Sociale media

 

facebookSociale media

© door Gerard Feller

Sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube, MSN, Skype, zijn in de laatste jaren explosief gegroeid. In Nederland zijn er alleen al van Facebook meer dan negen miljoen gebruikers . Hoewel Facebook en Twitter langzaam hun marktaandeel verliezen, staan andere sociale media klaar om dit gat op te vullen zoals: Flickr, Instagram, Pinterest, Snapchat en Tumbir. Deze sociale media hebben ons denken over vriendschap en verbondenheid wereldwijd veranderd. Naast unieke mogelijkheden kennen ze echter ook reële gevaren. Vooral de bijzonder snelle verspreidingsmogelijkheden van allerlei soorten informatie over de gehele wereld geven veel voordelen, maar houden ook mogelijke gevaren in. Er is bijvoorbeeld veel kritiek op het vaak ontbreken van bescherming van privacygegevens en de mogelijkheden tot identiteitswisselingen. Christenen moeten zich realiseren dat ieder medium zijn beperkingen heeft. We worden diepgaand beïnvloed door media. We worden overspoeld met chats, reclame, verzoeken, nieuwsbrieven, weblogs, video’s, interessante links en nog veel meer. Veel mensen worden ‘snackende mediaconsumenten’ en ‘digitale nomaden’. ‘Multitasken’ betekende vroeger televisie kijken, en tegelijkertijd het lezen van een krant of het eten van een maaltijd. Multitasken is nu veel meer tegelijk kijken naar filmpjes, berichten versturen, spelletjes spelen, nieuws lezen en muziek downloaden. De sociale media kunnen echter nooit de fysieke menselijke communicatie over en weer van vriendschap en gemeenschapszin vervangen, hoe zinvol die media vaak ook kunnen zijn. Sociale media kunnen behulpzaam zijn door de snelheid van netwerken bij het zoeken naar informatie en het onderhouden van contacten in binnen- en buitenland. Ook biedt het unieke mogelijkheden om het evangelie te verspreiden. Internet en sociale media in het bijzonder hebben destijds de politieke omwentelingen in het Oostblok bevorderd en de laatste jaren revoluties ontketend zoals ‘de Arabische lente’ in Tunesië, Egypte en Libië. In Syrië zijn de informatiestromen via sociale media een niet onbelangrijk onderdeel van de oorlogvoering. Het strijdtoneel speelt zich af om de juiste informatie en de gunst van de publieke opinie.

Misbruik via Facebook

Sociale media worden vaak ook gebruikt voor ‘privé oorlogen’, bijvoorbeeld door het verspreiden van roddel, kwetsen van gevoelens, schenden van de privacy. Eenmaal op internet gezet gaat deze informatie vaak een eigen leven leiden en blijft dit een persoon levenslang vervolgen. In Engeland worden in 20- 33% van alle scheidingen Facebook-citaten aangeven als belangrijke oorzaak (1). Ook wordt nog een waslijst van excessen via Facebook genoemd. In de Volkskrant werd geschreven over de hetze tegen Mart Smeets op Facebook (2). Deze programmamaker had ten tijde van de zomerspelen in London iedere avond een televisieprogramma. Er werd een aparte Facebook-pagina geopend die heette: “Mart auf Wiedersehen”. Ruim 40.000 Facebook-gebruikers vermaakten zich met commentaar, grapjes, en roddel op die site. Er werden bijv. links geplaatst met artikelen als: “Hoe herken ik een narcist?”. Onnodig te vertellen dat dit een enorme impact op Smeets gehad moet hebben. Een andere schokkende gebeurtenis was de zogenaamde Facebook-moord in 2012 waarin de 15-jarige Joyce Hau vermoord werd door tieners als gevolg van een uit de hand gelopen ruzie op Facebook. Op 21 september 2012 kwam het Nederlandse dorp Haren wereldwijd in het nieuws door Project X Haren. Een ‘sweet sixteenfeest’ dat per ongeluk via Facebook tienduizenden aanmeldingen kreeg en voor een enorme toeloop vanuit heel Nederland zorgde. De burgemeester had hierdoor een noodverordening afgegeven. Niettemin vonden er op grote schaal vernielingen en plunderingen plaats. Onlangs werd duidelijk dat jongeren op grote schaal misbruikt worden via sociale media. Dit komt doordat daders zich vaak een andere identiteit aanmeten en zo vertrouwen van jongeren en kinderen weten te winnen en ze verleiden tot seksuele handelingen via de webcam. De gemaakte opnamen worden verspreid en soms zelfs verkocht wereldwijd. Veel Facebook-gebruikers zijn zich er nauwelijks van bewust dat informaties die ze op Facebook zetten, kunnen leiden tot identiteitsroof. Slechtwillenden kunnen vaak door vakantiegegevens, NAW-gegevens, slechte (gemakkelijk te kraken) pincodes een identiteit roven. Namens die verkeerde identiteit kan men bestellingen doen en verplichtingen aangaan. Ook gebruikt men foto’s die bewerkt en veranderd worden in seksueel getinte foto’s van die persoon die vervolgens op internet gezet worden. Soms worden mensen daar ook mee gechanteerd. Soms kan met mobieltjes gemakkelijk fraude bij proefwerken en examens gepleegd worden, reden waarom ze tijdens lessen op school niet gebruikt mogen worden.

Bewustwording van het gebruik van sociale media

Cecilie Schou Andreassen heeft wetenschappelijk aangetoond dat de kans op verslavend gedrag in het gebruik van Facebook erg groot is (3). Ze heeft ook een psychologische test ontwikkeld om te bepalen of er sprake is van verslavend gedrag. Ieder die op straat, in restaurants, trein, of openbare gelegenheden komt, ziet voorbeelden van dit verslavend gedrag. Met soms gevaarlijke situaties in het verkeer als iemand bijvoorbeeld tijdens het fietsen of lopen bezig is met zijn of haar mobieltje of iPad. De vraag is hoe lang iemand bedolven kan worden onder een lawine van informatie voordat hij of zij overspannen wordt of zelfs bezwijkt? Veel mensen zijn vatbaar voor infostress (zie Promise okt. 2008) ( 4). Ze onderschatten de druk en geest van deze tijd die verpakt zit in alle informatie waar ze zich mee omringen. Ze wórden geleefd. Het leidt vaak tot vermoeidheid, prikkelbaarheid, verlies aan controle, symptomen die kunnen leiden tot een burn-out. Vaak gaat dit gepaard met een depersonalisatie, dat wil zeggen dat men gaat twijfelen aan de eigen (christelijke) identiteit, en waarheidsgevoel in het verleden. De collectieve geest van deze tijd die opgeroepen wordt, dreigt die geest die in ons is te overspoelen. Opiniepeilingen, kijkcijfers, mailonderzoeken, enquêtes, surfgedrag bepalen voor een groot deel de psychologie van het gemiddelde. Het leidt steeds vaker tot autonomie, individualisme, een veranderd wereldbeeld en identiteitscrisis. We hebben door de digitale overconsumptie steeds meer te maken met keuzestress wat leidt tot digitale obesitas

Natuurlijk is het legitiem ook zakelijk een facebookpagina te openen. Daar hoort een duidelijke doelgroep bij ,en naast de zakelijke mededelingen misschien ook een persoonlijke noot en of visie. Het biedt vaak ook de gelegenheid je christelijke identiteit direct of indirect te communiceren. Dat betekent niet een ‘onbegrensde manier’ van evangeliseren , maar ook het uitdragen van christelijke waarden en normen.Christenen moeten zich zeker ook met het gebruik van internet ervan bewust zijn dat ze beelddragers van God zijn. Het grote gebod is God liefhebben met alles in je en de naaste als jezelf ( Matt.22: 37-39). We moeten het goede behouden en het verkeerde vermijden (1Thess.5:21-22). “Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld). Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven…Laat uw licht schijnen voor mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Mat.5:13-14). Onze goede werken laten zien is niet het eindeloos zichzelf profileren op de sociale media. Of op een bijna narcistische wijze onze zelfbenoemde goede eigenschappen schaamteloos etaleren. We moeten ons ervan bewust zijn dat ons leven niet van onszelf is en dat we ambassadeurs zijn van Christus.

Het boek ‘The Church of Facebook’ van Jesse Rice geeft goede inzichten (5). Hij benadrukt dat steeds weer nieuwe technologieën (van rooksignalen, hiëroglyfen, schrift, tot digitale revolutie) vaak onvoorziene en unieke effecten hebben. Er ontstaan nieuwe radicale associatieve patronen. Hij geeft aan dat er 3 principes werkzaam zijn bij het structureren van netwerktechnologieën.

  1. Er is een sterke kracht aanwezig die een grote hoeveelheid mensen in korte tijd kan synchroniseren, om vervolgens spontaan een nieuwe ordening te creëren.
  2. Deze spontane ordening kan uitkomsten geven die helemaal nieuw en onvoorspelbaar zijn.
  3. Deze onvoorspelbare uitkomsten dwingen de betrokken mensen hun gedrag min of meer aan te passen aan die spontane ordening.
  4. Onderzoek jezelf regelmatig op ongezond gedrag. Gegeven de overmatige aandacht die Facebook eist, is het goed er bij stil te staan wat het met je doet. Sommige mensen plaatsen onbehoorlijke foto’s van zichzelf (Mat.5:27-32). Als je er goed over nadenkt, kun je ze beter niet plaatsen of bekijken. Dat betekent niet dat je alle online fotoboeken moet skippen of zelfs helemaal van Facebook moet afgaan.
  5. Ga niet ’s avonds laat of ’s ochtends heel vroeg achter de computer. Misschien gaat dat in deze tijd vaak ten koste van Bijbel lezen en of bidden. Het is van belang de dag goed te beginnen en eindigen (Ps. 119).
  6. Oefen een authentieke betrokkenheid. Facebook neigt, zoals eerder gezegd, tot narcisme. Veel voordelige beelden van onszelf of het beschrijven van gebeurtenissen geven vaak een irreëel beeld van onszelf. Wees voorzichtig met hoe je jezelf evalueert en presenteert. Is de reflectie die we op Facebook zetten, een reflectie van de door God gegeven natuur? Zijn we echt onszelf, of zijn op een overmatige manier bezig een beeld van onszelf te scheppen. Uiteindelijk hebben we verantwoordelijkheid af te leggen voor God, inclusief de verborgen dingen (Hand.12:14). Bij onderzoek is gebleken dat veel van dit overmatige, eenzijdige, opkrikken van jezelf bij veel jongeren tot depressies kan leiden, omdat ze zichzelf spiegelen aan die ‘alles gewonnen en niets verloren’ houding van anderen (6). Zelfs zelfmoorden naar aanleiding van dit voortdurend je vergelijken met het ideale beeld dat de ander van zichzelf geschapen heeft, worden beschreven Ook worden zelfmoorden beschreven na fouten die men op Facebook maakt en die men niet denkt terug te kunnen terugdraaien (11)Focus op twee of enkele vrienden, bijvoorbeeld gedurende één of twee maanden. Houd je andere vrienden, maar maak speciaal contact met hen voor een periode. Bid voor hen en stuur alleen berichten en foto’s waarvan je denkt dat ze voor hen van belang zijn. Overweeg of het de relatie met hen verdiept.
  7. Oefen jezelf om sceptisch te zijn over informatie van Facebook. Als je je al realiseert dat je snel jezelf profileert, besef dan dat anderen dat ook doen. Facebook is niet de beste communicatie om iemands karaktereigenschappen te doorgronden.
  8. Gebruik Facebook of andere media niet of met mate als je vindt dat het (obsessief) gebruik je geen goed doet. Vaak is het oordeel van je partner nog duidelijker (Spr.27:6). De berispingen van iemand die van u houdt, worden ingegeven door vriendschap, maar vriendelijkheid van iemand die u haat, komt voor uit bedrog.
  9. Maak voor jezelf duidelijk wat je met ‘een vriend’ op Facebook wilt. Je kunt een meer bijbelse benadering van het woord ‘vriend’ volgen en alleen mensen toelaten met wie je werkelijk een vriendschappelijke relatie hebt. Dat zal je aantal ‘vrienden’ verminderen, maar de kwaliteit van je communicatie waarschijnlijk verbeteren. Als je echter meer aandacht van een groter publiek wilt, dan zijn ‘vrienden’ meer personen in het algemeen, die voordeel kunnen hebben van wat jij online zet. Bijvoorbeeld voor educatieve of evangelisatie- doeleinden. We moedigen mensen aan om bijvoorbeeld artikelen die op de website van Promise staan, te bestuderen en eventueel te becommentariëren. Ik beperk mijn eigen commentaren en ervaringen tot een minimum, om zelfgenoegzaamheid en egotripperij te voorkomen.

Technologische veranderingen brengen ‘ecologische’ effecten voort die verder gaan dan kleine aanpassingen in een cultuur. De televisie bijvoorbeeld heeft onze cultuur economisch, politiek en intellectueel totaal veranderd. Politieke debatten veranderden van urenlange stevige intellectuele uitwisselingen, maar zijn nu verworden tot ‘one liners’, doorspekt van mediatraining. De gevoelscultuur en emo-programma’s als ook extreme voorbeelden die door de televisie gekoesterd worden, beïnvloeden ons gevoel voor waarheid en leugen. Dit speelt misschien nog veel meer in de digitale revolutie. We willen alleen ‘de krenten uit de pap’, korte filmpjes op YouTube, agressieve en/of emotionele beelden, en deze dreigen onze benadering en ons begrip van de wereld te bepalen.

Mogelijke richtlijnen en tips voor het gebruik van Facebook

Douglas Groothuis (7) verteld in zijn artikel over sociale media een voorbeeld wat hij meegemaakt heeft. Een pas bekeerde christen zond hem een bericht over haar angst dat ze Christus had verraden en daardoor nooit vrij van zonden was, en dat dit haar gehoorzaamheid aan Christus zou verhinderen. Hoewel haar Engels primitief was, probeerde hij haar toestand te begrijpen, en voelde met haar mee, en bood haar bijbels advies aan. Ze wisselden ongeveer 15 minuten berichten uit en hij verzekerde haar dat hij voor haar zou bidden en dat ze in contact met hem kon komen als ze dat wilde. Hoewel deze communicatie over en weer niet te vergelijken is met een echte pastorale bediening, leek het erop dat hij die christen wezenlijke geestelijke hulp via Facebook gegeven had. Hij wil overal waar hij de gelegenheid heeft zijn christelijke wereldvisie en waarheid zoeken, verdedigen en uitdelen, zelfs op Facebook! (1Petr.3:15,16). “Als ik bij een Facebook-reactie echte interesse in mijn argumenten bespeur zal ik het contact voorzetten. Maar als het gaat om spottende en of oorlogszuchtige taal ( wat helaas vaak heel gewoon op Facebook is) haak ik af en gooi ik geen paarlen voor de zwijnen” (Mat.7:6) aldus Douglas Groothuis. Dit is ook heel herkenbaar voor alle reacties die we op de website van Promise krijgen.

Virtuele kerk?

Sommige mensen zijn zo gefascineerd door de sociale media dat ze beweren dat ze een vervanging van een samenkomst in een kerk kunnen zijn. Iemand heeft de ‘Simkerk’ digitaal gebouwd waarop mensen elkaar in een virtuele omgeving door het gebruik van avatars (grafische digitale identiteiten) ontmoeten (8). We moeten bedenken dat avatars niet zoveel te maken hebben met de persoon daarachter. Het is vaak een virtueel masker. Als je de Simkerk bezoekt, laat je je lichaam thuis. Het biedt enerzijds het voordeel dat mensen die veraf zijn zo kunnen communiceren, anderzijds ontbreken elementen die alleen in de fysieke wereld mogelijk zijn om vriendschap en liefde te delen. Sociale media kunnen nooit een plaatsvervangende kerk zijn. Paulus verlangde naar de fysieke aanwezigheid van de mensen waarnaar hij zijn brieven stuurde. Ik verlang ernaar u te zien…. (Rom.1:11-12). Hoewel Paulus één van de meest diepgaande theologieen opschreef, had hij een verlangen om bij de mensen van de kerk in Rome te zijn. De apostel Johannes benadrukt hetzelfde in 2Joh.12 en 3Joh.13,14. De meest diepgaande elementen van de kerk zijn niet online mogelijk omdat ze een fysieke ontmoeting zijn. Men heeft niet echt gemeenschap met elkaar als een avatar deelneemt aan het Heilig Avondmaal, doop, handoplegging, aanbidding of zalving met olie.

Facebook als evangelisatiemiddel

Internet en sociale media kunnen natuurlijk wel door blogs, commentaren, links, e-books, delen van citaten, Bijbelstudies, getuigenissen, films, muziek op een ongekende schaal een rol spelen in de verspreiding van het evangelie wereldwijd en zo een nieuwe dimensie toevoegen die gefilterd door onze christelijke identiteit tot zegen van anderen en tot eer van God kan zijn. Op internet zijn op dat gebied veel tips te vinden over taalgebruik, discussies, echtheid, creativiteit, hoe je zoutend zout kunt zijn (9). Ook zijn er online veel starterscursussen zoals WaaromJezus.nl en Startersbijbel.nl. Eerlijkheid, consistentie en betrouwbaarheid zijn kernbegrippen. Je kunt pas discipelen maken als je zelf ook een discipel bent!

© Gerard Feller (met fragmenten van Douglas Groothuis Ph.D. professor at Denver Seminary te Denver, Christian Research Journal 2010, vol. 3 )

Verwijzingen

1         Volkskrant van 8 augustus 2012: Hetze Mart Smeets

2         Algemeen Dagblad 20-8-2012: Onbenullige facebookruzie leidt tot moord

3         Verslavingsonderzoek Facebook in Noorwegen http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517

4         Gerard Feller, Infostress in global Village , Promise oktober 2008 http://www.stichting-promise.nl/artikelen/psychosomatische-onderwerpen/infostress-in-global-village.htm

5         Jesse Rice, The Church of Facebook (Colorado Springs: DavidC.Cook, 2009)

6         http://indepressie.nl/nieuws-onderzoeken/nieuws/05042011/facebook-depressie-bij-tieners

7         Douglas Groothuis, Ph.D. prof. at Denver Seminary te Denver, Christian Research Journal 2010 vol. 3

8         http://www.simcitynet.nl/tag/kerk/

9         Tips voor evangelisatie via Facebook en sociale media http://www.evangelisatie-training.nl/evangelisatie-tips) of (http://www.optimataal.nl/kerk-en-social-media) (http://www.creatov.nl/2011/10/sociale-media-in-2011)   Freek en Jing de Vries van Agape laten zien hoe je vriendschap kunt verdiepen en over Jezus kunt vertellen. http://www.agape.nl/medewerkers/freek-en-jing/ https://www.facebook.com/pages/Jezus-Christus/490361111005556

10     Statistiek facebook http://expandedramblings.com/index.php/by-the-numbers-17-amazing-facebook-stats/#.UvSkWmJ5OSo

11      

http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3332045/2012/10/15/Jongen-pleegt-zelfmoord-na-foutje-op-Facebook.dhtml

Kader (10) ENKELE GEGEVENS OVER FACEBOOK

Totaal aantal facebookgebruikers (10-6-2013)   1260.000.000 Miljoen

Totaal aantal dagelijks actief (29-1-2014)               757 000 000

Totaal aantal 15-34 jarigen (27-9-2013)             66%      

Totaal geheugen opslag (11-7-2013)                       300 pentabytes

Gemiddeld aantal vrienden bij jongeren                   300  

42% manlijke gebruikers, 58 vrouwelijk ( 11-4-2013)

Tussen 18-29jaar 34%, ouder dan 65 jaar 45% (30-12-2013)

Hoeveelheid likes en shared per dag (11-6-2013) 22 biljoen

Totaal aantal likes sinds invoering                             1,13 triljoen

Aantal foto’s die geupload worden per dag             350 miljoen

Aantal berichten die dagelijks worden verzonden 10 biljoen

Gemiddelde tijd per maand voor een gebruiker     8,5 uur

Percentage gebruikers die iedere dag inloggen       76%

Meest besproken onderwerp in 2013                       Paus Franciscus

Facebook, boek des levens?

                       

(overgenomen van Christenen voor de waarheid CFT Nederland www.cftnederland.nl

Foto’s op Facebook oppimpen, zoveel mogelijk ”vrienden” en leven in een digitale etalage waarin een ieder naar willekeur kan kijken. Voor sommige jongeren zijn Twitter en Facebook het echte leven. Is dit virtuele boek voor velen het boek des levens geworden? Als we er maar goed en zo positief mogelijk op staan. En zoveel mogelijk “vrienden” hebben.Facebook ontstond op 4 februari 2004 Mark Zuckenberg is de medeoprichter en algemeen directeur. Het hoofdkantoor bevindt zich in Californië. In de eerste instantie konden alleen studenten van Harvard College lid worden In september 2006 werd Facebook geheel openbaar, waarna iedereen vanaf 13 jaar en ouder zich kon registreren. Het werd een miljoenen een onderneming die in 2007 geschat werd op15 miljard dollar. En Mark Zuckenberg stond in 2010 op nummer 35 van de Forbeslist van rijkste mensen ter wereld met een vermogen van 6,9 miljard dollar . Na het Spaans, Frans en Duits is Facebook sinds mei 2008 in het Nederlands te raadplegen. Momenteel zijn dat 77 talen.Begin november 2007 introduceerde Facebook een nieuw onderdeel genaamd Beacon. Een advertentie programma waarmee advertenties worden getoond op basis van voorkeuren en gedrag van gebruikers en vrienden. Deze toepassing zorgde ervoor dat het koopgedrag van de gebruikers bij tientallen andere online winkels aan hun vrienden werd getoond. De online gemeenschap protesteerden. Op 22 september 2011 kondigde Facebook de nieuwe functionaliteit "Facebook Timeline" aan. Facebook ,een chronologisch overzicht van activiteiten van een gebruiker op een visuele manier. Op deze manier creëert Facebook een overzicht van het digitale leven van een gebruiker op Facebook, naast de realtime en de belangrijkste meldingen. De functionaliteit werd als optionele functie beschikbaar in december 2011.

De praktijk

Facebook ligt regelmatig onder vuur om het privacybeleid. Loverboys zoeken met succes, naar slachtoffers op Facebook. Men plaats een foto van zichzelf die niet altijd overeenkomt met de ware leeftijd. Foto’s worden ongevraagd gebruikt voor tatoeage doeleinden (www.amigoe.com/mensen) De eerste Facebook moord vond plaats op 14 januari 2012 (Joyce Winsie Hau). Een man in Miami vermoord zijn vrouw en  bekende dit op Facebook geplaatst. Ook zette Derek Medina een foto van zijn dode vrouw op zijn Facebook-pagina."Ik ga naar de gevangenis of ik krijg de doodstraf voor het vermoorden van mijn vrouw. Facebook-vrienden, ik hou van jullie, pas goed op jezelf, jullie zullen me in het nieuws zien.” schreef Medina op Facebook. De consumentenbond onderwijst gebruikers van Facebook in een negental punten: Plaats je contacten in lijsten, bepaal zelf met wie je deelt, meer controle over “taggen” geen berichten van onbekenden, voorkom misbruik voor reklame, sociale advertenties blokkeren, houd je locatie geheim, Apps en websites blokkeren, wat kunnen anderen met je gegevens doen en weg uit de zoekmachienes. Dat is nogal wat.

Verkeerde Facebook-vrienden? Dan geen lening bij de bank

In de V.S. duiken steeds er steeds meer  startende financiële dienstverleners op die sociale media inzetten om informatie over hun klanten te verzamelen. Men gebruikt gegevens van je gedrag op ondermeer LinkedIn, Facebook en Twitter om een oordeel te vellen over de kredietwaardigheid van mensen die een lening willen. Zijn je beste vrienden notiore wanbetalers? Dan heb je weinig kans op een lening. Nederlandse voorbeelden van kredietverstrekkers en banken die gebruikmaken van gegevens uit je profielen op sociale netwerken zijn er (nog) niet. Toch lijkt de trend over te waaien naar Europa.Wat doen we met Facebook en wat doet het met ons? Ook al houden we van 'likes' en vinden we het heerlijk om de updates van al onze vrienden te bekijken, Facebook maakt ongelukkig. Dat hebben wetenschappers van de Amerikaanse Universiteit van Michigan vastgesteld.Psychiater Bram Bakker kijkt niet raar op van dit onderzoek. "Facebook is een eenrichtingsverkeer medium, waarbij je allerlei verhalen de wereld inzendt. Waar je jezelf als merk profileert en iedereen laat zien hoe leuk je het hebt gehad op vakantie."Maar de behoefte die daaronder zit bij de bulk van de mensen, die zoveel op Facebook zitten, is 'kijk eens naar me, weet je wat ik doe, dat ik belangrijk ben'. Een schreeuw om aandacht. Twitter, Instagram. Allemaal zijn ze bedoeld om onszelf als merk neer te zetten en heeft het niets met sociaal verkeer en affectie te maken." Het onderzoek van de wetenschappers is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Boek des levens?

Veel christenen en christelijke organisaties zijn ook op Facebook aanwezig. Doel is om daar te zijn waar mensen zijn en hen te bereiken met het Woord van God. Sinds woensdag 4 september 2013 telt paus Franciscus negen miljoen volgers op de sociale netwerksite Twitter en Marten Visser, kerkplanter in Thailand, heeft op Facebook 1,2 miljoen abonnees en op Twitter 20.000 volgers. Het kost hem anderhalf uur per dag om zijn accounts bij te houden. Het is te combineren met zijn werk. „Inmiddels ervaar ik het als een integraal onderdeel van mijn roeping het Evangelie te verkondigen.” Hij gelooft dat sociale media een belangrijke rol kunnen spelen in de geloofsopbouw van christenen. Wekelijks reageren op zijn Facebookpagina’s zo’n 60.000 verschillende mensen. Een Facebook dat het levende Woord verspreidt met name op plaatsen waar geen evangelist komen kan.Hoe ga je als christen om met Facebook?"Jongeren groeien op in een omgeving waarin zij digitaal permanent bereik hebben. Onderzoek wijst uit dat dit vaak teleur lijkt te stellen. Te veel jongeren voelen zich gevangen in hun Facebook-profiel en geketend aan een onophoudelijke stroom van tekstberichtjes. Zij snakken naar ongedeelde aandacht. De veiligheid van het geliefd worden, maakt het leven mogelijk en zelfs prachtig. Zo heeft God het bedoeld en daarom zijn juist mensen aan elkaar gegeven.” aldus drs. Els J. van Dijk, directrice van de Evangelische Hogeschool.Er zitten ook grote gevaren aan vast, schrijft Tim Chester in het boek 'Do you like it?' Christenen zouden ondanks de zegeningen van technologie en social media desondanks voorzichtig moeten zijn met bijvoorbeeld Facebook, aldus de voorganger. "  Bijna de helft van de Facebook gebruikers tussen de 18 en de 34 kijkt net nadat ze zijn opgestaan meteen op Facebook. Meer dan een kwart van hen doet dat zelfs voor ze uit bed stappen.Tim Chester voegt toe dat mensen niet bezig moeten zijn met hoe mensen over hun denken en waarderen - in de vorm van likes en reacties. "We zouden ons vooral druk moeten maken over wat God van ons denkt. Maar in plaats daarvan vinden we het belangrijk wat andere gebruikers van sociale media van ons denken. Hun goedkeuring is belangrijk." Dit heeft op zijn beurt weer het gevaar dat mensen zich anders gaan voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Ook dat is in strijd met het christelijk wereldbeeld. Tim Chester moedigt christenen in zijn boek aan om zich wat minder op Facebook en meer op God te richten. Want zo stelt hij: "Facebook commentaren verdorren en tweets vergaan, maar het Woord van God zal eeuwig bestaan.


Bronnen:
www.wikipedia.orgwww.nos.nlwww.nu.nlwww.z24.nlwww.refdag.nl

Do you Like it?; Tim Chester - Grace Publishing

(overgenomen van Christenen voor de waarheid CFT Nederland www.cftnederland.nl )

                  


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Christelijke ethiek