Klinische toetsing van homeopathie

boekbespreking
C.W. Kramers, Klinische toetsing van de homeopathie. Een leidraad voor onderzoekers. Nearchus, ƒ54,50.


Klinische toetsing van homeopathie


Homeopathie leent zich van alle alternatieve geneeswijzen het beste voor proeven. Het is echter de vraag of die zin hebben.Toen dr. Jannes H. Mulder op een congres van de NEHOMA (de Nederlandse associatie van fabrikanten en importeurs van homeopathische, antroposofische en fytotherapeutische geneesmiddelen) een voordracht hield had hij eigenlijk een recent boek van Willem Kramers willen noemen, in plaats van het boek van Kiene (zie Skepter, maart 1998). Mulder is ex-Vrije-Schoolleerling, internist, werkzaam bij het Nederlandse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sociale Zaken, en auteur van een opiniestuk in NRC Handelsblad (9 januari 1999) waarin hij bepleitte de 'lage-kans-geneeskunde' aan banden te leggen. Wat hij met dat laatste bedoelde was niet zo duidelijk. Het scheen dat hij dacht dat er veel medische behandelingen zijn die nog in het stadium van wetenschappelijke proeven verkeren; lees verder...

Categorie: Natuurgeneeswijzen en occultisme