Voorspellende geneeskunde en medische ethiek

Voorspellende geneeskunde en medische ethiek

Genetica

De genetica is al lang niet meer het exclusieve terrein van de biologische en biomedische researchlaboratoria. De ontdekking van de structuur van het DNA-molecuul in 1953, door Watson en Crick, beperkte zich toen nog tot de wetenschappelijke wereld, uitmondend in de uitreiking van de Nobelprijs in Stockholm. Vandaag staan de kranten vol van ontdekkingen op het gebied van de genetica, heeft iedereen van het Menselijk Genoomproject gehoord en behoren de principes van de genetica of erfelijkheidsleer tot de middelbare-schoolstof. Tal van mensen worden in de loop van hun leven met de gevolgen van ziekten of gedrag gecon-fronteerd en hoe langer hoe meer wordt de samenhang met genetische aanleg duidelijk. Door de groeiende kennis van genetische oorzaken van ziekten is een nieuwe tak van de geneeskunde ontstaan: voorspellende geneeskunde, met daaraan gepaard nieuwe problemen in de medische ethiek.

De ontwikkelingen binnen de genetica gaan razendsnel en hebben grote consequenties voor inzicht in ziekte en gezondheid, het voedsel dat wij tot ons nemen en onze verantwoor-delijkheid jegens mens en schepping. Het is derhalve hoog tijd dat wij ons grondig bezighouden met genoemde ontwikkelingen en hun consequenties. Deze stormachtige ontwikkelingen op het terrein van de biotechnologie vragen om een positiebepaling in een probleemveld dat wel eens heel wat complexer kan blijken te zijn dan wij in eerste instantie dachten. Als wij ons er niet in wensen te verdiepen, dan moeten wij ons er niet over verbazen in een geïsoleerde positie terecht te komen. Dan dreigt het gevaar dat er een kloof groeit tussen ons en de volgende generatie, die met de gevolgen van de moderne biotechnologie wordt overspoeld in studie en bij persoonlijke levenskeuzen. Trouwens, op grond van welke criteria zouden de vier mensen die wij zo-even hypothetisch ten tonele voerden dan wel evenwichtig kunnen beslissen over de grote problemen waarvoor zij komen te staan? Met wie in hun omgeving kunnen zij dan hun problemen delen?

lees verder

 

 

 

 

 


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Christelijke ethiek