Spirituele aromatherapie

 

In de weelderige ruiker van de natuurgeneeswijzen, ontluikt de laatste jaren een nieuwe bloem, met een eeuwenoude geur, de spirituele aromatherapie. U kunt zich laten betoveren door de genezende geuren die geest, ziel en lichaam activeren, stimuleren en inspireren en die vrede en harmonie beloven, door de etherische aroma's, de ziel van de planten. In dit artikel willen we de verschillen met de "gewone" aromatherapie en fytotherapie laten zien. Tevens willen we Christenen aanmoedigen te zoeken naar een juiste plaats van geur-diagnostiek en therapie binnen een Bijbels mensbeeld in de Chr. hulpverlening.

GESCHIEDENIS

Aromatherapie is het inademen van natuurlijke geuren, massage met welriekende oliën, geurende baden en het innemen van essences in minieme dosis, om gezondheid te bewerkstelligen. Bij de spirituele aromatherapie of subtiele aromatherapie denkt men in de eerste plaats aan niet-fysieke toepassingen van essentiële oliën. Hier worden etherische oliën gebruikt om invloed te oefenen op de geest en ziel van de mens, het wordt dan ook gerekend tot de z.g. energetische therapieën. Spirituele aromatherapie wordt vaak gecombineerd met meditatie, affirmaties en visualisatie en andere "transformerende" technieken. Allereerst een klein stukje geschiedenis. Aromatherapie heeft zijn wortels in de oudste geneeskundige praktijken van de mens. Al lang voor het distilleren van oliën uit planten werd uitgevonden, werden al honderden jaren etherische oliën bereid uit planten, met het doel de gezondheid te verbeteren.

Het "roken" van patiënten was een van de vroegste vormen van geneeswijzen, dit was toen geheel ingebed was in de religieuze beleving, kostbare aromatische planten werden "geofferd" We kennen tal van voorbeelden van alchemisten die op zoek waren naar de "ziel" van de planten, sommigen deden onder hun invloed zelfs "profetische" uitspraken, zoals bij het "Orakel van Delphi". De Egyptenaren gebruikten ruim 2000 jr v. Chr. reeds aromatische stoffen, zowel voor medische als kosmetische doeleinden. Ze balsemden stoffelijke overschotten en gebruikte parfums. Ook Hippocrates, die vaak gezien wordt als "de vader van de geneeskunde" noemt een groot aantal geneeskrachtige planten met o.a. een verdovende werking waaronder opium, belladonna en alruin, alsmede enkele bescheidener planten zoals rabarber en kweepeer.

Later in de geschiedenis heeft een van de grootste Arabische geneesheren Abu Ali ibn Sina (980-1037), bekend als Avicenna, enkele boeken geschreven over de geneeskrachtige werking van ong. 800 planten. Vanaf die tijd zijn er ook manuscripten gevonden van distilleerketels, die de eerste aanzet gegeven hebben tot het op grotere schaal produceren van etherische oliën. In de 12e eeuw waren de "parfums van Arabië" mede door de Kruisridders bekend in heel Europa. Gedurende de middeleeuwen en de renaissance ontdekte men dat zelfs kleine hoeveelheden etherische oliën na bepaalde tijd een toxisch niveau in het lichaam bereiken, waarna men vergiftigd wordt. (Dit komt overigens nu nog relatief veel voor!)

In 1920 schreef de Fransman Rene Maurice Gottefosse een boek over aromatherapie, dat nog steeds een klassiek boek genoemd mag worden voor de serieuze aromapraktijk. Tot voor kort brandden men in de zalen van de Franse ziekenhuizen tijm en rozemarijn als desinfecterende middelen, en dit had wel degelijk effect. In veel westerse landen is aromatherapie nog steeds bekender als schoonheidsbehandeling dan als een therapeutische discipline. Ook in de geschiedenis van India en het verre oosten is het gebruik van etherische oliën bekend, juist deze oosterse filosofieën met hun gedachten over mens en kosmos hebben de "moderne" spirituele aromatherapie beïnvloedt.

BEREIDING

Hoe kun je de geur- en reukstoffen van de planten scheiden, en bewaren, zodat we bv op een miezerige novemberavond of op ijskoude dag in februari, de heerlijke zomerse bloemengeuren kunt opvangen? Wat bijvoorbeeld de zoete jasmijn, de frisse lavendel en de kruidige tijm laat geuren, zijn minieme druppeltjes olie, die in de plant zijn opgeslagen. Opstijgende waterdamp kan deze druppeltjes uit de plant oplossen en eraan onttrekken. Als u bv kamille met kokend water overgiet, neemt de opstijgende damp de kamillereukstof mee en brengt die naar uw neus. Zo worden ook etherische oliën door distillatievaten (ook wel genoemd alambiek) opgevangen. Dit is iets "hemels" iets heel lichts en ijls daarom wordt de olie etherisch(=hemels) genoemd

Deze oliën komen gedurende een etmaal in wisselende concentraties voor in de plant. Zo kan een bepaalde essence 's avonds het meest voorkomen in de bloem en 's ochtends in het blad. Oliën worden ook gewonnen via enfleurage. Dit houdt in, dat men de bloemen of planten uitspreidt op filters die in een bak olie geplaatst worden. De olie absorbeert na verloop van tijd de geurmolekulen van de planten of bloemen. De planten worden steeds vernieuwd totdat de olie volledig verzadigd is. Vervolgens worden de oliën dan weer door destillatie van de essence gescheiden. Voor 100gr rozenolie zijn bv 200kg rozenblaadjes nodig. De prijzen zijn er dan ook naar. Een liter jasmijnolie kost ong. 17000 gulden, een liter iris 20.000 gulden, maar er zijn ook "goedkopere" geuren zoals narcis (10.000 gulden) en brem (4000gulden).

U begrijpt dat er een wereldwijde "geurenmaffia" ontstaan is die u graag synthetische olie voor natuurlijke wil verkopen. Helaas worden veel oliën ook op onrechtmatige wijze verdund. Voor de parfum industrie worden al lang niet meer de zuivere natuurlijke geurstoffen gebruikt, voor de meeste aromatherapeuten echter zijn synthetisch verdunde, of geheel synthetische (chemisch) vervaardigde oliën geen geneesmiddelen. Velen willen nl de "LEVENSKRACHT OF PLANTENZIEL" uit de oliën overbrengen. Ook met insecticiden bespoten planten komen hiervoor niet in aanmerking, omdat vele middelen ook in olie oplosbaar zijn.

DEFINITIES AROMATHERAPIE

Spirituele aromatherapie behoort tot de z.g. kruidengeneeskunde, dit dient men te onderscheiden van fytotherapie, hoewel dit vaak door elkaar gebruikt wordt. Fytotherapie (phuton=plant, therapeia=geneeskundige behandeling) wordt gedefinieerd als de wetenschap die zich bezig houdt met de toepassing van plantaardige geneesmiddelen bij behandeling van zieken, en is over het algemeen ook door Christenen een zeer aanvaardbare methode. Kruidengeneeskunde is een vorm van volksgeneeskunst, waarvan de "verworvenheden" veelal op intuïtief en (occulte) overlevering zijn gebaseerd. Kruidengeneeskunde treffen we dan ook vaak aan bij medische astrologie aan. Overigens is kruidengeneeswijze niet hetzelfde als homeopathie. Beiden gaan weliswaar uit van preparaten uit de plantenwereld, maar de bereiding (potentiering bij homeopathie) en toepassing zijn verschillend.

Zoals gezegd is er een verschil tussen de aromatherapie sec, waarbij men met geurende baden, of massage met etherische oliën, of met het innemen van essences werkt en de z.g. spirituele aromatherapie waarbij behoudens het inademen, geen direct contact is met de geurstoffen. Gewone aromatherapie behoort deels tot de fytotherapie en deels tot kruidengeneeskunde. Maar de spirituele aromatherapie, waarover we het nu verder hebben, behoort tot de occulte "energetische" therapieën.

De therapeut mag de cliënt niet aanraken. Indicaties voor spirituele aromatherapie zijn bv.: "auramassage", "chakra-balancing", genezing op afstand, genezing van de aarde, meditatie, rituele en godsdienstige plechtigheden ter bevordering van de persoonlijke groei. (Ik-gericht) U merkt dat we midden in de esoterische wereld zitten. In de literatuur vind je weinig wetenschappelijks over deze relaties. Ze zijn dan ook "empirisch" gevonden. Een autoriteit op het gebied van spirituele aromatherapie Patricia Davis zegt: Je moet op zoek gaan naar informatie over "heilige planten", geurige kruiden, toverdranken, elixers en kruidenamuletten in de verschillende religies en geschriften van mystici, alchemisten en astrologen. Daarnaast zal je studie moeten maken van mythen en legenden, folklore, sprookjes, fabels en zelfs van oudewijvenpraatjes. (blz 14)

Het belangrijkste is volgens haar zelf experimenteren, bij je eigen "persoonlijke groei". Het theoretisch kader van de spirituele aromatherapie wordt echter steevast gevormd door (Neo-)Hindoeïsme en past in het holistische denkkader van de New-Age waar ook de Taoïsten en de antroposofen zich heel wel in vinden.

SPIRITUELE AROMATHERAPIE IN BEWEGING

Het wereldbeeld is als volgt: Het heelal wordt voorgesteld als een gigantische computer of flipperkast, waarin alles in beweging is, en elkaar beïnvloedt. Sterren bewegen, zetten uiten krimpen in, de planeten er rondom heen zijn in beweging, op de aarde zijn de bewegingen van de oceanen en winden waartenemen. Ook de aarde zelf is in beweging. Continenten veranderen van plaats, maar ook op microniveau is de dans van de atomen een weerspiegeling van de dans van het zonnestelsel, alle deeltjes draaien om het neutron, de zon van het atoom.

Geen van de bewegingen is toevallig. Zo wordt ook de mens als onderdeel van de kosmos gezien. Alles is in beweging, het bloed wordt door de aderen gepompt, lymfevocht vloeit, net als de adembeweging is er ook beweging in elektrische activiteit in zenuwen. Het lichaam dat uit miljarden cellen is opgebouwd trilt zo in haar eigen ritme. Spirituele aromatherapie en andere z.g. "energetische" therapieën (acupunctuur, homeopathie, Bachbloesem, kleurentherapie, reiki enz.) proberen de verstoorde harmonie in de trillingen met subtiele middelen te "herstellen". De therapeut kiest een speciale kleur, een speciaal geluid, reuk of smaak om dit z.g. trilling defect te beïnvloeden.

In de aromatherapie zouden de aromatische moleculen die elk hun eigen trilling hebben, zo iets overbrengen via de reukzenuwen van de LEVENSENERGIE VAN DE PLANT, dit is volgens hen het kenmerk van de beweging. De geurtrillingen zijn dan van een "hoger octaaf" dan bv de trillingen van de New Age muziek, maar "natuurlijk" niet zo hoog als de trillingen van gepotentieerde verdunningen in de homeopathie. In het mensbeeld van deze New Age-filosofen is bv denken ook een vorm van "hoge trilling". Hiermee wordt niet gedacht aan de potentiaalverschillen in de hersenen, dat zijn immers fysische verschijnselen, maar aan de werking van het denken wat ongrijpbaar is en niet zichtbaar gemaakt kan worden. Desondanks wordt er gesteld dat denken een van de krachtigste energiebronnen is die er bestaan! Negatief denken brengt negatieve energie voort, die zich manifesteert als een dissonante trilling in het "subtiele" lichaam dat om het stoffelijke lichaam zich zou bevinden. Deze dissonantie zou zeer goed instaat zijn ziekte en ongemak te veroorzaken. Omgekeerd brengt "positief" denken harmonische energie voort. In feite beweren ook veel aromatherapeuten dat alle ziektes d.m.v. positief denken zou moeten genezen!!

AURA HEALING

Dat de mens een "energetisch" niet stoffelijk lichaam zou hebben past ook goed in de Hindoe-filosofie en de antroposofie waarin men een 7-voudige vorm van bewustzijnsniveaus onderscheidt. De aura om de mens zou een beeld geven van de gezondheidstoestand van dit bewustzijn. Deze aura, die overigens alleen zichtbaar is voor paranormaal "begaafden" zou bij ziekte d.m.v. vlekken en kleurveranderingen de ziekte moeten aangeven. De aura zou krimpen, scheuren of "energie" arm zijn. Voor het woord energie mag je ook de begrippen Chi (Taoïsme) of prana (Hindoeïsme) invullen. Therapeuten die zich met z.g. "subtiele aromatherapie" bezig houden kunnen dissonante trillingen in de aura "zien" of "voelen", zelfs voor dat die trillings dissonantie zich zichtbaar zou maken in de vorm van lichamelijke ziektes! (hierdoor constateren ze ook bij gezonde mensen de meest vreselijke ziektes) Door nu een "geschikte etherische olie" te kiezen met het juiste trillingsgetal, zou je "de aura" kunnen "kalmeren", "reinigen", "desinfecteren" of "genezen". Ook andere genoemde "energetische therapieën" worden vaak gecombineerd met aromatherapie. Te denken valt aan magnetiseren ("auramassage" of "chakra-balancing") edelsteentherapie., kleurentherapie, visualisatie en chanting(= zingen met gewijde klanken, en trillingen) zouden de aura en indirect het lichaam moeten genezen. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om het begrip aura in wetenschappelijke termen te vatten. De meest voorkomende poging is de opvatting van aura als elektromagnetische energie (veld) Daar is nooit zelfs een begin van wetenschappelijk bewijs voor gevormd en iedere vooraanstaande aromatherapeut zal dit ook ontkennen. Het werkt nl niet fysiologisch, maar via de geestelijke wereld, de geesten

METHODEN VOOR SPIRITUELE AROMATHERAPIE

  1. Omdat de spirituele aromatherapie zich op de geest van de mens richt, is zijn/haar eigen "geesteskracht" ook belangrijk. Genezen zegt men is immers het laten stromen van kracht van de ene mens naar de andere. Vandaar dat naast het gebruik van de oliën, men steeds aanmoedigt o.a. door visualisatie-yogatechnieken geestelijk de aura van de cliënt te beïnvloeden.
  2. Daar de olie-essence ook energetische kracht in zich heeft, moet je je ook richten op de kracht, die je daarvan verwacht. Roep de hulp in van de plant en haar "beschermgeest"(!!) en vertel de plant waarom je haar hulp nodig hebt. Vergeet haar achteraf ook niet te bedanken! (!!)
  3. Gebruik aromalampjes en verstuivers. 
    De geur van de plant is het kenmerk van de meest verfijnde energie. De gasvorm is de minst vaste vorm van de stoffelijke wereld. Een verstuiver zou het voordeel hebben dat de olie niet oververhit wordt, waardoor de aroma verminderd. Verder moet je je volgens de aromatherapeuten realiseren dat op plaatsen waar ruzies en twistgesprekken geweest zijn, nog vele negatieve trillingen in de lucht zijn.
  4. Auramassage is al genoemd. Doe wat olie op je hand en begin met het maken van zacht strelende bewegingen op de hoogte boven het lichaam waar de "energiestoring" te voelen is. Volg je intuïtieof geleide geest (!!) 5) Inhaleren. Het eenvoudigweg opsnuiven van een essentiële olie zou een geweldige ervaring in je bewustzijn tot stand brengen. Ook het inhaleren van rook, en wierook past hierin.

BIJBELSE BEZWAREN 

Het mens en wereldbeeld van de spirituele aromatherapie is totaal on-Bijbels. Men ziet de mens als een uitdrukking van zijn bewustzijn i.p.v. een leven door God geschapen en in stand gehouden. Alles wat er in dit occulte wereldbeeld gebeurt maak deel uit van een ketting van actie en reactie en staat onder invloed van natuurlijke en geestelijke wetten. God wordt gedegradeerd tot een principe of een kracht of een persoon die deel uit maakt van dit krachtenspel en is deel van een "gesloten" wereld. (In Hindoetaal=Wereldziel) en is in deze visie dan ook gebonden en onderworpen aan dit krachtenspel.

Er bestaat niet zoals in de Bijbel een bovennatuurlijk leven en een bovennatuurlijk God. De "goddelijke" (lees demonische) krachten tot genezing zijn voor iedereen verkrijgbaar in de kosmos, mits je je daar maar voor "open" stelt. De basis van het Bijbelse denken is niet een "oerkracht" of evolutie of holisme, maar de Almachtige God, geopenbaard in Jezus Christus, die ALLES geschapen heeft (Rom 1: ), met het doel dat alles in zijn bestaan in Hem door Hem en tot Hem heeft. Bijbels gezien is er geen "eenheidsworst" in de geestelijke wereld en kunnen we als mensen alleen op een juiste wijze ons geestelijk laten beïnvloeden door de Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus, die op bovennatuurlijke wijze, de mens geestelijke kracht en inzicht wil geven uit genade

God schiep de mens naar Zijn Beeld, Hij formeerde de mens en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Gen.2:7) Ook de wedergeboren mens is door God tot leven gewekt door de Heilige Geest en het offer van Christus. Alleen God is de Gever en Intandhouder van al het leven. (1Tim 4:10) een andere basisgedachte over het leven kan mensen alleen ,maar op een verkeerd spoor leiden in het zoeken naar ware gezondheid.

Als u werkelijk op zoek bent naar geestelijke kracht en een gezond fysiek leven, zoek het dan niet in de planeetgeesten of geleide geesten, maar laat de werkelijke geestelijke kracht van Christus in u werken. Jezus Christus is onze enige kracht. Hab.3:19, Ps 28:7, Deut.8: 18, Ex15:2, Op 5:13, 2Petr.1:3, 1Petr.3: 22, 1Tim1:12, Fil.4:13, 1Cor.1:24 2Cor 12:9, Ef.1:19, Ef3: 16, Ef 4:16. 
Een niet Christen wordt blindelings door een andere kracht en geest gedreven. 1Cor.12:2 Col2:20-23 Col3:1-3

CHRISTELIJKE KRACHTEN IN DE BIJBEL ZIJN


HET KRUIS, dit rekent juist af met de krachten die we in onszelf zouden hebben of kunnen ontwikkelen. Het oude leven moeten we juist afleggen. Dit kruis moet altijd in ons leven werken opdat we door de Heilige Geest werkelijk krachtig kunnen zijn in Christus. 
GEBEDEN, zie Jac.5:16 
HEILIGE GEEST zie 1Thes.1:5 Luk.4:14 
EVANGELIE zie 1Cor.1:18 Rom 1:16.

De paden waarin de Heilige Geest wandelt zijn niet de geestelijke meridianen, (geestelijke) aura's of chakra's maar de paden van de Here Jezus. Ps 16:11 19:6 25:4,10 27:11 119:9,101,105 Spreuken 3:6 8:20 15:24 dan.4:37 Mat.3:3 Ef2:10

Gerard Feller 
juli 1994

LITERATUUR

Spirituele aromatherapie: Pat. Davis Ankh Hermes Deventer 1993 
Aromatherapie: Els Asjes Ankh Hermes Deventer 1993 
Betoverende geuren: S. Fischer Rizzi Driehoek Amst. 1988 
Aromather. van a tot z: P. Davis M & P Weert 1990 
Magical Aromather.: Llewellynn Publications St Paul 1990 
Vibrational Medicine: Richard Geiler Bear &CO 1988 
The holistic Herbal: David Hoffman Findhorn press 1983 
Flower essences and Vibrational healing: Gurudas, Cassandra pr

 

 

De Here is nu de geest, en waar de Geest des Heren is, is vrijheid, en wij allen, die met het aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Categorie: Natuurgeneeswijzen en occultisme