Occulte symbolen

Occulte symbolen
Occulte symbolen verdringen steeds meer de christelijke symbolen in onze samenleving. Daarom willen we u aanmoedigen anderen te waarschuwen,in het bijzonder christelijke kinderen, die dergelijke symbolen alleen dragen omdat ze ‘in’ zijn. Houdt daarbij in gedachten dat vele symbolen dubbele betekenissen hebben. Zo zijn pentagrammen symbolen die door alle eeuwen heen gebruikt worden bij occulte rituelen om geestelijke kracht door te geven. Maar voor christenen kan dezelfde vorm simpelweg een ster in een kerstboom vertegenwoordigen, dit als symbool van Gods schepping. Het symbool van de vis kan een sterrenbeeld zijn in de astrologie.,maar voor christenen kan het ook betekenen dat men Jezus wil volgen en zijn boodschap van liefde wil verkondigen. We gebruiken als christen ook het symbool van het kruis,terwijl we weten dat anderen het zelfde beeld gebruiken bij hun gebruik van duistere krachten.
Rom.14: 12-13 Laten wij dan niet langer elkander oordelen,maar komt liever tot dit oordeel : uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Eigentijds occultisme