Immanuel levensstijl

immanuel levensstijl

 

 door André H. Roosma

Immanuel levensstijl biedt sinds 2009 onderwijs en toerusting voor gemeenteleden in het leven en groeien in besef van Gods aanwezigheid. Als we God meer ervaren als nabij ons, zal dat heel ons leven ten goede beïnvloeden. 

 Mensen zijn relationeel

Als mensen zijn we relationele wezens; we zijn geschapen om in een open verstandhouding met God en anderen te leven. We floreren ook het beste wanneer we dicht bij God leven. Er is vreugde bij Gods aangezicht, zegt de Psalmist (Psalm 16: 11).

 Doordat de mens ervoor koos om God te wantrouwen, kwam er een breuk in deze mooie relatie. Door Gods genade, ons in Jezus de Messias geschonken, kunnen we echter toch weer in Gods aanwezigheid komen. En het mooie is: God wil niet anders. Het is Zijn karakter om bij ons te willen zijn. Hij is blij met ons. Wellicht niet altijd met onze daden, maar wel met elk van ons als persoon.

 Immanuel – God met ons

Dat wordt onder andere uitgedrukt in de Hebreeuwse Naam Immanuel die de Bijbel wel voor Jezus gebruikt. Jezus was God Die naar ons toe kwam, hier op aarde. 

 Jezus zei ook letterlijk tegen Zijn volgelingen:

„En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

Mattheus 28:20  Jezus bestendigde daarmee wat God heel de Bijbel door belooft: dat Hij met en bij ons wil zijn (o.a. Genesis 26: 24; 28: 15; Jozua 1: 5; Jesaja 41: 10; 43: 2; Handelingen 18: 10). Hij wil ons zegenen met Zijn aanwezigheid. Jezus Christus heeft die mogelijkheid ten volle voor ons geopend, door ons met God te verzoenen. 

 Groeien in ons besef van Hem

Hoe hard we Hem ook nodig hebben, als christenen ervaren we niet altijd dat God met ons is. Er is evenwel een onderscheid tussen Gods aanwezigheid als feit, en ons ervaren van die aanwezigheid van God. Als het regent of zwaar bewolkt weer is, lijkt het of de zon verdwenen is. Aan de zon is echter niets veranderd, er is alleen een wolk die ons zicht op de zon (en wellicht iets van ons ontvangen van haar stralen van licht en warmte) voor een deel beperkt. Zo is het ook met God en Zijn aanwezigheid. Of wij Hem wel of niet als nabij ervaren, zegt niet zo veel over het feit of Hij er al dan niet is. Hij is er – ook al beseffen we het niet altijd. Het goede nieuws is dat we mogen groeien in ons besef van Gods aanwezigheid. Daarover gaat het bij het onderwijs over de Immanuel levensstijl.

Genieten van God

Het is namelijk Gods bedoeling, dat we leren om dagelijks te genieten van Zijn aanwezigheid bij ons. We mogen leren te genieten van wat we zien aan gevolgen van Zijn aanwezigheid. En nog meer, om te genieten van Hem en het samen-zijn met Hem op zich.

 Initiatief vanuit Accede!

Dit initiatief is begonnen vanuit Accede! –centrum voor Bijbel-onderzoek, pastoraat en training, in Soest (www.12accede.nl). Dat is ca. 20 jaar geleden opgezet door André H. Roosma. André is van nature een onderzoeker.  Hij werkte dan ook 15 jaar in internationaal onderzoek en 12 jaar in innovatie. André is een veelkleurig persoon die al enkele decennia lang gegrepen is door Gods onmetelijke liefde en zorg voor mensen. Die liefde meer laten stromen is het doel.

Samenwerking

In de ontwikkeling van Immanuel levensstijl en de toepassing ervan in het pastoraat wordt o.a. samengewerkt met de mensen van stichting Prepare 4 Joy (www.Prepare4Joy.nl), die ten doel heeft de Thrive trainingen (zie p.19,20) ook hier in Nederland te gaan verzorgen. Daarnaast is er samenwerking met mensen op hetzelfde spoor in de VS: Dr E. James (Jim) Wilder (Shepherd’s House www.lifemodel.org), Dr. Karl & Charlotte Lehman (www.immanuelapproach.net), Chris M. & Jen Coursey (www.thrivetoday.org), en Ed Khouri (www.thrivingrecovery.org).

 Meer informatie - artikelen, video’s en trainingsmogelijkheden - vindt u op de Immanuel levensstijl website (www.Immanuel-levensstijl.nl ).

 

 

‘Immanuel’ – inleiding en uitgangspunten

‘Immanuel’   עִמָּנוּ אֵל

(Hebreeuws: in Jesaja 7: 14 en Grieks: Εμμανουηλ in Mattheüs 1: 23) is de Bijbelse term voor Gods aanwezigheid mét ons. Gods aanwezigheid mét ons is het grootste goed wat we ons kunnen wensen. Als God mét ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn, zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen te Rome (8:31).  De Bijbel zegt dat we er vast op mogen vertrouwen dat God mét ons is, en dat Hij graag interactie met ons heeft. En dat God altijd in staat is om ons leven te besturen en te beïnvloeden. Dit is het belangrijkste uitgangspunt van wat we wel de Immanuel levensstijl noemen, een stijl van leven die hier voortdurend van uitgaat. Het is ook een uitgangspunt voor de Immanuel benadering voor pastoraal werk. Beide zijn dus gebaseerd op het heerlijke geloof dat God altijd bij ons is en altijd bij ons is geweest. Dat is belangrijk, want door Gods aanwezigheid mét ons te ervaren krijgt alles een andere, diepere dimensie en betekenis. 

Aanwezigheid van God

Wat zou het mooi zijn, hier altijd vanuit te leven… Onze dagelijkse praktijk is echter vaak weerbarstig. We zijn ons Gods aanwezigheid niet altijd bewust, anders gezegd: we zijn niet altijd in staat om Gods aanwezigheid waar te nemen. En vaak als we al iets van Gods aanwezigheid waarnemen, herkennen we niet dat het God is. Daardoor zijn de meeste herinneringen in ons leven onvolledig. Dat hindert ons denken over wat er gebeurt. Wanneer we ons niet bewust zijn van Gods aanwezigheid, schieten onze interpretaties over wat we in ons leven ervaren namelijk altijd te kort. Als we niet ervaren dat God bij ons is, zullen we moeilijke situaties sneller als pijnlijk beleven en beroven ze ons zodoende vaak van onze vrede. Wanneer we wel ervaren dat God bij ons is, staan we er niet alléén in, kunnen we de moeilijke situaties veel beter aan en ervaren we het leven als minder pijnlijk.

Ons verleden laten helen

De opeenstapeling van levenservaringen en herinneringen waarin we ons niet bewust waren van Gods aanwezigheid maakt het ook in het heden moeilijker voor ons om ons nú van Gods aanwezigheid bewust te zijn en met God interactie te hebben.Dus het is van belang, die ontbrekende stukjes in onze eerdere herinneringen te laten corrigeren, door daarin alsnog Gods aanwezigheid te zoeken en alsnog te be-léven. Wanneer we dat gedaan hebben, en ons denken over ons verleden niet meer vooral gekenmerkt wordt door moeilijkheden waarin we alleen dachten te staan, dan zullen we ook beter in staat zijn om Gods aanwezigheid in het heden waar te nemen en te herkennen wanneer het God is Die tot ons spreekt. 

Ons van Gods aanwezigheid bewust worden

Een ander belangrijk uitgangpunt voor de Immanuel levensstijl en de pastorale Immanuel benadering is het geloof dat we Gods aanwezigheid waar zullen nemen (de beste interactie met God kunnen hebben) op die punten (herinneringen) waar we de meeste tijd met God hebben doorgebracht en het meest van Zijn aanwezigheid en liefde hebben genoten. Deze herinneringen weerspiegelen die momenten in het verleden waarop we de relatie met God in het bijzonder als heel kostbaar ervoeren. Het omgekeerde geldt ook: We zullen de meeste pijn en verwarring hebben in dié gebieden waar we in het verleden niet bewust tijd met God hebben doorgebracht of het wél wilden, maar toch Gods aanwezigheid nog niet zo beleefden. Als gevolg hiervan kunnen we onze tijd van verkenning en genezing het beste beginnen door terug te gaan naar de momenten en herinneringen waarin we God het beste kennen (het ‘kennen’ dat we hier gebruiken is het Hebreeuwse jada‘ dat een diep en hartelijk met iemand vertrouwd zijn inhoudt). Vanuit deze goede herinneringen kunnen we dan eerst weer van Zijn aanwezigheid genieten, en vervolgens ook beter die herinneringen verkennen waarin we Gods aanwezigheid tot nu toe niet ervoeren. Zó kunnen we ook daar dan God vragen ons te laten zien hoe en waar Hij daar aanwezig was, en kan de eenzaamheid en pijn er door Hem uit gehaald worden en onze herinnering genezen.

Eerdere ervaringen met God helpen

De herinneringsmomenten waarin we een nauwe relatie met God beleefden vormen de beste basis om Gods actieve aanwezigheid opnieuw te ervaren in het heden. Zó kunnen we in de eerste plaats al volop genieten van het contact met onze hemelse Vader en met Jezus; het hoofddoel van ons leven (Joh.15; 1 Kor.1:9). Daar komen in dit kader nog enkele praktische punten bij. Wanneer we onze verkenning van de pijnlijke en verwarrende momenten (waarin we ons eerst nog niet van Gods aanwezigheid bewust waren) beginnen door ons eerst met God te verbinden op die plekken waar we God het beste gekend hebben, biedt dat ook nog deze effecten die ons helpen in herstel: 

 Het pad van herstel 

1. Dit is het pad met de minste verwarring, de minste vervorming en de minste weerstand. 

2. Dit is het pad dat de kortste tijd in de pijn van ons vraagt omdat we onze pijn verkennen terwijl we comfortabel dicht bij God verkeren, in plaats van dat we onze zoektocht naar Gods aanwezigheid beginnen terwijl we in onze pijn zitten. 

3. Omdat we beginnen met een ons bewust zijn van God, wat ons in staat stelt om met Hem interactie te hebben, kunnen we: 

 a. Gods leiding verkrijgen vanaf het begin. 

b. Ons direct bewust zijn van de momenten in onze herinneringen waar we de verbinding met God kwijtraakten. 

c.  Een vast en veilig punt hebben waar we snel naartoe terug kunnen keren voor troost en leiding. 

d. Een incompleet proces pauzeren op een plek van troost, wanneer onze tijd even op is, in plaats van dat de begeleide persoon in zijn of haar pijn en verwarring achter blijft. 

e. Het helingsproces in een veel kortere tijd doorlopen. 

 

‘5-streepjes momenten’

Deze plekken/momenten waarop we nabije verbinding met God ervoeren kunnen we onder andere benoemen als onze ‘5-streepjes momenten’, overeenkomstig de manier waarop mobiele telefoons een sterk signaal weergeven (omdat we dichtbij een zendmast zitten). Een ander beeld is dat we naast God zitten in een comfortabele fauteuil waar we Gods reacties op ons kunnen ervaren. In deze positie kunnen we uren van vreugde en vrede doorbrengen. Ook kunnen we daar onze pijnlijke momenten verkennen, ons daarin met Hem verbinden, en ze zó door Hem laten genezen.Het alternatief is om op de pijnlijke stekels van onze ervaring uit het verleden te zitten waar we ons niet bewust waren van Gods aanwezigheid en dan ons leven proberen te verkennen en op te lossen terwijl we in de pijn zitten. De ervaring heeft uitgewezen dat dit laatste gedaan kan worden, maar ongeveer vier tot zes keer zoveel tijd neemt als wanneer we in de fauteuil zitten met de goede 5-streepjes herinnerings-momenten (vergelijk het maar met een uitgebreide ingreep bij de tandarts zonder verdoving). Ook in die comfortabele fauteuil met God voel je nog steeds wel een moment iets van de pijn, maar je hoeft er niet alléén in te blijven, en dat maakt een héél groot verschil. 

 Immanuel pastoraat

In de Immanuel benadering voor pastoraat helpen we, als volwassen volgelingen van God, anderen het licht te vinden door hen te helpen, de beste verbinding met God te vinden. Het Immanuel proces tracht samen met God voor de confident de beste fauteuil te vinden in de herinneringen aan de tijden dat hij of zij Gods stem kon waarnemen, en gemeenschap en interactie met Hem kon hebben. Dit is als het ware de fauteuil die we aanbieden aan hen die voor pastorale hulp bij ons komen. De confident kan zelf, ook tussen sessies van gesprek en gebed in, hier verder mee oefenen. Hoewel er geen plekken zijn waar we God volmaakt zullen horen, zal zulke voortgaande interactie hen helpen steeds meer van Gods heilzame aanwezigheid te beleven te midden van vervormingen en verkeerde interpretaties. Niet iedereen heeft om te beginnen al zo’n 5-streepjes herinnering met God. Veel mensen hebben alleen een soort van ‘historisch gevoel’ van Gods aanwezigheid in het verleden, in plaats van een ervaring van concrete interactie met God. Ze hebben geen herinneringen die hen in staat stellen om terug te keren naar de veilige interactie met God. 

 Waardering

Ze kunnen niet geleid worden naar de 5-streepjes locatie van een goede fauteuil. Echter, er is een tweede fauteuil beschikbaar die hen ook hun herinneringen laat verkennen zonder op de stekels van hun pijn te zitten. Deze comfortabele fauteuil wordt gevormd door waardering te hebben voor wat God geeft en voor Zijn hulp in het verleden, zelfs als we niet direct konden waarnemen dat God daar aanwezig was. Het waarderen van deze gaven van God in het verleden stelt ons in staat om Hem duidelijker te horen, zij het met iets meer moeite. 

 De fauteuil van waardering

Deze tweede fauteuil die ‘waardering’ wordt genoemd is dicht bij God, maar er zit een gordijn in ons denken tussen God en ons. God spreekt nog steeds, geeft ons gedachten, brengt dingen aan het licht, maar we kunnen vanuit deze fauteuil niet met zekerheid zeggen of het God is of ons eigen denken dat actief is. Door op de waardering-fauteuil te zitten kan God ons wel gaan leiden om het gordijn opzij te schuiven. In het begin kan het zijn dat we vaak iemand bij ons nodig zullen hebben die ons kan helpen om te weten of we naar God luisteren of naar ons eigen denken, wanneer we in de waardering-fauteuil zitten. Sommige mensen kunnen de 5-streepjes stoel of de waardering-fauteuil heel snel vinden en er gemakkelijk blijven zonder bij wijze van spreken van die stoel af te glijden en terug in hun pijn te schieten. Echter, wanneer mensen in hun pijn schieten, vergeet bijna iedereen om terug te gaan naar de waardering-fauteuil. Misschien wel het meest actieve deel van deze pastorale bediening is mensen helpen met het vinden van hun waardering-fauteuil en daarin te blijven zitten (dan wel zichzelf er weer in te helpen zodra ze merken dat ze er bijna uit glijden). 

 Interactie met God

Helaas zijn er ook velen die niet in staat zijn ook maar enige herinneringsmomenten van waardering jegens/met God en/of anderen te vinden. Ze kunnen zelfs de weg niet vinden naar de tweede stoel met het gordijn tussen hen en God. Er zijn veel oorzaken, maar we weten dat mensen klaar zijn voor innerlijke genezing wanneer ze open staan voor interactie met God zodra ze daartoe in staat zijn. Ze hoeven feitelijk niet van te voren al in God te geloven of zelfs God aardig te vinden. Voor sommigen zal de interactie soms beginnen met het uitschreeuwen van boosheid naar God, maar het is interactie die ze willen, zelfs als het uit pijn voortkomt en met boosheid begint. God is niet bang voor onze boosheid; Hij begrijpt de pijn die er meestal onder zit, en heet ons welkom!

Relationeel ‘aan’ staan

Er is in onze hersenen een deel dat we het relationele deel zullen noemen (sommigen spreken ook wel over ‘relationele circuits’), dat nodig is voor interactie met anderen op hartsniveau en voor waardering. Dit deel kan ‘aan’ of ‘uit’ staan (zwart-wit gesteld voor de eenvoud hier even). Veelal zijn we taakgericht bezig en staat ons relationele hersendeel ‘uit’ of functioneert wat meer ‘op de achtergrond’. Dit is ook hier, in het pastoraat, van belang. We weten namelijk niet zeker of iemand wel werkelijk verlangt naar interactie met God tot we ontdekken of het relationele deel van hun hersenen wel ‘aan’ staat. Als ons relationele deel namelijk niet goed is afgestemd, ervaren we niet een verlangen naar onze relationele bronnen – inclusief God – en nemen ze ook niet goed waar. Voor ons zenuwstelsel is dit het equivalent van te proberen te zien met onze ogen dicht. Tot we onze ogen open doen hebben we geen kans om te zien (een 5-streepjes moment) of waardering te voelen voor momenten van relatie met God uit het verleden. Wat we willen is mensen leiden naar een verlangen naar diepe interactie met God en hen helpen een comfortabele fauteuil te vinden om hun pijn te verwerken. Vanwege het voorgaande begint dit dus altijd met het je ervan verzekeren dat deze mensen hun relationele hersendeel ‘aan’ hebben staan. We moeten ook alert zijn om te zien of mensen gedurende het proces uit hun comfortabele stoel glijden of hun relationele hersendeel onbewust weer uitschakelen. Dit zijn taken voor de helpers die anderen hierin begeleiden.

Fysieke hersendelen

Dit is ook een belangrijk uitgangspunt: de Immanuel benadering is gebaseerd op een waarneming rond onze fysieke relationele hersendelen. Zo lang deze ‘uit’ staan of niet goed functioneren, kunnen we de relatie met God niet goed ervaren. Hoewel God wel altijd tot ons kan en wil spreken en ons leven leiding wil geven, en we dat theoretisch wel weten, kunnen we ons dan zelfs Gods goedheid niet herinneren op een manier die we als ‘waar’ en veelzeggend aanvoelen. Het is dus van belang, mensen te helpen hun relationele hersendelen weer ‘aan’ te krijgen. 

Vier stappen

Dit wordt vaak in vier stappen bereikt. 

1. Verminder hun angst. „Vrees niet” is vaak het eerste dat God zegt. We noemen deze stap wel ‘Shalom voor mijn lichaam’. 

2. Erken hun nood zodat ze verder kunnen komen dan het uitzenden van noodsignalen. We noemen deze stap ‘Shalom voor mijn ziel’. 

3. Troost en bemoedig hen te midden van hun gevoel van verlaten te zijn door God en anderen. Ze zijn wél gezien en gekend door God en anderen! We noemen deze stap ‘Shalom voor mijn hart’. 

4. Laat hen reageren met waardering naar God en anderen toe, wanneer God en/of anderen hun angst hebben doen verminderen, hun pijn gedeeld hebben, hun verdriet erkend en getroost hebben, zodat ze terug gekomen zijn in een wereld van relationele mogelijkheden. 

Ze kunnen dan in de fauteuil van waardering plaatsnemen, zelfs als er in hun denken nog een gordijn zit tussen God en hen. In een uitgebreide traning worden elk van deze stappen nader uitgewerkt.Zie de twee andere artikelen in deze editie van Promise voor andere aspecten van de Immanuel benadering en de inzet elders op deze pagina’s voor trainingsaanbod hierin.

 Délen over Immanuel

Wanneer iemand voor het eerst of opnieuw beleefd heeft dat God écht Immanuel – God met ons – is, is het belangrijk dat hij of zij iets hiervan gaat delen met enkele anderen in zijn of haar omgeving. Dat is opbouwend voor die ander én versterkt de herinnering eraan ook weer, zodat deze in moeilijke tijden gemakkelijker op te roepen is.Even een metafoor om de kern van het verhaal dat gedeeld wordt uit te lichten: Hoewel alle voorbereidingen voor een huwelijk maanden van hard werken kunnen kosten, kan deze voorbereiding nooit verward worden met de eigenlijke gebeurtenis zelf. In elk Immanuel proces geldt iets dergelijks. Daar is het moment om bij wijze van spreken de camera’s te pakken en de opnamen te beginen: het moment waarop we ons bewust worden van de aanwezigheid van God in een episode waarin die realiteit in onze ervaring tot dusver ontbrak. Om ons plaatjes te herinneren, gebruiken we een camera. Om gebeurtenissen te herinneren, gebruiken we een verhaal. Het verhaal dat we willen vertellen is wat er gebeurde toen onze herinneringen uit het verleden aangevuld werden met de actieve aanwezigheid van God. Als we anderen vertellen over wat er veranderde toen we de aanwezigheid van God erbij konden waarnemen, helpt dat ons, ons dit 5-streepjes moment ook later weer beter te herinneren. 

Gods aanwezigheid

Het verhaal vertellen over wat er veranderde toen we Gods aanwezigheid merkten, verandert ook de manier waarop we naar de toekomst kijken. Veel van onze herinneringen gaan over het verleden en zijn snel vergeten als we geconfronteerd worden met een lastige situatie. Als we de verhalen van onze Immanuel-momenten vertellen, veranderen we de manier waarop ons denken de toekomst ziet. Het helpt ons om weer naar God uit te zien, de volgende keer dat een soortgelijk probleem ontstaat. We krijgen er niet zo’n steun van als we voornamelijk het verhaal vertellen over hoe ons leven er uit zag vóór we het Immanuel moment beleefden. Dat verhaal maakt anderen en onszelf depressief, net als het horen over al de problemen rond de voorbereidingen voor een huwelijk. Het Immanuel proces is dus ook gebaseerd op het geloof dat onze herinneringen het best functioneren en we het beste kunnen veranderen hoe we over de toekomst denken als we het verhaal vertellen over wat er veranderde toen we ons bewust werden van Immanuel (i.e. van Gods aanwezigheid met ons). 

 

Om over na te denken en te bidden

 •  Hoe en wanneer ervaar jij de aanwezigheid van God in je leven het duidelijkste ?

 •  Zou je meer van Zijn aanwezigheid willen be-léven ?

 

 

Bijlage: Een korte geschiedenis van het Immanuel Proces 

Dr. Karl en Charlotte Lehman (USA) hebben de term “Immanuel Interventie” bedacht om te beschrijven wat er gebeurde toen hun trauma counseling van focus veranderde, van de herinnering aan het trauma zelf naar een focus op het verwijderen van blokkades die mensen ervan weerhielden om de relationele aanwezigheid van Jezus te ervaren. Het is al lang waargenomen door mensen in een gebeds-bediening dat traumatische gebeurtenissen gemeenschappelijk hebben dat de actieve aanwezigheid van Jezus niet gevonden wordt, en dat trauma’s opgelost worden als mensen de actieve aanwezigheid van Jezus ervaren in gevoelens en waarnemingen die ontstaan waren doordat ze die traumatische gebeurtenissen eerder slechts onvolledig verwerkt hadden. 

 Life Model en THRIVE

De Lehmans pasten twee aspecten van het Life Model van Jim Wilder en de THRIVE training van Chris & Jen Coursey en Ed Khouri toe, toen ze concludeerden: 

1) onze gehechtheid aan Jezus is geworteld in onze herinneringen aan momenten van verbondenheid met Hem, net zo als onze trauma gevoelens wortelen in onze traumatische herinneringen. 

2) de relationele hersendelen moeten goed functioneren willen we de relationele aanwezigheid van Jezus kunnen waarnemen in onze herinneringen of in onze ervaring van dit moment. 

Deze twee toepassingen van bestaande kennis stelden de Lehmans in staat zich te richten op de stappen voor genezend gebed en deze te verfijnen, zowel in hun eigen praktijk als door de Life Model docenten bij Shepherd’s House, zoals Jim Wilder. De Lehman’s ontwikkelden een korte ‘Relationele hersendelen Test’ en de basale stappen die nodig zijn om de relationele hersendelen weer te laten werken. Ze hebben uitgebreide en geavanceerde lesmaterialen ontwikkeld, en dito materialen die laten zien hoe de Immanuel Interventie werkt geestelijk, praktisch en neurologisch.

 Praktijk in Nederland

Tegelijkertijd had God André H. Roosma hier in Nederland erbij bepaald dat verbondenheid met (en gehechtheid aan) God, jezelf en anderen het belangrijkste element is voor emotionele genezing en geestelijke groei. In zijn pastoraat bleek het ervaren van de aanwezigheid van God bepalend voor de vooruitgang en genezing die mensen ervoeren. Hij ontdekte dat de feesten waartoe God de Israëlieten opriep in het Eerste Testament, getuigen van in vreugde met anderen samen je herinneren en opnieuw beleven wat voor moois God deed. Ook dit bleek een essentieel element in ons geestelijk leven. Dit alles paste hij toe in het pastoraat en in het denken over geestelijke groei en geestelijke vorming. De Amerikaanse inzichten sloten hier goed bij aan en zo ontstond de Immanuel benadering in Nederland.

 

andre

André H. Roosma 

19 febr.2021

 

 

 

“Dit artikel is geïnspireerd op de inleiding van het artikel: ‘Groepsoefeningen om het Immanuel Proces te leren’, materiaal van de Immanuel workshop in Groningen, nov.2009, gegeven door Dr. E.James Wilder.

Ontwikkeld door E. James Wilder en Chris Coursey voor THRIVE Training en Ed Khouri voor Thriving Recover Your Life groepen, © 2009; met bijzondere dank aan Dr. Karl en Charlotte Lehman voor de Immanuel Interventies.”

 Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel kunt u contact met me opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   www.Immanuel-levensstijl.nlLiteratuur en achtergronden

E. James Wilder, Anna Kang, John & Sungshim Loppnow, Joyful Journey – Listening to Immanuel, Shepherd’s House, East Peoria IL USA, 2015; ISBN 978 1 935629 17 7.

E. James Wilder, James G. Friesen, Anne M. Bierling, Rick Koepcke, Maribeth Poole, Leven naar Gods plan, De Hoop (m.m.v. Oogst Publicaties), Dordrecht, 2004; ISBN 90 73743 19 2 (vertaling van: The Life Model - Living from the Heart Jesus Gave You - The Essentials of Christian Living, en: Bringing the Life Model to Life – The LIFE Model Study Guide for Individuals and Small Groups, Shepherd’s House, Pasadena, CA, USA, 1999 resp. 2000).

E. James Wilder, Met vreugde man zijn – groeien naar volwassenheid, Archippus, Enschede, 2007; ISBN/EAN: 978 90 9011 01 8 (vertaling van: (The Complete Guide to) Living with Men – Keep Growing and Stay Lovable, Shepherd’s House Publishing, Pasadena CA, USA, 1993/2004; ISBN 0 9674357 5 7).

Karl Lehman M.D. en Charlotte Lehman (www.kclehman.com , www.immanuel-approch.com) bieden een enorme hoeveelheid trainingsmateriaal, van goed gedocumenteerde artikelen, tot onderwijs series op DVD, tot voorbeelden van ‘live’ sessies waarin mensen geholpen worden. 

 

Life Model trainers van THRIVE  en Thriving Recovery  hebben actief met de Lehmans samengewerkt om Immanuel training methoden voor groepen te ontwikkelen. Een frequente en vrije uitwisseling van materialen en ideeën over de Immanuel Interventie, het Immanuel proces en de Immanuel levensstijl vindt nu zijn weg terug naar de kerk. 

 

THRIVE Training (www.thrivetoday.org) ziet het leren ervaren van de interactieve aanwezigheid van God als een trainbare hersenvaardigheid. Een aantal van de trainingsstappen in de oefeningen die volgen zijn gebruikt met toestemming van Chris en Jen Coursey die de THRIVE Training ontwikkelden en leiden. 

 

In THRIVE training wordt de Immanuel levensstijl ‘Heartsight’ (Kijken met je hart) genoemd en het is nummer 13 van de 19 essentiële relationele-breinvaardigheden. Mensen het Immanuel Proces onderwijzen is nu een standaard onderdeel van het THRIVE vaardigheden trainingsprogramma. 

 

De stappen die hier worden beschreven worden gebruikt als onderdeel van het ‘Gods Uur’ waarmee elke conferentie-/trainingsdag begint. Leiders die volwassen gemeenschappen willen vormen en anderen willen trainen moeten sterk overwegen om een THRIVE training te volgen. 

 Thriving Recover Your Life (Floreren – Herstel je leven; www.thrivingrecovery.org) reikt kerken drie elementen aan waarmee ze om kunnen gaan met verslavingen en trauma. Veranderen van levens vereist multi-generationele gemeenschap, training in relationele hersenvaardigheden en de interactieve aanwezigheid van Jezus in elke stap. 

Het Immanuel Proces is cruciaal voor het onderwijs aan kerken en mensen in herstel wat betreft hoe blokkades (welke dan ook) te verwijderen die ons verhinderen om Gods aanwezigheid waar te nemen. 

 

De trainingsstappen in de oefeningen die volgen worden gebruikt met toestemming van Ed Khouri die het gebruik daarvan ontwikkelde voor de modules Belonging (Verbondenheid) en Healing (Genezing) van Thriving Recover Your Life. 

Deze en andere Life Model materialen zijn te vinden via de website  www.lifemodel.org – ‘Equipping people with the skills to thrive!’ (Mensen toerusten met de vaardigheden om te floreren!) en via de website https://lifemodelworks.org/ .

 De website Immanuel levensstijl (www.Immanuel-levensstijl.nl) bevat ook vertaald materiaal van hem en veel materiaal dat sterk overeenkomt met het onderwijs van Dr E. James Wilder en en van Dr Karl Lehman. (Zie ook onder www.12accede.nl/articls.html#lifemodel )André H. Roosma van Accede! (www.12accede.nl) is ook graag bereid om gemeenten in Nederland en Vlaanderen verder te helpen op dit gebied, door trainingen, workshops, informatieavonden, et cetera.

 Een aantal vertaalde artikelen van Dr E. James Wilder zijn beschikbaar op de website van stichting Promise (www.stichting-promise.nl).

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen