Onze vreugdevolle dromen

 

Onze vreugdevolle dromen

© Dr. Jim Wilder                                     engelse vlag

Onze vreugdevolle dromen

“Altijd maar hopen maakt het hart ziek, maar een vervuld verlangen is een levensboom” (Spreuken 13:12)

Jeugddroom

Toen ik een kind was, las ik boeken over wetenschappers zoals Antonie van Leeuwenhoek, de gebroeders Mayo, Marie Curie en Oliver Sacks die de wereld veranderden. Toen ik ouder werd, wilde ik genezing vinden voor iets bijzonders. Ik werd geïnspireerd door Louis Pasteur die een vaccinatie voor miltvuur uitvond en een manier om melk houdbaar te maken. Op tienjarige leeftijd leek de weg naar de verwezenlijking van mijn dromen het volgen van de studie geneeskunde te zijn, maar toch ging het die kant niet op. God geeft kinderen deze dromen, maar kinderen vullen deze in op een manier die past bij hun jonge verbeelding.

Mijn moeder onderwees lezen en literatuur in een ver afgelegen dorp in de hoge Andes. Een klein jongetje dat door haar leerde lezen werd later een internationaal bekende hartchirurg. We houden van zulke verhalen omdat we ons graag willen onderscheiden. We dromen er allemaal van om van de wereld een betere plek te maken door bijvoorbeeld zangonderwijs, of leren lezen of weer te leren glimlachen. We dromen er allemaal van om dat wat voor ons het belangrijkste is, te ontwikkelen en te verspreiden. Zangers willen de mensen leren zingen, dansers willen iedereen laten dansen Niemand wordt een leider, onderwijzer of pastor zonder een droom voor de wereld.

Als we in ons leven bepaalde wensen of dromen hebben, is het onvermijdelijk dat we de volgende twee problemen tegenkomen. Allereerst, de manier waarop onze dromen vervuld moeten worden; een fantasie uit de kinderjaren mist realiteitszin en zal zo niet verwezenlijkt worden. Ten tweede zal iets wat voor ons het belangrijkste in het leven is, altijd de oorzaak blijken te zijn van de diepste pijn in ons leven. Wanneer we die twee zaken combineren wordt onze hartedroom gewoonlijk het pijnlijkste en meest ontmoedigende aspect van ons leven. Hier begint de ellende en hierdoor raken we vaak ontmoedigd, cynisch en pragmatisch. Uiteindelijk vergeten we onze dromen omdat we bezig zijn met noodzakelijke en praktische dingen. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijkste plan van het intelligente kwaad in deze wereld is om de weg naar verwezenlijking van onze dromen zo pijnlijk mogelijk te maken, zodat we het opgeven.

Verwezenlijking van een droom is vaak pijnlijk

Enkele voorbeelden van wat onze diepste pijnen betreft zijn: vriendelijke mensen die verwond worden door onvriendelijkheid; minnaars die verwond worden door afwijzing; chirurgen die getraind zijn om mensenlevens te redden, maar toch mensen zien sterven op de operatietafel; therapeuten die geconfronteerd worden met zelfmoord en aanklachten door mensen die nog niet eens de helft hoefden te betalen van wat gebruikelijk is. Door dit proces worden onze dromen meer realistisch en worden we gedwongen erover na te denken. Maar de tekst in Spreuken is waar: ”Altijd maar hopen, maakt het hart ziek”. Niemand van ons kan helemaal ontkomen aan die ziekte.

De Psalmist zegt in Psalm 37:4: “Schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt”.

Laten we nog een kijken naar mijn droom. Ik droomde nog steeds van het uitvinden van therapieën en methoden voor genezing. Toen ik negentien was werd ik geconfronteerd met mijn eerste ervaring van goddelijke genezing van een trauma, stapte ik van studie biologie over naar psychologie om datgene te bestuderen wat ik zojuist ervaren had. Niet lang daarna moedigde Walter Trobish mij aan af te studeren zodat ik met hem kon samenwerken. Toen ik bezig was met mijn Ph. D. stierf hij. Intussen was al mijn hoop op het vinden van genezende methoden verdwenen, ik werd in beslag genomen door het opvoeden van kinderen, het afbetalen van studentenleningen en werken in mijn beroep.

Tijdens mijn supervisie bij Jane Willard in Shepherd’s House, begon ik meer te begrijpen over goddelijke genezing. Toen leek mijn droom dwaas, onbereikbaar en verloren omdat ik mijn biologiestudie verlaten had. Daarna creëerde ik een nieuwe droom, namelijk het helpen van zendelingen met psychische problemen. Nochtans was mijn nieuwe en praktische plan gedoemd tot falen omdat er jaar in jaar uit geen zendelingen mijn kantoor binnenkwamen.

Op het laatst gaf ik al mijn boeken die ik bezat en die gingen over zendingsmissies aan een collega, nadat al haar boeken over dit thema verbrand waren. Ik gaf de zendelingendroom op en ging aan het werk om traumaslachtoffers te helpen, want die kwamen wel binnen. We kregen mensen met trauma’s vanwege gevangenschap, oorlogen, terroristen, misdaden, families, rampen, sekten en ten gevolge van overheidshandelen. Drie maanden later kwam ik tot de ontdekking dat driekwart van mijn afspraken zendelingen betroffen, allemaal voor herstel van trauma’s. Ik lachte en schudde mijn hoofd.

Het werd me duidelijk dat trauma’s altijd het ontwikkelingsproces naar volwassenheid blokkeerden en dat mensen nog wat in te halen hadden als het trauma opgelost was. In Shepherd’s House maakte ik deel uit van het Life Model ontwikkelingsteam, waarbij ik vooral ontwikkelingstaken rangschikte en bijzonder geïnteresseerd was in de taken en bijdragen van oudsten. Deze oudsten bestonden uit de 4e generatie in de ontwikkeling matrix. In India werden ze ‘de ouders van de gemeenschap’ genoemd. Het in kaart brengen van ontwikkelingstaken hielp ons te ontdekken wat er gemist werd en wat nodig was voor de meeste kans van slagen van een succesvolle counseling. Door ouders en hulpbronnen in een gemeenschap te zoeken, waren we in staat om mensen na hun genezing te helpen volwassen te worden.

De tweede stap in het Life Model was het verwerken van de trauma-behandeling in samenwerking met dr. Karl Lehman. Het in kaart brengen van traumaverwerking door de hersenen gaf een meerwaarde in de counseling. Het Immanuel-proces dat bij traumaverwerking naar voren kwam, bewees zijn nut bij het zoeken naar leiding, zowel in een kerkelijke gemeenschap als bij groepstherapie en nog vele andere toepassingen naast genezing. Hoewel alle elementen van het Immanuel-proces ook in andere modellen voor goddelijke genezing en therapie te vinden zijn, gaf het in kaart brengen van meer rust, blijdschap en vermindering van pijn, een bijdrage in het genezingsproces. De verhoogde veerkracht bracht sneller genezingen en later een betere ontwikkeling in volwassenheid met zich mee.

Ik wilde mensen helpen stressbestendig en blij in het leven te staan. Na het geweld waarvan ik getuige was toen ik als zendelingskind opgroeide in Columbia gedurende ‘La Violencia’, wilde ik in het bijzonder mannen zien, die goed voor hun vrouwen en kinderen om hen heen zorgden. Ik was jammer genoeg vertrouwd geraakt met het beeld hoe ze ellende en angst verspreidden. Nadat ik zag dat trauma’s bijzonder snel uitbreiden en dat de beste van de huidige herstelmethoden met intensieve training en supervisie dit tempo nauwelijks bijhouden, realiseerde ik mij ook dat we met een wereldwijde sociale ziekte te maken hebben die besmettelijk en dodelijk is. Er is geen bekende oplossing die de explosieve ontwikkeling van trauma’s in de wereld kan bijhouden. Op een of andere manier deed dit me denken aan de verspreiding van hondsdolheid. Waar zouden we zijn als Louis Pasteur geen hondsdolheidvaccin had uitgevonden? Vòòr zijn uitvinding verspreidde deze plaag zich wereldwijd, nu zijn onze honden hiertegen beschermd omdat één persoon een oplossing vond en vele mensen het hielpen verspreiden.

Vreugde helpt

Mijn kinderjarendroom werd me opnieuw in herinnering gebracht. Het geniale werk van dr. Allan Schore stelde me in staat om vreugde te zien als een basis voor stressbestendige hersenen en een grotere persoonlijke ontwikkeling in volwassenheid. Vreugde leidt tot veiligheid, vriendschappen, duurzaamheid, een betere gezondheid en creativiteit die ons in staat stellen op een efficiëntere manier mogelijk te maken wat belangrijk is. De gevaarlijkste mensen zijn diegenen die vreugde in hun leven opgegeven hebben. Een laag vreugdeniveau zorgt voor problemen: meer weeshuizen, meer gevangenissen, rampgebieden met veel misdaad.

Vreugde is net zoals trauma iets wat zich snel verspreidt. Vreugde zorgt voor weerstand tegen trauma’s en helpt bij herstel. Diep van binnen willen we vreugde verspreiden. Mijn vreugde houdt niet op bij mezelf maar breidt zich uit in mijn omgeving. De oude wijsheid in de Bijbel en de huidige hersenwetenschappen zijn het erover eens: relationele vreugde brengt het beste in ons naar boven.

Mijn droom is weer tot leven gekomen. Het was dezelfde droom die ik als kind had, maar de manier waarop het verwezenlijkt werd had ik nooit kunnen bedenken. Inventariseren hoe vreugdevolle relaties werken heeft dezelfde potentie als de verspreiding van trauma’s. Therapeuten kunnen als professionals relationele vaardigheden onderwijzen, maar de impact is gering omdat er heel veel geld en tijd nodig is om één persoon blij te leren zijn. Indien we, als een gemeenschappelijke taak in onze kerken, een zichzelf vermenigvuldigende vorm van vreugde en genezing ontwikkelen, zou dit wereldwijde resultaten kunnen voortbrengen in de bestrijding van trauma’s.

Ik ben niet de enige met een droom. U hebt misschien ook een jarenlang gekoesterde droom gehad die begraven ligt onder de praktische eisen van het leven. Misschien heeft dit verhaal ook uw droom weer tot leven geroepen. Uiteindelijk komt de verspreiding van alle goede dingen voort uit de dromen die God in ieder van ons ontwikkelt. Al onze dromen zijn manieren om de vreugde en vrede (shalom) van God voort te brengen. Zonder die vreugde doven onze dromen uit, maar kunnen weer tot leven gewekt worden als de vreugde terugkomt!

“Heer om uw macht is de koning verheugd, hij jubelt uitbundig om uw overwinning. U hebt hem gegeven wat zijn hart begeert, wat zijn lippen vroegen is hem niet geweigerd” (Psalm 21:2-3).

Zoek opnieuw naar uw droom. Neem afstand van de wijze waarop u zich voorgesteld heeft hoe het er uit moet zien of hoe het verwezenlijkt moet worden. Wij denken onze dromen te verwezenlijken door sterk te zijn maar God werkt in onze zwakte. Misschien hebben we genezing nodig van de pijn die op onze dromen is gestapeld en van onze hopeloosheid die onvermijdelijk erop volgde. Breng uw droom weer terug naar God en kijk er weer naar zoals God er nu naar kijkt. Ontdek de droom die in u leeft.

Kader: Mijn droom

  1. God geeft ieder van ons een droom. Al onze dromen bevatten vreugde die zich uitbreidt naar anderen.
  2. We stellen ons voor hoe die droom verwezenlijkt kan worden, maar zo werkt het niet.
  3. We worden elke keer diep gekwetst als onze droom geroofd, uitgesteld of geschonden wordt.
  4. Het kwade zal de verwezenlijking van de droom zo pijnlijk mogelijk maken.
  5. We vermijden de pijn door de droom die God ons gaf te veranderen of te verbergen.
  6. We komen weer in contact met onze droom.
  7. We verwijderen onze eigen middelen om de droom te bereiken.
  8. We kijken vandaag opnieuw naar onze droom zoals God ernaar kijkt.
  9. We glimlachen om elkaars dromen.

© Dr. Jim Wilder

Dit artikel wordt tegelijkertijd gepubliceerd in InterACT Juni/Juli 2014. Op onze website vindt u een uitgebreide CV van dr. Wilder die de inhoud van het artikel ondersteunt.

© Vertaald door Gerard Feller

REV. EARL JAMES WILDER III, PH.D.

Pasadena, California 91104

(626) 794-3670

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

EDUCATION

Ph.D., Clinical Psychology,
1982, Fuller Seminary Graduate School of Psychology, Pasadena, CA

M.A., Theology, 1980, Fuller
Theological Seminary, Pasadena, CA

B.A., Cum Laude, Psychology
(with Religious Studies Minor), 1974, Bemidji State University, Bemidji, MN

Bible Coursework, 1971, Oak
Hills Bible Institute, Bemidji, MN

PROFESSIONAL LICENSING &
ORDINATIONS

Licensed Psychologist, State of
CA (#PSY8424), 1984-present (inactive status since 2003)

Ordained Minister, Church of
the Nazarene, 1994-present

Ordained Minister, Church of
the Brethren, 1984-1994

RESEARCH EXPERIENCE
(principal researcher)

Content of Consciousness of
Spanish and English Speaking East Los Angeles Residents

Content of Consciousness of
Devout Chicano Protestants and Catholics

The Protestant Ethic and
Chicano Protestants

Effectiveness of Interaction on
Attitude Change Using Interactive Video

CURRENT INTERESTS &
SPECIAL SKILLS

Neurotheology; neuroscience;
attachment repair; trauma recovery; relational brain skills; emotional/spiritual
maturity; spiritual interventions; men's development; community restoration;
cross-cultural applications.

Fluent bilingual
(English/Spanish); also educated in Greek

CLINICAL/COUNSELING &
EXECUTIVE EXPERIENCE

1996-present Executive
Director, Shepherd's House Ministries, Van Nuys & Pasadena, CA/ Peoria, IL

2001-2002 Pastoral Counselor,
Christian Pastoral Counseling Center of Pasadena, CA

1998-2000 Consultant to Family
Life Mission, Springfield, MO

1991-'96 Clinical Training
Director, Shepherd's House

1982-'91 Assistant Director,
Shepherd's House

1984-'86 Clinical Director,
Growing Edge Counseling Center, Arcadia CA

1977-'82 Psychological
Assistant, Shepherd's House

1980-'81 Psychology Intern,
Fuller Seminary Child Development Clinic, Pasadena, CA

1979-'80 Psychology Intern, VA
Hospital, Loma Linda, CA

1978-'79 Psychological
Assessment Clerk, VA Hospital, Sepulveda, CA

1978 Graduate Student
Clinician, Fuller Seminary Child Development Clinic, Pasadena, CA

ACADEMIC TEACHING EXPERIENCE
(SELECTED)

2011 Optimizing Your Brain,
Montreat College, Montreat, NC

2009 The Life Model and Five
to Thrive, in Methods & Models of Biblical Counseling,

University of the Nations,
Kona, HI

2004 Christian Suffering, Tyndale
Seminary, Netherlands

2002 Introduction to the
Life Model, International School of Biblical Counseling, Indianapolis, IN

Various Guest lectures at
Fuller Seminary, BIOLA, Talbot Seminary and Point Loma University

RELATED ACTIVITIES

Adult Sunday School Teacher,
Pasadena Church of the Nazarene, 2002-present

Co-director, The Potter's
House recovery program at Pasadena First Nazarene, 2005

Developer, four-year/level THRIVE
capacity building program for recovery and leadership, 2002-2005

Advisory board member, C.A.R.E.
(Counseling, Advocacy, Resources, and Education), 1997-2004

Board member, Living Stones, a
ministry to parents of homosexuals, 1997

Workshop leader & trainer,
"Fathering 90" program for clergy and fathers, 1990

Group leader for Adult
Third-Culture Kids' meeting, U.S. Center for World Mission, 1987-'88

Substitute preacher for Pacific
Southwest Conference of the Church of the Brethren

Board member, Message of Life
(Mensaje de Vida), a mission publishing Spanish Bible study materials, 1983-'86

Co-leader, Seminars for pastors
on malpractice and professional referrals, 1984-'86

Instructor, Lay Counselor
Training for multiple churches, 1980-'84

PRESENTATIONS

Elements of Transformation,
Plenary speaker International Conference Association of Christian Therapists,

Linthicum, MD 2013.

Introduction to the Life Model,
International Conference Association of Christian Therapists (pre-conference),

Linthicum, MD 2013.

Joy Starts Here, Morton IL,
2013.

Building Joy, DID Symposium,
Blountville, TN 2013.

Immanuel Healing and the Life
Model, University of the Nations FCM School, Kona 2013.

Resilience and Trauma Recovery
in Community, Casa Vida y Esperanza Orphanage, Magdalena, Mexico 2013.

Attachment and Food, Laguna
Niguel, CA 2013.

Heart and Soul Conference, La
Canada Presbyterian Church and Shepherd's House, La Canada, CA, 2012.

Staying Relational During Anger
(weeklong course), University of the Nations FCM School, Kona, HI, 2012.

Narcissism and Grace (three
presentations), Deeper Walk Conference, 2012.

DID Symposium, Colorado
Springs, 2011.

Immanuel Healing (weeklong
course), ABC YWAM Recovery School, Crato, Brazil, 2011.

2011 Share Immanuel Conference
leader, Morton IL, 2011.

DID Symposium, plenary speaker
and group leader, Colorado Springs, 2010.

Immanuel Healing (weeklong
course), University of the Nations, International Korean DTS, Kona, HI, 2010.

Immanuel Healing, University of
the Nations, Korean Pastors Conference, Kona, HI, 2010.

Share Immanuel (five days),
trauma recovery training, Sri Lanka, 2010.

Relational Brain Circuits,
Deeper Walk International Conference, Indianapolis, IN, 2010.

Distinctive Features of the
Life Model, Deeper Walk International Conference, Indianapolis, IN, 2010.

Called to Lead While I'm Still
Growing, Gateway Community Church Board Retreat, 2009.

Belonging Module of Thriving
Recovery, Pasadena, CA, 2009.

Traumas and Immanuel Healing,
Pastoraat Congres voor Leiders (keynote & two workshops), Netherlands,
2009.

Five to Thrive and Addiction
(two days), Salvation Army Leger des Heils, De Wending, Netherlands, 2009.

Five to Thrive, Christian
University of Applied Sciences CHE, Ede, Netherlands, 2009.

Addiction Signs and Prevention,
Teachers' lectures at De Hoop, Netherlands 2009.

Life After Addictions, De Hoop,
Netherlands, 2009.

Immanuel Healing, leadership
training Groningen, Netherlands, 2009.

Life Model Mondays Webinars
with Deeper Walk International:

"Spiritual Parenting", 2009.

"What the Life Model says
about Belonging", 2009.

"Relational Circuits and Your
Intelligence", 2009.

"Preventing Mental Illness in
the Church", 2009.

"How Western Christianity
Failed", Parts 1-3, 2009.

PRESENTATIONS, Continued:

THRIVE Conferences (six days each), MI and CA.
Synchronization of brain, relationships and spirit.

2009 (IL) Families that THRIVE
Co-leader Track IV.

2009 (IL) THRIVE Track III
leader.

2008 (CA) guest lectures on all
tracks and oversight of program.

2008 (IL) Healing Redesigned –
Co-leader Track IV with Karl Lehman MD

2007 (MI) Thriving Recovery
From Addictions and Trauma (with Ed Khouri) and oversight of program.

2007 (CA) and oversight of
program.

2006 (MI) Group Identities in
Work, Education and Organizations and oversight of program.

2005 Track three: Dissociation,
Borderline and Narcissistic Personalities, and oversight of program.

THRIVE Conferences, continued:

2004 Track one and two lectures
and oversight of program.

2003 Track one and two lectures
and oversight of program.

2002 Track one lectures and
oversight of program.

Recovery, Healing and
Belonging, (three lectures) Deeper Walk Conference, Indianapolis IN, 2008.

Thriving Recovery, Los Angeles
District Assembly Church of the Nazarene, 2008.

Maturity, University of the
Nations (YWAM International IBC School,) Kona HI, 2008.

Restarting Recovery (three-day
conference), Duranno School, Seoul, Korea, 2008.

Multi-generational Natural
& Spiritual Families, University of the Nations (YWAM DTS School,) Kona HI,
2008.

Spiritual DNA, Kum Ran United
Methodist Youth Retreat, Ojai, 2008.

Restarting (three-day
conference), Onnuri Church, Seoul, Korea, 2007.

The Future of Recovery, ISAAC
Conference, Dordercht, Netherlands, 2007.

Processing Painful Experiences,
Los Angeles Unified School District social workers in-service training, 2007.

Addictions and Trauma (three
days), 22nd Annual NET Institute Convention, Orlando FL, 2006.

Addictions, Trauma and Maturity
(five days), ABC School for addiction counselors (YWAM), Lonavala India, 2006.

Maturity for Men, Sierra Madre
Congregational Church men's night, Sierra Madre, CA, 2006.

Living With Men, Mexico City,
Mexico, 2006.

Thriving, Keynote address for
Salvation Army anniversary (Leger des Heils), Apeldoorn, Netherlands, 2006.

Maturity, Seminario Teológico
Grupo Vida Nueva, Coacalco, Mexico 2005.

Recovery, Desarrollo Christiano
(half day seminar for leaders,) Mexico City, 2005.

Maturity (three days),
Seminario Teológico Presbiteriano de Mexico, Mexico City, Mexico, 2005.

Maturity (three days),
Presbiterio del Sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Mexico, 2005.

Addiction and Trauma
Prevention, Secretaría de Salud de Tabasco, (conference for psychologists and

social workers, Department of
Public Health), Villahermosa, Mexico, 2005.

Keeping Your Ministry Out of
Court, International Association for Theophostic Ministry Convention, Minneapolis,

MN 2004.

Theophostic and the Brain, International
Association for Theophostic Ministry Convention, Minneapolis, MN 2004.

Recovering From Sexual Addictions
(five presentations), ICBC, 2004.

Bonding & Healing in
Community (five presentations), Mariners' Church, Irvine, CA, 2004.

Thriving and Addiction Recovery
(weeklong training), De Hoop, Dordrecht, Netherlands, 2004.

Belonging and Maturity,
pastors' training, De Hoop, Netherlands, 2004.

Capacity and Vision, volunteer
training, Tot Heil des Volk, Netherlands, 2004.

Thriving and Addiction Recovery
(weeklong staff training), Tot Heil Amsterdam Netherlands, 2004.

Fear Bonds in Occultism, lecture
for counseling, medical and pastoral professionals, FEO Ede, Netherlands, 2004.

Sexual Identity, Netherlands,
2004.

Recovery from Trauma, at
recovery home for Amsterdam prostitutes, Ruchama, Netherlands, 2004.

Pastoral Counseling (three
days), for Eastern European pastors through Mentoradines, Szepalma, Hungary,
2004.

Trauma Recovery, church
conference, Budapest, Hungary, 2004.

PRESENTATIONS, Continued:

Trauma Recovery (five
evenings), church conference, Brasov Romania, 2004.

Marriage Enrichment and
Returning to Joy (two days), Dziegeslow, Poland, 2004.

Ministering the Joy of Jesus to
the Traumatized Brain, (two days), Kitchner, Ontario, Canada, 2003 &
Ensenada, Mexico 2004.

Suffering Well (three days),
Training Pastoral Staff, Madonna House, Ontario, Canada, 2003.

Suffering Well (one day),
Training Pastoral Staff, First Church of the Nazarene, Pasadena, CA, 2003.

Synchronization of the 4+
Hierarchical Levels of the Brain and Diagnosis of Trauma, CAPS Conference,
Fresno, CA 2003.

Joy, Quiet and Synchronization
in Trauma Recovery and Prevention, Link Care, Fresno, CA 2003.

Maturity Retreat Weekend, Lake
Ave. Congregational Church, Pasadena, CA, 2004.

Previous retreats include:
Vineyard, Foursquare, Nazarene, Community, Presbyterian and other churches
since 1990.

Five to Thrive and Diagnosing
Failure to Thrive (twelve weeks), Lake Avenue Congregational Church, Pasadena,
CA, 2003.

Five to Thrive, (8 hours),
Trauma and Abuse Care Group International (TACGI), Medicine Hat, Canada, 2003.

Joy, and Returning to Joy, LA
District Assembly Church of the Nazarene, Los Angeles, CA, 2003.

Lectures and chapel talks on
healing and growth, Bethany College, Scotts Valley, CA 2003.

Shepherds at War (three days),
Wichita, KS, 2002.

Pastoral Counseling Training,
Desarrollo Cristiano Internacional, Chiapas, Jalapa, Mexico City, Mexico,
2001& 2002.

Joy and Trauma Recovery, Ron
Susek Evangelistic Association, Gettysburg, PA, 2001.

Joy Strength, Four
presentations at ICBC, 2000.

Attachment, training for prayer
counselors, Elijah House Canada, Victoria, BC, Canada, 2000.

Healing In Community (12
hours), Two-day training conference for pastors, counselors and those helping
abuse survivors, Shield of Faith, MN, 1999.

Bonding, Dissociation and Attachment
Workshop, Two day training for counselors, Spokane, WA & ID, 1999.

Bonding and Treatment, Keynote
speaker, Western Region CSHDD Convention, 1999.

Bonding and Treatment, Keynote
speaker (three days), CSHDD Convention, Dallas, TX, 1998.

Helping Wounded Healers,
Discipling Ritual Abuse Survivors Conference, Shield of Faith, MN, 1998.

Overlooked Factors and Traps,
Discipling Ritual Abuse Survivors In Resolving Dissociation, Demonization, and

Programming, Tulsa, OK, 1997.

Marriage and MPD, Pasadena, CA,
1997.

Filling Your Cup After the
Bottom Drops Out, (four presentations at each conference)

Community-based counseling for
churches, Acton & Palm Springs, CA, and Lexington, KY, 1997.

How Ministering to the Deeply
Wounded Transforms the Church, International Conference

on Biblical Counseling (ICBC),
1996.

Community-based Counseling and
the Church, Christian Society for Healing Dissociative

Disorders (CSHDD), 1996.

Community-based Treatment for
Ritual Abuse, Christian Association for Psychological Studies (CAPS) Western
Region Convention, 1992.

Treatment of Husbands of Incest
Abuse Survivors, Christian Association for Psychological Studies (CAPS) Western

Region Convention, 1992.

Restoration of Those Exposed to
Extreme Evil, Spiritual Warfare Seminar IV, Maranatha Ministries, 1990.

Clinical and Spiritual
Considerations in the Treatment of Adult Survivors of Satanic Ritualistic
Abuse, Christian

Association for Psychological
Studies (CAPS) Western Region Convention, 1988.

Patterns of Deliberate Personality
Damage, Spiritual Warfare Seminar III, Maranatha Ministries, 1988.

BOOKS

Joy Starts Here, E. James Wilder, Edward M. Khouri, Chris M. Coursey and
Shelia D. Sutton, Shepherd's House, 2013.

Ich Kenne Immanuel (German), E. James Wilder and Chris M. Coursey,
Shepherd's House, 2013.

Share Immanuel, E. James Wilder and Chris M. Coursey, Shepherd's
House, 2010.

Share Immanuel (Korean), E. James Wilder and Chris M. Coursey, Shepherd's
House, 2010.

De rote draak verslagen, Archippus, The Netherlands 2008.

Met vreugde man zijn, Archippus, The Netherlands, 2007.

The Complete Guide to Living
with Men, Shepherd's House, 2004.

Bringing the Life Model to
Life, Rick Koepcke, Ruth Ann Koepcke,
Maribeth Poole, E. James Wilder, Shepherd's

House, 2002.

Keeping Your Ministry Out of
Court, E. James Wilder and Ed Smith,
Ph.D., Alathia Publishing, 2002.

BOOKS, continued:

The LIFE Model: Living from
The Heart Jesus Gave You, James
Friesen, E. James Wilder, Anne Bierling, Rick

Koepcke, Maribeth Poole,
Shepherd's House, 1999, 2000.

(Spanish Translation)
Desarrollo Cristiano Internacional, Costa Rica 2001.

(Russian Translation) OPORA –
YWAM Russia, 2002.

(Korean Translation) Korean
Psychotherapy Institute Publications, Korea, 2003.

(Dutch Translation), De Hoop,
The Netherlands, 2004.

(Indonesian Translation) Hidup,
Indonesia, 2005

(Indian version) YWAM India,
2005

(French version) Canada, 2009.

(Chinese version) Malaysia
2009.

(Portuguese version) Brazil
2012.

(German Version), Germany 2013.

The Red Dragon Cast Down, Chosen Books, 1999.

Stages of a Man's Life, Quiet Waters Publications, 1999.

Rite of Passage, Servant Publications, 1994.

Life Passages for Men, Servant Publications, 1993.

Men's Devotional Bible, Zondervan, 1993. (Selected quotes.)

Just Between Father and Son, InterVarsity Press, 1990.

PERIODICALS

"Emotionele synchronisatie," Promise,
July 2007.

"Angst en liefde als
belangrijke samenbindendefactoren in gezinnen, kerken end sekten," Promise, January
2007.

"De Vaderwereld," Promise, January
2006.

"Diagnostiek van de Groei van
de Hersenen," Promise, January 2005.

"Erik Erikson
Ontwikkelingsfases," Promis,e January 2005.

"Onvolwassen Leiderschap," Promise,
January 2005.

"Bindingen," Promise, January
2004.

"Verslaving en volwassenheid,"
E. James Wilder and Raymond Jones, Promise, April 2004.

"Dealing With High Risk
People," Theophostic Journal, Spring 2004

"De Integrantes de Grupo a
Participantes del Reino," Apuntes Pastorales, Vol. 20 #4, 2003

"Current Brain Theory and
TheoPhostic Ministry," Journal of the International Association for
Theophostic

Ministry, 2003.

"Heel de mens: Neuropsycologie
bij traumata," (Dutch translation of ICBC presentation) Promise, Oktober
2000.

"The Men's Movement,"
Rick Koepcke and E. James Wilder, Faith & Renewal Vol. 18, No. 6,
May/June 1994,

pages 3-11.

AUDIOVISUAL MEDIA

Munchies: Kingdom Snacks Vol. 1 to 30 Various topics, MP3 CD Audio,
approximately 215 hours, 2005 to present.

THRIVE Lecture Series Track
I 3-DVD set, 2011.

THRIVE Lecture Series Track
II 4-DVD set, 2011.

THRIVE Lecture Series Track
III 5-DVD set, 2011

2011 Share Immanuel Three
Evenings 2-CD set, 2011.

THRIVE Lecture Series
Introduction 4-DVD set, 2010.

Relational Brain Circuits DVD, Deeper Walk, 2010.

The Life Model DVD, Deeper Walk, 2010.

Immanuel Healing CD, 2010.

How to Create Belonging DVD, 2008.

Recovery, Healing and
Maturity DVD, 2008.

Recovery in the Local Church
DVD, 2008.

Addictions Recovery and
Prevention, Ed Khouri and Jim Wilder,
16-lesson MP3 set, Shepherd's House, 2007.

Restarting, Korean language broadcast CGN TV from Onnuri Church
Seoul, 9 lessons, 2007.

El Gozo de Cristo en las
Vidas Traumatizadas, 7 lectures on 3
DVDs, 2006.

THRIVE Resources, CD-ROM THRIVE PowerPoint presentations and 41 PDF
files, Shepherd's House, 2005.

Banana Baseball: Addictions,
Brain Science and Spiritual Community,
DVD, 21 minutes, Shepherd's House, 2004.

Recovering From Sexual Addiction, 5-DVD series, Shepherd's House,
2004

Categorie: Jim Wilder