Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen

De nieuwe tijd is nog niet aangebroken, maar de nieuwe kinderen zijn er al. Zij beschikken over innerlijke wijsheid en leven vanuit hun gevoel.

In New Age-kringen streeft men naar persoonlijke groei, zelfontplooiing, zelfverwerkelijking, bewustwording en spirituele ontwikkeling. Gevoel en intuïtie zijn belangrijker dan de ratio. In het verleden zagen velen uit naar een 'nieuwe tijd' waarin liefde, vrede en verbondenheid met de natuur centraal zouden staan. Het verlangen om de samenleving radicaal te veranderen is echter geleidelijk wat op de achtergrond geraakt.

Spiritualiteit wordt tegenwoordig aan managers onderwezen om stress te bestrijden en de motivatie, productiviteit en flexibiliteit te verhogen. Het kan een pragmatisch gekozen middel zijn om succes te boeken in het maatschappelijk leven. Het kan ook worden ingezet om het geestelijk en lichamelijk welzijn te optimaliseren, psychische blokkades op te ruimen en onbenutte capaciteiten aan te boren. Therapeutische werkzaamheid en praktische bruikbaarheid staan vaak centraal. (1)

Toch zijn er ook nog echte New Agers die geloven dat er spoedig een wereldwijde transformatie zal plaatsvinden naar een hoger vibratie- en bewustzijnsniveau. Deze heilsverwachting wordt uitgedragen door verscheidene Amerikaanse channelers. Zij verkondigen hun wijsheden in naam van verlichte meesters en andere entiteiten uit hogere sferen: 'Greetings, dear ones, I am Kryon of Magnetic Service. You are making a change in the entire universe, dear ones, by what you do in this room. When the human heart is changed and vibrates at a new level, the peace on the planet will follow.'

Lees verder...


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Eigentijds occultisme