Walpurgisnacht belicht

 

WALPURGISNACHT BELICHT

 

door drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk

update 25-11-2019

 

We hebben geen honger naar broodje aapverhalen noch komplottheorieën. Maar de kop in het zand steken is evenmin een wijze optie.Hoe reël zijn heksensabbatten, vervloekingen, enz.?

Volgens de dikke van Dale is de Walpurgisnacht: (in het volksgeloof) feestnacht van de heksen op de Blocksberg (in de Harz) 1901-1925 genoemd naar de H. Walpurgis, wier translatie [het overbrengen van het stoffelijk overschot van een heilige] werd gevierd in de nacht van 30 april op 1 mei, waarin de heksen vrij spel hadden. Deze Walpurgisnacht wordt ook wel Beltane [meidag, uitspraak: ‘beltein’] genoemd. De volgende verklaring komt van internet.1

Beltane

”Beltane, het begin van de zomer. Afscheid van de Heer van de Chaos. Beltane is een groot feest en duurt de hele nacht van 30 april op 1 mei. De Grote Pan neemt nu de heerschappij geheel over. Afgelopen maanden had Hij al veel teruggewonnen, maar de Heer van Chaos was altijd nog aanwezig... weliswaar non-actief en af en toe alleen manifesterend als een koude dag of bijv. nachtvorst. Hoewel de Chaoskoning verantwoordelijk wordt gesteld voor de narigheden van de winter, waaronder vooral de koude, wordt deze niet gehaat, maar eerder met Walpurgis nog één maal geëerd. Een dag nog Vorstelijk Eerbetoon.


Beltane is de viering van de eenwording van God en Godin. Met hun heilige huwelijk brengen zij de gift van leven. In de natuur zien we overal om ons heen de paringsdrang, de vruchtbaarheid en bevruchting. Beltane is het vruchtbaarheidsfeest. Schepping ontstaat daar waar het ontvangende aspect en het gevende aspect samensmelten. Traditioneel was Beltane een seksueel getint feest waar de jonge vrouwen het hof werden gemaakt door de jonge mannen. Later werd de viering rond de meipaal een centraal thema; de meipaal als fallussymbool, gebonden door witte en rode linten (maagdelijkheid en vruchtbaarheid). Er zijn veel variaties op het vruchtbaarheids thema te vinden. De Walpurgisnacht is een heksenfeest. Maar het werd oorspronkelijk niet gevierd in de nacht van 30 april. Het feest werd het ene jaar met volle maan gevierd en het andere jaar met nieuwe maan. Dit heeft te maken met de tijdrekening volgens het Germaanse zonnejaar. Het Germaanse zonnejaar kent normaal 8 maanden van anderhalve maan plus de Joeltijd van een halve maan. Een normaal jaar duurt dus 12½ manen. Eens in de negen jaar wordt de laatste maand met een hele maan ingekort. Zo'n jaar duurt dus 11½ manen. Eens in de 27 jaar vervalt de laatste maand helemaal.

Zo'n jaar heeft dus 11 manen. De Walpurgisnacht komt vierenhalve maan na Driekoningen. Driekoningen wordt gevierd met de eerste volle maan of nieuwe maan na de winterzonnewende. Tijdens de Walpurgisnacht wordt de Germaanse godin Freya vereerd. Een van haar bijnamen is Vrouwe Valburgia (of Walburgia). Dat betekent: 'burg van de mensen die gevallen (gesneuveld) zijn'. Zij is de godin van de liefde, de seksualiteit en van de Volva's (of Wolwa's). Volgens de mythologie rijdt zij in een zilveren rijtuig, dat getrokken wordt door een zwarte en een witte kat. De kat is het aan haar gewijde dier. Daarom werden heksen vaak met een zwarte kat voorgesteld. De witte kat lieten de Christenen voor het gemak maar weg. De kat symboliseert sensualiteit. De witte kat staat voor de mannelijke seksualiteit, de zwarte voor de vrouwelijke. In de Walpurgisnacht vierde men een groot feest met volledige seksuele vrijheid. Meisjes lieten zich tijdens deze nacht ontmaagden. De volgende dag richtte men een meiboom op als symbool van de vruchtbaarheid. Hierom werd gedanst door jonge mannen en vrouwen.

De naam van de maand mei komt van meiden [? Zie 2WJPH]. Een meid was vroeger een jonge vrouw, die nog maagd was. In de Walpurgisnacht offerden de meiden hun maagdelijkheid aan de godin Freya. Ze lieten zich door een willekeurige man ontmaagden. Hun maagdenbloed zou voor vruchtbaarheid en een grote oogst zorgen.

 

 

Symboliek: De meiboom
De meiboom was meestal een berk of een spar van 2,5 meter lengte. Deze werd op een open plek in de grond gezet. Bijvoorbeeld op het dorpsplein. Voordat er dorpen waren, koos men hiervoor een heilige plaats. Dat wil zeggen: een plaats waar de energielijnen van de aarde zich op harmonische wijze kruisen. Meestal zijn de oude dorpen rondom zo'n plek ontstaan. De meiboom werd versierd met bloemen en groene takken. Aan de meiboom werden vaak touwen bevestigd. Iedere deelnemer aan de meidans hield één touw vast en danste in cirkels rond de meiboom. Hierdoor wonden de touwen zich rond de boom en werd de cirkel steeds nauwer. Uiteindelijk eindigde de dans wanneer alle deelnemers op elkaar geperst rond de meiboom stonden.
In vroeger tijden werd rond het middaguur, als het zonneoog van Odin hoog aan de hemel stond, een paardenrace gehouden, waarbij de jonge man die het eerst bij de meiboom aankwam had gewonnen en mocht huwen met de meimaagd, het mooiste meisje van de streek. Voordat het christendom de macht overnam bedreven de meikoning met de meikoningin de liefde in het openbaar onder de meiboom.3 Daarbij werden ze aangemoedigd en opgezweept door de gehele bevolking. Toen de Christenen de macht overnamen, werd ditverboden. Voor één jaar bleef dit paar bij elkaar en zorgde voor vruchtbaarheid en harmonie. 's Middags en 's avonds danste men in paren rond de meiboom. De kinderen dansten meestal in de middag, de ouderen in de avond tot laat in de nacht. De touwen zijn tegenwoordig vervangen door gekleurde linten. De meiboom staat in het midden van de cirkel als altaarpunt.”

 

Achtergronden4

De Walpurgisnacht is vooral bekend geworden door de beschrijving van de Duitse dichter Goethe in het eerste deel van zijn toneelstuk Faust. De duivel Mefisto neemt Faust mee naar de top van de Brocken, de hoogste berg in het Harzgebergte. Na een moord moet Faust vluchten en gaat daarom naar die plek, waar mensen niet durven komen. Daar dansen en vieren heksen, hun leermeesters en de duivel feest, een orgie die duurt tot de volgende dag. Maar wat zit daar allemaal nog meer achter?

Van oude tijden af heeft de nacht van 30 april op 1 mei bij de ‘synagoge’ van satan (Openb.2:9 en 3:9) sterk in de belangstelling gestaan. Omstreeks 300 na Chr. vierden in deze nacht de oud-germaanse heidenen het ‘huwelijk’ van Wodan en de Walkuren (bovenaardse strijdvaardige wezens). Als plaats hiervan werd vanouds aangewezen de top van het Duitse gebergte de Harz, genaamd de Brocken of Bloksberg. In latere eeuwen kwamen tovenaars en heksen op deze duivelsberg bijeen om in die nacht, onder magische praktijken, zwarte missen en bezweringen, satan te vereren en Jezus Christus en zijn gemeente en zijn heilsplan te vervloeken. Deze nachtelijke heksensabbat diende als voorbereiding op de grote heidense feestdag van oudsher: de eerste mei.

Nog in onze dagen wordt de Bloksberg in de Harz aan toeristen aangewezen als verblijfplaats van spoken. Kort vóór de tijd van Karel de Grote verschenen in ons land en ook in Duitsland de bekende Engelse evangeliebrengers Willebrordus en Bonefacius. Deze laatste werd in zijn evangeliserende arbeid bijgestaan door zijn neef en nicht Willibald en Walburga of Walp(b)urgia, een vrouwelijke abt. Zij voerde een felle strijd tegen hekserij en tovenarij. Deze broer en zuster brachten tenslotte ook het evangelie in Beieren. In de kronieken over deze tijd wordt dit in het werk van Wallibald en Walburga in die landstreek, als een zeer grote prestatie beschreven. Het evangelie werd in Beieren namelijk sterker tegengewerkt dan elders, kennelijk omdat het land vergiftigd was met hekserij, toverij en duivelaanbidding.

Walburga, Walburgis of Walburg (Devonshire, Wessex, rond 710 - Heidenheim, 25 februari 779) was een dochter van koning Richard van Wessex en een zuster van Willibald van Eichstätt en Winebald. Zij werd non en evangeliseerde vanaf 748 in het huidige Duitsland samen met onder meer Bonifatius en haar broers. Later werd ze abdis van Heidenheim. Volgens de overlevering kwam er geneeskrachtige olie uit een rots waarop haar relikwieën waren geplaatst, de zogenaamde Walburga-olie. De nacht van 1 mei, de dag waarop haar relikwieën in 870 naar het Sint Walburgklooster in Eichstätt werden overgebracht, wordt de Walpurgisnacht genoemd en markeert het begin van de zomer. Volgens de rooms-katholieke traditie, kan men de hulp van de heilige Walburga aanroepen tegen hondsdolheid, hoest, pest, oogziekten, stormen, hongersnood en vele andere plagen. Zij is patrones van landbouwers, schippers, zeelui en huisdieren. Zij is tevens de beschermheilige van Netterden, Oudenaarde, Veurne, Antwerpen, Zutphen, Groningen, R.K.v.v. Walburgia (Ohé en Laak) en het bisdom Plymouth. Haar naamdag is op 25 februari (en op 1 mei).4a

Bonifacius’ nicht Walburgia eindigde kort na 776 haar welbesteed leven in dienst van haar eiland als hoofd van een klooster in de Beierse stad Eichstätt. Omdat zij zich bijzonder onderscheiden had in haar strijd tegen hekserij en satanisme, noemde men haar later de beschermelinge tegen de heksen’ en haar naam werd aangeroepen ter bescherming tegen het magische. Men koos haar als haar naamdag: de dag ná de beruchte heksensabbat op de Bloksberg: de feestdag van het oude heidendom. Zo kreeg de eerste mei - van huis uit de belangrijkste heidense feestdag - de naam van Walburga. Maar de tegenpartij liet zich niet onbetuigd en ging in volle hevigheid door met het houden van de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei. Als tegenzet en wraak noemden zij voortaan deze nacht nota bene naar onze goede Walburga en zo ontstond de naam WALPURGISNACHT, welk tot in onze tijd in allerlei occulte kringen in ere is gehouden. Het is mogelijk dat de naam ‘Walpurgisnacht’ gezien kan worden als een verbastering van ‘Walkuren-nacht’. Hoewel het oud-germaanse heidendom in de eerste eeuwen na Bonifacius en Walburga steeds verder werd teruggedrongen door de verbreiding van het christendom, kreeg het oude satanisme een nieuwe impuls in de 12e eeuw, toen de Tempelieren-Kruisridders de verering van de god Bafomet uit de Levant meebrachten naar het 'christelijke’ werelddeel Europa. Hekserij, toverij en alchemie beleefden een nieuwe bloeiperiode. Precies 1000 jaar na Walburga’s verblijf in het Beierse Eichstätt, in 1776, werd op korte afstand van deze plaats, namelijk in Ingolstadt, een geheime orde opgericht, van een dermate boosaardige opzet en met een zó grote invloed tot op de dag van vandaag dat wij het een raadsel mogen noemen dit feit in vrijwel geen geschiedenisboekje tegen te komen. Het was alsof satan, na 1000 jaar christendom, zijn verloren rechten hernam op Beieren, de Walpurgisnacht en de eerste mei.

Adam Weishaupt

Doordat in 1784 een geheime koerier van de genoemde duivelse organisatie door de bliksem getroffen werd en de politie in zijn bagage vele papieren vond en deze aan de Beierse regering te hand stelde, kwam aan het licht dat precies op 1 mei 1776, de geniale professor in het Canoniek Recht (Rooms Katholiek kerkrecht) aan de Jezuïeten-Universiteit van Ingolstadt, Adam Weishaupt geheten, de Orde van de Illuminati (verlichten, verlichte geesten) had gesticht als geheim genootschap in een ander geheim genootschap: de Münchense Vrijmetselaarsloge van het Groot-Oosten. Weishaupt was geheel doorkneed in de samenzweringstechnieken van de Jezuïeten, van welke Orde de stad Ingolstadt reeds lang een waar broeinest was. Van de kwalijke en vaak antichristelijke rol die deze Orde gespeeld had ten tijde van de contrareformatie, speciaal in onze Tachtigjarige Oorlog, in de DertigjarigeOorlog in Duitsland, en onder de koningen Jacobus II van Engeland en LodewijkXIV van Frankrijk, was in die dagen zoveel aan het licht gekomen, dat de beruchte Orde in1773 op pauselijk gezag officieel verboden werd. Maar vrijwel overal, zeker in Ingolstadt, werkten de Jezuïeten ondergronds door… Weishaupt had echter ook andere inspiraties dan de Jezuïeten. Hij had een diepgaande studie gemaakt van de organisatie van veel ouderegeheime antichristelijke genootschappen, zoals deze sinds lang bestonden in de bijbellanden, waarvan de kennis Europa had bereikt via de beruchte Tempelieren. Zo had Weishaupt zich laten inwijden in de kabbala, de alchemie en de hekserij en als geheim satanist stichtte hij tenslotte - met de Vrijmetselarij als dekmantel - zijn orde, zogenaamd als een atheïstische instelling. Na vijf jaar ‘meditatie’ en occulte contacten koos Weishaupt als stichtingsdatumvan zijn orde, zeer bewust de eerste mei, de oude feestdag van zijn meest directe inspirator:satan.

Het doel der Illuminati

De bedoeling van de geheime orde was duidelijk: omverwerping van regeringen engodsdiensten, en wel speciaal het christendom. Ze wilden het privé-eigendom afschaffenevenals de huwelijkswetten. Met het oog op de opvoeding moesten de kinderen van de ouders worden afgenomen. Ze beoogden het veroorzaken van chaos door revoluties en oorlogen, om dan zelf, in die chaos de macht te grijpen, en een wereldregering in te stellen, met een systeem van ‘rechten van de mens’ en met satanisme als verplichte staatsgodsdienst. Hun werkwijze was als volgt. Door zich meester te maken van de middelen tot beïnvloeding der openbare mening (boeken,boekrecensenten, pers), het scheppen van nieuwe en het verscherpen van bestaande tegenstellingen tussen de naties, rassen, klassen, ’seksen’, generaties en geestelijke groeperingen, wilden de Illuminati de voor hen noodzakelijke chaos veroorzaken. Door het belachelijk maken van de leiding in alle bestaande organisaties en instellingen en het opzetten van ‘allen tegen allen’, moest in ieder hart een kiem van ontevredenheid met de bestaande verhoudingen worden gelegd. Naar buiten toe maakten de Illuminati zich echter in hun dagelijkse leven geacht en bemind bij hun medemensen door het beoefenen van humanitaire liefdadigheid… [ …] Hoe geniaal de werkwijze van de orde was, blijkt uit het feit, dat binnen korte tijd duizenden Europese intellectuelen, waaronder vele ‘nobele’ figuren en leden van de adel, toetraden. Zij werkten allen voor een doel, dat slechts aan de hun geheel onbekende hoofdleiding bekend was!

Lid van Weishaupts Orde zijn o.a. geweest: de Pruisische koning Frederik de Grote, de Franse schrijver Voltaire, de Franse staatslieden Mirabeau, Philippe van Orleans en Robespierre (allen leiders in het tijdperk van de Franse Revolutie), benevens de Duitse dichters Goethe en Lessing. Weishaupt, die zich in de Orde ‘Spartakus’ liet noemen, is de drijvende kracht geweest achter één van de ergste antichristelijke uitbarstingen aller tijden: de Franse Revolutie. De felste en godslasterlijkste terroristen in deze Omwenteling heten de Jacobijnen. Deze Jacobijnen waren in Frankrijk die Vrijmetselaars, die toegetreden waren tot Weishaupts Orde van de Illuminati. Later heeft men Weishaupt ‘de Partiarch der Jacobijnen’ genoemd, wat zijn belangrijke rol in de Omwenteling aantoont.De grote Nederlandse staatsman Groen van Prinsterer noemde de door hem opgerichte politieke partij de ANTI- Revolutionaire partij, aangezien hij de Orde van de Illuminaten als achtergrond van de Franse Revolutie kende5. De Franse Revolutie, evenals de Russische in 1917 en de Hitler-Duitse in 1933, laten ons zieh, hoe een kleine groep samenzweerders, krachtig gesteund door occult-satanische kringen, via bezweringen en magie vanuit de wereld van de demonen en gebruik makend van werkelijk bestaande grote misstanden, hele volken in het verderf kunnen storten. […] De belangrijkste stromingen, ontstaan uit de Illuminati-denkwereld zijn: het anarchisme, communisme maoïsme, nationaalsocialisme en fascisme. Al deze ‘is-men’ zijn in feite niets anders dan elkaar beconcurrerende vormen van socialisme. Maar deze concurrentie is slechts schijn. Adolf Hitler bevestigde dit door op 5 februari 1941 in een toespraak tot het Duitse volk te zeggen: ”In wezen zijn nationaalsocialisme en communisme hetzelfde…”. De verschillen tussen deze ideologieën en hun onderlinge strijd (bijvoorbeeld Hitler en Stalin, Breznjev en Mao, enz.) hebben onze wereld reeds dermate diep in oorlogen, revoluties, angst voor oorlogen en chaos gestort, dat de hele mensheid, bewust of onbewust, reeds snakt naar één wereldregering, die boven de partijen staat en de wereldvrede kan verzekeren. En dáár is het de Illuminati nu precies som te doen! […]


De stap van (verwaterd) christendom naar satan-verering is voor vrijwel iedereen aanvankelijk te groot. Spartacus predikte materialisme en atheïsme die als tussenfasen moeten dienen om de mensheid in een geestelijk vacuüm te brengen, dat later weer opgevuld zou worden met een nieuwe religie: de leer van Lucifer! De hele cultuur-periode van de zogenaamde verlichting (Illuminati…) met zijn verering van ‘feilloze wetenschap’, de evolutieleer en de Hogere Bijbelkritiek is een uitvloeisel geweest van de ideeënwereld van de Illuminati. […].Bakoenin, bekend als de ‘vader van het anarchisme’, de inspirator van ds. F. Domela Nieuwenhuis en oprichter van de Franse Sociaal Democratische Bond, kwam er rond voor uit een trouw leerling van Weishaupt te zijn. Hoewel hij Karl Marx6, de stichter van het communisme, als zijn rivaal beschouwde, vertaalde Bakoenin ‘Das Kapital’ in het Russisch. Citaat 7: ‘Het zogenaamde moderne communisme is zonneklaar dezelfde hypocritische en dodelijke wereldsamenzwering tot vernietiging van de beschaving, als de geheime Orde der Illuminati, in Beieren gesticht op 1 mei 1776’. De Weishauptiaanse organisatie en denkwijze is dus het prototype geweest van het huidige communistische machtsapparaat. Met het fascisme of nationaalsocialisme is het niet anders. Duitse, tot het satanisme neigende ‘geïllumineerde’ socialisten, die de wereldmacht nastreefden, sloten zich na de eerstewereldoorlog aaneen in de geheime ‘Thule-Vril’ -groepering.

Zij stonden onder invloed van kabbala en theosofie, waaruit zij het hakenkruis overnamen. Uit hen is Adolf Hitler voortgekomen, wiens boek ‘Mein Kampf’ geïnspireerd werd door de geheime leiders van de‘Thule-Vril’-groep. Zijn nationaal-socialistische beweging vond de beste voedingsbodem in hetzelfde Beieren en ook met name in Ingolstadt, waar Weishaupt zijn Illuminati-Orde oprichtte. Zo werd Ingolstadt achtereenvolgens een waar broeinest van Jezuïetisme,  Illuminisme en nationaasocialisme. Een andere merkwaardigheid is dat zowel Bakoenin (anarchisme) als Marx (communisme) en Hitler (nationaalsocialisme) alle drie felle antisemieten waren. Bovendien valt op dat de eerste mei (dus de stichtingsdag van de Illuminati Orde) in al deze genoemde kringen en ‘ismen’ hardnekkig wordt gevierd en in ere gehouden. Op 1 mei 1966 had Anton LaVey het ‘satanische tijdperk’ ingeluid. In de boekenkast van deze satanshogepriester stonden boeken van Aleister Crowley, de theosofen madame Blavatzky en Annie Besant (kabbala) en drie zwaar beduimelde boeken die dus intensief gebruiken verrieden, namelijk ‘Communistisch Manifest’, ‘Das Kapital’ en ‘Mein Kampf’ respectievelijk geschreven door de antisemieten Karl Marx en Adolf Hitler. In zijn kamer stond een hakenkruisvlag en een vlag met hamer en sikkel. LaVey verklaarde grote bewondering te koesteren voor Marx, Weishaupt en Hitler, welke hij beschreef als ‘praktiserende satanisten’. Verder pleegde hij ieder jaar de Walpurgisnacht te houden naar het voorbeeld van de Bloksberg en viert hij jaarlijks de 1 Mei -dag feestelijk als geboortedag van zijn satanskerk. LaVey was er van overtuigd dat het satanisme de toekomstige wereldgodsdienst zou worden, en dat het satanische geloof zou leiden tot een eenheidsstaat en -maatschappij onder één wereldregering met een streng regiem. De controle-situatie van ‘Big Brother’ uit het boek 1984 van George Orwell zal dan in geperfectioneerde vorm werkelijkheid zijn.8 Men ziet dus dat de zogenaamde ‘rode’ socialistische 1 Meiviering door Adam Weishaupt, als satanist, doorgespeeld naar anarchisten, fascisten en communisten, thans weer de volledige bekrachtiging ontvangt vanuit de hoek van het meest zuivere en onvervalste moderne satanisme. Hiermee sluit Anton LaVey de cirkel. Zo is de 1 Meiviering teruggekeerd naar zijn oorsprong uit oeroude heidense tijden. We hebben nu gezien hoe sinds 1776 de satanische Illumiati-wereld, welke de mensen ‘verlicht’ met het licht van de ‘engel van het verderf’ met haar vieringen en gesteund vanuit de demonische wereld door heksensabbatten en Walpurgisnachten, haar verderfelijke leer en invloed over onze aarde heeft verspreid. Achter de schermen worden er helse plannen uitgebroed en geleidelijk uitgevoerd. Allen die streven naar wereldmacht kunnen rekenen op volle steun van satan, op voorwaarde dat zij hem als god erkennen. Hoeveel groten der aarde op dit punt reeds bezweken zijn voor zijn verleiding met alle diepe ellende van dien, waaraan de Here Jezus weerstand bood, leert ons de geschiedenis en vooral onze eigen tijd. Satan wordt door zijn ‘synagoge’ (Openb. 2:9, 3:9) reeds trouw gediend, hetzij in het geheim, hetzij openlijk (LaVey en zijn satanskerk). Laten wij treden in het voetspoor van de goede Walburga en opnieuw de kracht ontnemen aan de duivelse machtsontplooiing tijdens de Walpurgisnacht en de 1e mei.

30 april en 1 mei

Er valt niet te bewijzen dat verschilldende gebeurtenissen in de looop der eeuwen gerelateerd zouden kunnen worden aan de Walpurgisnacht. Maar de volgende opsomming is op zijn minst opvallend.

De Duitsers bedachten de zomertijd.  Als de tijd een uur vooruitging, was het 's avonds langer licht en hoefden er minder lampen te branden. Dat zou veel gas en petroleum schelen. Nederland volgde. In de nacht van 30 april op 1 mei 1916 ging de klok een uur vooruit. Maar dat kon de geestelijke duisternis toch niet terugdringen.


Belangrijke en opvallende gebeurtenissen op de 1e mei:
1 mei ca 300 na Chr. Oud-germaanse heidenen vierden in deze nacht het ‘huwelijk’ van Wodan en de Walkuren.
1 mei 1776 bij het Beierse Eichstätt, in Ingolstadt, een geheime orde opgericht van de Illuminati.
1 mei 1891 1e optocht, dag van de arbeid, revolutie, voor demonstraties van arbeiders gevierd door socialisme, anarchisme, nationaalsocialisme, fascisme en communisme. In 1889 werd dit besloten op het congres van het internationale socialisme te Parijs.

1 mei 1945

* in de voorafgaande nacht, de Walpurgisnacht dus, pleegden Adolf Hitler en zijn vrouw Eva Braun, na slechts één dag getrouwd te zijn, zelfmoord.

* In de massahysterie daarna benamen duizend tot 2500 burgers zichzelf van het leven. Dat gebeurde vaak per gezin, met vergif, de kogel, messen of door ophangingen. Hele groepen mensen liepen de rivier de Peene in en pleegden zo massaal suïcide.9
 * Joseph Goebbels, Duits politicus en publicist,minster van volksvoorlichting en propagnada, pleegde met zijn vrouw en zes kinderen zelfmoord. 

* Hans Krebs, een Duits infanteriegeneraal, was aan het einde van de oorlog als een der laatsten aanwezig in de Führerbunker, waar ook hij zelfmoord pleegde.

1 mei 1966 had Anton LaVey het ‘satanische tijdperk’ ingeluid, stichtte in de VS de eerste openlijke satanskerk.
1 mei 1976 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse satanskapel ingewijd door ‘satansbisschop’ Maarten Lamers.

30 april 1980 De troonsafstand van koningin Juliana en inhuldiging van koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam gaan gepaard met grote krakersrellen.
1 mei 1981 de wet op de afbreking zwangerschap is ook door de eerste kamer met een kleinst mogelijke meerderheid aangenomen.10

1 mei 1999 Marianne Vaatstra is verkracht en vermoord.

 

Wat gebeurt er de nacht van 30 april op 1 mei?

Terwijl de meeste burgers gewoon liggen te slapen en zich van geen kwaad bewust zijn, gebeurt er veel wat het daglicht niet kan verdragen: ritueel misbruik, seks, drugs en drank zijn daarbij aanwezig, zelfs mensenoffers worden gebracht. In deze nacht wordt overal ter wereld, dus ook in ons land, Jezus gehoond en zijn gemeente vervloekt, maar ook instellingen als overheden, scholen en gezinnen. Huwelijken vooral van christen-leiders zijn eveneens doelwit. Normen en waarden moeten vervagen, Gods wetten afgebroken en de jeugd moet verleid worden. Waar geen geestelijke bescherming is, kunnen deze vervloekingen en bezweringen grote schade aanrichten, zelfs tot de dood toe.De rondgaande gedachte dat zij daar christenen vervloeken, berust eveneens op een misverstand wanneer dit gaat om wedergeboren christenen. We willen ons niet laten bang maken noch intimideren. Omdat we constant in een oorlog leven, is de wapenrusting van Ef.6:10-20 onmisbaar. Dan zijn we onkwetsbaar. Immers: ‘De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig’ (Spr. 18:10). Als er bloed van het offerlam op onze deurposten is gestreken moet de doodsengel voorbijgaan.

 

Als zwarte heksen / satanisten een christen vervloeken kan dat dubbelhard op hen terug vallen, MAAR door hun rituelen of offers aan satan, wordt dit weer ontkracht en dat weten ze ook, maar dat weten de meeste oprechte wedergeboren christenen niet. En daarom zijn ze vaak louw in het strijden tegen de duisternis. Daarom kan het gebeuren dat satan op die manier toch ’terrein’ wint in het leven van een christen, een organisatie of over een gebied.  Dit is geen boekenkennis, dit is ervaringskennis. S. v.H.  Ook al zijn deze vervloekingen nog zo schadelijk, toch hebben christenen die zich beschermd weten door het bloed van Jezus Christus niets te vrezen. Christenen doen er goed aan om in die nacht te waken in plaats van te slapen. Dit zeker dus niet uit paniek, angst, of intimidatie. Jezus is immers Overwinnaar en ‘heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is!’. Wel om het positieve tegenover het negatieve te stellen. Er is in nacht heel wat gaande. Er bestaat onmiskenbaar een onzichtbare maar reële geestelijke wereld. Jezus is Overwinnaar!

Ik vroeg mij af of er in die nacht echt wel zoveel aan de hand is. Deze twijfel bestond ook bij Cees Vork, de leider van de gebedsbeweging ‘op de Bres’: ‘Of er vannacht daadwerkelijk bijeenkomsten met satansaanbidding en Christusvervloeking worden gehouden kunnen de organisatoren van de bidstonden niet met zekerheid zeggen. Cees Vork erkent dat daar een ’zwakke schakel zit’.11 

Laat de volgende getuigenissen van insiders, die hun geheimhouding hebben verbroken, overtuigend voor zichzelf spreken:

 

Drie getuigenissen

* “Ik kom uit de kring van de zwarte heksen en heb daar de satanische leer beoefend. 32 jaar ben ik heks geweest en nu een dochter van de levende God. Ik kom uit die wereld en ik ben gaan praten. Die wereld heeft een hele strenge geheimhoudingseed!! Toen ik ging praten uit die wereld en dus die eed verbrak, heb ik ook bedreigingen gekregen! En nog word ik vervloekt... Dat geeft soms best veel onrust, maar ik heb een rotsvast vertrouwen in God, en Hij beschermt me. Hij heeft mijn eens zo duister verleden omgekeerd naar het licht!! Satanisten ontkennen ook heel vaak dit soort zaken, het is zo ongrijpbaar, ook ik word niet altijd geloofd en christenen sluiten vaak hun ogen hiervoor. In de Walpurgisnacht wordt MASSAAL door de zwarte heksen en de satanisten vervloekingen (je kan het geen bidden noemen) uitgesproken tegen de christenen. Dit is geen sprookje of een gerucht!!!! Ik heb er zelf aan meegedaan, en weet ook de uitwerking ervan!

Helaas is het niet alleen in de Walpurgisnacht dat dit gebeurt, het gebeurt gewoon met grote regelmaat, alleen minder massaal dan in die nacht. Niet alleen in Nederland, vooral in Amerika en ik geloof ook dat Ierland nog steeds erg actief is. Het verbaast mij ieder keer weer hoe weinig christenen hier van weten. Wat mij nog meer verbaast is het ongeloof en de lauwheid hierin. Ja, zwarte heksen zijn dan actief en witte heksen niet. Witte heksen, wicca's, geloven niet in satan, maar vereren hun eigen goden en godinnen. Zij zien de hekserij als een natuurreligie en doen aan genezende energie. Zwarte heksen doen aan zwarte magie, vervloekingen, en staan meestal in relatie met satanisten. Zij vereren lucifer. Zij zullen nooit rechtstreeks toegeven in Jezus te geloven maar vervloeken de christenen omdat Jezus de tegenstander van lucifer is.

De zwarte magie, zwarte heksen beoefenen meestal ook de satanische leer. Wat moet je je voorstellen van deze nacht? Heksenkringen in bossen, in woningen, jazeker, dat kan, maar dan wordt het sabbatsfeest gevierd waarvoor het staat. De vervloekingen vinden binnenshuis plaats, ook in satanskerken. Christenen zijn dus de tegenstanders van lucifer omdat ze bij Jezus horen en daarom worden ze vervloekt. Ook voorgangers, dominees enz., belangrijke mensen in de evangelische wereld zijn een doelwit. Het gaat vooral om de vernietiging van de christelijke invloeden. Als zwakke plekken van de christenen worden gezien de zwakheid van de christenen, hun lauwheid, hun gebrek aan kennis, hun zelfvoldaanheid..., weet je, er wordt om de christenen gelachen, en helaas niet altijd onterecht. Zelf verbaas ik mij steeds weer over het gemak waarmee christenen Gods recht, krom praten. De satanisten zijn zo fel, maar ook zo trouw in dit soort zaken, die laten geen kans onbenut, en zovele Christenen zitten die avond gewoon thuis en laten het allemaal gebeuren! 31 oktober (Samhain) (halloween) is in de heksenwereld de tegenhanger van 30 april (Beltane). Ook bij de satanisten is 31 oktober een belangrijke datum! Het feest ter verering van de doden! ”   Elly Loos

* Walpuringsnacht, persoonlijk noemde ik het Beltane (ook wel als bealtane geschreven12), daarom zal ik het in mijn mailtje ook zo noemen, persoonlijk heb ik het eenmaal gevierd, maar vooraf en ook naderhand heb ik er vrij veel onderzoek naar gedaan. Beltane is eigenlijk een verbastering van het Keltische bealtane, welke in principe hetzelfde vertaald wordt, maar als u het woord beltane splitst, dus: bel en tane, dan krijgt u de naam van de gehoornde god Bel, dit was een wezen dat liep op zijn achterpoten, zijn onderlijf ziet eruit als dat van een geit en zijn bovenlichaam ziet eruit als dat van een jongen in zijn tienerjaren, met als extra zijn twee horens bovenop zijn hoofd, vaak ook afgebeeld terwijl hij panfluit speelt.

Het geloof in Bel begon in Babylon, maar hoewel dit niet op deze pagina vermeld staat, wordt deze Bel dus teruggevonden in het Keltische geloof. Deze bel wordt ook vertaald als ba'al. Persoonlijk zie ik dit ook terug in de oorspronkelijke naam van beltane: bealtane, wanneer wij dit veranderen in baaltane dan krijgen wij dus deze vertaling: vuur van baal of baal’s vuur.

Ja Beltane wordt op zeer grote schaal gevierd, zelf als wiccan was het na Halloween (door wiccans samhain genoemd) de belangrijkste feestdag, deze dagen waren ook elkaars tegenpolen, ze staan tegenover elkaar in het jaarwiel van het Keltische jaar. Samhain gaat uit van het sterven van het oude jaar (hier begint het Keltische nieuwjaar dan ook) en beltane gaat er van uit dat het leven weer in de wereld is gekomen. De lente is er en er zijn weer lammeren in de weide.

Waarom dit de twee belangrijkste feestdagen zijn blijkt uit het volgende: volgens de ’overlevering’ waar de wiccans in geloven is het zo dat tijdens samhain of Halloween, de doorgang tussen het rijk der levenden en het dodenrijk op zijn dunst is. Dit komt doordat op deze dag de gehoornde god sterft en de godin achterblijft als oude weduwe. Omdat zij rouwt om haar man sterft een deel van haar, en met haar sterft de aarde, dit is ook dé nacht bij uitstek om geesten op te roepen (deze worden gezien als gidsen).

Bij beltane hebben wij het tegenovergestelde: in dezelfde ’overlevering’ staat dat de godin zwanger gemaakt is door de gehoornde god, in de nacht van 30 april op 1 mei wordt het kind geboren. Dit kind is de gehoornde god zelf, en zo begint de cyclus opnieuw, ze trouwen, de godin wordt zwanger, de gehoornde god sterft en komt weer tot leven. Daarnaast wordt deze nacht door meerdere occulte groeperingen gevierd, waaronder de wiccans, de satanisten de astaruïsten, druïden en (verwesterde) shamanen-genootschappen. Laat ik het bij het wicca en het satanisme houden. Satanisten hebben ongeveer dezelfde basis, maar zij gaan er van uit dat satan op deze dag op een van zijn krachtigste kanten is. Tijdens Halloween is hij volgens hen altijd het sterkst, dit komt omdat dan de dagen der duisternis er weer aankomen, aan het eind van deze periode is hij vermoeid en op sterven na dood. Maar op een of andere manier (dit is mij nooit volledig duidelijk geworden maar het heeft te maken met de oude Keltische goden) herwint hij zijn krachten en wordt hij opnieuw geboren. Hij is geen kind, maar een jonge man in de kracht van zijn leven, daarom is hij zeer machtig.

Wanneer de beltane bij wiccans gevierd wordt is dit altijd met grote zomervuren en veel kaarsen en wierrook, dit heeft alles te maken met de betekenis van beltane (helder vuur, vertaald uit het Keltisch) want wanneer de nacht voorbij is komt er weer nieuw vuur in de wereld, een god is geboren en het leven keert terug. Dit is altijd een dag van grote vreugde en liefde. Het wordt door sommige wiccans dan ook de Keltische Valentijnsdag genoemd. Het feest zelf gaat gepaard met dans, zang en in veel heksenkringen ook met veel seks. Er wordt vaak naakt rond de vreugdevuren gedanst en iedereen voelt zich vrij, bevrijd van het juk van de winter. De neerslachtigheid van de natuur is voorbij en de godin lacht weer. Over het algemeen worden er tijdens beltane geen speciale rituelen gedaan hoewel er vaak genoeg uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld worden er op deze dag of in de week voorafgaand aan deze dag, wel rituelen voor liefde, eeuwigdurende liefde of herwonnen liefde uitgevoerd. Zoals u ziet, liefde staat bovenaan.

Helaas weet ik niets over de inhoud van de satanistische feestdag, dit is vooral omdat er een zeer strenge geheimplicht is, je mag wel vertellen over de feesten, maar niet wat daar gebeurt, en hij die dit wel doet en dit vertelt aan de verkeerde, zal het mogelijk met zijn leven moeten bekopen, minimaal een bezoek aan het ziekenhuis. Als ik kijk naar Halloween, dan wordt er veel gebeden en persoonlijk bid ik dan ook extra, ik heb verhalen gehoord van ex-satanisten en -wiccans dat het niet vanzelfsprekend was dat de vieringen goed gingen, bijvoorbeeld tijdens het oproepen van geesten, dat er juist minder geesten aanwezig leken te zijn dan andere dagen en nogmaals, ik weet niet exact hoe Halloween gevierd wordt door satanisten, maar ik geloof dat dit zeker gestoord wordt. Verder moet u nog weten dat het zeer belangrijk is om wiccans en satanisten niet samen in hetzelfde hokje moeten stoppen, satanisten (naast de christenen dan) zijn de grootste vijanden van de wiccans en andersom. Wiccans geloven niet eens in een satan, maar in het kwade dat uit de mens komt (de mens creëert zijn eigen satan), terwijl satanisten geloven dat zij de grootste kwade heerser dienen. (naam bij redactie bekend) 

* Vanuit de zwarte hekserij magie krijg je makkelijk toegang tot het satanisme. Satanisten beschouwen de mens zelf als een god, en satan als hun opperwezen. Satanisten halen hun kracht bij satan vandaan, zodat ze hun eigen god kunnen spelen. Echte satanisten doen ook rituelen, satansverering, spreken ook vloeken uit naar Christenen, hebben magische seks, en groepsverkrachtingen, moorden, en offeren dieren en drinken bloed, Ze doen ook aan voodoo en programmering, zeker bij jonge kinderen, waarbij de kinderen vaak DIS (Dissociatieve Identiteits Stoornis) ontwikkelen. Ze hebben een zogenaamde satansbijbel. Ze zingen liederen die de dood oproepen, die satan oproepen, en zij nemen satans kracht aan om hun toverij ( rituelen ) uit te oefenen.  Zoals wij christenen dat doen willen door God. De satanisten vieren niet de christelijke feesten, maar wel de heksenfeesten. Alleen is hun invloed vele malen groter dan die van de hekserij. Ze vieren ook de Walpurgisnacht ( nacht van 30 april op 1 mei), in die nacht offeren ze vaak dieren en soms ook baby’s.  Verder vervloeken ze eveneens Jezus Christenen en de christenen.  S. v.H.

Antigif en medicijn

We hoeven echt niet het naadje van de stinkende satanische kous te weten. Laten we ons gewoon houden aan de oproep van Jacobus (4:7) ”Onderwerpt u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten”. Laten we er voor waken dat de tegenstander onze agenda zou bepalen. Integendeel: vóór de Walpurgisnacht en de 1 Meivieringen van de rode revolutie, vieren we eerst de oranje koninginnedag. En vóór het in populariteit groeiende Halloween op1 november is het 31 oktober Hervormingsdag, het feest waar Gods heilrijke Woord onder het stof vandaan werd gehaald. Wel kunnen we dezelfde tactiek gebruiken van vechtsporten: de kracht van de aanvaller in je eigen voordeel omzetten.Christenen, bij voorkeur uit allerlei kerken, zouden voor een nacht van gebed voor het volgende bij elkaar kunnen komen als een soort antigif. Gebedsnachten zouden ons niet vreemd of fanatiek in de oren moeten klinken. Ons voorbeeld bij uitstek, de Here Jezus, zocht de stilte in van de nacht op en kon zich zo beter concentreren (Luc. 6:12). De christenen volgden zijn voorbeeld (Hand. 12:12). In onze tijd zien we dat de gebedsnachten op initiatief van Open Doors, telkens een week na Pinksteren ten behoeve van de lijdende kerk, zich in een opvallend groeiende opkomst mogen verheugen.

Overwinnen veronderstelt wel strijd, hetgeen tijd, moeite en offers kost. Niet alleen kunnen we bewust bescherming zoeken en vinden bij de Victor Jezus, maar ook bidden dat het Koninkrijk van God zich mag uitbreiden ter ere van de Koning. Spreek die nacht satan maar aan, in de autoriteit van Jezus naam! 

Een voorbeeld van S. v. H. (niet schreeuwend maar wel met stemverheffing):

“Satan, we komen op dit moment éénparig tegen je op, en we bestraffen je, en we ontnemen jou het recht en we ontnemen jou op DIT moment de mogelijkheid om welke vervloeking, welk ritueel, welke voodoo actie dan ook, uit te voeren. In Jezus’ naam zal het je niet gelukken. We ontnemen je de mogelijkheid deze onschuldige kinderen kwaad aan te doen, en je laat ze nu los in Jezus’ machtige Naam, de Naam boven alle namen!!”.

Wanneer men het eens geworden is over het aantal uren dat men wil bidden, is het aan te bevelen het middernachtelijke uur (als 1 mei / 1 november begint) als midden te nemen. Laat u leiden door de Heilige Geest. Leg de bijbel naast de krant.

Op een volgende wijze zou de gebedsavond/nacht (met eventueel vasten) van 30 april op 1 mei en/of 31 oktober op 1 november, er uit kunnen zien:

 • Welkom, motivatie / achtergrond van de Walpurgisnacht / Halloween. Wie wil in de bres gaan staan en positie innemen? Ezech. 22:23-31, Mar. 14:32-42, Kol. 1:9-20, 2:15
 • Zing strijd- en overwinningsliederen, met lofprijzing (Gods namen, titels, daden en beloften, Joz. 6:20, 2Kron. 20, Ps. 66:1-4, enz.). Bijvoorbeeld uit de bundel Opwekkingliederen: 13 Jezus Hij is Koning; 22 In de naam van Jezus; 43 In Gods overwinning; 45 Heer ‘k wil U danken; 109 Wij zingen van Jezus; 313 In een donker graf gevangen; 354 Glorie aan God; 370 Een vast burcht; 375 De Heer regeert; 382 O Heer de nacht komt over ons; 386 Lof zij de Heer; 468 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd, enz.
 • Verootmoediging (Ezra 9, Neh. 9, Dan. 9)
 1. nationaal (ongeloof, afgoderij in allerlei vormen en occultisme, arrogantie, eigenwijsheid, hoogmoed, materialisme, hedonisme, legalisatie en gedoogd van wat God heeft verboden: abortus, euthanasie, homofilie, porno, prostitutie, drugs, roofbouw)
 2. kerk/gemeente (verdeeldheid, vrijzinnigheid, traditionalisme, gezapigheid)
 • Doe voorbede vóór, pleit, zegen in plaats van vervloek.
 1. Huwelijken en gezinnen (Ef. 5:21-6:4, Hebr. 13:4),
 2. Gemeenten of kerken (Joh. 13:34, 35, 17:20, Openb. 2:8-29, 3:7-13)
 3. De jeugd Onderwijs (Deut. 6:1-9, Matt. 18:1-7, 2 Tim. 2:2)
 4. Israël (Gen. 27:29, Num. 23:23, Ps. 121:4, 25:22, Zach. 12)
 5. Evangelisatie en zending (Matt. 28:16-20, Ef. 6:19)
 6. Koninklijk huis en regering (1 Tim. 2:1)
 7. Vraag God om heksen en satanisten de ogen te openen, zodat ook zij zullen worden bevrijd van de occulte banden, en vergeving en verlossing door Jezus Christus mogen ontvangen. We strijden niet tegen deze mensen (‘vlees en bloed’), maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ Ef. 6:12 Dit gebed is al verschillende keren verhoord! Daarna hebben juist zij bescherming nodig tegen de bedreigingen vanuit hun duistere verleden.
 • Bescherming, speciaal voor mensen die uit die occulte kringen zijn bevrijd, maar ook christelijke leiders. Ps. 91
 • Proclamatie: Ps. 97 Er staat geschreven! Matt. 4:6 – Ps. 91:9-13 Hanteer bij dit alles het gebed het Woord van God, wat is als een krachtig zwaard in de geestelijke strijd. (Ef. 6:17, Hebr. 4:12, 13, Openb. 12:7-12)
 • Viering van het avondmaal.

Bovenstaand is niet meer dan een voorbeeld. Men kan de nacht dus ook anders invullen. Maar als men op deze wijze leest en bidt zal niemand de Walpurgisgebedsnacht lang vallen. Integendeel, het wordt licht voordat u het weet…

Aanbevolen:

Angela Loeve, Verbroken betovering Hoe een heks Jezus vond, (Hoornaar: Gideon, 2013) pp. 106, 107

 

 

 


1 ww.geocities.com/magickwolf2000/03a_Wicca-Jaarfeesten_04Beltain.html

2 Deze verklaring wordt echter niet in etymologische woordenboeken gegeven. Mei schijnt afkomstig te zijn van de Italiaanse god Maius, of godin Maia; beide namen zijn verwant met magnus (groot) en maior (groter), wat ‘hij die toename brengt’ betekent. Meisje of meid komt van maagd. Dr. P.A.F. van Veen en drs. N. van der Sijs, Etymologisch woordenboek, De herkomst van onze woorden (Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie,1989) p. 479; dr. J. de Vries, Etymologisch woordenboek Waar komen onze woorden vandaan? (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1979) p.124, in overeenstemming met Drs. Ton den Boon en prof. Dr. Dirk Geeraerts, van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e, herziene uitgave (Utrecht/Antwerpen: van Dale Lexicografie, 2005) deel 2, p. 2117, 2118

3 De uitdrukking ‘om de meiboom dansen’ betekent copuleren. Drs. Ton den Boon en prof. Dr. Dirk Geeraerts, van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e, herziene uitgave (Utrecht/Antwerpen: van Dale Lexicografie, 2005) deel 2, p. 2117

4 E. Smit, Achtergronden en betekenis van de 1 mei viering, Getrouw (maandblad van de internationale raad van christelijke kerken) april 1976 pp. 271-276, ook in brochurevorm uitgegeven door Evangelie Drukkerij en uitgeverij, Apeldoorn; E. Smit, De Walburga-gebedsnacht, Een Nieuw Geluid, april 1974, pp. 85, 86; Guido Hooiveld, Gebed tegen satanverering, Nederlands Dagblad, 30-4-1996; Liesbeth Bolt, Nachtelijk bidden tegen de duivel, Trouw, 30-1[sic]-1997; www.bijbelenonderwijs.nl/?item=walpurgisnacht 

Gebaseerd o.a. op John Robison ([sic] Robinson?) Bewijzen van een samenzwering tegen alle godsdiensten en regeringen van Europa. (Hierin legt deze Engelse hoogleraar de Orde van de Illuminati bloot.) Dit boek is in 1967 opnieuw uitgegeven door Western Islands, Belmont, Massachusetts.

In Zweden wordt op 30 april de terugkeer van de lente gevierd. Op dit zgn.’Valborgmässoafton’ feest worden dan enorme vuren aangelegd, wat oorspronkelijk diende om de kwade geesten terug in het bos te jagen, zodat het vee weer veilig in de weiden kon staan.De 30e april was vroeger een bijzondere dag voor de boeren. Op 1 mei ging het vee altijd voor het eerst naar buiten.  Dit feest is genoemd naar de heilige Valborg. Zij was een Angelsaksische prinses uit de 8e eeuw. Met haar broers vertrok zij naar Duitsland waar zij als abdis van het klooster van Zwaben is overleden. www.zweden.com/zi/algemeen/feestdagen/valborgmassoafton.php We zien hier overeenkomsten met de Walpurgisnacht.

4a https://nl.wikipedia.org/wiki/Walburga

5 Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie (Franeker: Wever, ?), 2e druk, p. 159

6 (De jood) Karl Marx was waarschijnlijk een satanist  ds Richard Wurmbrand, Was Karl Marx een satanist? (Amsterdam: Internationale Raad van Christelijke Kerken, 1975)

7 uit een rapport van de Staat Senaatscommissie voor Onderwijs van Californië uitgebracht in 1953, p. 169, 170.

8 Volgens een verslag van David Gumaer in American Opinion van sept. 1970

9 Herman Veenhof, Bange Duitsers in een boze oorlog, Nederlands Dagblad 25-3-2016, boekbespreking van Kind, beloof me dat je de kogel kiest door Florian Huiber en De Duitse Oorlog  De tweede Wereldoorlog door de ogen van burgers en soldaten door Nicholas Stargardt

10 https://wetten.overheid.nl/BWBR0003396/2019-04-02 In april 1981 werd het ook door de Eerste Kamer met een nipte meerderheid (38 voor, 37 tegen) aangenomen .De Wet afbreking zwangerschap is ondertekend door H.M. de koningin Beatrix op 17 mei 1984, en trad in werking met ingang van 1 november 1984.

11 G. ten Voorde, Bidstond tegen de heksensabbat, Reformatorisch Dagblad, 30-4-1998

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Bel_%28god%29

 

Categorie: Eigentijds occultisme