opbouw van het geestelijk leven door het aannemen van de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Vooral bidden, Bijbel lezen, contact met medegelovigen, gemeenschap in een gemeente. Laat je lichaam, ziel en geest ten dienste van God zijn; dat is de redelijke eredienst (Rom. 12:1-2). Dien de Waarachtige God met ijver (1 Thess. 1:9,10). Wordt een getuige van Jezus Christus (Hand. 1:8; 1 Petr. 2: 9, 3:15; Rom. 10:10).

"EN HIJ, DE GOD DES VREDES, HEILIGE U GEHEEL EN AL EN GEHEEL UW GEEST, ZIEL EN LICHAAM MOGE BIJ DE KOMST VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS BLIJKEN IN ALLE DELEN

ONBERISPELIJK BEWAARD TE ZIJN" (1 THESS. 5:23).

Gerard Feller

November 2008

Noten

·        Cold reading van Char en andere tv-mediums door Rob Nanning (www.skepsis.nl)

·        Rowland, Ian (2002). The full facts book of cold reading London: Ian Rowland Limited

·        J.Price, San Francisco Chronicle, 6 jan. 1976, aangehaald in Koch OKkultes ABC p.295 v

·        http://www.gerardlenting.nl/occultisme/Les-8.html

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Eigentijds occultisme