Olympische spelen, occult?

Olympische spelen, occult?
De Olympische spelen die deze zomer in Athene gehouden worden presenteren zich als een terugkeer naar de oude festijnen, zoals die vroeger volledig waren toegewijd en gegeven werden ter ere van de god Zeus. Ze hebben een heidense herkomst want ze waren toegewijd aan een god die bekend stond wegens verkrachting, moord en pedofilie. Dat was Zeus voorgesteld als een stier, die Europa ontvoerde en verkrachte zoals die afgebeeld staat op de Griekse 2-euro munt en als standbeeld staat voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel.
Maar zult u misschien zeggen, dat is oude koek, dat gedachtegoed is allang verlaten het gaat nu om de moderne Olympische spelen met een alleen sportief motief. Is dat zo? Is de setting in Athene zo geheel anders dan eeuwen geleden op dezelfde plaats? Hoe zit het dan met de opening en sluitingceremonie van de Spelen? Hoe zit het met het heilige, eeuwige vuur? De medailles, de rituelen met de toorts, de mascottes, de vlag, de eed en de muziek? Is het werkelijk zo geheel anders?

Geschiedenis
De eerste spelen dateren van het jaar 776 voor Chr. En ze werden gehouden in Olympia, in een cyclus van 4 jaar, totaal bijna 12 eeuwen achter elkaar. De eerste dertien festivals hielden zich alleen bezig met een 200meter hardlooprace. Langzamerhand werden er meer evenementen toegevoegd en in de 5e voor Chr. duurde het religieuze feest vijf dagen. De eerste dag werd toegewijd aan religieuze offers en rituelen die aan Zeus werden opgedragen, verder werd de eed afgelegd en werden de atleten geregistreerd. Op de vijfde dag werden de prijzen toegekend en de dankoffers aan Zeus gebracht. De enige beloning van de oude spelen was een lauwerkrans van olijftakken. De olijftakken werden afgesneden met een gouden mes. De Grieken geloofden dat de vitaliteit, de levenskracht van de heilige boom werd doorgegeven aan de gelauwerde via deze krans. Vrouwen werden niet toegelaten tijdens de spelen, omdat ze toegewijd waren aan Zeus. De vrouwen mochten deelnemen aan een alternatief festival dat opgedragen werd aan Hera, de vrouw en zuster van Zeus. Een van de zeven wereld-wonderen van de oudheid was het kolossale ivoren en in goud gevatte standbeeld van Zeus dat in Olympia stond. Offers werden gedurende de spelen gebracht aan Zeus gedurende elke Olympiade. Heidense priesters namen de leiding over de honderden offers aan Zeus. Enorme financiële giften werden geschonken door steden uit de gehele wereld van de oudheid, die met elkaar wedijverden om de gunst van Zeus te verwerven. In 168 v Chr offerde Antioches Epifanes, in de voorhof van de tempel in Jeruzalem varkens aan Zeus van Olympia en goot hun bloed uit in het Heilige der Heilige. En toen in 70 na Chr. De tempel van God verwoest was, verrees er op die plaats een tempel voor Zeus! Na de 293 ste Olympische spelen in 393 na Chr. Schafte de Romeinse keizer Theodosius de Grote in een edict de Spelen af juist door het toenemende heidense karakter van deze festivals.

Paulus en de spelen
De apostel Paulus heeft achttien maanden gewoond op nauwelijks tien km afstand waar de Istmische spelen sinds 582 voor Chr gehouden werden, namelijk in Corinthe. Veel moet de apostel daar over de Spelen gehoord hebben. Geheel Corinthe en de Peloponnesus waren steeds in de ban van de spelen. Daarom is het opmerkelijk dat juist aan de Corinthiers Paulus schrijft over de Spelen. 1Cor.9:24-27 en 2Tim.4:7,8 Paulus maakt de vergelijking niet aan de Galaten maar aan Timotheus en Corinthe over de ‘loopbaan lopen’ en de strijd en het winnen ‘van de kroon’ Niet de eigen eer maar Christus eer wordt door hem beoogd. Het gaat niet om een verderfelijke kroon maar een onverderfelijke kroon der rechtvaardigheid, die de Heer Zelf aan allen zal geven die Zijn verschijning hebben liefgehad. Paulus spreekt in zijn brieven over Pergamum, waar de troon des Satans is. Pergamum is ook de belangrijkste stad in de Griekse mythologie en Zeus is de god die als God wil zijn. Het aanbidden van afgoden en vreemde goden is in directe tegenstelling met de gehoorzaamheid van het eerste en het tweede gebod. (EX.20:1-6) Om hierna te kijken op de televisie met alle occulte verborgenheden kon wel eens een gruwel voor de enige echte God zijn, met alle gevolgen die dat met zich mee kan brengen. (Deut.7:26; 12:2)


Moderne Spelen
In 1894 zorgde baron Pierre de Coubertin voor een wedergeboorte van de spelen. Er moest een nieuwe burgerlijke religie komen die doorspekt moest worden van talrijke symbolen, tradities, rituelen en ceremonieën. In hetzelfde jaar werd in Parijs de internationale Atletiek organisatie gesticht, dat later voortgezet werd als het internationale Olympische comité. Dit congres betoonde eer aan de Griekse god Apollo, de god van de loutering door het zingen van een hymne ter ere van hem. Daarna werden de eerste ‘moderne’ Olympische spelen na een 1503 jarige afwezigheid weer gehouden in…..Athene.(1896) In 1908 werd de moderne Olympische vlag geïntroduceerd met vijf gekleurde ringen ringen in elkaar gevlochten op een witte achtergrond. Volgens Lew White (Fossilized customs p. 47 uitgegeven 2000) vertegenwoordigen de ringen de vijf planetaire goden, die aanbeden werden in Babylon. Ze vertegenwoordigen ook de vijf deelnemende continenten. Rood: Amerika, Groen: Australië, Zwart: Afrika, Geel: Azië, Blauw: Europa. Iedere natiën de wereld heeft een van deze kleuren in haar vlag. De ringen zijn verbonden als een teken van verbondenheid en eenheid van de naties een onderwerp wat door de Coubertin geïntroduceerd werd. Deze occulte ringen worden op tientallen miljoenen beeldschermen tijdens alle evenementen geprojecteerd. De Olympische eed werd in 1920 geïntroduceerd die door deelnemers en officials met een hand aan de hoek van de Olympische vlag moet worden afgelegd. De medailles waren aanvankelijk in 1896 alleen zilver voor de winnaar maar dit werd goud vanaf 1904. Sinds 1928 hebben de medailles hetzelfde ontwerp: Griekse goden, olympische ringen, het colloseum van het oude Athene, een Griekse vaas met daarop een door een paard getrokken strijdwagen met het jaar van de spelen en de stad waarin het gehouden wordt. Dan is er nog de eeuwige vlam. Deze brandde oorspronkelijk voor het altaar van de Griekse godin Hera. Het werd tijdens de spelen in Amsterdam weer geïntroduceerd, het zou reinheid, een streven naar perfectie, strijd voor de overwinning en vrede en vriendschap symboliseren. Het stelt ook voor het licht van de geest en de kennis van het leven. Het ontsteken van het licht heeft nu op de Olympus weer helemaal de boodschap van het ritueel wat door de Vestaalse maagden op dezelfde plaats voor het altaar van Hera in Olympia gehouden werd. Ook in de moderne Spelen worden er in iedere stad allerlei occulte openingstaferelen en plaatsen gebruikt. Vroeger was er tijdens de Spelen in Olympia vrede, wanneer we de geschiedenis van de moderne Spelen bekijken blijft er niet veel over van de vermeende verbroedering. Denk alleen aan alle boycotacties, door alle wereldaandacht zijn de Spelen aantrekkelijk voor terroristen. Munchen 1972 was daarvan een triest voorbeeld. Toen vonden elf Israëlitische atleten de dood bij een actie van Palestijnse terroristen. In Athene is de grootste angst van de organisatoren dat er ook niet massale aanslagen tijdens de Spelen zullen plaats vinden van bijvoorbeeld Al Quaida of andere extreme terroristen.

We laten nu Randal Weidenaar, leider van YWAM outreachteam naar Olympia aan het woord over de Olympische spelen van 2004 in Athene.
Op 25 maart 2004 is de Olympische vlam weer ontstoken door samengebundeld zonlicht volgens de traditionele heidense ceremonie, geleid door de heidense hogepriesteres Thaleia Prokopiou. Het heeft zo’n slordige 80 miljoen euro gekost om de vlam rond te brengen over de wereld naar alle steden die eens de spelen gehuisvest hebben, daarna gaat het weer terug naar de Olympus. Deze geestelijke fakkelloop zal op effectieve wijze het verbond vernieuwen dat deze steden gesloten hebben met deze machten. De heilige vlam is de meest vereerde altaarvlam in de geschiedenis. Nooit eerder in de geschiedenis is het altaar van een heidense godheid zo geëerd en verwelkomd door de hele aarde. Of zoals een Griekse vertegenwoordiger van de Olympische spelen gezegd heeft: “De spelen van 2004 zullen gekarakteriseerd worden door de herleving van het heidendom met priesteressen die de Spelen overzien.” En de openingsceremonie zal beginnen met een lied ter ere van Zeus met ongeveer de volgende inhoud:

Oude onsterfelijke geest, onbezoedelde vader van alle schoonheid,
Daal neer, maak u bekend en schijn op aarde, getuige van glorie,
Verlicht de nobele inspanning van loop, worsteling en worp,
Zet een krans van altijd groen op het lichaam, zo sterk als ijzer,
O onsterfelijke geest, dat alle volken voor u knielen in een grootse tempel, waar alle landen u aanbidden.

Er staat ons een evenement te wachten waarin Zeus, de god van de Olympus, centraal zal staan. Bij de spelen van Athene zullen naar verwachting, bijna alle landen van de aardbol uitgenodigd worden met hun premiers, media en juichende menigten. Tot een bedrag van 800 miljard zullen de plechtighedenplaats vinden, geleid door de heidense priesters en priesteressen, met lofzangen en gebeden tot Zeus, gezongen door Christenen, Hindoes, Boeddhisten, Moslims en atheïsten van over de gehele wereld. Zonder de naam van de ware God, die weggebannen is van de ceremonieën. Met als resultaat een plechtig verbond tussen de volken der aarde en de Prins van Griekenland.

Hoe te reageren als Christen
Denk niet dat het slechts mythologische onzin is. De Bijbel spreekt serieus over geestelijke overheden en machten. En dat doen de Griekse organisatoren ook. Wees gewaarschuwd: al of niet gewild is de bedoeling van deze satanische agenda de volken te leiden tot een tempel van demonische geesten om die te aanbidden en te vereren. Daarom kan ons antwoord slechts zijn: gebed en evangelisatie. Volgens het blad Uitdaging is het grootste gedeelte van de evangelisten (500) afkomstig uit Nederland maar valt de bijdragen van andere Christenen tegen. Laten we door aanbidding, gebed en proclamatie van Gods bedoelingen de mond van de vijand snoeren. Laten we bidden voor eenheid van de kerk in Griekenland. Bid voor de vele die naar Athene zullen gaan om de boodschap van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Bidt dat God deze gebeurtenissen ter ere van Zeus omkeert tot glorie van Zichzelf.
Gerard Feller

(Fragmenten uit: Olympische spelen van Randal Weidenaar, leider van YWAM outreachteam naar Olympia. Stack, Peggy Fletcher, Holy Games: The olympic are rooted in Religion, Holy Games, Salt Lake City Tribune zat 3 febr 2001 ds JJ Poort RD 26-8-86 Visie 23 apr. 2004 Uitdaging juni 2004)


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Eigentijds occultisme