Eigenwijs Festival 2017

Eigenwijs Festival 2017 in Vierhouten                                      

IMG 4939

Inleiding

In het oktobernummer 2014 van Promise (zie ook: https://stichting-promise.nl/algemeen/eigentijdse-niet-christelijke-spiritualiteit.htm) stond het artikel ‘Eigentijdse niet-christelijke spiritualiteit’ over een alternatief festival over spiritualiteit, bewustwording, creativiteit en duurzaamheid, wat werd gehouden van 6 t/m 9 juni 2013 op de camping De Paasheuvel in Vierhouten. Het festival als plaats van ontmoeting was toen georganiseerd door het zgn. Eigentijds EcoZeN Netwerk. Dat bestaat uit ca. 40.000 “bewust levende mensen, die zich betrokken voelen bij Eco (het ecologisch principe; duurzaamheid, biologische land- en tuinbouw, duurzame energievoorziening etc.) en ZeN (zin, zijn, mogelijkheden, en een open levensvisie)”. Het zou in 2014 voor het laatst in Vierhouten gehouden worden omdat het festival naar Frankrijk zou worden verplaatst.Toen mijn vrouw en ik in juni 2017 drie weken op de camping De Paasheuvel met vakantie waren, zagen we tot onze verbazing dat er van vrijdag 16 juni tot en met zondag 18 juni toch weer een soortgelijk (spiritueel) festival werd gehouden (georganiseerd door een bezoeker van de vroegere festivals), maar nu onder een enigszins aangepaste naam ‘Eigenwijs Festival’, dat een afgeslankte versie is van de vroegere festivals.

Wat is het festival en wat gebeurt er zoal?

Het Eigenwijs Festival is een spiritueel paganistisch/heidens evenement waarop men zich jan oriënteren op het gebied van hekserij, sjamanisme, paganisme/heidendom, spiritualiteit, natuurbeleving, natuurlijke helingmethoden en persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van drie overzichten, die bij de ingang van het afgebakende deel van de camping waren opgehangen, was te zien wat er per dag zoal te ‘beleven’ zou zijn. Ik noem enkele activiteiten, soms wel bekend, maar soms ook minder bekend: vuurmeditatie, zweethutceremonies (om contact te maken met de krachten in jezelf), chakra and crystal keys healing met de wolf spirit (geleidegeest), didgeridoo (een soort blaaspijp, die de oerstem van moeder aarde zou vertolken), Siberisch sjamanisme, hatha en kundalini yoga, transformational breath, geleide meditatie, rei-ki, chanupa (=pijp)-ceremonie , zelfhealing door zelfliefde en vergeving, reis door de chakra’s met edelstenen, sjamaandrum, mala (= ketting met 108 kralen) meditatie, lezing over kambo (reinigend ‘vuur’medicijn, gemaakt van een stof uit de huid van een kikker) en rapé (sjamanistisch medicijn), klankschalen, ontmoeting met je gids, op zoek naar vorige levens, bescherm je energieveld, kom in contact met je hogere zelf, maak kennis met de Nehalennia godin van eigen bodem, despacho (=een kleurrijke offerande, een driedimensionale mandala van elementen uit de natuur aan moeder aarde en de bergspirits, de engelen en lichtwezens) ceremonie, Gayatri mantra zangmeditatie, etc.! Het gaat veelal om ceremoniën en ‘therapieën’ die zijn overgenomen vanuit o.a. het hindoeïsme, boeddhisme, indianenstammen en oeroude tradities. Op het terrein was ook een stand van een medium/paragnost. Regelmatig werden drums bespeeld, die een bepaalde trance kunnen opwekken, en af en toe werden vuren voor de vuurloop (surardaja) ontstoken. De sfeer op het terrein leek vreedzaam en af en toe klonk de melodie en (voor mij onverstaanbare) tekst van een mantra, dat door een groep van zeven vrouwen en een man meerstemmig werd gezongen. Het festival zelf werd geopend en afgesloten met bepaalde rituelen. En elke dag waren er zgn. zonsopgang- en zonsondergangrituelen (Agnihotra ceremonie, heilzaam vuur).

Wat zoeken de bezoekers?

Met enkele bezoekers had ik een gesprek. Opvallend was dat deze drie personen een christelijke achtergrond hadden: hervormd of rooms-katholiek. Een van hen was zelfs de zoon van een dominee. Ze hadden het christelijk geloof losgelaten als te enghartig en bekrompen (want het zegt dat er maar één weg is) en zij zochten hun heil op andere wegen. Wij zijn toch immers zelf goden of goddelijk? Een van de gesprekspartners was gecharmeerd door de boeken van Neale Donald Walsh (een schrijver met syncretistische opvattingen). De  Bijbel bevatte volgens de gesprekspartners onjuistheden en men vond het achterhaald en niet meer van deze tijd. Maar dan zie dat, als iemand eenmaal de waarheid van het evangelie heeft losgelaten, hij of zij vatbaar is voor elke leugen. Opvallend was dat men steeds zei dat we niet moeten veroordelen, maar elkaar moeten liefhebben. Dat is uiteraard prima, maar als christen ervaar je dat het christelijk geloof door hen als intolerant en opdringerig wordt gezien (dus dat veroordelen ze kennelijk wel). En dat is heel goed te begrijpen want de waarheid is confronterend voor hen die [ieder op een andere manier] in een waanwereld van het eigen gelijk leven. Deze mensen leven in een leugen, en zien dat niet in. Men heeft niet door dat men verstrikt raakt in de misleidingen van de satan, die hen aan de verkeerde zijde van de geestelijke wereld wil brengen. Door de diverse meditatievormen etc. komt men in contact met boze geesten met als gevolg demonische inspiraties.Een van de mensen die ik sprak, was er om voor zijn radioprogramma bezoekers te interviewen over hun motief het festival te bezoeken. Het meest gegeven antwoord was dat men op zoek was en is naar zingeving en naar zichzelf. En dan te bedenken dat een mens pas zichzelf vindt als hij of zij door Jezus de hemelse Vader leert kennen. Maar die route is helaas al door hen als zijnde een foutieve route buitengesloten. De duivel heeft dan al zijn slag geslagen. Helaas.

Uitdaging

Er ligt voor ons als christenen een pittige maar mooie uitdaging om met deze mensen in gesprek te gaan en stap voor stap de kronkels en misverstanden in hun denken over het christelijk geloof bloot te leggen, zodat zij de waarheid (ook al zoeken zij misschien eerder spirituele gevoelens en ervaringen) kunnen en zullen leren kennen, namelijk dat er maar één weg is om tot God te kunnen komen, namelijk persoonlijk geloof in Jezus die van Zichzelf zei dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, en dat niemand tot de hemelse Vader kan komen dan door Jezus  alleen (Joh. 14:6). Geloof in God is niet iets absurds of doms, en ook niet strijdig is met het gezonde verstand, ook al gaat het geloof ons verstand te boven. De waarheid is sterker dan de leugen als de mens bereid is te willen buigen voor de waarheid en te erkennen dat hij afhankelijk is van Gods genade in Zijn Zoon Jezus Christus. Laten we ervoor bidden dat wij als christenen acht mogen slaan op zoekende medemensen, die helaas de oplossing in verkeerde richtingen zoeken en daardoor misleid en dan ongetwijfeld teleurgesteld worden. En laten wij ernaar zoeken hoe wij hen kunnen vertellen dat er werkelijk goed nieuws is en wat dit inhoudt Om nog even de link te leggen naar de naam van het festival, iemand die Jezus Christus niet als zijn of haar Verlosser wil aanvaarden, is inderdaad écht eigenwijs, en dat is niet vrijblijvend.

Piet Guijt

Juli 2017


Share:Del.icio.us!Facebook!Google!Live!Yahoo!

Categorie: Algemeen