Bezinning, de boodschap van de corona crisis

corona

door Hans Frinsel                     De corona crisis heeft onze samenleving op z’n grondvesten doen schudden. We werden ons ervan bewust dat we ons mooie leven al te vanzelfsprekend vonden. Maar nu zien we gewenning optreden. Mensen verzinnen allerlei manieren om het ‘oude leven’ in nieuwe vormen terug te roepen, zoals bijvoorbeeld een aangepast muziekfestival in Duitsland op een groot terrein, waar mensen in plaats van dichtbij elkaar rond te hossen, in hun auto’s naar housemuziek luisterden en binnen de beperkte ruimte van hun voertuig probeerden toch uit hun dak te gaan. Terug naar de roes van onze genot en vermaak cultuur.

Corana als tuchtiging

Als het ons doel is, het oude leven van voor de crisis zoveel mogelijk op dezelfde manier op te pakken, dan hebben we, naar mijn mening, de boodschap van deze crisis gemist. Sommigen zeggen dat deze pandemie een straf van God is, anderen wijzen dat idee categorisch af met het argument dat we leven onder de genade. Maar door zo’n ‘welles-nietes’ en ‘zwart-wit’ discussie lopen we gevaar de ware les te missen. Het is geen straf, maar God tuchtigt wel en dat moeten we niet gering achten (Hebr. 12:5). Het is genade dat God deze crisis gebruikt om ons tot bezinning te brengen. En als wij ons openstellen voor Hem is die boodschap niet moeilijk te verstaan.

Ik las het commentaar van een bekende Nederlander, die opmerkte dat zij zich stilgezet voelde door de corona om te beseffen wat de werkelijk belangrijke zaken in het leven zijn. Ze besefte ineens dat haar televisieoptredens niet onmisbaar zijn, net als muziekfestivals en sportevenementen, maar dat we niet zonder goede gezondheidszorg kunnen, of zonder zorg voor elkaar. Zij begon de scheefgroei te onderkennen in onze hedonistische westerse cultuur. Blijkbaar voelde ze instinctief dat er een boodschap gecommuniceerd werd door deze crisis, al besefte ze niet waar die vandaan kwam.

Fundamentele misstanden

Maar het is opvallend hoe snel we weer terug willen keren naar onze geliefde oude patronen die onze westerse cultuur zijn gaan kenmerken, waarin genieten, vermaak, zelfzucht, overdaad en consumentisme boventoon voeren. De crisis doet even onbaatzuchtige zorg en hulp opleven, maar voor hoelang?

We hebben een gigantische rijkdom opgebouwd, zo groot dat onze overheid zomaar 92 miljard uit de Haagse hoge hoed kan toveren om de economie en onze geliefde levensstijl te redden. Het is goed dat zelfstandigen en essentiële bedrijven zonder reserves geholpen worden te overleven. Er zijn echter ook multinationals die handige manieren hadden om belasting te ontduiken, maar nu wel overheidssteun – zeg maar geld van de belastingbetaler – zoeken om hun winsten veilig te stellen. En wat te denken van een bedrijf als booking.com dat, volgens een nieuwsbericht, vorig jaar een winst van 3,5 miljard maakte die grotendeels in de zakken van de bedrijfstop en aandeelhouders vloeide, maar nu geen reserves blijkt te hebben en overheidssteun zoeken voor hun 5000 medewerkers. Niet degenen die deze winst opstreken, maar de samenleving moet ervoor opdraaien. Er zitten fundamentele morele weeffouten in ons economische systeem. Zelfzucht en geldzucht overheersen in onze cultuur. Wil God ons iets duidelijk maken? 

Waarschuwing aan het Westen?

Ik zit te kijken naar overzichtskaarten van de wereldwijde verspreiding van het corona virus. Zwaar getroffen landen zijn donkerrood gekleurd; naar mate een land minder getroffen is, is de kleur lichter rood. Wat direct opvalt is dat West-Europa en Noord-Amerika diep donkerrood afsteken bij het grootste deel van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De westerse wereld is het zwaarst getroffen. Is het toevallig dat juist de geïndustrialiseerde rijke landen onder dit virus lijden? We hebben schatten opgehoopt en dat kon deels door te profiteren van armere en zwakke delen van de wereld. Vroeg in de crisis waarschuwde de WHO dat het covid-19 een ongekende ramp zou kunnen worden voor Afrika. Gelukkig blijkt nu dat het werelddeel waar al zoveel geleden is en wordt, enigszins gespaard blijft. Wil God ons daarmee iets zeggen?

De Titanic van 2020?

In februari werd nog luchtig op de corona dreiging gereageerd. Zelf op 1 maart stak Arjan Lubach stak er in zijn show nog lacherig de draak mee. We dachten dat onze hypermoderne samenleving dat varkentje wel kon wassen. Ook in Amerika beweerde Trump in februari nog zelfverzekerd, dat corona in de VS weinig kon uitrichten, hoewel experts ernstige waarschuwingen uitten. Een paar jaar geleden had hij een speciale afdeling van het Witte Huis ontmanteld, die opgericht was om dit soort pandemieën het hoofd te kunnen bieden. Net als reddingsboten op de Titanic, vond hij dat een overbodige kostenpost. Toen het virus zich in februari verspreidde, hield hij vol dat het onder controle was. Begin maart verklaarde hij dat het virus ‘als door een wonder’ vanzelf zou verdwijnen. Als een ‘kapitein van de Titanic’ bleef hij de dreiging bagatelliseren. Het ‘wonder’ bleef uit en onder druk van adviseurs nam hij een week later toch maatregelen. Ondanks zijn grootspraak dat door ‘de geweldige aanpak’ van de Amerikaanse overheid rond Pasen alles weer naar normaal zou terugkeren, ontwikkelde de VS zich tot de hardst groeiende brandhaard die half mei nog onveranderd woedt. Is het Westen de Titanic van 2020? Wil God hem iets duidelijk maken?

Complottheorieën

Het virus raakt de hele samenleving en ook de kerk. Hoe reageren wij? Al gauw verschenen op internet allerlei complottheorieën, doorgaans uit obsure bronnen. De desinformatie brengt grote verwarring. Wederzijdse beschuldigingen tussen Amerika en China wakkerden dat aan. China beweerde dat het Amerikaanse leger het virus in Wuhan had geïntroduceerd. Vervolgens beschuldigde Trump China het virus te hebben laten ontsnappen uit een laboratorium, terwijl hij in Januari Peking juist nog had geprezen om hun effectieve crisis aanpak. Veel christenen willen in deze crisis een bedreiging van buitenaf zien, een aanval op de kerk en op onze vrijheden. Sommigen accepteren gretig allerlei complottheorieën. Extreem-charismatische leiders in Amerika zien in de crisis een demonische aanval op de ‘grote opwekking’ die ze al jaren voorspellen. Door verwarrende speculaties missen we de belangrijke lessen die deze crisis ons moet leren. Zeker, de duivel kan er ook zijn voordeel mee doen, maar we moeten ons bezinnen op hoe wij leven, op onze prioriteiten, en we moeten ons klaarmaken voor zware tijden die gaan komen. Toch lijken zelfs veel christenen zich veel meer te bekommeren om hun rijkdom en de status quo.

Profetisch bedrog

Verontrustend vind ik ook dat de reacties van Trump op de pandemie parallel liepen met onzinnige ‘profetieën’ van Amerikaans ‘profeten’ uit de hyper-charismatische beweging. Hoewel geen enkele van die ‘profeten’ de pandemie had zien aankomen(!), profeteerden ze er lustig op los wat betreft het spoedige einde van de crisis. Fox News, de televisiezender die nauw verbonden is met Trump, publiceerde eind februari zelfs de ‘profetie’ van Shawn Bolz (Bethel beweging), dat ‘het omslagpunt al was gekomen’ en het virus wonderlijk snel zou verdwijnen.[1] Een paar dagen verklaarde Trump dat het virus op z’n retour was en ‘als door een wonder’ zou verdwijnen. Handelde Trump naar deze profetie, die hij ongetwijfeld kende via Fox News? De meeste christelijke adviseurs van Trump komen uit de kringen van het welvaartsevangelie en de daarmee verbonden profetenbeweging. 

Maar daar bleef het niet bij. Heel de welvaarts- en profetische beweging bestreed  het COVID-19 virus met ‘profetieën’, proclamaties en bezweringen. De beruchte kastelein van de Geest, Rodney Howard-Browne, verbood het virus Amerika binnen te komen, welvaartskoning Kenneth Copeland bestrafte en vervloekte het virus en blies het weg. Het bleek niet afdoende en daarom hij proclameerde in naam van God een hittegolf voor de maand april, omdat het virus slecht tegen warmte kan. ‘Wij zijn immers geroepen om over de schepping te heersen’, zo luidt de dwaling in die kringen. Het tegendeel gebeurde! Er volgde ongewoon koude weken voor de tijd van het jaar. Het bleek pure grootheidswaanzin en leugen. De buitenwacht ziet het en lacht. Wat wil God ons hiermee zeggen?

De ware boodschap

Als achtervanger was er dan nog de ‘profeet’ Chuck Pierce. Een eerdere ‘profetie’ van deze charlatan, dat Pasen dit jaar een ‘major shift’ (belangrijke verschuiving) zou brengen, werd nu uitgelegd als een voorspelling van het omslagpunt in de crisis. Prompt beweerde ook Trump dat het omslag punt rond Pasen zou komen. Toevallig? Weer bleek het een valse voorspelling en een ongegronde hoop. Hoeveel valse profetieën, valse decreten moeten zogenaamde ‘apostelen en profeten’ uitspreken voordat men ze ziet voor wat ze zijn: valse profeten en misleiders? 

De dwaalleer dat ‘wij Gods Koninkrijk in deze wereld moeten realiseren’, zoals deze mensen leren, is onbijbels en een hoogmoedige zelfoverschatting. De ‘profeten’ van deze beweging zien in Trump hun kampioen, omdat hij enkele punten van de conservatief christelijke agenda overgenomen heeft, zoals steun aan Israël en de pro-life beweging. Dat is te prijzen, maar het maakt hem niet tot een soort Messias. Onze verwachting moet niet van deze wereld zijn, en zeker niet van een onberekenbare man als Trump. 

De apostelen zagen op naar de hemel, vanwaar ze Christus verwachten. Hij zal komen om Zijn Koninkrijk te vestigen. Onze rol is om het Evangelie te verkondigen en mensen klaar te maken om Hem te ontmoeten. Onze boodschap is daarom dezelfde als die Jezus en de apostelen verkondigden: ‘bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen’. Deze crisis roept ons op tot bezinning en moet de gemeente van Christus aanzetten om die boodschap met urgentie door te geven. 

 

[1] Zie voor een uitgebreid overzicht van alle valse profetieën over het virus door welvaarstevangelisten en de profetische beweging mijn artikel  ‘En velen zullen zij verleiden’ op de website van Bijbels Perspectief: http://bijbels-perspectief.nl/page16.html

Categorie: Christelijke ethiek