Homeopathie; kosmische energie in flessen

HOMEOPATHIE
Kosmische energie in flessen
1. Inleiding
Bij “Brunnen-Verlag” is een aanbevelenswaardig boek in het Duits verschenen: “Gesundheit um jeden Preis?” geschreven door de arts Dr. Samuel Pfeifer, waarin de auteur uitvoerig ingaat op allerlei alternatieve geneeswijzen.
2. Wat is eigenlijk homeopathie?
De gronddefinitie werd door Samuel Hahnemann (1755-1843) gesteld: “Het gelijke wordt door het gelijke genezen”[1], of zoals het ook eens werd geformuleerd: “De homeopathie is de behandeling, die eruit bestaat, dat de patiënteen medicament krijgt dat, als men dat aan gezonde mensen geeft, dezelfde symptomen veroorzaakt, als die waaraan de zieke reeds lijdt”.


[1]Dit is de zogenaamde ‘similiaregel’, van het Latijn: similis = gelijk.
Categorie: Natuurgeneeswijzen en occultisme