Nudisme: de naakte waarheid

N a a k t e w a a r h e i d alt Een studie over nudisme

Volgens de vooroorlogse Christelijke Encyclopaedie van 1925-1931[1] is ‘De naaktlooperij, hetzij met godsdienstige overwegingen verbonden of niet, altoos een bewijs van sterke aberaties [afwijkingen van psychische aard WJPH] op sexueel gebied.’ Is deze stelling hedentendage nog houdbaar? De tijd stond niet stil en de ontwikkelingen gingen door. De seksuele revolutie overspoelde vanaf de jaren 60 het westen. Vooral sindsdien wordt er afgerekend met taboes, preutsheid, heiligheid van het huwelijk, grote gezinnen en daalde dus de bevolkingsaanwas. Wat toenam was een berg (het is hier inderdaad op één hoop gegooid) bestaande uit de emancipatie van de vrouw, het belang van het individu als belangrijkste maatschappelijke institutie in de plaats van het huwelijk en het gezin, de frequentie van geslachtsziekten, abortus provocatus, acceptatie van andere seksuele belevingsvormen zoals homoseksualiteit, pedofilie, cyberseks, pornografie en sado masochisme. Deze lijst is niet compleet... Lustgevoelens zijn niet duivels, noch zijn het woeste natuurkrachten die ’hun beloop moeten hebben’. Onze lust moeten we eerder leren cultiveren. In het leren omgaan met lust leren we onszelf kennen; in het delen van lust en verlangen, de ander. De seksuele revolutie is doorgeschoten en dendert maar door.[2]

In dit artikel concentreren we ons op het naaktlopen.

Het is al weer wat jaren geleden dat voor het eerst zogenaamde streakers of openbare naaktlopers onverwachts door de straten renden en daardoor zowel hilariteit als afkeuring oogstten. Aandacht is dan in elk geval verzekerd. Dit verschijnsel komt nog steeds voor. Streakers treden wel eens onverwacht op bij een sportwedstrijd (tennis bijvoorbeeld). Naaktlopers die geflankeerd met leuzen door de straten van het Spaanse Pamplona rennen, moeten we niet zozeer als streakers zien, maar als ludieke moderne ‘protestanten’ tegen de stierengevechten. Deze flitsende naaktlopers vormen incidenten, terwijl het gewoon naaktlopen steeds meer in zwang komt. Op steeds meer stranden wordt een legale plek voor naaktrecreatie aangewezen. Aan de Nederlandse kust staat het zelfs in het Duits aangegeven: ‘FKK’, wat staat voor ‘Frei Körper Kultur’. Madurodam heeft zelfs een miniatuur naaktstrand, want ook dat zou ‘typisch Nederlands’ zijn. Het tonen van naakt in het openbaar en zeker het obscene of onzedelijke is desondanks in deze moderne tijd nog steeds illegaal en niet algemeen aanvaard. Maar hoe lang nog? En terecht?

Artikel 430a  van het wetboek van Strafrecht luidt:

Hij die zich buiten een door gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

Nudisme

Nudisme is eenvoudigweg het niet dragen van kleding, anders gezegd openbare naaktloperij, waarvan naaktrecreatie één van de vormen is. Volgens van Dale is nudisme een levensbeschouwing volgens welke het gezamenlijk verblijf en de gezamenlijke sportbeoefening van mannen en vrouwen, in de vrije natuur en naakt, bijdraagt tot een geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens, en tot een natuurlijke relatie met zijn lichaam voert.[3]

Hoewel nudisten in de minderheid zijn, nemen zij in aantal toe. Nudistenverenigingen in Nederland worden lichtbonden genoemd, maar deze term schijnt alweer achterhaald te zijn. Sinds 1986 geldt naakt recreëren niet meer als een (zeden)misdrijf, mits het plaats vindt in speciaal aangegeven openbare terreinen in Nederland. Waar naaktrecreatie niet is toegestaan, wordt het vaak gedoogd. De politie zou volgens een zegsman wel wat beters te doen hebben dan op deze regels toe te zien.

Naaktheid is niet per definitie aanstootgevend, erotisch of onzedelijk. Naakt is evenmin gelijk aan seks. De schoonheid van het menselijk lichaam heeft ontelbare kunstenaars geïnspireerd. Terecht, want het menselijk lichaam is niet per definitie zondig, maar daarentegen verbluffend knap en mooi ‘geborduurd’, al vanaf de moederschoot. Zie Psalm 139:13-18. Socioloog Dick Pels constateert wel een toenemende ‘erotisering van de openbare ruimte’. Deze erotisering is het gevolg van een proces van individualisering en voortgaande emancipatie van de vrouw. De Apeldoornse hoogleraar ethiek Gerard den Hertog stelt dat de afgelopen decennia veel bloot heeft geleid tot porno en seksuele intimidatie.[4] Onderschatten nudisten niet dat nudisme ook erotisch is? Naakrecreanten zijn toch niet frigide?! Komen erecties dan bij mannelijke nudisten niet voor? Zijn vrouwen dan blind voor spiedende mannen? Ik betwijfel trouwens of er ook blinden in een naturistenkamp te vinden zijn. Nee hoor, van naakte lichamen raak je niet opgewonden, dat zou, althans volgens voorstanders van naturisme, absurd zijn: Wat heeft naturisme [daarover straks meer WJPH] met seks en erotiek te maken? Weinig! Veel mensen hebben de vervelende gewoonte naturisme constant met seks te verbinden, omdat seks nu eenmaal in naturistisch tenue beleefd wordt en het blote lijf in naturistische context vaak een erotische waarde wordt toegekend. Uiteraard is dit een absurde gedachte. Het blote lijf is niet méér erotisch dan in badkleding, hoogstens mooier. Sterker nog; in badkleding genereren meisjes vaak erecties bij jongens. Er gaan ook verhalen rond dat er op naturistenterreinen wel veel seksorgieën zullen plaatsvinden. Ook dit vooroordeel moet met een krachtig "Nee!" worden ontkend. Op textielcampings en -terreinen worden normaliter dergelijke activiteiten toch ook niet gebezigd? Naturistencampings en -terreinen zijn daarop geen uitzondering. Op een textielstrand wordt het ook niet getolereerd dat mensen openlijk de liefde bedrijven, waarom zou dat op een naaktstrand anders zijn? Het naakte lichaam is mooi en misschien in veel gevallen wel seksueel/sensueel, maar daarbij wordt gepaste terughoudendheid in acht genomen om de ander daarmee niet te irriteren. Aan de andere kant zijn naturisten ook geen seksloze wezens (zie onder), maar associatie en onlosmakelijke verbondenheid van het een en ander dient vermeden te worden.[5]

Als je de hele dag naakte mensen om je heen ziet, dan wen je daaraan, denk je dan inderdaad niet meer aan seks? Die gewenning is blijkbaar niet buiten zo’n naturistenterrein, want het Zwitserse kanton Appenzell-Innerrhoden heeft besloten boetes uit te gaan delen aan naaktlopers, die daar sinds 2008 het gebied op de mooiere dagen overspoelen. Wie poedelnaakt wil bergwandelen kan dus niet langer terecht in de Zwitserse Alpen. De Nederlandse Naturistenfederatie constateert een duidelijk groeiende aversie tegen openbaar bloot.[6]

Omdat er meerdere meldingen binnkwamen van mensen en kinderen die ongewild geconfronteerd werden met aanstootgevende situaties, heeft de gemeente Delft het naaktstrand in de Delftse Hout gesloten. De gemeente wil niet dat het strand fungeert als homo-ontmoetingsplek. Het naaktstrand werd steeds drukker bezocht ‘door mannen met andere bedoelingen dan naakt recreeren.’ De politie noemt daarnaast het risico reëel dat hier illegale activiteiten, zoals prostitutie, kunnen worden ontwikkeld.[7]

Bovendien en vooral bewijst een verontrustend groeiend aantal pornoverslaafden[8] (vooral mannen) echter dat zij nog steeds visueel zijn ingesteld en makkelijk te prikkelen. Bij het fotograferen van nudisten worden zij zelf toch ook wel wat zenuwachtig. Hebben de gefotografeerde naaktlopers wel toestemming gegeven? Wat gebeurt er met die foto’s, worden ze op internet geplaatst en zijn ze daardoor niet meer te verwijderen? Bij een fotozaak in de Amerikaanse staat Arizona belandden acht foto’s van drie geheel en gedeeltelijk blote kleuterzusjes in bad om ze te laten afdrukken. De politie werd echter ingeschakeld, want hier zou sprake zijn van kinderporno, kindererotica, seksuele uitbuiting, en zedendelinquenten. Deze kinderen werden bij hun ouders, die uit hun ouderlijke macht werden ontzet, weggehaald. Achteraf bleek er toch geen sprake te zijn van seksueel misbruik.[9] De scheidslijn tussen onschuldige vakantiekiekjes van je eigen blote kinderen en kinderporno is heel dun. Laten we niet naïef die achterdocht als achterlijk bestempelen, we worden immers overspoeld met seksuele ontsporingen.

 Naturisten

Van Dale maakt geen onderscheid tussen nudisme en naturisme, want daar wordt vermeld: naturisme is nudisme, met als tweede betekenis: levensopvatting die de natuur als oerbeginsel van de schepping beschouwt.[10] Naturisme gaat dus veel verder dan nudisme, want naturisme is meer een levensstijl en heeft een levensbeschouwelijke achtergrond. Het naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid die als doel heeft: het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.[11]

In Frankrijk wordt in 1778 voor het eerst de term ‘naturisme’ gebruikt, door een zekere Planchon. Hij heeft dit woord gekozen als titel van zijn boek. Zijn werk prijst een betere levenshygiëne dankzij de observatie van de natuurwetten. Maar het is vooral in de jaren 1920 dat het naturisme zijn volle bloei kent. Toen hebben namelijk doktershygiënisten en aanhangers van deze levensstijl de aanzet gegeven tot een gezondere manier van leven. Deze naturistenbeweging ontstond ten dele als reactie op de Victoriaanse moraal en de industriële revolutie in het begin van deze eeuw in Duitsland en Frankrijk. Aanvankelijk was de naturistengroep een beweging op mystieke of theosofische grondslag, maar dat betrof maar een kleine groepering. Later is deze mystieke kant meer op de achtergrond geraakt, al heeft het ideologische aspect, in de vormen van vegetarisme, pacifisme, matigheid, onthouding van bepaalde genotmiddelen, voorkeur voor natuurlijke voeding en natuurgeneeswijze, kameraadschappelijkheid en dergelijke het naturisme nooit geheel verlaten.[12] Naturisme is een levensopvatting die de natuur als oerbeginsel van de schepping beschouwt. Naturisten houden er dus een hele levensfilosofie op na, die veel verder gaat dan naaktrecreatie. De meest fanatieke naturisten zijn net als orthodoxe gelovigen. Ze eten geen vlees of bespoten groenten en dragen geen leren schoenen. Ze roken niet en drinken geen alcohol en zijn vaak milieubewust. Hun levenswijze is gericht op een harmonieuze band met de natuur door middel van gezonde voedingswijze, afzien van riskante gewoontes, natuurgeneeswijzen, goede lichaamsbeweging en milieubewustzijn.[13] En als ze op een camping zijn moeten ze verplicht naakt rondlopen. Zij willen recreëren in een omgeving van warmte, water en weldenkenden. Zij zijn graag dicht bij de natuur en hechten veel belang aan een gezonde manier van leven. Respect voor jezelf en voor anderen. Het naturisme pleit ervoor iedereen te respecteren, met al zijn verschillen en bijzonderheden. Naturisten menen verder dat gezamenlijk bloot ervoor zorgt dat je ieders lichaam aanvaardt, met al zijn kwaliteiten, maar ook met al zijn foutjes. Ver van de dagelijkse stress zouden lichaam en geest zich als het ware kunnen bevrijden, want in harmonie met de natuur voel je je goed. Op een heel natuurlijke manier draagt iedereen bij aan het bewaren van de rust en het schoonhouden van de omgeving. Volgens woordvoerder Henk Jan Kamerbeek van Naturisten Federatie Nederland hebben steeds meer Nederlanders behoefte om naakt naar het strand dan wel kampeerplaats te gaan. In 1994 behartigde de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen de belangen van zo’n 50.000 leden, maar heeft anno 2009 al 70.000 leden. De gemiddelde naturist is hoger dan gemiddeld opgeleid, heeft een navenant inkomen, houdt van genieten en staat kritisch in het leven, zegt woordvoerder H.J. Kamerbeek. ,,Het zijn vaak mensen uit de zorg of het onderwijs.'' Het profiel van de gemiddelde naturist is volgens Kamerbeek de afgelopen decennia wel veranderd. ‘Vroeger waren het vaak mensen die niet rookten, heel gezond leefden en het naturisme bijna als een religie zagen. Nu kiezen leden gewoon voor de vrijheid en harmonie die bij naturisme horen.' [14]

Veel onderdelen van deze levensstijl, zoals milieubewustzijn, matigheid, onthouding van bepaalde genotmiddelen, bewust omgaan met voeding, natuurgeneeswijze, kameraadschappelijkheid, kan een christen van harte beamen. Daar zou menig christen zelfs nog wat van kunnen leren. Maar terugkeer naar de oorsprong lijkt heel idealistisch, ja een illusie.

 In den beginne...

Van poedelnaakte kindertjes op het strand schrikken we niet. En van volwassenen in Adamskostuum? In een zwembad wordt voor en na het zwemmen in badkleding gedoucht. Dat was ook de regel het Groningse buitenbad ‘Papiermolen’. In de zomer van 2009 verbood dit zwembad bloot douchen expliciet, omdat vooral kinderen en pubers last bleken te hebben van naakte volwassen lijven. Moeten zij genezen van een hardnekkige preutsheid?

‘s Werelds eerste man en vrouw waren met een leeftijd geschapen. God schiep dus geen kinderen, maar Adam en Eva als volwassen mensen, geslachtsrijp. God droeg hen op zich te ‘reproduceren’: ‘wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u’. Het scheppingswerk moest worden voortgezet. God schiep hen beiden naakt en zij schaamden zich voor elkaar niet. Naaktheid was oorspronkelijk  natuurlijk en normaal, achteraf pas was dat vreemd. De dieren hadden toch evenmin kleding aan?! Zij hadden letterlijk en figuurlijk niets voor elkaar te verbergen. De natuurlijke schaamte is er pas sinds de zondeval. Nadat Adam na Eva zich hadden laten verleiden tot zondigen, namelijk door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, beseften zij dat ze naakt waren. De schepping (beter dan [moedertje] natuur) is inmiddels dus wel een gevallen schepping, hoeveel fraais er ook nog van over is. Het eerste mensenpaar voelde zich onbehaaglijk. Hier past een aardige observatie. De verleider is de slang, die in Gen. 3:1 wordt omschreven als ‘listig of schrander, sluw’ (in het Hebreeuws: ‘aroem’  ערזּם). De man en vrouw zijn even daarvoor in Gen.2:25 beschreven als ‘aroemiem’ ערזּמים van  ערם dat is naakt. Zij zoeken voor zichzelf schranderheid (verstand, vergelijk Gen.3:6), maar ontdekken dat zij naakt zijn (3:7,10). In de Hebreeuws is er in het woord voor naakt de letter waw (ו) als een rechtopstaande slang tussen gekomen en dan staat daar het woord sluw. Daardoor is de mens zijn naakte onschuld kwijtgeraakt.[15]  Zoals de duivel voorspelde, gebeurde inderdaad: hun ogen gingen open. Maar wel voor iets anders dan zij verwachtten. De mens is zich hier bewust geworden van de andere mens die je kan bezien en beoordelen. Sinds de zondeval ontstond het seksuele schaamtegevoel (Gen. 2:25) en zo is het naakt zijn zonder meer een schande (Jes. 20:4, Hos. 2:5, Mi. 1:11). Door ongehoorzaamheid veranderde dus de paradijselijke onschuldig schaamteloze naaktheid in schaamte, schuld en vrees. Onderlinge vervreemding trad op. ‘Naakt’ wil niet alleen maar  zeggen ‘bloot, ongekleed’, maar ook zichtbaar, kwetsbaar en weerloos. In verschillende gevallen betekent ‘naakt’ echter zoiets als ‘onvoldoende gekleed’ (Job 22:6, Mat. 25:36, 1Kor. 4:11).[16]

De beharing op de geslachtsdelen treedt op bij de geslachtsrijpheid en noemen wij niet toevallig schaamhaar. Adam en Eva voelden zich naakt niet meer prettig, maar maakten zelf voor zich primitieve kleding van vijgebladeren. Later blijkt God deze noodvoorziening voor de schaamdelen te consolideren. Het eerste dier dat gedood werd voor de mensen, werd opgeofferd om de naaktheid van de mensen te bedekken.[17]  Die kleding was primair niet bedoeld als bescherming tegen de ruwe omgeving, kou of de zon, maar was een plaatsvervangende bedekking voor de zonde.

Sindsdien hoort openbare naaktheid bij schaamte en schande. Noach werd niet weggespoeld door vloedgolven water, maar door een plasje alcohol. Hij dronk meer dan goed voor hem was. Alcohol maakt de morele remmen los[18], en hier zien we dat Noach zich ontblootte. Dat gebeurde binnen zijn afgeschermde tent. Zijn zoon Cham zag zijn naakte vader, schiep daarin vermaak en bleek eerbied voor zijn vader te missen. Was dit zó erg dat dit een vreselijke vervloeking zou oproepen? Deed Cham niet meer dan alleen kijken? Wat heeft hij zijn vader aangedaan? Sommigen denken aan het geheel wegnemen van Noachs kleren, anderen gaan verder door te veronderstellen dat hij zijn vader verkrachtte of zelfs castreerde, zodat hij geen zonen meer kon verwekken en de erfenis onder niet nog meer kinderen verdeeld zou hoeven worden. Dit alles is echter speculatief en gaat verder dan wat de tekst hier zegt. De overige twee zonen, Sem en Jafet, namen overtuigd in hun geweten, een mantel, legden die op hun schouders, liepen zo achterwaarts met hun gezicht afgewend, zodat zij hun naakte vader niet zagen, en bedekten hem. Dit alles geschiedde nog lang voordat de wet, die zonde doet kennen, gegeven was.[19]

In Gods wetten, gegeven aan Mozes, is zonneklaar dat het verboden is om je ‘schaamte te ontbloten’, je naakt te laten zien.[20] Soms betekent ‘schaamte ontbloten’ ‘seksuele gemeenschap hebben met’. De wetten van God stonden in schril contrast met de Kanaänitische praktijken waar God van gruwde. Als Hìj dat doet, wil ìk dat ook doen. Dat is letterlijk ‘belijden’: ‘hetzelfde zeggen’. ‘Wandelt niet naar de inzettingen van het volk dat Ik voor u uitdrijf, want al deze dingen hebben zij gedaan, zodat Ik een afschuw van hen heb gekregen.’

Later werd de stad Jeruzalem zinnebeeldig voorgesteld als een meisje die zich tot vrouw ontwikkelde. God Zelf vond haar en bedekte ook haar naaktheid met zijn kleed.[21]

Zelfs Jezus, hoewel Hij toch de zondeloze God-Mens is, liep niet naakt rond, ook niet in Zijn verheerlijkt lichaam. Wel hing Hij naakt in het openbaar aan het gruwelijke kruis, alle lendendoeken op enigszins geromantiseerde crucifixen ten spijt.[22]  Op weg naar de executieplaats mocht de Here Jezus zijn eigen kleren aanhouden (Mat. 27:31). Dat was een concessie aan de Joodse wet die naaktloperij niet toestond. Romeinse veroordeelden moesten echter wel geheel naakt hun dood tegemoet strompelen. Bij de kruisiging zelf werd men wel ontkleed (Joh.19:23, 24). Zo hing hij daar naakt ‘weggespijkerd’ tussen hemel en aarde.

Dit was het toppunt, of liever dieptepunt van ontluistering en schande, daarmee uitdrukkend kwetsbaarheid, onschuld en totale overgave. Voorstelbaar is dan dat de duisternis (de samengebalde zonde) van drie uur midden op de dag, ook gezien kan worden als Gods middel om de naaktheid van Zijn Zoon te bedekken en aan het oog te onttrekken.[23]

Joden in de holocaust hadden evenmin letterlijk iets om zich achter te verbergen, en werden beestachtig vernederd waarbij naaktheid niet werd geschuwd. Deze vernederde en verhoogde Jezus raadt ons aan om van Hem witte kleren te kopen, opdat we die aantrekken en de schande van onze naaktheid niet zichtbaar zal worden. Naaktheid en armoede gaan vaak samen. Hoe kun je kleren kopen zonder geld?[24] Ook dit is genade. Deze witte gewaden zijn (symbolisch uiteraard) gewassen in het bloed van het Lam. ‘Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaakt, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien wordt.’ Duidelijk is hier, dat een overdrachtelijke en geen letterlijke naaktheid bedoeld wordt.[25]

Niet alleen verbergen we onze lichamen voor anderen door kleding, ook onze gedachten zijn voor anderen verhuld. We zouden ons wellicht een hoedje schrikken en schamen, als iedereen precies zou kunnen zien wat we denken. Sociaal gezien is naaktheid in de bijbel een teken van afhankelijkheid, armoede, verdriet, ellende en van schande.[26] Verder heeft naaktheid nog de betekenis van ‘lichaamloze ziel’.[27]

Omgekeerde wereld

De zondeval markeert de grote revolutie. Daarvóór was naaktheid natuurlijk en schaamte afwezig. Na de zondeval is het precies andersom. Naarmate kinderen groter worden verdwijnt hun lichamelijke onbevangenheid. Als zij ‘de jaren des onderscheids bereikt hebben’, zijn ze zich maar al te zeer bewust van hun lichaam. Hoewel ik mijn kinderen veel heb moeten leren, en heb ontdekt dat voor hen helaas weinig vanzelfsprekend is, geldt dit niet voor het bedekken van hun naaktheid. Pa en ma komen bij het douchen en baden er niet meer bij te pas. De badkamerdeur heeft een slot en dat wordt gebruikt. Openbare latrines zijn nog steeds een zeldzaamheid. Alle moderne denkbeelden ten spijt: wc’s hebben sloten.

Opmerkelijk is dat ook communistische, dus atheïstische landen een grote intolerantie ten aanzien van naaktheid en seks kennen. Men was en is zich bewust van de ondermijnende invloed van pornografie en zag het als ‘staatsgevaarlijk’. Politiek links heeft vrije seks in nìet-communistische landen wèl gepromoot, om de revolutie daar te vergemakkelijken[28], maar heeft het zelf angstvallig buiten de deur proberen te houden.

Veel zogenaamde primitieve volken verhullen hun geslachtsdelen, al was het alleen maar een peniskoker. Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel.

De oude Grieken sportten naakt. Daarbij was slechts één vrouw aanwezig: de priesteres van Demeter. Ons woord gymnasium, oorspronkelijk de antieke turnschool, komt van het Griekse woord ‘gumnos’ wat ‘naakt’ betekent. In de Romeinse badhuizen vertoefde men naakt, maar werden door christenen gemeden. Het gemeenschappelijk naakt zijn op het strand, in de sauna, of  in de sport mag dan cultureel bepaald zijn, ze passen niet in Gods wil. Sommigen menen dat we ons niet meer hoeven te schamen voor onze naaktheid, want Galaten 5:24 zegt immers Wie Jezus Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.  De lust van het vlees (hoererij of ontucht, onreinheid of zedeloosheid en losbandigheid) kan wel door de kracht van God worden vermeden, maar dat impliceert niet dat een christen er immuun voor zou zijn. Naaktloperij verloochent de historische zondeval en haar gevolgen. Niet wat men in Scandinavië of inboorlingen in Afrika er voor denkbeelden en praktijken op na houden is voor een christen bepalend, maar Gods Woord dat tijd en plaats overspant. Vrije liefde heeft trouwens weinig met liefde, intimiteit en geborgenheid te maken, maar meer met egoïstische hedonisme. Besef dat achter de vrije-seks praktijken een hevige geestelijke strijd zich afspeelt. De duivel blijkt weer eens niet origineel te zijn. Hij verkracht en ontheiligt op een brutale manier de van God gegeven seksualiteit. Let wel: seksualiteit heeft God zelf als het ware bedacht en Hij oordeelde dat ook dit zeer goed is.

Maar als God niet bestaat is alles geoorloofd. Dan ontbreekt het ons immers aan absolute maatstaven voor de moraal. Maar indien Hij wèl bestaat, zullen we rechtvaardig geoordeeld worden. Wie heeft de moed om profetisch en pastoraal zijn stem te verheffen op dit slagveld van het naakte lichaam? Welk bruidspaar trouwt symbolisch, maar veel betekenend bewust in reine witte kleren en wil zo blijven leven? Welke ouders, welke kerk onderwijst door woord en voorbeeld Gods heilzame wil in seksualiteit? Hoewel in het houden van Gods wetten zegen ligt, kunnen we deze niet aan de wereld opleggen. Christenen zelf kunnen daarentegen echter niet vrijblijvend met Gods geboden omgaan, en moeten aanspreekbaar zijn op de Bijbel.

 

 

Schaamte

Schaamte komt bij dieren niet voor. Bij de mens is schaamte zowel natuurlijk en aangeboren als aangeleerd. ‘Het schaamtegevoel is een soort instinctieve vrees, die tot verheimelijking of verberging drijft, en zich gewoonlijk hecht aan seksuele verschijnselen. Deze instinctieve huiver wordt door de kleding versterkt’.[29]

Lindijer poneert vier stellingen over schaamte:  1. Schaamte ontstaat als we ons bekeken weten. 2. Schaamte is het gevolg van een innerlijke spanning tussen wat we willen zijn en wat we in feite zijn. 3. Schaamte ontstaat als er een beschamer is en een voor schaamte ontvankelijke. 4. Schaamte houdt verband met hoe er met ‘grenzen’ wordt omgegaan.[30] Verder zij nog opgemerkt dat schaamte een gevolg van de zonde is en verbonden aan je geweten. Geslachtsorganen zijn beslist niet minderwaardig. Paulus vergelijkt de gemeente met een lichaam, met heel verschillende lichaamsdelen. Hij stelt dan “De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen.” (1Kor.12:23, 24 NBV)

Moet je je voor je schaamte schamen? Nee, ze is als een dam die de zonde keert. Mogen intimiteiten niet meer bestaan? Ben je psychisch gezond als je handicaps, littekens en andere lichamelijke gebreken niet wilt laten zien? Is verplicht open en bloot de nieuwe heilsleer? Of moeten we moeten ons eerder doodschamen voor ongegeneerdheid en schaamteloosheid wat met recht ‘beestachtig’ getypeerd kan worden?

Terug naar het paradijs!?

Terecht en begrijpelijk is de heimwee naar het paradijs, vol van volmaaktheden, harmonie en geluk. ‘Gan Eden’ is Hebreeuws voor ‘Tuin (of ‘hof’)  van Eden’. Dit synoniem voor het paradijs is de naam van een christen-naturistenclub. Maar zonder de Here Jezus Christus zal aan dit verlangen niet kunnen worden voldaan. Jezus is ìn het paradijs en zonder Hem ìs er geen paradijs.[31]

Niettemin plachten verschillende sekten (der Adamieten of Adamianen of Naaktlopers) hun godsdienstoefeningen naakt te houden. Zij noemde hun kerk het paradijs. Zij wilden aan Adam en Eva gelijk worden, en waren volgelingen van de gnosticus Prodicus. Omstreeks 1530 was onder de Nederlandse Wederdopers of Anabaptisten een sekte der Adamieten, die bij hun opname in de gemeente zich geheel moesten uitkleden, om daarmee te tonen dat de zinnelijke lust geen vat meer op hen uitoefende. In andere religies vinden we eveneens cultische naaktheid terug.[32] Op 11 februari 1535 verbrandde een stel wederdopers hun kleren om daarna schreeuwend naakt door Amsterdam te trekken. Zij werden opgepakt en terechtgesteld. Op de Dam werd hun hart "levendig uit het lichaam gesneden en in hun aangezicht geworpen", de lichamen werden gevierendeeld en bij elke stadspoort werd een deel opgehangen, terwijl de hoofden op staken gestoken werden. Toch gaan seks en religie niet zelden wel degelijk hand in hand. Tempelprostitutie betekende zowel geestelijk als lichamelijk overspel.

‘Terug naar de situatie van vóór de zondeval! Door naturisme accepteer je jezelf beter. Het zou goed zijn voor je eigen zelfbeeld, respect voor anderen en de natuur. Aanbidt de zon in je blootje. Maar er drijft overigens wel een donkere wolk voor de zon: de populariteit van de bruingetinte huid heeft het aantal gevallen van huidkanker in Nederland sterk doen toenemen.[33] ‘Zonder kleren recreëren doet je veel vrijer voelen. Het paradijs is hier en nu!’ - lijken de leuzen van de naturisten te zijn. De zondeval blijken de meeste naaktlopers echter wel te ontkennen. Terugkeer naar het paradijs is echter een onmogelijkheid. Gedane zaken nemen geen keer. Cherubs bewaakten de hof van Eden met vlammende zwaarden.

 Naaktheid in de hemel?

De verwachting dat er straks naaktheid in de hemel zal zijn, levert wel problemen op. Naaktheid mag dan geen sensuele en seksuele gevoelens meer opwekken. Jezus had dat praktisch uitgesloten, want volgens Lc.20:35 zal het huwelijk er niet meer zijn. Zullen wij naakt voor God moeten verschijnen? Jesaja jubelt het uit: nee, want Hij heeft mij bekleed met de kleren van het heil, met de mantel van de gerechtigheid. Natuurlijk is dit in de eerste plaats beeldspraak, net als de bruiloftsgasten in Mat. 22 die een speciaal bruiloftskleed aan moesten trekken.  Eveneens zinnebeeldig is de uitspraak van Paulus uit 2Cor.5:1-4 die niet ontkleed, naakt dus, maar overkleed wil worden. Volgens het bijbelboek Openbaring is er geen naaktheid in de hemel. Jezus is zelf niet naakt in de hemel, maar in witte klederen gekleed, net als de engelen en als voorbeeld voor de gelovigen.[34] ‘Nu kunnen we natuurlijk met allerlei vragen gaan komen: houden we eeuwig dezelfde kleding? Verslijt de kleding niet? Zijn er ook verschillende modes?  Zijn er verschillende klederen voor verschillende gelegenheden? Moet die kleiding niet gewassen worden?  Het zijn allemaal vragen vanuit ons aardse denken. We kunnen ons er helemaal geen voorstelling van maken hoe de hemelse werkelijkheid zal zijn. Maar wel zullen we het standpunt moeten verlaten dat we daar in paradijselijke naaktheid zullen verkeren’[35] En dit ondanks allerlei fraaie schilderijen die ons willen laten geloven dat naaktheid hemels is.

Naturisme hoort binnen de ontkerstening, binnen de secularisatie. Hoezeer de meeste mannen ook graag naaktheid zien, ze willen meestal toch niet dat hùn vrouw of hùn eigen naaktheid wordt geëxposeerd. Men wil graag de koppelingen  naaktheid - seks - onzedelijkheid ontbinden, maar menigeen is niet zo geestelijk dat hij dit voor elkaar krijgt. Laten we niet in naïviteit vervallen. Onderschat immers de macht en kracht van de zonde niet. Men is nu eenmaal liever voyeur op afstand, dan dat men het passiespel meespeelt. Desondanks doorgaan met in het openbaar naakt recreëren, is het in verzoeking brengen van zwakkeren. De argeloos naakt badende Batseba, had echt niet de bedoeling bewust de koning tot overspel te verleiden. Wist ze niet dat vooral mannen makkelijk visueel te prikkelen zijn? Het is dan ook begrijpelijk dat voor haar buurman David deze schoonheid onweerstaanbaar bleek, wat een geweldige crisis in zijn leven veroorzaakte. De ene zonde blijkt dan al snel de andere binnen te halen.[36] Het ontkennen van de zondeval, waardoor er een kloof kwam tussen de mens en zijn Schepper, is tevens het ontkennen van een noodzaak van de Verlosser de Here Jezus. Jezus betekent: de HERE verlost of redt, namelijk van de zonde. Indien er geen zondeprobleem is, is, doorredenerend, Jezus dus tevergeefs aan het kruis gestorven. ‘Christelijk naturisme’ is dus een innerlijke tegenstrijdigheid of vloeken in de kerk.

Naturisme in Nederland is alleen al vanwege ons klimaat problematisch, onpraktisch. Zoals gesteld roept naaktheid vooral bij de mannen begeerte op. En ook al heb je zelf (vooral als vrouw) die associaties niet, of kun je er goed mee omgaan, de meesten zijn op dit gebied zwak en makkelijk in verleiding te brengen. Vandaar ook de opdracht: ‘Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, uw waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u.’[37] Over het algemeen wordt bij kinderen bewust en onbewust veel te vroeg seksualiteit wakker geroepen. Daardoor moeten zij al vroeg goede rentmeesters zien te zijn over deze sterke oerdriften. Als deze geest uit de fles is, zal blijken hoe het met zelfbeheersing is gesteld. Het ook onbewust opwekken van lustgevoelens, resulteert niet zelden in aanrandingen, verkrachtingen en incest, met alle diepe ellende van dien. Paradijselijke gevoelens kunnen dus omslaan in de helse pijnen. En pas op: verliefdheid en haat blijken elkaar snel te kunnen afwisselen![38]

Desalniettemin lijkt het taboe tegenwoordig op zich een taboe geworden te zijn. Alles moet nu immers kunnen. Niets is meer heilig. Open en bloot. We willen het zelf allemaal zien. Weg met de betuttelende filmkeuring, we zijn immers autonoom. Deze moderne, autonome mens maakt zelf wel uit wat goed is voor zijn geestelijke gezondheid.[39] Je komt dan eigenlijk ogen te kort, want ‘de ogen van de mensen zijn onverzadelijk’.[40] De kijker, ‘homo zappiëns’, wordt op zijn wenken bediend. Lektuur, radio en televisie, zelfs de telefoon en vooral internet bieden een overdosis porno aan. Mocht je het al gewoon vinden, dan stap je over van soft naar harde porno (met geweld) naar kinderporno, naar ‘homo-porno’, en het ligt in de lijn der verwachting dat seks met dieren eveneens moet kunnen en moet kunnen worden getoond. Zie hier de neerwaartse spiraal, waar onder in de put de dood je met verlangen aangrijnst.

Ted Bundy werd wel de seriemoordenaar van de eeuw genoemd. Op zijn minst heeft hij dertig meisjes en vrouwen misleid, verleid, aangerand, ontvoerd, verkracht, gemarteld, vermoord en verminkt. Ted verklaarde zelf dat pornografie de aanleiding was tot zijn lustmoorden. Van soft-porno schakelde hij over harde, sadistische porno, en deed tenslotte wat hij zag en las... De in 1989 terechtgestelde Bundy waarschuwde ouders voor het gevaar van slechte films op de televisie.[41] Hij kon het weten. Inderdaad een extreem verhaal. Maar duidelijk is wel dat porno niet vrijblijvend is. Desalniettemin is pornografie uit het Nederlandse strafrecht gehaald. Psychiater dr. H.J.C. van Marle, die mensen behandelt die een zedendelict op hun geweten hebben, stelt: ‘Hoe meer porno, hoe meer gestoorden.’[42] All you need is sex? Seks terroriseert onze maatschappij. Is er eigenlijk wel een principieel verschil tussen kinderporno en ‘gewone porno’? De god ‘Tolerantie’ wordt hoog geëerd. Vrije seks, geslachtsziekten (o.a. het nog steeds onvermijdelijk dodelijke AIDS), zedenmisdrijven zullen daardoor eerder toe dan afnemen. Normen en waarden? -ach dat bepaal je zelf maar.[43] Is het niet verontrustend dat de christelijke omroepen de ethische grenzen aan het oprekken zijn, terwijl de commerciële zenders als SBS en Veronica onlangs verklaarden bloot en seks van de buis te halen. En nota bene de KRO laat mensen uit de kleren stappen en met dildo’s aan de gang gaan. De achterban lijkt mee te evolueren, want in 2001 kostte een KRO-poster met een naakte Maria de KRO heel wat leden, maar op ’Bloot gewoon’ (‘naakt met een missie’, kalender 2010 waarvan de opbrengst bedoeld is voor goede doelen) en ‘Ouders hebben geen seks’ krijgen ze nauwelijks reacties. De goede doelen zouden het middel heiligen. Volgens ethici willen de christelijke omroepen KRO, NCRV en EO met het verleggen van grenzen en spraakmakende televisievormen een inhaalslag maken op omroepen die wat dat betreft voor de troepen uitliepen zoals de VPRO en BNN.[44] Schandelijke ontucht of onschuldig naakt, er wordt allemaal grof geld aan verdiend, dus het mag en moet. Geld stinkt immers niet. Mammon wordt vereerd. Wil je een produkt verkopen, dan staat een dosis seks garant voor aandacht en succes. In de reclame is het naakte lichaam een gewilde, in elk geval opvallende blikvanger. Seks-industrie is ‘big business’, hoort thuis in het keiharde criminele circuit en zijn lokaas komt uit de koker van de vorst der duisternis. Porno heeft dus alles te maken met de zeer commerciële ‘bedrijven van de liefde’, maar dan wel liefde voor geld, anders gezegd de geldzucht.

Conclusie: zonder Jezus wordt ons surrogaat-paradijs een ware hel.

Desalniettemin meent een zekere Leendert (zijn achternaam houdt hij liever verborgen) geen last meer van lustgevoelens te hebben. ‘Kleding schept juist afstand. Afstand die Jezus niet wil, want voor Hem is iedereen gelijk’ zo stelt hij. In 2008 organiseerde hij de eerste kerkdienst voor naturisten. Dat leverde echter zoveel negatieve publiciteit op dat hij uit angst de dienst in 2009 geheim heeft gehouden.[45] Wie na twintig eeuwen christendom nog met iets fundamenteels beters en nieuws komt, moet van goeden huize komen.

 Geestelijk gezien

Dat in het satanisme en bij heksen naaktrituelen essentieel zijn, moet ons genoeg zeggen. Belastingtechnisch viel de satanskerk eerder onder een ordinaire seksclub dan onder een religieuze groepering. Het zien van naakt is voor de meesten meestal niet vrijblijvend. Van het een komt het ander: zien (verzocht worden is geen zonde) -> begeren (zonde begint in de gedachten) -> zondigen door te nemen.[46] Naaktheid op zich bestaat zelden, meestal is het verbonden met seks. Jozef was zich bewust van de oerkrachten in de sexualiteit en tartte deze niet. Integendeel, hij koos voor het verstandigste: hij vluchtte. Was Jozef hierdoor een lafaard, een slappeling? Nee, hij getuigde eerder van zelfkennis. Hij had zich voorgenomen om niet te zondigen. Zelfs op bevel van zijn meesteres wilde hij niet ‘zwelgen in minne’ met een vrouw die hem niet toebehoorde.[47] Niemand valt zomaar in de zonde, nee veeleer glijd  je er geleidelijk in. ‘Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.’[48] Voor velen is dit een herkenbaar proces. In het Hebreeuws vinden we een woordspeling, een overeenkomst tussen listig (aroem) en naakt (aroom).[49] Doorzie de geraffineerde aanvalstactieken van de slang.

‘Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat je Mijn Woord niet kunt horen. Jullie hebben de duivel tot vader en willen de begeerte van je vader doen. Die was een mensenmoorder (NBV: moordenaar) van het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en een vader van de leugen.’ Deze beschuldiging en verklaring komen van Jezus, de waarheid Zelf.[50]

Seksualiteit is helemaal niet per definitie zondig, maar heilig. Het is bestemd voor één man en één vrouw binnen het huwelijk, bestemd voor voortplanting en genot. In tegenstelling tot eenzijdige en dualistische opvattingen, is het lichaam evenmin zondig. Elk mens is geschapen naar Gods beeld. Het lichaam van de christen wordt zelfs de tempel van niemand minder dan de heilige Geest genoemd.[51] Het lichaam is niet voor de hoererij doch voor de Here. Verheerlijk dan God met je lichaam.

 Functies van kleding

Volgens Genesis was kleding dus primair uit ethische motieven gebruikt. Kleding biedt verder bescherming tegen het klimaat en omgeving. Kleren zijn bevorderlijk voor de hygiëne en onttrekken minder fraaie delen aan het zicht. Of moeten menstruerende vrouwen en incontinente personen soms ook naakt recreëren? En SOA-patiënten, gehandicapten? ‘Doekjes voor het bloeden’ zijn toch bedoeld om het een beetje netjes en hygiënisch te houden. Vrouwen die één of twee borstamputaties hebben moeten ondergaan om haar leven te redden, zouden zij zich voor haar schaamte moeten schamen? Dat naturisten deze gebreken niet schijnen op te vallen, kan ik niet geloven, want zoiets trekt toch de aandacht. Kleding mag toch verhullend zijn en functioneert verder als een sieraad, ter versiering. Niet elk naakt mens is een schoonheid om te zien. Lang niet iedereen kan naakt recreërende bejaarden of blote, corpulente personen waarderen. De cultureel bepaalde mode en de bijbehorende enorme confectie-industrie zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. Kleren maken de man, en vooral de vrouw. Zo onderscheiden mensen zich onderling en daar is toch niks mis mee.

Kleding beschermt niet alleen het lichaam tegen kou, hitte en scherpe voorwerpen. De doorgaans koude Hollandse temperaturen dicteert ons simpelweg kleding.

Moslima’s dienen zich in het openbare leven zoveel mogelijk te kleden, want de man wordt afgetekend als een wellustig persoon die maar aan één ding zou denken. Onderwerp je dus aan je eigen man of vader of broer. Om zich tegen de seksuele driften van een man te beschermen trekt een moslima een niqaab of zelfs boerka aan. Moslim-theologen zijn het onderling niet eens of deze verplicht is of niet. Zo blijkt de kleding eerder cultureel dan religieus bepaald te zijn.  Maar het zijn vooral de mannen die de vrouwen dwingen om zich zo te bedekken, om zichzelf tegen onreine begeerte te beschermen. Maar hoe anders zal het voor moslims zijn in het paradijs  Hun hiernamaals wordt als een orgie afgeschilderd, wat de islam tot een godsdienst van wellust maakt.

Daarentegen kan kleding ook juist aanlokkelijk en verleidelijk zijn voor het andere geslacht. Langzaam je ontdoen van je kleding (striptease) heeft een grote erotische lading. Het uiterlijk weerspiegelt je innerlijk. Vind maar eens het gouden midden tussen ijdelheid en slonzigheid, tussen verleidelijk en aantrekkelijk, zedeloos en extreem preuts.

Witte kleren worden nogal eens genoemd in de Bijbel en hebben een symbolische betekenis van reinheid en heiligheid. Het joodse rituele bad of mikwe werd en wordt door naakte mensen, maar wel van hetzelfde geslacht, gebruikt. Er zijn afbeeldingen van christelijke doopplechtigheden, waarin de dopeling naakt was. Dit symboliseert de kwetsbaarheid en het niets meer te verbergen hebben. Tot aan het begin van de 8e eeuw schijnen christenen in West-Europa naakt gedoopt te zijn, als Adam en Eva vóór de zondeval. In de Karolingische tijd verdween deze gewoonte en schijnt naaktheid een seksuele bijbetekenis te hebben gekregen die het voorheen niet had.

Bij sommige dooppraktijken krijgen de (geklede) dopelingen direct na hun doop een wit kleed omgelegd. Zwarte kleding associeert men met zwaarte, zonde, rouw en satan.

Legitieme naaktheid

‘Daarom zal ik je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik zal je kleren optillen tot over je gezicht, je naaktheid aan alle volken tonen, je schaamte aan alle landen laten zien.’ Dit onderdeel van de onheilsprofetie van Nahum[52] drukt de symbolische straf, de vanzelfsprekende schaamte uit van de bloedstad Ninevé. God zal de stad, na de bekering onder invloed van Jona, de meest succesvolle profeet tegen wil en dank, toch oordelen, ‘strippen’, ontdoen van alle luister. Er is hier niet direct sprake van letterlijke naaktheid, maar iedereen begreep dat de straf schandalig en vernederend zou zijn.

De profeten Jesaja en Micha waren tijdgenoten. Ze hadden verder gemeen dat ze naakt moesten optreden. Dat moest op symbolische wijze de beroving, smaad en ellende weergeven. Commentatoren[53] menen dat dit naakt niet totaal zonder kleren was, maar ongekleed, dat wil zeggen zonder het opperkleed, dus alleen in het lange wollen onderkleed of in slavenkleding als aankondiging van de ballingschap. Ook voor dit pikante onderwerp geldt de noodzaak van een evenwichtige benadering. We mogen nooit vergeten dat God oorspronkelijk de mens inderdaad naakt heeft geschapen en dat nog steeds mensenkinderen naakt worden geboren. ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen (schoot der aarde) weerkeren.’[54] Het menselijk lichaam is wonderlijk schoon. En mocht uw lichaam niet de schoonheidsprijs verdienen, geen paniek, want onze waarde ligt in het feit dat we geschapen zijn naar zijn beeld. God waardeert elk mens niet om hoe hij er uitziet, noch om wat hij doet, maar om wie hij is. Laten we niet vervallen in een dualisme, waarbij de ziel en de geest een grotere meerwaarde zouden hebben dan het lichaam. God schiep het menselijk lichaam ook naar zijn beeld. Dit lichaam zal niet worden vernietigd, maar veranderd in een verheerlijkt lichaam, zoals Christus nu al heeft.[55] Naakt-zijn gekoppeld met seks is voorbehouden aan de relatie van één man met één vrouw binnen de veilige bescherming van het huwelijk. Nogmaals: naaktheid en seksualiteit zijn niet per definitie zonde!

Jezus stelt het heel scherp in Zijn bergrede: ‘Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.’[56] Welke man heeft zich hier nooit aan bezondigd? De gedenkkwasten met de blauw purperen draad waren als een herinnering, bedoeld om niet je hart of je ogen te volgen en je daardoor tot overspel zou laten verleiden.[57] Mag je wel genieten van vrouwelijk schoon, bijvoorbeeld in een dans? ‘Wend u, wend u Sulammitische, wend u, wend u dat wij u bezien.’[58] Kun je kijken zonder een bezoedelde, begeerlijke blik? Job verklaarde met zijn ogen een verbond te hebben gesloten. Hoe zou hij dan een maagd hebben aangezien?[59]

 We pleiten dus niet voor preutsheid uit Victoriaanse tijden, wel voor reinheid en heiligheid.

In de kunst is naaktheid een veel voorkomend eeuwenoud verschijnsel. Grote kunstenaars als Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rubens, Picasso en Rodin hadden een voorkeur voor naakt. Een moeilijke discussie betreft de vraag wanneer kunst obsceen of erotisch is. Het Engels kent twee woorden voor naakt: ‘naked’ en ‘nude’. Nude heeft geen onprettige bijklank. Naked zijn is het beroofd zijn van kleren met het meestal daarmee gepaard gaande gevoel van verlegenheid en schaamte. Getekende naakten aanvaardt men eerder dan naturel, en zwart naakt wordt eerder getolereerd dan blank. Topless zonnen stuit eerder tegen de borst, dan een kind in een openbare ruimte de borst geven. Laten we de geweldige kracht in de erotiek niet onderschatten.

Niet alleen in de kunst maar ook in de medische geneeskunde is de naaktheid vaak losgekoppeld van seks. Je lichaam tonen aan een arts, een vroedvrouw enzovoort, is in onze cultuur tegenwoordig zo vanzelfsprekend, dat iemand die daar moeite mee heeft, maar moeilijk voor normaal aangezien kan worden. Ondanks het vertrouwen in hulpverleners (toch warmbloedige mensen en geen gevoelloze robots) als artsen, fysiotherapeuten en pastors, is dit vertrouwen helaas te vaak misbruikt en geschokt. Zij hebben de schaamtegevoelens van hun patiënten te respecteren, intieme delen zoveel mogelijk te vermijden en terughoudendheid te betrachten.

Zo kunnen we dus natuurlijke-, zinnelijke-, en kunstzinnige naaktheid onderscheiden.

 Houd voor ogen dat een koele beschouwing als deze wel nuttig is, maar dat een zwoele sfeer vaak niet ontvankelijk is voor rationele argumenten... Ik wil me bewust niet openstellen voor de naaktheid van anderen, maar anderzijds vanuit mijn vlees juist wel. Ziedaar mijn innerlijke strijd. De winnaar is degene die het meeste voedsel krijgt.

Erlo Stegen, die machtig door God gebruikt werd in de opwekking onder de Zoeloes schrijft: ‘In tijden van opwekking wordt de Heilige Schrift het kostbaarste boek en onontbeerlijk. Dag en nacht is men bezig met het lezen van Gods Woord. Geen kranten, tijdschriften, andere boeken, lektuur, of zelfs pornografie kunnen christenen zó boeien als de Bijbel.’[60] Anderzijds zijn christenen bepaald niet ongevoelig voor seksuele begeerten en juist op dit gebied gestruikeld. Bidt God om hulp! Laat eventueel voor je bidden! En als wij gezondigd hebben, belijdt dit aan Hem. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.[61]

 ‘Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.‘

 ‘Wek de liefde niet op en prikkelt haar niet, vóórdat het haar behaagt!’[62]

Conclusie: aan de naaktrecreatie kleven ernstige esthetische, hygiënische, ethische en vooral theologische bezwaren.

drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk

update febr.  2017

Geraadpleegde lectuur:

* J.I. van Baaren en R. Heidema, Nudisme in  het licht van de bijbel (Hilversum: Moria, 1994)

* J. van Teunissen, Psychologie van de naaktheid - een fenomenologische studie (Den Haag: Bert Bakker / Daamen NV, 1968)

 [1] ds. J.H. Landwehr in Christelijke Encyclopeadie, deel IV (Kampen: Kok, 1925-193) p. 297

[2] Volgens sommigen is de seksuele revolutie helemaal niet doorgeschoten; integendeel, ze is nog niet af. Het is tijd om de omslag te maken naar een sekspositieve samenleving, waarin lust en seksualiteit worden beschouwd als iets dat je je hele leven kunt blijven ontwikkelen. Een dergelijke maatschappij heeft geen moeite met erotische uitingen in de publieke ruimte. Ze is niet bang dat genot en verlangen ontsporen, omdat ze er aandacht, vormen en woorden voor heeft. In zo’n samenleving is men eerder nieuwsgierig naar wat sensualiteit, verlangen en lust vermogen. Het is tijd voor een beweging voor Slow Sex. Tijd voor een erotisch beschavingsoffensief.  Slow seks is zowel een kritiek op de ’vermarkting’ van lusten als op de christelijke en islamitische preutsheid. Seksualiteit hoort op basis van gelijkwaardigheid. Dit is een oproep om seks buiten de wereld van scoren, van macht en onderdrukking te houden. Het is tijd voor slow sex Trouw, 5-4-2008 http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1809400.ece Dit manifest is onder meer ondertekend door: Jeroen Dijsselbloem, lid PvdA Tweede Kamerfractie, Femke Halsema, fractievoorzitter GroenLinks, Tofik Dibi, lid Groen Links Tweede Kamer fractie, Marcia Luyten, publiciste, Dick Pels, publicist, Baukje Prins, filosoof.

Het boek Slow Sex, een erotisch beschavingsoffensief is van Brechtje Paardekooper en Dylan van Rijsbergen. De heiligheid van het huwelijk wordt hierin echter ontkend.

[3] Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, (Utrecht / Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2005) deel 2, p. 2321

[4] Marie Verheij, Bloot in het groot  Waarom mensen publiek, maar zonder erotiek, uit de kleren gaan, Nederlands Dagblad, p. 22, 12-9-2009

[5] http://www.strandje.nl/overnaturisme/overnaturisme.htm#seks2

[6] Floor Kist, Het wordt druk op het naaktstrand, Algemeen Dagblad, 27-5-2006

[7] Delft wil geen ‘seks on the beach’, Delftse Post, 17-4-2013 De vaste bezoekers van het naaktstrandje legden zich echter niet neer bij dit besluit en gingen massaal in verzet en bleven hier gewoon bloot recreëren. Na twee rechtszaken zijn alle verdachten in de Delftse Blootloopzaak vrijgesproken. Maar na de laatste rechtszaak ging het OM wel in cassatie en won deze, waardoor de zaak over moest. Op 23 november 2016 kwam de zaak opnieuw voor de Haagse rechtbank en op 18 januari 2017 werden alle verdachten vrijgesproken. Weer kon het OM niet aantonen dat de locatie ongeschikt zou zijn geworden voor naaktrecreatie.

[8] Zie: http://www.stichting-promise.nl/artikelen/pastorale-onderwerpen/porno-de-naakte-waarheid-over-pornografie.htm

[9] Tilly Dodds, Nachtmerrie voor ouders, Nederlands Dagblad, 28-9-2009

[10] Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, (Utrecht / Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2005) deel 2, p. 2263

[11] http://www.strandje.nl/overnaturisme/overnaturisme.htm

[12] J. van Teunissen, p.75

[13] Hoofdredactie drs. J. van Dop-Schuddeboom en lic. P. Defour, Encyclopedie (Utrecht: Spectrum, / Antwerpen: Standaard Uitgeverij 2001) p. 690

[14] NFN: aantal naturisten stijgt nog steeds De Pers, 7-6-2009

[15] Ton Verdam, De betrouwbaarheid van de Bijbel, De betrouwbaarheid van de bijbel evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs, nieuwsbrief-special, p.2,  voorjaar 2010

[16] H. Ringgren, Bijbels/Historisch woordenboek III (Utrecht: het spectrum, 1969) p.420

[17] Gen.3:21

[18] Gen.19:32-36, 2Sam.11:13

[19] Gen.9:20-27

[20] Ex.20:26 (NBV: ‘En breng geen treden aan, want als je daarlangs omhoog zou gaan, zou men je geslachtsdelen [SV: schaamte] zien.’), 28:42 (NBV: ‘Je moet ook linnen broeken voor hen maken die hun geslachtsdelen [SV: schaamte] bedekken;’), 43, Lev.18:6-9, 17(NBV: ‘gemeenschap hebben met’; SV: schaamte ontdekken), 20:11-21 (vs. 17: letterlijk: zien van naaktheid!, SV schaamte zien; NBV: ‘het bed delen met’).

[21] Eze.16

[22] Luk.23:34

[23] Luk.23:44

[24] vgl. Jes.55:1-3

[25] Op. 3:18, 7:14, 16:15

[26] Lev.20:19, Jes.20:4, Eze.16(:6-13), Mat.25:36, Op.3:18, 16:15

[27] 2Cor.5:2

[28] John H. Court, Pornography: A Christian Critique, pp.56-60

[29] definitie van Havelock Ellis in J. van Teunissen, p. 93

[30] Coert H. Lindijer, Tasten naar schaamte (Kampen: Kok, 1995) p.15

[31] Luc.23:43, 2Cor.12:4

[32] J. van Teunissen, pp.20, 21

[33] In 1994: ongeveer 18.000, in 1998: 29.000 gevallen. Niet alleen de zon, ook zonnebanken en gezichtsbruiners veroorzaken huidkanker. N.a.v. promovenda aan de Universiteit  Maastricht mw. G. Krekels. Reformatorisch Dagblad 16-10-1998

[34] Op. 1:13, 3:4, 5 en 18, 4:4, 7:14,en 15:6 ook engelen zijn gekleed, 16:15, 19:8, 11-16, 22:14

[35] J.W. Embregts, de hemel, (Doorn: Het Zoeklicht, 2e druk 2008) hoofdstuk 17 Kleding pp. 119-123.

[36] 2Sam.11, Ps.51

[37] Spr.5:15-17 Lees echter dit hele 5e en ook 7e  hoofdstuk.

[38] 2Sam.13

[39] Nochtans ben ik mijn broeders hoeder. De overheid heeft tot taak de zwakken in de maatschappij te beschermen. Onvermijdelijke wetten moeten de rebelse mens in goede banen leiden, willen we niet in destructieve anarchie belanden.

De geschiedenis van de Europese seksualiteit vanaf de vruchtbaarheidsriten van de oude Grieken tot vandaag wordt door dr. H.W. de Knijff besproken in zijn boek  Venus aan de leiband; Europa’s erotische cultuur en christelijke ethiek (Kampen: Kok, 1987) 318 pp. Vreemd, inconsequent en verwerpelijk is helaas zijn pleidooi voor alternatieve invullingen en uitzonderingen, zoals homoseksualiteit,  naast het christelijke huwelijk.

[40] Spr.27:20

[41] Henk Kamsteeg, Ted Bundy ‘Pornografie aanleiding tot lustmoorden’  Visie, 4-10 feb. 1990, pp. 11, 12

Zie ook Mrs. Phyllis Schlafly (editor), Pornography’s Victims (Westchester, Illinois: Crossway Books, 1987) John H. Court, Pornography: A Christian Critique (Exeter, England: The Paternoster Press, 1980) en Donald Wildom, De zaak tegen pornografiën. (verdere gegevens mij onbekend)

De Amerikaanse minister van justitie Edwin Meese, verklaarde dat de explosie van obsceniteit goeddeels het werk is van de georganiseerde misdaad die de controle heeft overgenomen over de produktie en distributie. Naar schatting gaat in de porno-industrie jaarlijks voor acht miljard dollar om! Reformatorisch Dagblad 23-10-1986.

[42] E. van Dijkhuizen en N. Sterk, De grote leegte, Reformatorisch Dagblad 14-9-1996

[43] Gods Woord is hier heel duidelijk over, dus wij ook: Lev.18:22, 23, 20:15, 16.

[44] Jonathan Maas, De onverhulde inhaalslag van de christelijke omroepen, Trouw, de Verdieping, 8-10-2009

[45] Klaas van Dijken, De ander gaat naakt, CV.Koers, okt.2009

[46] Zo verging het bij Eva (Gen.3:6),  Achan (Joz.7:21) en David (2Sam.11:2-4).

[47] Gen. 39:12,  Spr. 7:18, 19

[48] Jac.1:14, 15

[49] Gen.2:25 en 3:1

[50] Joh.8:43, 44

[51] 1Cor.6:13-20

[52] Nahum 3:5

[53] Jes.20:4 Zoals: C.F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Volume VII Isaiah,  (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1982 (reprinted)) pp. 372, 373; dr. J. Ridderbos, Korte Verklaring van de heilige Schrift Jesaja, eerste deel, (Kampen: Kok, 8e druk) pp. 147, 148; R. Been sr., Christus in het boek Jesaja (Winschoten: Woord der Waarheid, 1968) p.195

[54] Job.1:20

[55] Fil.3:21

[56] Mat.5:28

[57] Num.15:39

[58] Hgl. 6:13 ‘wij’ zijn mannen, de vrienden uit 5:1?!

[59] Job.31:1

[60] Erlo Stegen, Opwekking begint bij jezelf! (Loppersum: st. Kwa Sizabantu Zending, 3e druk 1993) p. 238

[61] 1Joh.1:9

[62] Hgl.8:6 (vgl. Spr.6:34, 35: ‘Want door jaloezie ontsteekt een man in woede, als hij wraak kan nemen, doet hij dat meedogenloos. Hij accepteert geen zwijggeld, blijft onverbiddelijk, ook als je de afkoopsom verhoogt.’) Hgl. 2:7, 3:5, 8:4


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Christelijke ethiek