Hopen op herstel of geloven in gebrokenheid

Hopen op herstel of geloven in gebrokenheid

In de korte toelichting in het programmaboekje is de titel van mijn bijdrage op een heel bepaalde manier ingekleurd. Ik sta daar even bij stil, omdat het vergaande consequenties zal hebben voor de rest van mijn verhaal. Ik heb het in de definitieve ondertitel als volgt verwoord: theologie vanuit het perspectief van getraumatiseerde mensen. Daarmee heb ik vrij radicaal een bepaald gezichtspunt gekozen. Radicaler dan in de vraag van het programmaboekje. Daar stond: hoe kunnen wij, denkend vanuit het perspectief van degene die slachtoffer of overlevende van een trauma is, ons theologisch verhouden tot thema’s en geloofswoorden als... Maar in die vraag zit een bijzondere spanning, die van belang is voor ons gesprek. Het onderwerp van de zin is ‘wij’. Het perspectief is dat van getraumatiseerde mensen. De eerste vraag die ons moet bezighouden is dan ook wat de verhouding is tussen die ‘wij’ en die getraumatiseerde mensen.

Lees verder...

Categorie: Bijbelstudies: een nieuw begin