Wakker liggen van dromen (2)

droom

 

 

door drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk     

klik hier voor dromen deel 1 

In ons vorige artikel hebben we dromen meer in het algemeen bekeken. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament komen we nogal eens betekenisvolle dromen tegen. Maar wat een betrekkelijk nieuw fenomeen is, zijn moslims die door dromen christen worden. De meningen van christenen hierover zijn verdeeld.

Dromende moslims

In de koran zijn slechts enkele vermeldingen van droomgezichten. Zo was volgens de koran (soera 37:102-113) het opofferen van Izaäk door Abraham een droom. De in de Hadith vastgelegde uitspraken en gewoonten van Mohammed spreken veel meer over dromen dan de koran. Mohammed heeft gezegd: “Als de tijd nabij is, kan de droom van een moslim bijna niet liegen. De meest waarachtige dromen heeft degene die het meest waarachtig is in zijn spreken”.1 In de oosterse cultuur is men veel ontvankelijker voor bijzondere dromen dan de westerse mensen met een leescultuur. Het is erg opmerkelijk dat moslims zoveel dromen krijgen, vooral tijdens de ramadan. Arnold Huijgen schreef in het ND-Theologenblog dat 75 procent van de  bekeerde moslims vertelt over een visioen waarin ze Jezus hebben gezien, maar dat vindt Cees Rentier van de stichting Evangelie & Moslims te ruim.2 Jurjen ten Brinke, medewerker bij stichting GAVE en Johan Commelin, oud-zendingswerker van de Gereformeerde Gemeenten, beamen dat bij 80 procent van de christenen van moslimhuize dromen een rol hebben gespeeld in hun komen tot Jezus Christus.3[3Herman Takken, stafmedewerker van de stichting Evangelie & Moslims, stelt zelfs dat dit 90 procent is.4 Dromen onder moslims, niet alleen in ‘gesloten landen’, maar ook in Nederland, is een van de belangrijkste wegen waarlangs moslims tot geloof in Jezus Christus komen. Dromen hebben een grotere overtuigingskracht dan redeneringen. Dit wordt bevestigd door 1Thes.1:5: ”…onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest”.5 Omdat voor joden en moslims het evangelie van Jezus Christus als een zeer bedreigende en totale aantasting van het door hen exclusief geachte eigen, superieure geloof is, is een grote overtuigingskracht hier onontbeerlijk. En inderdaad: het evangelie is “een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft” (Rom.1:16). In het Woord zelf ligt kracht en het zien (van Jezus) is, hoewel indrukwekkend, toch daaraan ondergeschikt. ”U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding”, stelt Petrus, die Jezus wel zag vóór en tijdens Zijn verheerlijking.6

Zending onder moslims is geen kwestie van uitwisseling van intellectuele informatie, hoe meeslepend ook, maar verkondiging ”met betoon van geest en kracht, opdat het geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God” (1Kor.2:4, 5). Te vaak is het evangelie door westerse christenen gereduceerd tot een dogmatisch systeem dat intellectueel gekend en beleden zou moeten worden, terwijl er geen zicht was op ‘power-encounter’. Hoewel dromen niet prominent voorkomen in de officiële islam, zouden dromen en wonderen geen obstakels, maar juist vertrekpunten kunnen zijn in de ontmoetingen tussen christenen en moslims. Niet een getuigende christen, maar de Zender van een droom, God Zelf dus, overtuigt. Dromen kunnen de weg banen naar het evangelie en een brug slaan tussen een moslims en het evangelie. Terwijl decennia geleden de islam een voor het evangelie gesloten bolwerk was, is er nu wereldwijd een opvallende openheid voor het evangelie op te merken. Dromen spelen hierbij een belangrijke en overtuigende rol.

Zelf nam ik hiervan voor het eerst kennis door de autobiografie van Bilquis Sheikh.7 Deze adellijke en welgestelde dame leefde van 1912-1997, werd dus 85 en kwam uit Pakistan, maar vluchtte naar de Verenigde Staten. In haar zoektocht naar de waarheid vergeleek zij de Bijbel met de koran. Zij werd mede door dromen op het spoor van Christus gezet, verruilde in 1966 de islam voor haar geloof in Jezus Christus In de Bijbel zocht zij naar en vond zij de bevestiging van haar dromen en visoenen. In haar bestseller getuigt zij van het dromen van Johannes de Doper en zag zij Jezus, Die een wit kleed droeg en een paarse mantel en ook tot haar sprak. Haar dienstmeisje kreeg ook een droom om deze prinses te waarschuwen.

De Amerikaanse evangelist en christelijke apologeet Nabeel Qureshi kreeg met zijn boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’ grote bekendheid. Daarvoor bekeerde hij zich als apologeet van de islam tot het christelijk geloof nadat hij van december 2004 tot april 2005 drie dromen droomde die aangaven dat het christelijke geloof de waarheid is dat dat Christus gevolgd dient te worden.8

Dergelijke dromen en visoenen komen zeer veelvuldig voor. Sommigen zouden heel vaak (zelfs 45 x!) een Jezusdroom hebben ontvangen.9 Evangeliste Christine Darg schat dat het in het gehele Midden-Oosten duizenden keren per dag gebeurt. Meestal houdt Jezus Zijn handen naar hen uitgestrekt. Hij roept hen op tot Hem te komen, zegt dat je niet bang hoeft te zijn en wijst hen ook op zonden waar ze mee moeten stoppen. Of Hij verschijnt met de Heilige Schrift in Zijn handen. Op deze wijze maakt Hij duidelijk dat ze de Bijbel moeten lezen. Dr. Bill Bright, president van Campus Crusade for Christ International, bevestigt dit. In Algerije hadden veel moslims op hetzelfde tijdstip, onafhankelijk van elkaar, dezelfde droom waarin Jezus aan hen verscheen. De droom was hetzelfde, de details waren hetzelfde, de woorden die Jezus sprak waren dezelfde.10 Deze dromen verwezen allemaal naar Gods Woord of bevestigden de waarheid van de Schriften en verwezen naar de Here Jezus. Dromen kunnen een hulpmiddel zijn om bij Christus te komen, maar daarna moeten de nieuwe gelovigen onderwijs krijgen uit de Bijbel. De impact van dromen is in deze oosterse culturen groot. Het creëert openheid voor het evangelie. Daar waar het menselijk gesproken onbegonnen werk is om gehoor te vinden voor het evangelie, juist dáár spreekt God door wonderen, dromen en visioenen. Een voormalige imam, die zelf tot geloof gekomen is na een droom, zou 3000 moslims in Indonesië tot Christus geleid hebben door ze simpel de vraag te stellen of ze onlangs hebben gedroomd van een in het wit geklede Man. ”Dat is Jezus”, legt hij dan uit. ”Hij wil tot je spreken, want Hij wil dat je Hem gaat volgen.”11 Zo kan een subjectieve ervaring leiden tot objectief geloof.  

Doyle en Webster noemen vijf redenen waarom God dromen en visioenen gebruikt om moslims voor het evangelie te openen:

1. De religie van de islam begon met Mohammed die een droom kreeg. Daarom zijn dromen en visioenen gerespecteerd en worden als een middel van goddelijke openbaring gezien.

2. De islam is gebaseerd op concepten als eer en schaamte.

3. Moslims worden achtervolgd door de schaamte dat Ismael is afgewezen ten gunste van Izaäk. Deze achterstelling is de voedingsbodem voor wraak.

4. Moslims hebben de schaamte en oneer gevoeld sinds de tijd van Mohammed, maar dat voelen ze niet als de grote profeet Jezus hen verschijnt. Dan voelen zij zich vereerd.

5. Door alle en vele terroristische aanvallen maken moslims zich bij de niet-moslims niet populair. Het past in Gods karakter om juist hen die moeilijk zijn om lief te hebben en veracht worden, te bereiken.12

Enkele voorbeelden (in chronologische volgorde) van moslims die een droom ontvingen:

Droomontvanger

Wat gezien

Wat gehoord

Betekenis, gevolg

Bron

27 jarige moslima uit Noord-Afrika

Zichzelf in de keuken met een ander persoon

Ik geef mijn bloed voor u.

‘Dit kan alleen Jezus Gods zoon geweest zijn.’

Reformatorisch Dagblad, 9-8-199513

Leider van een islamitische fundamentalistische groepering in Egypte

Jezus, die hem Zijn doorboorde handen liet zien

Ik heb mijn bloed voor jou vergoten. Ik wil dat je gaat bouwen aan mijn kerk en haar niet langer afbreekt.

Hij besloot volgeling van Jezus Christus te worden.

150 leden van die fundamentalistische groep volgden zijn voorbeeld.

IDEA, aug.1996

Basem uit Irak

Een liefdevolle Jezus die naar hem keek.

Radicale bekering tot het christendom.

Visie, 6-12 april 1997

Jongeman uit het midden oosten

Jezus

Je bent op de verkeerde weg.

Hij belde westerse organisaties (oa de VN!) op om te weten wie Jezus is. Kwam tot bekering en werd evangelist.

Herstel, juli 1998 14

Sarif, man van Nura

Een man in het wit en de prachtige graftombe met een binnenkant groter dan de buitenmuren en verlicht door een licht dat helderder was dan de middagzon.

Lees Gods gelofte en je zult weten wat je daarna moet doen. Zoek eerst het goede van Gods huis en Hij zal voor uw huis zorgen. Zoek de eer van zijn naam en Hij zal je een nieuwe naam geven.

Verborg tijdelijk het Indjil (NT)

Opwekking Magazine, jan. 20 0215

Nura, vrouw van Sarif

Een man in witte djellaba en met een gouden sjerp om zijn borst. Zijn hoofd en haar waren wit als wol en zijn ogen waren als een laaiend vuur. Zijn voeten waren als brons.

Nura, hoe kun je de eer van je eigen huis zoeken, terwijl Gods huis nog niet is gebouwd? Wees niet bang. Ik ben de oudste broer. Kom met me mee. Enz.

Ik viel op mijn gezicht en huilde.

Moslims in Mekka!16 Ook in moskeeën

Jezus

Ik ben Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Velen mogen tot Jezus geleid worden.

Visie, 16-22 nov. 2002

2 mullahs in Nigeria

Jezus

Eén moellah zag zijn grootste en meest geheime zonde.

Kort nadat ze een christen hadden gefolterd, bekeerden zij zich tot het christendom en leidden hun 80 volgelingen naar een kerk.

Islam and New Global Realities, p. 16117

Een moslima

Haar ouders bij Jezus in de hemel.

Als je naar Mij toe wilt komen, kom dan maar.

Opwekking Magazine, april 2003

Anoniem

2 engelen in witte kleren op de top van een berg, met tussen hen in Jezus. Moslim knielde en Jezus legde zijn handen op zijn hoofd.

Opwekking Magazine, april 2003

Anoniem

Jezus

Lees de bijbel, dan zal ik je de weg de waarheid en het leven tonen.

Een moslim op de Filippijnen

Jezus die een immens grote draak versloeg. 2x die droom

Hij is het evangelie gaan lezen om te ontdekken wie Jezus is.

Anonieme moslim

Mohammed en Jezus. M. kon niet in de ogen van Jezus kijken

Ontdekte dat Jezus groter is dan Mohammed.

Opwekking Magazine, april 200318

Massoud, ex-moslim uit Iran in NL

Man aan de deur, in het wit gekleed en straalde helemaal.

Je moet een Bijbel zoeken en gaan lezen in het evangelie van Lukas, het 15e hoofdstuk.

Reformatorisch Dagblad, 1-7-200519

Fatima uit noord Afrika

Ze is in een prachtige tuin daar staat een man die straalt als de zon en houdt zijn handen naar haar uitgestrekt. In zijn handen zijn grote littekens te zien.

Fatima, Ik ken je, Ik hou van je. Kom bij Mij. Ik geef je nieuw leven en als je bij Mij komt, zul je in het paradijs wonen.

Aanvaardde Jezus als haar Redder.

Pion, infoblad vd CAMA, okt. 2005

Rebheka een christelijk, ziek, Pakistaans meisje

Een man in het wit die haar aanraakte.

Genezing

De Oogst, okt. 2005, p. 23 (SDOK)

Jongeman uit Egypte

Droomt dat hij een 06 nr. moeten bellen.

Hij belt dit nr. wat het geheim nummer ve voorganger blijkt te zijn. Stelt zijn vragen.

Open Doors Magazine, jan.-feb. 2006 en in de Oogst, sept.2007

Praktiserende jonge moslim uit Egypte

4 haarscherpe portretfoto’s

Hij ontmoet al deze 4 personen in het echt, en is een trouw discipel van Jezus geworden.

Open Doors Magazine, jan.-feb. 2006, en in de Oogst, sept. 2007

Mohammed uit Nigeria

Zes keer angstaanjagende dromen, maar telkens was daar dezelfde man in het wit (Jezus) om hem te helpen.  In de 9e droom zat M. boeken te lezen die hij niet kon begrijpen.

Jezus nam een boek en zei ‘Dit boek komt van de Heer en het heeft de boodschap van God in zich. In dit boek zal ik je verzen laten zien die jou kunnen helpen.’ (o.a. Joh.14:6)

Hij vertelde zijn droom aan een christelijke kennis en leed verschrikkelijk onder zijn nieuw gevonden geloof.

30 Dagen Moslim Gebedenfocus,

13 sept.- 12 okt. 2007, p. 40

Daniel Shayesteh uit Iran. Zijn vrouw kreeg ook in een droom een verschijning van Jezus.

Een licht

Een hevige aardbeving Ik ben Jezus. Ik zal je helpen. Kom uit je vaders huis.

Hij werd gered van een aardbeving en werd christen.

Nederlands Dagblad, 29-3-2008

Moslim uit Mumbai, India

Gezicht van Jezus.

Van nu af aan hoef je niet meer bedroefd te zijn. Al je pijn en lijden zijn van Mij. Daarom hing Ik aan het kruis voor jou.

Zijn boosheid, haat angst, verdriet en negatieve gedachten verlieten hem. Blijdschap en vrede vervulden hem. De ontmoeting met Jezus heeft een passie gecreëerd om God te aanbidden.

30 Dagen Moslim Gebedenfocus,

1-30 sept. 2008, p. 38

Moslima uit NL

Jezus

Volg Mij, we gaan deze weg. Geef Mij je hand ik help je er doorheen.

CV Koers, nov. 2011

Moslim Dr. Nasir Saddiki uit Canada, kruising tussen iemand met lepra en Elephant man.

Stralende Jezus staande aan het voeteneind van zijn bed.

Ik ben de God van de christenen. Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Werd christen ging een bijbel lezen, totale genezing.

Uitdaging, nov. 2012

Moslima uit Amersfoort

Jezus

Hij sprak met haar.

God gaf haar de vrede en rust waarnaar ze  zo lang had gezocht

Wat christenen geloven moslims niet begrijpen p.17320

Kayhan

Aangemoedigd de Bijbel te lezen.

Nederlands Dagblad,

27-8-2016

Sadika (gefingeerde naam)

Ze liep langs een smalle weg, klopte overal aan op zoek naar een bijbel

Maakte kennis met een ander Turks meisje dat ook tot geloof gekomen was door een droom. Sadika gaf haar leven aan de Heer, las het evangelie van Johannes al 2x en ze bereiden zich voor op hun doop.

Go Magazine van Operatie Mobilisatie, mei 2017 p. 22

Deugen al die dromen wel?21

Kunnen we, gezien het verbluffende resultaat dat moslims vrij massaal tot bekering komen, dit fenomeen alleen maar pragmatisch omarmen? Heiligt het doel de middelen? Allerlei religies claimen dromen en wonderen als bewijs dat zij de ware zijn. Christelijk Gereformeerd predikant Rien Kempeneers waarschuwde: ”Hecht niet al te veel geloof aan berichten van evangelisten die in ons land onder vluchtelingen werken en vertellen dat moslims door dromen en visioenen tot bekering zijn gekomen”. Hij beroept zich daarbij op de Bijbeluitleg van Calvijn, die stelt dat God in Bijbelse tijd nog wel, maar nu niet meer zo spreekt. Hij hoort ook niemand in de gereformeerde gezindte over dromen en visioenen. Het is typisch islamitisch, concludeert hij met de antropoloog Ian Edgar.22 Daarmee heeft hij Kol.2:18 (“Laat u niet veroordelen door mensen die … zich verdiepen in visioenen”) aan zijn zijde, maar hier is meer over te zeggen.23

Als God dromen gebruikt, dan doet de satan, de aap van God, dat ook, soms zo subtiel en verwarrend als was hij een vermomde engel van het licht. Omdat er kaf onder het koren zit, is het onderscheiden van geesten zo belangrijk. De belangrijkste toetssteen is dat de visioenen in overeenstemming moeten zijn met het evangelie van Jezus Christus en met Gods openbaring in de Bijbel. We begrijpen dat Isa in de koran Jezus in de Bijbel moet zijn, maar bij ieder verschil tussen deze twee personen kiezen we voor de zuivere openbaring van Jezus in de Bijbel met de consequentie dat de koran er dus naast kan zitten. In hoeverre zijn de uitspraken van die gedroomde Jezus-figuur in overeenstemming met de Bijbel en desnoods in tegenspraak met de koran? Stierf Jezus inderdaad aan een kruis? Is Jezus zowel God als mens (1Joh.4:2,3), een Jood? Is Jezus de zoon van God (1Joh.4:15)? Is God inderdaad ook Vader? (1Joh.2:18) Enz.  Natuurlijk kun je van die Jezus-figuur niet verwachten dat Hij de complete Bijbel voorleest.

Ronald Graf concludeert zelfs dat de getuigenissen uit het boek van Doyle en Webster niet de in de Schrift geopenbaarde Jezus betreffen, maar spiritistische verschijning van Hem zijn24 (dat is nogal een veroordeling), want niet het feit dat mensen bereid zouden zijn om voor hun geloof te sterven (dat doen moslimmartelaren immers ook!), maar de vrucht van de Geest uit Gal.5:22 zou het bewijs van wedergeboorte moeten leveren. Zien we deze vrucht dan ook bij de op het nippertje geredde misdadiger aan het kruis? Nee, hier is de lat door Graf te hoog gelegd. De behoudenis ligt in het ene zinnetje: van harte belijden dat Jezus jouw Heer is.25 Zijn Kempeneers en Graf misschien aanhangers van de zogenaamde ‘streeptheologie’? Deze verwerpelijke streeptheologie is de opvatting die ergens aan het eind van de apostolische tijd een streep trekt en beweert dat de Geestesgaven (althans de 'bovennatuurlijke') na die tijd zijn opgehouden. Het misverstand hierachter is de mening dat alle openbaringen die ooit zijn uitgesproken, in de Bijbel zouden zijn terechtgekomen, wat natuurlijk onjuist is. Niets van wat de profeet Agabus (behalve in Hand.11:28 en 21:10v.) heeft uitgesproken is in de canon opgenomen. En van de profeten in Antiochië (13:1) of van Silas (15:32) vinden we ook niets terug in de Bijbel. Ook de profetieën van de twaalf discipelen in Efeze (19:6) of van de vier dochters van Filippus (21:9) zijn niet opgetekend. Het is dus zeer wel mogelijk openbaringen uit te spreken buiten de canon om (vgl. heel 1Kor. 14), en dat kan dus na de voltooiing van de canon gewoon doorgaan.26

Zo’n richting wijzende droom is de persoon in kwestie ‘overkomen’. Je kunt die ontelbare dromen, waardoor met name moslims tot geloof in Jezus komen, als mens niet organiseren. Moslims nemen hierbij niet het initiatief. Het staat de soevereine God vrij om Zich te openbaren op Zijn manier. In het Oude Testament lezen we 55 keer over de ‘Engel van de HEER’, als verschijning van Jezus vóór kerst. Jezus openbaarde Zichzelf aan de fanatieke en gevaarlijke christenvervolger Saulus op weg naar Damascus (Hand.9). Opvallend is dat Jezus (wie zou het beter kunnen?!) hem niet het evangelie uitlegt, want dat moest Ananias doen. Als Jezus Zich inderdaad openbaart in een droom en het evangelie wordt onthuld, kunnen begrippen als zonde, berouw, belijdenis, rechtvaardiging, vergeving en Gods heiligheid niet achterwege blijven. Het gaat er niet om of iemand een inspirerende droom heeft gedroomd, maar allereerst wat of wie de bron van deze droom is.  

Tot geloof gekomen moslims spreken vaak over een droom die hen heeft verrast. Of dit echt van de Heilige Geest is? De tijd, de toekomst zal het leren. Aan de vruchten herkent men de boom. De enige toetssteen of de droom van God komt is dat de dromer Christus gaat navolgen, misschien ondanks veel tegenstand. Veel dromers zijn zelfs bereid om voor die Jezus die in hun droom is verschenen te sterven.27 Niet iedereen die zo’n bijzondere droom krijgt, wordt ook christen. Soms pas na de zoveelste droom… De bekering is meestal een proces dat tijd kost. Een droom is wel vaak een zet in de goede richting.

Doyle en Webster zien vijf principes voor de legitimatie van dromen:

1. Indien de droom een andere Jezus voorstelt dan die in de Bijbel is beschreven, is deze

    droom niet waar.

2. De dromen waren helder en worden tot in de details herinnerd.

3. De dromers realiseren zich dat hun droom een betekenis heeft. Ze geven de geestelijk

    dorstige mens water, maar het lest hun dorst pas als zij van het levende water gedronken

    hebben, door zich te bekeren tot Jezus Christus.

4. Door de dromen realiseren zij zich dat Jezus van hen houdt en hen verwelkomt. Als zij

    gaan zoeken en Hem vinden, hebben ze geen moeite om hun zonden te belijden en om

    Hem de rest van hun leven te volgen.

5. De ontmoeting in de droom maakt een onuitwisbare indruk, en wordt deel van zijn of haar

    persoonlijke getuigenis op weg om Jezus te leren kennen.28

Dromen, visioenen en ingevingen hebben allemaal hun legitieme plaats in het christelijk geloof, maar nooit en te nimmer als het laatste woord en helemaal niet in plaats van het Woord. Met het citeren van de kleine profeet of ziener Joël, kreeg Petrus een figuurlijke droom dat ‘jongeren [letterlijk] visioenen zullen zien en oude mensen droomgezichten’. Hand.2:17 God is soeverein om Zichzelf op Zijn tijd en Zijn wijze te openbaren. Veel moslims krijgen Godsopenbaringen in dromen, simpelweg omdat Gods Woord, de Bijbel dus, niet voorhanden is. Hoewel moslims respect moeten hebben voor een heilig boek als de Bijbel, is dit vaak voor hen een verboden boek. Echte dromen van God wijzen naar of zijn gebaseerd op het Woord van God. Dromen van God geven je heel veel vrede, hoewel bijvoorbeeld de vrouw van Pilatus er juist erg onrustig onder werd.

Na Pinksteren waren er drie personen die de verheerlijkte Christus zagen: Stefanus, Saulus en Johannes.29 Deze verschijningen waren bij de laatste twee mannen ontzagwekkend zodat zij op de grond vielen. Hoewel de verschijningen van Jezus in dromen vaak indrukwekkend zijn, lees ik zelden of niet dat men bezwijmd neervalt. Geen sprake dus van ‘vallen in de Geest’. Dat lijkt me ook niet de maatstaf te zijn.

Gods droom komt uit

Hoewel God wil dat iedereen tot bekering komt, kun je Gods uitgestoken hand afslaan. De door God gezonden dromen kunnen genegeerd worden. Niemand weet hoe lang God Zich nog zo vaak en duidelijk openbaart in dromen of visioenen. Misschien dat na de moslims hindoes en boeddhisten of atheïsten aan de beurt zijn.30 We gunnen het hun van harte! Of is dan al de wederkomst een feit, wanneer iedereen Hem zal zien?31 Zijn koninkrijk is God-zij-dank onafwendbaar. Laten we wakker en waakzaam zijn, want we weten niet wanneer onze Koning Jezus komt.

Tenslotte luisteren we naar de wijze woorden van de wetsleraar Gamaliël: ”… houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt’.32 Daarom ben ik positief en kritisch ten aanzien van dromende moslims.

klik hier voor dromen deel 1 

 

sept. 2017

Literatuur

* Christine Darg, Jesus Visions: Signs and Wonders in the Muslim World. (Destiny Image Europe, 2007)

* Tom Doyle with Greg Webster Dreams and Visions Is Jesus Awakening the Muslim World? (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 2012), 272 pp; in het Nederlands vertaald: Dromen en visioenen Maakt Jezus de moslimwereld wakker? (Haarlem: Arrowz, 2016) 280 pp.; https://www.youtube.com/watch?v=-LKRf_FpxNE In dit boek glijdt de schijnwerper over Egypte, Saudi Arabië, Iran, Jordanië, Syrië, Irak, Israël, Gaza en de West bank, Afghanistan en Amerika.

* Dr Jean-Marie Gaudeul, Called from Islam to Christ Why muslims become christians. (Oxford, United Kingdom: Lion Hudson Plc, 1999), 320 pp.

* Reema Goode, Which none can shut, remarkable true stories of God’s miraculous work in het Muslim World, (Carol Stream, Illinois: Tyndale House Publishers Inc.: 2010), hoofdstuk 7: dreams and visions.

* Rick Kronk, Dreams and Visions, Muslims’ Miraculous Journey to Jesus. (Destiny Image Europe Amazon, 2010), 182 pp.

* Nabeel Qureshi, Ik zocht Allah en vond Jezus (Kampen: Kok, 2016), 400 pp.
* Herman Takken en Niek Tramper (red.)
Vreemde gasten – Dromen en wonderen in het contact van christenen met moslims. (Zoetermeer: Boekencentrum, 2002), 80 pp.
* ‘Open deuren in de moslimgebieden’, 1 A4 met meldingen van moslims die door visioenen zijn geleid. nov.2004, eenmalige uitgave van Open Doors

* http://morethandreams.org/ Hier zijn vijf getuigenissen te zien en te beluisteren in Engels en Arabisch van voormalige moslim-dromers uit Turkije, Nigeria, Indonesië, Iran en Egypte. Het evangelie is hier tevens uitgelegd.

 

Noten

1 Bron uit de Hadiths, uit Wim Raven, Leidraad voor het leven De tradities van de profeet Mohammed (Amsterdam: Bulaaq, 4e druk 2015), citaat van Jenö Sebök, God aan het werk in de moslimwereld, de Oogst, sept. 2007, p. 27
2 Cees Rentier, Een droom kan een onbereikbaar hart openen, Nederlands Dagblad, 27-8-2016
3 K. van der Zwaag, Een lichtgestalte in een moslimdroom, Reformatorisch Dagblad, 1-7-2005, Ongeveer 80 procent van de vele Iraakse christenen gaf aan dat zij Jezus in een droom of visioen hebben gezien. Kerk in Irak groeit aanzienlijk, Reformatorisch Dagblad, 1-7-2006
4 Veel moslims dromen van Jezus, Uitdaging 6-7-2002, Herman Takken en Niek Tramper (red.) Vreemde gasten – Dromen en wonderen in het contact van christenen met moslims (Zoetermeer: Boekencentrum, 2002), p. 68
5 Ronald Westerbeek, Regelmatig doen verhalen de ronde over moslims die in een droom Jezus zien. Gebeurt dat echt zo vaak? En wat heeft dat te betekenen?, CV.Koers, nov. 2011, pp. 69-71. Zie ook 2Tim.1:7
6 1Pet.1:8,9
7 Bilquis Sheikh met Richard H. Schneider, Parfum in Pakistan De bevrijding van een hooggeplaatste Islamitische vrouw (Arnhem: Interlektuur, 1980) pp. 30, 31, 57, 58, 68, 148. Oorspronkelijke titel I Dared To Call Him Father The Miraculous Story Of A Muslim Woman’s Encounter With God, 1978
8 https://blogs.thegospelcoalition.org/justintaylor/2017/09/16/nabeel-qureshi-1983-2017/; Deze auteur overleed 16 sept. 2017 op slechts 34 jarige leeftijd aan maagkanker.
9 Tom Doyle with Greg Webster Dreams and Visions Is Jesus Awakening the Muslim World? (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 2012), p. 154
10 Verbijsterend fenomeen: moslims dromen van Jezus, Uitdaging, april 1999.
11 Volgens zendingsorganisatie DAWN ‘Heeft u gedroomd van een Man in het wit?’ KerkWeb online christelijk nieuws, 3-1-2001
12 Tom Doyle with Greg Webster, pp. 130-132

13 S.C. Bax, Dromen spelen een rol bij overstap naar christendom, Reformatorisch Dagblad 9-8-1995
14 ?, Openheid onder de moslims, Herstel, juli 1998, pp. 16, 17
15 J.K. Mellis, Abu Sharif, het mysterie van de Honderdste Naam, (Geldermalsen: Goel Publishing, 2000), uit hoofdstuk 2 van dit boek in Opwekking Magazine, jan. 2002.
16 Dirk van Genderen, Wonderen in de moslimwereld ,Visie, 16-22 nov. 2002, pp. 14, 15
17 S.F. Flemming, Islam and New Global Realities, The Roots of Islamic Fundamentalism, (Canada: Selah Publishing Group, 2002), zie ook pp. 162 en 171.
18 Als moslims dromen (FridayFax), Opwekking magazine, april 2003
19 Wij hebben de Heere gezien... Over Jezus-beeld in dromen van moslims die christen werden’, eindscriptie E- cursus van de CGO, van ir. Jurjen ten Brinke, besproken door K. van der Zwaag, Een lichtgestalte in een moslimdroom, Reformatorisch Dagblad, 1-7-2005
20 Gert Jan Segers, Marten de Vries, Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012)
21 Zie voor een kritische benadering met afwijzende conclusie: http://tottministries.org/muslim-dreams-and- visions/Muslim Dreams and Visions 7 October 2016 Gary Gilley. (Volume 22, Issue 5, September/October 2016) Het boek van John van Schaik, Christuservaringen van vroeger en nu (Kampen: Kok / ten Have, 2004) 255 pp. blijkt geen goede hulp te zijn om te toetsen. De auteur gooit namelijk alles op één hoop: Christuservaringen en allerlei occulte ervaringen volgens de recensie: Christuservaringen op een hoop gegooid, Uitdaging, feb. 2005, p. 27.
22 Cees Rentier, Een droom kan een onbereikbaar hart openen, Nederlands Dagblad, 27-8-2016
23 Storm aan reacties op artikel ds. Kempeneers over dromen ex-moslims, Reformatorisch Dagblad, 24-08-2016, https://www.rd.nl/kerk-religie/storm-aan-reacties-op-artikel-ds-kempeneers-over-dromen-ex-moslims-1.1119670

24 Ronald Graf uit het evangelisch getinte Duitse blad Zeitruf, Zeitschrift zur biblischen Orientierung für Bekennende Christen, nummer 4/2016, vertaald als Dromen en visioenen bij moslims, in Bijbel & Onderwijs Magazine, mrt. 2017, pp. 12, 13 Ik ben het niet eens met Els Nannen in https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van- islam/visioenen-en-dromen-onder-moslims/. Mevrouw Nannen heeft zich eerder ook al afwijzend uitgelaten in haar artikelen De Bijbelse Jezus of de ‘Isa uit de Koran?’, Bijbel & Onderwijs, mrt. 2014, pp. 8-9 en Een visioenen- en dromenbeweging onder moslims, Het Zoeklicht, 7 juni 2014.

25 Rom.10:9, Fil.2:10,11
26 http://vergadering.nu/leesmap20080607-ouweneel-geestesgaven.htm
27 Tom Doyle with Greg Webster Dreams and Visions Is Jesus Awakening the Muslim World? (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 2012), p. 242

28 Ibid. pp. 260, 261

29 Hand.7:55, 56, 9:3-9, 1Kor.9:1, Open. 1:12-18

30 Tom Doyle and Greg Webster, p. 245

31 Dan.7:13, 14, Zach.12:10-14, Mat.24:30, Hand.1:11, Op.1:7

32 Hand.5:38, 39


 

 

Categorie: Specifieke pastorale onderwerpen